2016. február 4., csütörtök

A SZAKRÁLIS ANYAMÉH OLTALMAZÓIHOZ


A SZAKRÁLIS ANYAMÉH OLTALMAZÓIHOZ

Az Anyaméh-Bölcsesség, a nő feladata, így mondták elődeink. Amiként Nut mennyei birodalmából származó Földanyánk, mi is rendelkezünk azzal a képességgel és felelősséggel, hogy természetes módon, a levegő, a tűz, a víz és a föld elemeinek felhasználásával meggyógyítsuk magunkat.
A férfinak nem adatott meg ez a képesség, s méhünk gyógyítása nem is az ő feladatuk.
A férfinak csupán szeretnie, tisztelnie, támogatnia, átjárnia és megbecsülni kell méhünket.
A férfi csak azt tudja támogatni, amit a nő szakrális méhének megújulása által már megalapozott – s ez, önfelfedezésünk és gyógyulásunk természetes alapját alkotja.
  Amikor gondolataink, szívünk és vérünk kitartó, lankadatlan átformálása révén méhünk regenerálódott, akkor, és csakis akkor fog újra előtérbe kerülni a föld küldetése.
A jelenlegi elkorcsosult női állapotunk miatt, mint nők gyakran erőtlen gyógyítói vagyunk önmagunknak. Elveszett nők azok, akik nincsenek összeköttetésben saját szakrális középpontjukkal.
   Lépnünk kell, és minden erőnket felhasználni, melyek elszunnyadtak, s elzáródtak méheinkben, mert létünk válaszút előtt áll a földön. Nők és férfiak élete vagy halála függ tőlünk. Nőként megvan a hatalmunk ahhoz, hogy gátat vessünk a pusztításnak a földön.
Szakrális nő, lépj mielőbb, teljes bizonyossággal és kitartással.
    Tekints méhünk állapotára, tekints a statisztikákra, melyik felfedik az igazságot.
A válasz bennünk rejlik, tudjuk, hogy lépnünk kell-e, vagy sem.
A legtöbb nőnek valami problémája van a méhével. Túl sok méh szenderült halálos álomba. Másokban baktériumok tanyáznak, feszültség és betegség terheli őket.
Mások halálra vérzik magukat. Együtt nézzünk szembe a problémával- figyelmeztet méhünk hangja. Mi nők, évszázadokig semmibe vettünk erőnket.
Itt az ideje, hogy felemelkedjünk, s teljesen megújuljunk, amihez születésünknél fogva jogunk van.
Amikor mi, nők, teljes erőnket működésbe hozzuk, akkor az olyan lesz, amilyen a kezdetekben volt, amikor a nők még teljesek voltak, mindenek fölött valók voltak.
Nekünk is megadatott a hatalom, hogy birtokoljuk a földet. Mi nők, az Élet Kapujának őrzői vagyunk, a kulcs ahhoz, hogy a földön csodálatos gyógyulási folyamatok mehessenek végbe a gyógyítás ősi módszerinek újjászervezése révén, melyet az ókor első anyái tanítottak nekünk.
   Szakrális nő, arra kérlek, hogy életedet vedd saját kezedbe, fogd meg leányaid kezét oly szorosan, amennyire csak tudod, keressétek meg együtt lánytestvéreiteket, anyáitokat, nagyanyáitokat, és nagynénjeiteket. Alkossatok Méh Köröket, beszéljetek méhetekről, és adjátok tovább az ismereteket, hogy a méhek mindenhol gyógyulásnak induljanak.
Menj és gyógyítsd a megsebzett méhet, és töltsd fel a gyógyult méhet fénnyel, hogy ragyogó jövő szülője lehessen. Képzelj el egy bolygót egészséges elmékkel és szívekkel.
Mindez tőlünk függ, a békesség szerzőitől, a méh oltalmazóitól. Mert amikor mi, nők, előlépünk és leülünk szakrális Ízisz (a belső, hatalmas Anya) trónunkra, akkor a férfiak minden háborúskodásuk ellenére sem tehetnek mást, mint hogy megadják magukat.
Gyere szakrális nő, s ülj le velünk a Szakrális Nők Körében, és hívd életre valódi istenségedet.

SZAKRÁLIS NŐ
„Különleges, gyönyörű virág vagyok, gyógyító fű, szívvel, értelemmel, mellekkel, csípővel, és anyaméhvel! Eljövök megszentelt földi orvossággal, hogy meggyógyítsam önmagam.” - Queen Afua hercegnő 
Az anyaméh minden emberi élet kapuja. Amikor kultúránk tiszteli és értékeli a nőt, az anyát, akkor az anyaméh az erő, a kreativitás, a szépség eget s földet összekötő csatornájává válik – és öröm lesz úrrá a földön. De amikor a nő hangja nem kerül meghallgatásra, megválaszolatlan és elutasított marad, akkor a méh testi és tudati betegségek forrása lesz. A női méh kollektív állapota visszatükrözi földünk tudati állapotát. Amikor oly sok nő szenved daganatoktól, cisztáktól, frigiditástól, és erős menstruációs vérzéstől, vagy szexuális agressziót él át, akkor diszharmónia borítja el a világot. A női méh állapota közvetlenül visszatükrözi a női elmét, szellemet és tetteket. Minden női érzelem tárháza a méh, összegyűjt minden érzést – jókat és rosszakat. Mostanra, a becsapott és tragikusan magukra hagyott nők helyzete révén a férfiak és a nők együttesen elérték a „negatív méh-energia” állapotát. Ez Magyarországon, nemzeti kihalásunk tendenciáit elemezve sokszorosan igaz.
A természetellenes élet, és az egészségtelen életmód állandósította a negatív méhenergiát, és ez válaszként táplálja az emberek problémáit a földdel, más emberekkel szemben, és a nők problémáit méhükkel szemben. A nő méhének állapota minden kapcsolatát visszatükrözi. Amikor a nő méhe egészséges, akkor élete ezt az egyensúlyt tükrözi vissza. Az a szeretet és törődés, amellyel a nő méhével bánik, visszatükrözi igazi emocionális, spirituális, fizikai és mentális egészségi állapotát. Sajnos, napjaink világában túl sok nő szenved valamilyen méh elváltozástól, mely betegségbe torkollik. 
Ahogy a nők gyógyítják és átformálják méhüket, megváltoztathatják sorsukat, és földünk sorsát is. Itt az ideje, hogy a nők kezükbe vegyék az irányítást! Az életükkel (testi és szellemi életmódjukkal) kell megvédeniük méhüket, mert az minden emberi kreativitás szülőhelye.
Queen Afua hercegnő (etióp származású, napjainkban az Egyesült Államokban él) összegyűjtötte az ókori Etiópia és Egyiptom őstantrikus egészségtanát. A tanulmányt Szakrális Nő címmel jelentette meg (Mandala-Veda Kiadó, 2004), mely szinte azonnal világhírű lett, jelezve mekkora szükség van a megszentelt női test, elme és lélek gyógyításának gyakorlatára. Az ókori férfi minden öröme, gyarapodása és boldogsága asszonya volt. Az ókor szakrális világában a nő maga volt a szentség! Queen Afua hercegnő azonban bemutatja, mi történik ezzel a szakralitással napjainkban és azt is, hogy a társadalom boldogulása a nők testi-lelki egészségén, morális és tudati állapotán múlik.
A nők érzelmileg nyitottabb, sebezhetőbb lények, mint a férfiak, ezért Afua hercegnő könyvében megtanítja a nőknek, miként védhetik meg méhüket a külső és belső szenvedéstől, felhasználva a táplálkozást és a gyógynövénytant, a jógát vagy akár a hidroterápiát. Leleplezi a nőellenes társadalom romboló propaganda fogásait, melyek hatása alá kerülve a nők milliói állandósítanak káros szokásokat.
Minden sorsán elgondolkodó, azon változtatni akaró nő bizalommal fordulhat Afua hercegnő transzformáló Szakrális Nő elnevezésű módszeréhez, melynek lényege: „ha megtanuljuk megerősíteni női önmagunkat, akkor automatikusan, méhünket is teremtő, gyógyító erővel ruházzuk fel”.
“A méhem szent, és az életem is az.
A méhem a menny kapuja itt a földön,
és az életem is az.”
(Méh mantra, részlet a Szakrális Nő című könyvből)
Nagyon komoly tapasztalásokat szerezhetünk önmagunkról, ha elkezdjük végre értelmezni testünk üzeneteit, a lelkünk figyelmeztető szavát.
Sokféle női betegség létezik, s mindegyiknek az alapja, hogy valami a Férfi-Nő kapcsolatban megbillen, nincs egyensúly. Amikor egy nőnek az EGÉSZ-ség-e megbomlik, részekre szakad, elsősorban azt kell megnézni, hogy miért adott helyet a betegségnek? Mit hívott be önmagának, és miért? Ha komolyan elszánja magát, és utána ered saját magának, saját testének üzeneteit kezdi fürkészni, akkor ez biztos jele annak, hogy eddig nem élt tudatosan. Nem volt tudatos a nőiségére, anyaságára, a kapcsolataira, a partnereire.
Akit beengedünk a “méhünkig”, az szent számunkra. Ha nem az, akkor ott már kereshetjük a baj forrását.
A nő életében, ha a férfiakkal való kapcsolódási pontokon valami félresikerül, nem teljesedik be olyan módon, ahogyan azt ő szeretné, vagy helyesnek érzi, akár tudattalanul is, az ide raktározódik, s minden ilyen apróságnak tűnő tétova érzésfoszlány, gondolat, tapasztalás felgyülemlik idővel.
Egyetlen nagyobb vagy több apró, kisebb kellemetlenség, probléma formáját ölti magára, amely kellő odafordulás, figyelem és tudatos gyógyítás hiányában akár jóvátehetetlen, visszafordíthatatlan folyamatokhoz is vezethet.
Van pl. Társad? Milyen a szexuális életed, ha van? Teljes benned az odaadás, az elfogadás? Boldogságodat leled a szerelemben, a szeretkezésben? Akaratodon kívül történnek dolgok a szexben veled? Nehezen nyílsz meg? Nem kívánod a társadat, mégis odaadod magadat neki? Tiszta szívvel szereted a társadat, akit beengedsz magadba, akinek megnyílsz? – ilyen kérdéseket kell feltennünk magunknak, ha gyógyulni szeretnénk, abból, ami már megtestesült számunkra megbetegedés formájában.

A Méh a Találkozási pont. A Kapu. Élet és Halál egyaránt megfér benne, szeretettel. Akkor van probléma, ha felborul az egyensúly… 
Mindenkinek, aki a Méhével akar foglalkozni, annak el kell jutnia a 
Férfi – Nő kapcsolathoz. Elsősorban önmagában, de konkrétan a nőknek az életükben fontos szerepet betöltő férfiakhoz, akiket a méhükig engedtek.
„Fájdalom Ideje
Tisztánlátás Ideje
Öröm Ideje
Figyelem Ideje –
Bennem a Figyelem
Bennem a Lélek
Bennem a Bizalom
Bennem a Szerelem.”
Ez a pár sor felidézi, amit egy nő a méhéről, szent, szakrális részéről érez, gondol, tapasztal.
Ez a hely a Születés misztériumát rejti magában. Itt változik az Üresség, a Mindenség formájává. Innen születik az Élet és a Halál, hiszen, ne feledjük, az a nő, aki az Élettel ajándékozza meg gyermekét, egyúttal a halállal is megajándékozza őt. Mindezt olyan Szerelemmel teszi, aminek titkát csak az Édesanyák ismerik.
Sok régi dal hordozza magában a Titkot, szép példája ez annak a fájdalomnak, amit minden Anya érez, s minden Gyermek érez, s minden Férfi is érez:
„Engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott…”
Ebben a sorban benne van az üzenet, hogy tudom, mindannyian tudjuk, Édesanyánk Szerelme teljes irántunk. Ezt elfogadni, beengedni magunkba, tudatosnak lenni rá - a Megvilágosodás csíráját is hordozza magában, egy lehetőség számunkra.
Tegyünk azért, hogy a Méhünk egy életen keresztül életet adó, EGÉSZSÉGes, Boldog, Teljes és Egész maradhasson, a mi és társunk örömére, hogy gyermekeink jövőjét hordozhassuk, s a férfiak életének értelmét jelenthessük.
Tudatosan őrizzük magunkban a Tudást, ápoljuk azt egy életen keresztül, és adjuk tovább gyógyító asszonyiságunkat leányainknak is, ahogyan azt anyáink is tették.
Ha pedig nem tették, valamiért, akkor fedezzük fel magunkban, s ne engedjük eltűnni végérvényesen.
(Queen Afua: Szakrális Nő)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése