2018. február 24., szombat

Artúr király és a nőkArtúr király és az ősi kelta legendák birodalmába vezet el bennünket ez a varázslatos hangulatú film. Vivianne, a legfőbb papnő és Merlin, a varázsló meg akarják fékezni az országot szétdúló barbár pusztítást. Ehhez olyan vezetőre van szükség, akit nemcsak az Istenanya hívői, hanem a keresztények is követnek.
Ezért a férjezett Igraine-nek fiút kell szülnie, de egy másik férfi, Uther gyermekét.
Hamarosan megszületik Artúr, s úgy tűnik, a jóslat helyesnek bizonyul.
Ám a virágzó birodalmat új veszély fenyegeti, méghozzá a saját kapuin belül..https://gloria.tv/video/GfRjR7TtPKdX1QpiXS4qiPwhZ

2018. február 23., péntek

Altató dalSzüld ki MAGadból a fájdalmat....


A bennünk lévő őserő úgy jeleníti meg magát, ha a természet forrásával kiépítjük a kapcsolatunkat.
A Föld Anya létezési formája a szeretet. Ehhez a szeretethez kell visszakapcsolódnotok.
Ez a szeretet tápláló, sejtmegújító erővel rendelkezik. A létezés ősprincípiumát áramoltatja belétek.
Engedjétek hát magatokba ezt az erőt és táplálkozzatok belőle.
Ő az, aki életadó energiájával táplál bennetek.
Ebben a létformában-melyben léteztek, a földi létezés formavilágához kapcsol bennetek.
Ő általa tudtok egy olyan minőséget végigáramoltatni magatokon, mely termékenységként jelenik meg bennetek.
A Föld ereje sok korlátozó mintát ki tud oldani belőletek.
Erejével átminősíti az elfojtott érzelmeket, és egy olyan minőségbe emeli, mely által stabilan állsz a lábadon. Mert ráébredsz arra a tényre, hogy földön töltött életed fontossága, abban a mibenlétben gyökeredzik, hogy lásd azt a kis szegletet, azt a világot melyben élsz, és a tőled telhető mértékben mindent tegyél meg a felvirágoztatásáért.
Áldott föld, mely megtermékenyít benneteket.
Áldását ereje adja, mellyel megnyilvánul bennetek.
Ti nők az utóbbi évszázadban ezt mintha elfeledtétek volna.
Éppen ezért vissza kell nyúlni a földi létezés természeti formájához, a gyökereitekhez, ősiségetekhez.
A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.
Tudjátok a helyeteket a világban!
Tudjátok milyen erő testesül meg bennetek!
Ne más erejéből táplálkozzatok, inkább ti legyetek mások életet adói.
A magyar nő mindig büszke volt tartalmi minőségére, mert olyan szentséggel rendelkezett, mely önmagát jelenítette meg a világban. Letisztult értékrenddel rendelkezett. Aztán az idők folyamán ez az értékrend eltorzult, és más értelmet kapott az otthon melege, a haza szeretete. Mire tanítjátok lányaitokat, fiaitokat?
Sokan sokféleképpen tanítjátok, de mindebben nincsen benne az ősiség törvénye, a haza becsülete. Nincs benne az az értékrend, amelyet felmenőitek hagyományoztak reátok.
Akkor hogy kívánjátok, hogy ők mindezt tovább örökítsék?
A Föld a ti otthonotok, hát vele kíméletesen bánjatok.
Táplálkozzatok erejéből, de ne használjátok ki Őt.
Az Ő megtartó ereje mindenen átsegít.
Hívd a Természet Asszonyát. Kérd a segítségét, hogy ébressze fel benned azt az erőt, azt a szent minőséget, melyet felmenőid, őseid hagyományoztak reád. Ez az erő a sejtjeidbe van elrejtve, csak életre kell hívnod magadból.
Létezésed forrását ne csak az Ég felé fordítsd, hanem tudatosan fordulj a Föld felé. Ápold vele a kapcsolatot, tápláld Őt, szeresd Őt.

És most lásd hogy megszülettél, ebbe a földbe születtél, ebbe az anyaföldbe születtél. Bölcsöd itt ringatott, ez a te hazád, ez a te otthonod.
Áldd meg léted mellyel életre hívtad magad ebbe a létezésbe, ebbe a térbe. S lásd magad kisgyermekként mikor a Föld Anya biztonságos ölében feküdtél. Érezted azt a szent megtartó erőt, mely természetes forrásként van jelen a létezésedben. Aztán ahogy cseperedtél, róla egyre inkább elfeledkeztél. Természetes állapottá vált az Ő léte.
Gyökereiden keresztül táplálkoztál belőle, de már feledésbe került benned, álomba szenderült ősi megtartó ereje.
Eljött az idő, hogy visszanyúljunk ősiségünk gyökereihez, az Anya Földünkhöz. Ő a mi megtartó erőnk, a mi támaszunk.
S mi nők egy teljesen más módon tudunk hozzá kapcsolódni mint a férfiak.
Ő a mi szülőterünk, a földi édesanyánk ebben a térben hozott minket világra, és mi ennek a létezésnek a továbbadói vagyunk.
Szeressük hát Őt, becsüljük hát Őt.
Járjunk mezítláb a fűben. Fűben, fában keressük gyógyító erejét, szívjuk magunkba éltető erejét.
A Föld Anya szelleme él, s magába fogadott minket, így hát bánjunk kellő tisztelettel vele. Áldott vagy a létezésben....

A Föld Anya szelleme szól hozzád,…..lélegezz, lélegezz…
Ne csak az orrodon, a szádon keresztül lélegezz, hanem lélegeztesd át a gyökereidet is……
Hagyd hogy a légzés ereje átjárja az egész testedet.
Érezd, hogy a légzés ereje által egy különös eszencia árad beléd, mely feltölti tested és megújítja. Engedd, hogy ez az erő most szétáradjon benned…..
Gyökereiden keresztül kapcsolódj az ÉN testemhez, és lásd csak milyen satnya és vékony szálakkal kapcsolódsz hozzám.
Gyökértelenné váltál, és valójában ez által nem tudod, hogy nyilvánítsd meg magad a földi létezésben.
Ha benned nincs meg a kellő erő, akkor hogy építenél olyan kapcsolatot ki velem, melyben biztosan a tengelyedben állhatsz, és az érzelmek vihara semmiből sem billent ki.
Emlékezz csak felmenőidre, őseidre, öreganyádra, nagyanyádra, szépanyádra,…..megtartó erejüket a földhöz kapcsolódó stabilitásuk adta.
A föld erejét magukba fogadva, az Égi világhoz fohászkodtak.
És ez a két megtartó erő, átsegítette őket a legnehezebb életszakaszon.
Mert hittek a földi létezésben és az égi elrendelésben. Ez a két erő határozta meg minden mindennapjaikat, ez vezérelte csillagukat.
Hát most figyelj magadra kedves, erősítsd meg földi gyökereidet.
Lásd és érezd, hogy egy vagy vele a létezésben…..szívedből küldj fénysugarat az anyaföldbe, az egész földkerekségbe.
Tápláld csak szeretetteddel hálaként, amiért Ő megtart téged.
Lassan érezni fogod, hogy ez a szeretet átjárja az egész testedet,…..látod magad előtt a tavasz ezer színben pompázó csodáit,….színek és illatok kavalkádja kúszik be belső teredbe. …Látod, már csupán a látványtól is töltődsz, ….csak engedd magadba az energiaáramlást…..
Az energiahullám egyre inkább felerősödik benned, és te látod és érzed, hogy gyökereid egyre vastagabbá, terebélyesebbé válnak, és egyre mélyebb pontig tudsz lenyúlni gyökereiddel a Föld tengelyéig……
Lásd és érezd megtartó erejét, a stabilitást, az áramló energiát köztetek….
Hozd fel a gyökereiden keresztül a Föld erejét, ………….
A Föld Anya ereje pulzálva kúszik fel a méhedbe.
Érzed az erőt, mely akár most akár fájdalom is lehet….csak hagyd, hogy ez az erő szétáradjon benned.
Csak hagyd, hogy a Föld Istennője magától tegye a dolgát….
Most figyelmedet irányítsd a belső teredre, a szívedre,….
Szívcsokrod kitárul, és mély szeretet érzés jelenik meg benned.
Érzed, hogy egy vagy mindennel, és a mindenség is egy veled.
Egy sóhajt küldesz az Univerzumba a Mindenség Anyjához, és kéred Őt, hogy hasson át megtartó erejével, vegyen körbe lágy ölelésével..….
Érzed ahogy átjár a létezés isteni forrása, kivel egy vagy a teremtésben,…..
Most engedd, hogy áthasson és minden egyes porcikádat betöltse a földi és az égi erő hullámzása.
Majd a szívteredből nyíló fényátjárón keresztül, érkezz meg méhed terébe….
Engedd, hogy a szívedből áradó kristályfény lágy zuhatagként folyjon a kelyhedbe, a méhed szent terébe….semmit se tégy, csak lazulj bele a folyamatba….engedd át magad a folyamatnak, ami egyre mélyebbre és mélyebbre visz magadban…
Megérkeztél az őstóba, mely méhedben ered. Itt az ideje, hogy elmerülj ebben a tóban, és feltárd a fájó emlékeidet…..
Nem kell belemerülnöd a feljövő emlékek megélésébe, csak kívülről szemlélni mintha egy filmet néznél. A legfontosabb, hogy megértést kapj, hogy a felmerülő élethelyzethez mivel járultál hozzá, mit tanultál belőle, miért történhetett meg veled, és ez az emlék a jelenedre is hatással van-e és befolyásolja-e az életedet.
Most pedig kérd meg a Méh-tudatosságodat, hogy tárja fel előtted azokat a sejtmemóriába ágyazott mélyen elrejtett emlékeket, melynek hatására sérült a nőiességed.

Szüld ki magadból mindazt a fájdalmat amit életeid során magadba rejtettél…..


Az itt lejegyzet írás és gyakorlat továbbadható, de tanfolyam, csoportfoglalkozás anyagaként nem felhasználható, mivel a saját szellemi termékemet képezi.  Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin 


2018. február 16., péntek

A Természeti AsszonyA Természeti Asszony az, aki vadul fut a fák között, viszi magával a páfrányok, kövek és gyökerek kincseit.
Ó az, aki kapcsolódik minden folyammal és faággal. Ő az, ki árnyakból, mítoszokból, igazságból szőtt lélek. Ő az, ki a varázslat és a misztérium dobját üti.
Ő a tűz, amely elégeti a régi világot, elpusztítja a ketrecet, mi fogságban tart. Ő a kozmikus anyaméh, amely megszüli az előremutató ösvényt, az ősi bölcsesség és szent medicina vibráló szőttesét.
Ő az, aki hordozza a hívást lelkünk, szívünk és Földanyával való kapcsolatunk visszaszerzésére, felélesztésére és megújítására.
Hozza a szabadság szárnyait és a kezeket is, amelyek visszavezetnek sorsunk fonalához.
Ő a Papnő. Táncol Beltane tüze körül. A gyógyító asszony.
Ismeri az ősök neveit.
Ő a boszorkány. Átölelő intuitív látó.
Ő a vad harcos. TeliHold fényében üvöltő.
Természeti Asszonyt szeretni nem könnyű feladat, mert a szenvedély parazsa felemészti lelkét.
Nem szelídíthető meg. Csak futhatsz vele völgyeken és mezőkön át.
Az óceán árapálya a vére, a farkas üvölt lelke mélyén. Csontjai mélyen gyökereznek a talajban.
Nem lehet elválasztani őt Földanya elemeitől.
Sétálni szívének mohával fedett ösvényén olyan, mint felfedezni buja rejtett erdők minden egyes falevelét, és ezáltal bepillantást nyerni az Univerzum titkaiba.
Vele lenni olyan, mint fejest ugrani az ismeretlenbe, haladni a sekély vizein majd végleg elmerülni szent tengereiben.
Természeti Asszonyt ölelni a futótűz és a kozmikus misztérium alkímiája, újra levegőt lélegezni a kiszáradt tüdőbe.
Nincs visszaút, ha egyszer elkezdtél járni vele az ösvényén és kezdted tisztelni ősi isteni oltárát.
Ő egyszerre az iránytű és zivatar, a jeladó és a vihar.
A Természeti Asszony karjaiban minden újra átalakul, a transzformáció üstjében vagy.
(Ara Campbell)


Forrás: https://www.facebook.com/magdala.osanya/photos/pcb.923396111130983/923394317797829/?type=3&theater2018. február 14., szerda

528 Hz Pozitív energiafrekvencia-gyógyítás


A MOSTANI IDŐSZAKRA AJÁNLOTT MEDITÁCIÓM"A múltban gyökeredző, idejét múlt minőségek lemosása a boldog jövő érdekében történik. A sorsfeladatok felvállalásának eredményeképp beindul a tisztulás folyamata, a most végzett önmunka meghatározza jövőnket, az ösztönök szellem szintjére történő emelése pedig láttatni is engedi azt!"
http://asztrotitkok.hu/emelkedett-lelek-ujhold-a-vizontobe…/

MEDITÁCIÓ: 🌷
A bennünk lévő ősi erő a Végtelen ŐsForrás eszenciájából ered,- Lelkünk MAGjából, s ölel körül minket. S létezésünk ama forrásába szólít, ahol egységet alkotunk a Teremtőnkkel.
Merj elmerülni ősiséged forrásában, abban az isteni eszenciában, amely egységet alkot veled.….
Ezt úgy tudod a legjobban és legegyszerűbben megtenni, ha lélekszemeid előtt megjelenítesz egy ŐsTavat, mely a végtelen forrásból ered, és a végtelenséget foglalja magában.
A dobszó hatására
 ( https://www.youtube.com/watch?v=j8TskmZJuwE )
egy idő után mélyen ellazult állapotba kerülsz, és megengeded magadnak, hogy egy új valóság tere nyíljon meg benned, s ezáltal ősiséged kerüljön előtérbe……
Kezeidet kitárva az ÉG felé emeled,- S a Hang mélyről megszólal benned.
- Kapcsolódom létezésem isteni forrásához, s kérem, hogy mély lelki, szellemi tartalommal töltsön meg engem…..
- Kapcsolódom létezésem természeti forrásához, s kérem, hogy eszenciájával töltsön meg engem…
Az ŐsTó határtalan mélysége az ismeretlenség érzésével tölthet el téged. Olyan ősi emlékek kerülhetnek felszínre, melyek mélyen a sejtmemóriádba ágyazódba félelem alapú erőtérként benned rejtőznek.
Saját mélyen eltemetett félelmeid megfeszíthetik a testedet, s ellenállást szülhetnek benned….mindez az Egységből való kiesettség következményeként aktiválódott benned.
Tanácsolom,- végy egy mély levegőt, s szedd össze minden bátorságod s tedd meg az első lépéseket…..
Talán ezek a legnehezebbek, mivel Önmagadat félelmein lépsz túl…
Lépj hát be a Mindenség Forrásába, abba a végtelen térbe, mely belőled ered….
Csak hagyd, hogy átjárja a testedet, s egységet alkosson veled….
Merülj a létezésed isteni forrásában, s kapcsold ki analitikus elmédet…..
Itt és most csak befelé figyelj,- a lelked szólít meg.
Az ŐsTó Szelleme magába szólított, s te elmerülsz benne.
Érzed, hogy egyre mélyebben és mélyebben átjárja Lényedet, s te feloldódsz az ölelésében.
Kérd, hogy oldja benned fel mélyen gyökeredző félelmeidet…..
Figyeld meg, hogy tested mely részén érzel feszülést, ellenállást, elakadást.
Lélegezd be a tiszta fény forrását és végy oda egy mély lélegzetet, mosd át vele a testedet hadd oldódjanak fel energiatorlódások,…..
Tartsd meg addig a lélegzeted, amíg nem kellemetlen, majd a szádon keresztül mélyről lélegezd ki minden most megjelenő érzésedet,- engedd végleg útjára őket….
„Szülj ki” magadból minden fájdalmat, minden elakadásodat, minden korlátozó hiedelmet….
Többnyire ez egy elhúzódó folyamat.
A sejtmemóriából ez élet s előző élet képei, érzései villanhatnak fel…
Kérlek, most ne akard értelmeddel felfogni őket. Csak éld át az érzést amit kiváltott benned, s engedd útjára őket….
Ha jól és eléggé mélyre el tudtál elmerülni ÖnMAGodban, s mélyreható munkát végeztél, akkor egy idő után érezni fogod, hogy felszabadítottad magad,- szó szerint megkönnyebbültél,- újjászülted magad….
Egy idő után lassan úgy érzed, mintha ha a Nagy Anya ringatna ölében téged…..
Megérkeztél, hazaérkeztél, eggyé váltál Fényóceánnal, mely benned és belőled eredezteti magát.
Mondj köszönetet minden Létezés Forrásának, ÖnMAGod isteni Lényének, hogy volt elég bátorságod szembenézni legmélyebb félelmeiddel és ezáltal képes voltál felszabadítani magad.
Áldott és végtelen Fény Forrása kísérjen utadon!
Az itt lejegyzet gyakorlat továbbadható, de tanfolyam anyagaként nem felhasználható, mivel a saját szellemi termékemet képezi.
Később hanganyag formájában is elérhetővé teszem. Áldás!

2018. február 12., hétfő

Ő lehetne az, aki azt mondja, Geréb Ágnes miatt halt meg a gyereke

Andrea még sosem mondta el a nyilvánosság előtt, hogyan veszítette el 14 évvel ezelőtt a kisfiát. Részben emiatt az eset miatt ítélték két év börtönre dr. Geréb Ágnest idén januárban. Andrea egy teljesen problémamentes ikerterhesség után, 2003. december 24-én kezdett el vajúdni. Bendegúz egészségesen jött a világra, Barnabás viszont nem, és fél évvel később meghalt. Andrea nem kórházban szült, ezért a szülést kísérő orvosok ellen vádat emeltek, és közel másfél évtizedig folyt egy hangos, fordulatokkal és ellentmondásokkal teli eljárás, aminek a végén, idén januárban két év börtönre ítélték dr. Geréb Ágnest. Az ítéletet sokan, köztük Andrea is igazságtalannak érzi. Geréb köztársasági elnöki kegyelemért fordult Áder Jánoshoz. Az ügyet támogató petíciót már közel 40 ezren aláírák. Néhány hete pedig több ezren demondstráltak virágokkal a szülész-nőgyógyász bába mellett. http://www.444.hu https://www.facebook.com/444.hu

2018. február 7., szerda

Emberek (Human) 1. részYann Arthus-Bertrand dokumentumfilmje valós emberi történetekről. A filmet 3 évig forgatta 60 országban, 2000 nőt és férfit kérdezett meg. Az első rész a szeretetről, nőkről, munkáról és szegénységről szól.

Hivatalos weboldal: http://www.human-themovie.org/
Saját facebook oldalam: https://www.facebook.com/sevaster1/

2018. február 4., vasárnap

Ízek, imák, szerelmek 1-2 rész


Ízek imák szerelmek 2.rész from Lucia Dani on Vimeo.


"A kutatás törvénye nagyjából a következőt jelenti: ha elég bátor vagy ahhoz, hogy hátrahagyj mindent, ami biztonságot nyújtott, és lehet az bármi: az otthonod vagy a kedvenc éttermed; és elindulsz, hogy megtaláld önmagad. Legyen az egy belső utazás, vagy igazi út.
Tekints mindenre az út során úgy, mint a kirakós egy darabjára és fogadj úgy mindenkit, mintha a tanárod volna. Ha készen állsz arra, hogy egyszer és mindenkorra elfogadj néhány kellemetlennek tűnő igazságot magaddal kapcsolatban, akkor biztosan megleled, amit keresel!"
- Ízek, imák, szerelmek