A bennem,- és a bennünk élő Istennők üzenete


Istár

 A Nőket elsősorban Önmaguk szeretetére kell megtanítani. Arra, hogy tiszteljék és szeressék magukat.
Az Önvaló előhívása ebben ad segítséget.
Termékeny áldást kérjetek magatokra, mely abban nyilvánul meg, hogy Önmagatok fényét szétárasszátok a világban.
Kerülnötök kell a kiüresedést, azokat az energiákat, melyek elvesznek belőletek, a belső erőtöket aláaknázzák.
Használjátok ki a Hold termékeny fázisát és tegyétek magatokévá, töltekezzetek fel az energiájával, az áramlásával.
A Nap szent erejét magatokba szívjátok, és árasszátok szét fényetek mindenre és mindenkire, akivel találkoztok, aki az utatokba kerül.
Új szemmel tekintsetek magatokra, és engedjétek, hogy a bennetek lévő lótusz kibontsa szirmait és virágzóvá váljatok!
A Nők virágzása a Lét örömét fejezi ki,- ezt meg kell osztanotok a Világban.
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin
Démétér

A lágyság, a szépség, mely részeteket alkotja egy új ciklusba ért,- ki kívánja fejezni magát a Világban.
Szelíd, lágy fuvallatként, lágy szellőként érinti meg a lelkeket, ébreszti a szíveket.
Adjatok helyet ennek a megnyilvánuló energiának, és árasszátok szét magatokból.
Lágy, termékeny ölelésben öleljétek körbe a Földet, a Föld minden lakóját, és porozzátok be a szíveket a Szeretet legmagasabb rezdülésével.
Termékeny áldás hull rátok, érezzétek az Isteni Kegyelmet, a végtelen szeretet áradását, mely megnyilvánul a Világban.
Öleljétek magatokhoz ezt az érzést, rezgését árasszátok magatokba.
Istennők vagytok!
Szeretettel:Feketéné Lendvai KatalinJean Shinoda Bolen: A bennünk élő istennők (cikksorozat)Ez a cikksorozat a dr. Karcag Judit fordításában megjelent Jean Shinoda Bolen : A bennünk élő istennők című könyve alapján íródott. A japán származású pszichiáternő meglátása szerint, minden nőben olyan ősi viselkedéstípusok, (vagy C. G Jung kifejezésével élve archetípusok) vannak, melyek a görög-római mitológia istennőivel mutathatók be.


A hét istennő
Hét ilyen istennőről beszélünk. Ezek Héra/Júnó: a házasság istennője, Demeter/Ceres a termékenység, a gabonaföldek istennője a táplálékadó anya, Perszephoné /Proserpina a leány, az alvilág királynője, Artemisz/Diána a vadászat és a Hold istennője, Pallas Athéné/Minerva a bölcsesség istennője, Hesztia /Veszta a házitűzhely és a templom istennője és Aphrodité/Vénusz a szerelem istennője. Ugyanabban az asszonyban több istennő is lakozhat, némelyik nagyobb némelyik kisebb befolyással bír. Ezek az istennők többnyire új élethelyzetben aktiválódnak
Mind a hét istennő más és más vetületét képviseli a női létnek. Természetesen az életciklus változásával más és más istennők aktivizálódnak bennünk. Van, akiben már kislány korában ott munkál Héra, és az esküvőjéről ábrándozik, van, akiben csak a házasságkötésekor jelenik meg Héra, s vannak olyan nők is, akiknél Héra nincs jelen, s számukra a házasság egész egyszerűen nem fontos.
Döntéseink
Számos eldöntendő probléma egy nő életében is az Istennők harcáról szól. A karrier kontra gyermekvállalás például Athéné és Demeter harca, vagy hogy egy férjes asszony belemenjen-e egy szerelmi viszonyba, ez Héra és Aphrodité harca. Ilyenkor érezzük magunkat döntésképtelennek, percenként egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy melyik a helyes döntés, míg a következő percben az előző szöges ellentétét tartjuk jónak. Idővel aztán letisztul a kép, és mindegyik istennő megbékél a rá ruházott feladattal.
Minden földi nő hősnő, saját életének főszereplője. Azért és attól hős, mert vállalja a felelősséget döntéseiért, melyeket képes meghozni. Tisztában van vele, hogy saját sorsának ő a kovácsa, és nem mutogat a másikra, hogy " miattad van" "te tehetsz róla", "a te ötleted volt".
A hősnő tehát nem sodródik , nem gyönge bábu vagy mártír, hanem kezébe veszi sorsát. Gyakran kell döntést hozni olyan kérdésekben, mint pl. "elváljak vagy ne", "hozzámenjek vagy ne", "megszüljem, vagy ne", "otthagyjam az állást, vagy ne" "elfogadjam-e az állást, vagy ne", " visszamenjek-e dolgozni, vagy ne" " elköltözzek-e vagy ne". Ezekben a döntésekben mindig vannak az ember körül segítő szándékú emberek akik helyettünk tudják, hogy nekünk mi a jó, és megmondják nekünk mit döntsünk. Ám a valódi és jó döntést csakis mi magunk tudjuk meghozni, és akkor ha mindegyik istennőnk szót kapott a vitában, és mindegyiknek kellő figyelmet tudtunk szentelni.
A hét istennő
A hét istennő közül három sebezhető, Héra, Déméter, és Perszephoné. Hárman szüzek és sebezhetetlenek: Artemisz, Athéné és Hesztia, egy pedig alkimista: Aphrodité.
A szűz istennők
A sebezhetetlen szűz istennők testesítik meg a függetlenség, az aktivitás, a kapcsolat nélküliség vonásait. A szűz istennő a nő lelkének az a része, melyet egyetlen férfi sem vehet birtokba, mert ennek a lélekrésznek nincs szüksége férfira, önbecsülését saját jogán tartja fönn. Ha egy nő pszichéjét a három szűz istennő egyike dominálja, akkor ez a nő nem azért tesz dolgokat, hogy másoknak tetsszék, hogy elismerjék, hogy szeressék, még csak nem is saját önbecsülése miatt, hanem egyszerűen saját belső igényei szerint él, azt teszi, ami őt kielégíti. Sem a társadalmi szerepelvárások, sem a férfiak által támasztott követelmények nem hatnak erre a lélekrészre.
A három szűz istennőt nagyon élesre állított tudat jellemzi. Ők azok akik képesek napi tíz órán egy dologra koncentrálni. Közülük az első Artemisz.Artemisz a vadászat istennője
Zeusz és Létó gyermeke, ikertestvére Apollón.
Ő a vadászat és a hold istennője, a független női lélek megtestesítője. A " megállok a magam lábán is " biztonságát jelenti egy nőben. Ez a lélekrész teszi lehetővé egy nőben, hogy férfiak nélkül is teljes embernek érezhesse magát, s feloldódjon munkájában, követhesse céljait. Artemisz a nimfákkal vándorol az erdőben, s a nőkben lakozó Artemisz az aki szoros barátságban van nőtársaival, védelmezi a gyengéket, a fiatalokat, az elesetteket. Az Artemisz nő vonzódik a természethez, szeret kirándulni.
Az Artemisz kislány szeret sportolni, és mindig győzni akar. Bátor, csavarog, fiús vadóc. A lányokkal a kapcsolata testvéri, s a férfiakkal is az egyenrangú kapcsolatot kedveli. Ha férjhez megy, ott is egyenrangúságra törekedik, nem szeret alárendelt lenni. Az Artemisz anya nem kotlóstyúkszerű, nem láncolja magához gyermekeit, éppen ellenkezőleg mindenre megtanítja őket, s a függetlenségüket támogatja. Az Artemisz típusú nők, ha nem tudják saját életüket élni, frusztráltak, depressziósak lesznek. A másik probléma az Artemisz nőkkel, hogy kegyetlenek tudnak lenni. Nem kedvelik az intim, mély kapcsolatokat, hiszen nincs szükségük senkire. Ezért az Artemisz nőknek kapcsolati zavarai lehetnek, ha nem fejlődik ki bennük egy másik istennő is. Némely esetben Artemisz tomboló dühvel tud reagálni az őt ért sérelmekre. Ezt csak akkor tud megszelídíteni, ha konfrontálódik ezzel a tulajdonságával. Az Artemisz nőnek pszichés fejlődése során szembe kell néznie az idő múlásával, hiszen az öregedő nőknek a versenyzés már nem okoz elegendő örömet. Rá kell döbbenniük a szerelem fontosságára, s végül meg kell jelennie az anyai ösztönnek. Ha az Artemisz nő végigjárja a fejlődésnek ezt az útját, akkor boldog s teljes életet élhet.
Ugyanakkor mint később látni fogjuk, akikben más istennők dominálnak, Artemisz kifejlődése sokat segíthet kiszolgáltatottságukban.Az előző cikk Artemiszt (Dianát) a vadászat istennőjét mutatta be. Rajta kívül még két istennő van, aki szűz és sebezhetetlen. Ők Pállasz Athéné és HesztiaAthéné (Minerva)


Athéné (Minerva) a tudomány, a bölcsesség, a mesterségek és a stratégia istennője.

Athéné, mint ismeretes, teljes harci díszben felnőtt nőként pattant elő apja, Zeusz fejéből. Athéné ezek után úgy tekintette magát, mint akinek csak apja van. Az igazság az, hogy volt anyja, Métisz, de őt Athéné nem ismerte el. Talán ez az oka, hogy Athéné tulajdonságai férfiasnak tűnnek, hiszen okos, jó stratégiai érzéke van, konfliktus helyzetben is az eszére és nem a szívére hallgat, jó gyakorlati érzéke van, s képes előre tervezni. Ezek a tulajdonságok azonban nem nőietlenek, sőt esetenként a többi istennő mellett nagy segítséget jelenthetnek.

Athéné és a férfiak


Athéné szereti a férfiak társaságát. Mivel szűz istennő, ez megóvja attól, hogy férfiakkal romantikus kalandjai legyenek, s a földi Athéné is képes arra, hogy elkerülje a férfiak szerelmi közeledését. Ugyanakkor nagyon jó, bizalmas viszonyban áll férfiakkal, akár mint barát, akár mint kolléga, vagy mint üzlettárs. Ez az archetípus segítheti a nőket abban, hogy érvényesülhessenek akár az üzleti életben, akár a tudományban, akár a politikában.
Athéné a szép mesterségek - mai nyelven szólva az iparművészetnek- az istennője is. Híres volt szövéséről, ahol az előrelátás, tervszerűség, míves kivitelezés és a türelem nélkülözhetetlen tulajdonság.
Mivel apja lánya, nagyon vonzódik a tekintélyes hatalommal bíró férfiakhoz, s egyszer elkötelezte magát valaki mellet, akkor a férfi leghevesebb védelmezőjévé és segítőjévé válik.
Arany középút
Ha Athéné befolyása erős, a nő hajlamos rá, hogy mindig az arany középúton járjon, mindent mértékkel tegyen, s mentes legyen minden szélsőségtől.
Athéné jellemétől távol áll az erős érzelmi felindulás, a kínzó szükséglet, a szenvedélyes igazságkeresés, a kapzsiság vagy a gyávaság.
Athéné és az érzelmek
Ahogy Athéné talpig páncélban jár, az Athéné nők lelke van felvértezve, az intellektuális elhárítás saját és mások szenvedésének átélésétől megvédi őket.
Athéné módjára élni annyit jelent, mint saját fejünk után menni, intellektuális és gyakorlati dolgokkal foglalkozni, céltudatosan cselekedni. Ebből az életformából azonban hiányoznak a nagy szenvedélyek, meleg barátságok, forró szerelem, erotikus gyönyör, intimitás, gyengédség. Igaz, hogy sok bánattól megkíméli őket ez a fajta létezésmód, de ez veszteségekkel is jár.
Mit kezdjünk ha hiányzik belőlünk Athéné, illetve ha túl nagy a súlya?
Mindezek alapján tehát, ha valakiben egyáltalán nem találhatóak Athéné vonások, úgy az a munka a tanulás révév fejleszthető, s sok esetben segítségünkre lehet. Ha azonban túlsúlyban van, érdemes  más istennők hatást is fejleszteni. Athéné nem ismeri el anyját, "anyátlan".
Athéné árnyékán ezért úgy is túl lehet lépni, fölfedezzük és megbecsüljük saját szülőanyánkat, s ha felfedezzük és megismerjük azokat a matriarchális értékeket, melyeket 
az emberiség a görög vallás előtt vallott.
Hesztia (Veszta)


Hesztia (Veszta) a házitűzhely és a templom istennője
A görög mitológiában alig esik szó róla, mivel nem vett részt sem háborúkban, sem szerelmi ügyekben. Az emberek mégis őt tisztelték legjobban, a fényt, a melegséget, az ételek elkészítéshez szükséges hőt ő adta az embereknek. Ahhoz, hogy egy házból otthon váljék, Hesztia jelenlétére van szükség.
Akiben ez az archetípus munkál, élvezi a házimunkát, belső harmóniát ér el, azzal, hogy rendben tartja otthonát. Önmagára fókuszál, nem hajtja a teljesítmény, nem siet, soha sem kergeti az idő. Szeret meditálni, s közel állnak hozzá a vallások.
Hesztia a befelé fordulás istennője, ő segít, hogy megleljük énünk belső magvát. Nélküle nem találjuk meg legbenső célunkat, s otthonunk is elveszti melegét.
Hesztia kimunkálása magunkban
Hesztiát fedezhetjük fel magunkban, mikor egy napot csöndesen töltünk el fényképeink rendezgetésével, a kamra kitakarításával, vagy amikor csak úgy sietség nélkül élvezzük a főzést. Akiknek nem, alaptermészete elhatározhatja, hogy egy kis időt szán magára, csendes elvonulásra, magányos tevékenységre. Amikor valaki akaratán kívül magányos lesz, olyankor a Hesztia vonások nagy segítségre lehetnek.
A Hesztia nő
A Hesztia nő otthona mindig tiszta, üde, az asztalon friss virág, a sütőben épp sül valami. Érződik a teljes összhang az otthon és teremtője között.
Serdülő korában a periférián van, de mivel látszik, hogy nem függ senkitől, tisztelik őt.
Később amikor dolgozni kezd nem kedveli a hajtós munkahelyeket, s a versenyt. Inkább ott érzik jól magukat, ahol fontos a nyugalom és a türelem. Hesztia névtelen marad, nem is kap de nem is vár el dicséretet, amiért a háttérben megteremti az otthon nyugalmát, s biztonságát. A távolságtartó Hesztia nő nagyon diszkréten fejezi ki, ha valakit szeret. Az "ott mély a folyó ahol csendes" lehetne a Hesztiára legjellemzőbb mondat.
Akiből hiányzik Hesztia, érdemes kimunkálnia magában, de ha túlzottan Hesztia dominál valakiben annak is vannak hátrányai. A Hesztia nő ugyanis nagyon jól érzi magár saját szentélyében, ám a külvilág számra riasztó, s a nagyvilágban folyó versenyben nem képes megállni a helyét. Ha nem munkálja ki személyisége más oldalait is. Ha nem fejleszt ki magában más istennőket is, akkor nincs esélye az önérvényesítésre.

Héra, a házasság istennőjeElőző két cikkemben a sebezhetetlen istennőkről, Pállasz Athénéról, Artemiszről és Hesztiáról írtam. Az Istennők között azonban vannak sebezhető Istennők is, ők Héra, Demeter és Perszephoné.

A házasság istennője, az elkötelezett nő, a feleség
Héra (a római mitológiában: Juno) méltóságteljes, fejedelmien szépséges, a házasság védnöke, a gyermekáldás védelmezője. Szimbólumai a tehén, a Tejút, a liliom virága, és páva farktollán levő szivárványos szem, ami Héra éberségére utal. A tehén és tejút pedig arra utalnak, hogy a patriarchális társadalom előtt, egy nagy teremtő istennő uralkodott.
A férfi főisten megjelenésével kezdődtek az állandó civakodások férfi és nő között. Ő Zeusz felesége, aki háromszáz év felhőtlen boldogság után, megtapasztalta azt, hogy milyen az amikor megcsalják. De haragja nem férje ellen fordult, hanem riválisai iránt, s bosszút állt versenytársain, valamint azok Zeusztól fogant gyermekein.
Hérát megalázták Zeusz kalandjai, hiszen ezzel semmibe vette a házasság szentségét, ami Héra szemében a legfontosabb volt. Zeusz ezen felül még törvénytelen gyermekei számára több kedvezményt biztosított, mint törvényes gyermekeinek. Héra a sok megaláztatás és bosszú után végül megsértődött és világgá ment, majd végül megbocsátott és visszatért férjéhez. 
Héra teljesítménye, életműve a házasság.
A Héra archetípus abban segít a nőknek, hogy hűségesek, kitartóak legyenek. Ha a Héra archetípusa hiányzik valakinek a személyiségből, akkor neki nagyon nehéz elköteleződni, s amint elmúlik a szerelmi mámor, illetve belép az első nehézség, akkor kilép a kapcsolatból. Ha valaki úgy megy férjhez, hogy Héra még az esküvő napján sincs jelen, akkor abból a házasságból valami nagyon fog hiányozni.
Általában nincs barátnője (ha van, az másik istennő munkálkodásának köszönhető), leginkább férjével szeret lenni, illetve olyan házaspárokkal akik segítik férje előmenetelét. Többnyire a melegségre vágyó nagy emberek azok , akikhez szívesen férjhez mennek, s később is férjüket istenként tisztelik. Nem sok anyai érzés szorul beléjük, s gyermekeikkel szemben mindig férjüket részesítik előnyben. (Ha mégis jók gyermekeikhez, az Demeter hatása)
Héra boldogsága azon múlik, hogy a férje mekkora jelentőséget tulajdonít a házasságnak, mennyire ismeri el felesége odaadását. Az erős és hatalmas férfi oldalán, a férj sikereiben is sütkérező asszonyok számára a házasság évei a legszebb évek, ám ha a szent kötelék lazulóban van, a Héra típusú nőkben megjelenik a kínzó féltékenység, az örökös gyanúsítgatások, jelenetek.
Az elvált Héra a fájdalom a gyász, a depresszió és a dühödt bosszúvágy között őrlődik. Ráadásul nem fogadja el, hogy már nem törvényes feleség többé. Héra az, az istennő, akiben a legtöbb romboló, destruktív erő van.
A bosszúvágy gyakran oly erős, hogy saját gyermekeiket sem kímélik, s megpróbálják tönkretenni a gyerekek kapcsolatát apjukkal.
Mivel boldogsága a férjén múlik nagyon kiszolgáltatott. Aki teljesen azonosul Hérával, élete egysíkúvá válik. Azok a férfiak a Héra nőket vesznek el feleségül, azt tapasztalják, hogy feleségük már nem az a nő, akit megismertek, a házasságkötés előtt színesebb, érdekesebb volt, sőt a szexuális élet is jobb volt vele. A Héra nők férjükre egy idealizált képet vetítenek, s ha ez a kép nem illik a tényleges férjre, kritizálni kezdik, s házsártossá válnak.
Ha fölismerjük magunkban, hogy Héra archetípusa túl nagy befolyással bír, akkor túl kell lépnünk gyengeségein. Gyűrjük le őt, s fejlesszük ki a többi Istennőt magunkban, újuljunk meg. Héra kezdetben féltékenykedett, bosszút állt, de végül feladta a reményt, hogy férje megváltozhat, és elhagyta őt. Túljutott azon, hogy számára csak egy út létezik, az, hogy Zeusz őt szeresse, s képes volt egy másik útra térni, hogy megtalálja önmagát .
A mitológiában ekkor Zeusz rádöbbent, hogy asszonya milyen fontos számára, és kiengesztelte őt, a valóságban azonban nem mindig ilyen meseszerű a folytatás, és a magára maradt nőnek valóban meg kell újulnia, s a többi Istennő segítségével új életet élni.Démétér, a termékenység, az anyaság istennője
Eddigi írásaimban bemutattam a három sebezhetetlen istennőt, Pállasz Athénét, Artemiszt és Hesztiát, valamint a sebezhető istennők közül Hérát a házasság istennőjét.
Ez a cikk Démétérről a termékenység, az anyaság istennőjéről szól.Démétér a görög mitológiában
Démétér szimbóluma az érett gabona, ábrázolásain többnyire a kezében kalászt tart.
A görög mitológiában sorsa összefonódik lányáéval, akit Hádész az alvilág istene elrabolt. Démétér akkor kilenc napon és kilenc éjjelen át bolyongott, lányát kereste. Eközben nem evett, nem ivott. A tizedik napon végül megtudta, hogy lánya az alvilágban van. Ekkor földi halandónak öltözött, egy földi fiúgyermek Démophoón dajkája lett. Mindent megtett a fiúért, s már- már hallhatatlanná tette, mikor a fiú anyja meglátta, amint a fiát éppen a tűz fölé tartotta.
Ekkor Démétér felfedte kilétét, templomot építtetett magának, és gyászolt. Nem tette a dolgát, így a földön nem született semmi, gabona, s fű nem termett, állat nem született. Zeusz, - aki tudott róla, s jóváhagyta a gyermekrablást- próbálta Démétért kiengesztelni, de Démétér megmakacsolta magát, s azt mondta, addig nem megy vissza Olümposzra, s addig nem teszi a dolgát, míg lányát vissza nem kapja. Mikor végre anyja és leánya találkoztak, kivirult a mező, mert Démétér termékennyé tette.
Ösztönkésztetései és tulajdonságai
Démétér archetípus munkál a nőkben, amikor akár tudatosan, akár tudattalanul de teherbe akarnak esni. Ha egy Démétér típusú nőnek nem lehet saját gyermeke, akkor örökbe fogad, vagy mások gyermekeit dajkája.
Démétér másik ösztönkésztetése a táplálékadás, gondoskodás. A szoptatás különös örömöt jelent a Démétér típusú nőknek, s ők azok bőséges, szépen tálalt étkezésekkel lepik meg családjukat. Ilyenkor jó anyának érzik magukat.
Démétér egyik fő jellemvonása, az állhatatosság, kitartás, türelem. Minden nehézség és veszély ellenére makacsul képviseli gyermekei érdekét.
Másik fő tulajdonsága a bőkezűség, az adakozó kedv. Minden istennő közük ő a legbőkezűbb, ő tanította meg az embereket a szántásra, vetésre, neki köszönhető a föld minden adománya. Mindezek alapján a Déméter típusú földi nők erősek, szilárdak, megbízhatóak, nyugodtak, kifelé forduló nagyvonalú emberek, akik empátiásan fordulnak a többiekhez.
Ugyanakkor, ha egy nő személyiségében nagyon erősek, és kizárólagosak a Démétér vonások, akkor gyermekeik kirepülésekor az "üres fészek" depressziótól szenvedhetnek, s életük gyermekeik nélkül értelmetlenné válik.
Ha egy Démétér típusú nőt nagyon megbántanak, nem úgy árt másoknak, mint Héra, ő passzivitásával árt, megvonja másoktól azt, amit amúgy adna. A depressziós Démétér is passzív, családtagjai is azt veszik észre, hogy amíg eddig kifogyhatatlanul adott, hirtelen nem gondoskodik a többiekről.
Kapcsolata a nőkkel és férfiakkal
Mivel sem a férfiakért, sem karrierért nem verseng, irigységet, féltékenységet nem érez nőtársai iránt, legfeljebb a gyermekek miatt. Hasonló nőkkel őszinte és szoros barátságokat köt.
A férfiakkal a kapcsolata leginkább az anya-fiú kapcsolathoz hasonlítható. Azok a férfiak akik olyan lányt szeretnének feleségül venni, mint az anyukájuk, akik babusgatásra becézgetésre vágynak, akik elvárják, hogy feleségük szervezze helyettük az életüket, ők ideális felséget találnak egy Démétér nőben. Ilyenkor a nő azt érezheti, hogy hálásak neki, hogy boldoggá teszik férjüket. Rosszabb esetben, éretlen személyiségű férfiak hálójába esnek, akik a végsőkig kihasználják a Démétér típusú nőket, és még csak nem is hálásak érte, s cserébe semmilyen érzelmet nem nyújtanak.
A Démétér típusú nő ugyanis nem tud nemet mondani.
Démétér mint anya
A Démétér nők ellentmondást nem tűrően állítják magukról, hogy ők kiváló anyák. Egy részük valóban az, de vannak köztük bekebelező, másokra rátelepedő anyák is. Mindig nélkülözhetetlenné teszik magukat, s azzal infantilizálják környezetüket, hogy mindent csak ők tudnak megcsinálni. Hiszen ha valaki szorong, akkor valóságos áldás, ha másoknak szüksége van rá, s addig érzi magát biztonságban, amíg a többiek függnek tőle. Amint azonban a többiek kezdenek önállóvá válni, fenyegetve érzik magukat.
A Démétér anya, gyermekei minden bajáért önmagát teszi felelőssé.
Azt gondolja, hogy neki tökéletes anyának kell lennie, aki a világ minden bajától megóvja gyermekeit. Igyekezetében, hogy tökéletes anya legyen, túlzott féltéseivel, gondoskodásával fojtogatja őket, megvédi őket akkor is, ha magukat kellene már megvédeni, minden felelősséget levesz róluk. Így gyermekük függő, dependens lénnyé válhat.
Mivel a Démétér nők nem tudnak nemet mondani, sokszor aránytalan áldozatokat hoznak, s a végén teljesen kiürülnek.
Mit tegyünk, ha tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk a fenti viselkedésmintákra?
  1. Meg kell tanulnunk nemet mondani, s ezzel elkerülni a kiégést, és kimerülést.
  2. Meg kell tanulnunk kifejezni negatív érzelmeket is, úgy hogy a kapcsolataik ne sérüljenek.
  3. Anyaként tudatosan elő kell segítenünk gyermekeink önállósodását, fel kell készülnünk a gyerekek leválására.
  4. Nagyon fontos a többi archetípus kimunkálása magunkban.
  5. Végül, de nem utolsósorban saját magunk minél mélyebb ismerete segít abban, hogy gyermekeinket fejlesztő, s saját magunkat elfogadó nőkké váljunk.Eddigi írásaimban bemutattam a három sebezhetetlen istennőt, Pállasz Athénét, Artemiszt és Hesztiát, valamint a sebezhető istennők közül Hérát a házasság istennőjét és Démétér, a termékenység, az anyaság istennőt. Jelen írás Démétér lányáról Perszephonéról szól, aki az alvilág királynője, fogékony és intuitív.
Perszephoné vagy más néven Koré, Zeusz és Démétér lánya, aki anyjával nagyon szoros kapcsolatban volt. Az alvilág ura Hádész beleszeretett, és Zeusz beleegyezésével elrabolta őt, amint a mezőn lánytársaival virágot szedett. A leányrablás úgy zajlott, hogy megnyílt a föld, és Hádész fekete lovakkal aranyos szekerén megjelent, és magával ragadta a sikoltozó lányt. Démétér végül kikényszeríttette Zeusztól, hogy lánya visszatérjen, de mivel Perszephoné az alvilágban evett egy gránátalmamagot, így Hadésszel a házasságuk érvényes, ezért minden év egyharmadát az alvilágban kellett töltenie.
Perszephoné és gyermekei
Ahhoz, hogy Koré/Perszephoné kompetens anyának érezze magát, Démétér archetípus jelenlétére van szükség. Ő ugyanis anélkül gyermeknek érzi magát, akinek anyja az igazi anya, ő csak halvány másolat. Ha anyja igazi Démétér, akkor mint nagymama nyomul előre, kiveszi lánya kezéből a csecsemőt, fürdet, ellátja, s épp hogy meg nem szoptatja. "hagyd, majd én" "te most csak pihengessél", "Úgy látszik nincs elég tejed, csinálok pótlást" stb. üzenetekkel ássa alá a Perszephoné anya önbizalmát. Perszephoné pedig engedelmeskedik, passzív, s tudomásul veszi, hogy mások rendelkeznek fölötte. Az örök kislány szerepében él, akinek nem kell elköteleznie magát sehová se, aki ráér döntést hozni. Ha fel akar nőni, vissza kell térnie a valós életbe. El kell köteleznie magát, s érett nővé válnia.
Az érett Perszephoné
Koré/Perszephoné számára az öregedés egy csapás, minden igyekezetével fiatal akar marad. Így ebben az életszakaszban hajlamos a depresszióra. Azonban ha elfogadja azt, hogy egy érett nő legyen, "az alvilág királynője" akkor magasztos és fennkölt űrnővé válhat. Ő lehet az a bölcs öregasszony, aki ismerője a női titkoknak, aki ismeri az élet és halál értelmét, aki túl van már olyan lelki élményeken, és megismerte önmaga mélységeinek forrását hogy nem fél már az öregedéstől és haláltól.
Koréból Perszephoné
Koré/Perszephoné két fő olyan jellemvonással bír, amelyet túl kell haladnia ahhoz, hogy érett nővé váljon. Az egyik az, hogy mivel mindenkit magánál erősebbnek tart, s így másoktól függőnek érzi magát, mindenki pártfogását meg akarja nyerni, hajlamos a kerülőutak, kibúvók keresésére, s ahelyett, hogy szembesüljenek bizonyos dolgokkal, inkább saját magukat is becsapják, s áltatják.
A másik ilyen csapda, mely megakadályozza Korét/Perszephonét abban, hogy érett nő legyen az az önszeretetnek az a formája, amikor másokat csak arra használnak, hogy visszaigazolják az ő nagyszerűségüket, s örökké csak saját magukkal vannak elfoglalva.
Ha azonban képes túlhaladni ezeket a buktatókat, felnőtté válni, s elfogadni helyét a világban, érett nő válik belőle, aki képes átélni az emberi kapcsolatok mélységét.
Az érett Perszephoné nők gyakran választanak segítő foglakozást. Nagyon jó intuitív képességük megsegíti őket abban, hogy otthonosan mozogjanak saját maguk, s mások tudatalattijában, így nagyon jó pszichoterapeutákká válhatnak.
Ezen kívül kiváló festő, költő. Természetgyógyász válhat belőlük.
Az érett Perszephoné bármit is csinál, az eredeti, személyes és gyakran szabálytalan.
Perszephoné kimunkálása magunkban
A fogékonyság és befogadó kézség olyan vonása ennek az őstípusnak, melyet minden nőnek fejlesztenie kellene magában. Különösen az egyfelé fókuszáló Athéné vagy Artemisz tudattal rendelkező nőknek fontos ez. Ők ugyani tudják mit akarnak, és azt véghez is viszik, s nem hallgatnak érzéseikre, intuicióikra. Hérára és Démétérre is ráfér Perszephoné nyitottságából, rugalmasságából, és fogékonyságából.
Ez a mások iránti fogékony attitűd fejleszthető, tanulható. Egyrészt azzal, ha megpróbálunk másokra úgy odafigyelni, hogy saját kritikus gondolatainkat félre tesszük, s megpróbáljuk magunkat a másik helyzetébe beleélni.
Másrészt azzal, hogy saját érzéseinket elfogadjuk, s hallgatunk rájuk.
S ahogy egyre jobban elfogadjuk érzéseinket, intuíciónkat, ez egyre jobban segít abban, hogy saját magunk vezetőjévé váljunk.
Dr. Kovács Dóra
pszichoterapeuta
Aphrodité, a szerelem istennője
Az egyedüli alkimista Istennő, sem nem szűz, sem nem sebezhető. Maga a megtestesült szépség, csábítás és vonzerő. Valamennyi istennő közül ő a legszebb. Összegzi magában mindazt az örömet, amelyet a szerelemben, a szépségben és a szexualitásban élünk át. Aphrodité arra sarkall minket, hogy teljesítsük ki az alkotó és a teremtő női minőségeket.
Az ő hatása tehát, ha megfogan bennünk valami vagy valaki. Alkotóerő, kreativitás jellemzi. Könnyen lesz szerelmes, és könnyen bele is lehet bolondulni, mert belső, mély, magnetikus vonzerő sugárzik belőle.


Hívd elő magadból a benned élő Istennőt!1, Hívd elő magadból a benned élő Istennőt.
Teljesítsd ki magadban, s az Ő támogató energiáiból táplálkozz.
Ők utad részét jelenítik meg, megnyilvánuló energiájukkal támogatást adnak.
Figyeld meg a tulajdonságaikat, az energiájukat,- figyeld meg a párhuzamot, hogy benned mindez, hogy nyilvánul meg.
Kovácsolj erőt a benned élő Istennők energiájából.

Hívhatod őket, hogy a segítségedre legyenek, megkönnyítsék meg az életed.
Ha felismerjük, hogy mely istennők határozzák meg a személyiségünket, az segít abban, hogy 
- jobban megismerjük és elfogadjuk önmagunkat,
- megértsük motivációinkat, működésünket
- tudatosítsuk legfontosabb vágyainkat, értékeinket
- felismerjük a férfiakhoz, nőtársainkhoz, családunkhoz, gyermekeinkhez és hivatásunkhoz  fűződő kapcsolatunk lényegét.


Tiszta típusok nincsenek, vagy csak nagyon ritkán.
Jellemzőbb, hogy személyiségünkben egyszerre 2-3 domináns istennő tulajdonságai munkálkodnak, illetve,hogy a különböző életkori szakaszokba lépve, vagy bizonyos élethelyzetekben más és más Istennői énünk kerül előtérbe.

1, Mély belégzések és mélyről jövő kilégzések által hangolódj rá a benned élő Istennőre/Istennőkre.
a, Írd le, hogy a benned élő Istennőknek milyen tulajdonságai vannak.
b, Most írd le, milyen pozitív és negatív tulajdonságai vannak.
c. Vonj párhuzamot kettőtök közt.
d, A benned élő Istennő, hogy nyilvánítja meg magát, hogy fejezi ki magát a világban?     Mind a két pólust mutasd meg, -  pozitív – negatív
Az a részedet mely negatívként jelent meg:
- Nézd meg mi hiányzik ennek a résznek?
-  Milyen szükségletei nincsenek kielégítve?
- Miben lehetsz a segítségére?
- Mivel támogathatod meg az energiáit?
- Mit üzennek számodra a benned élő Istennők?


 Kifejezés- Szerepjáték,- gyakorlat


Mutasd meg, hogy a benned élő Istennő hogy fejezi ki magát, és a szerepjátékokban hogy nyilvánítja meg magát.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése