2017. október 28., szombat

Mikor Isten Ereje munkál benned, a szívek megnyílnak előtted

Az Életben vannak olyan mély és szépséges időszakok amikor önerőből nem kell semmit sem tenned, csak átadnod magad Isten szeretének.
Ez az átadás egyben megengedés is, hogy Ő munkáljon benned=csodálatos, felszabadult állapot.
Átadom magam a Feljebbvalónak, és megengedem, hogy Ő munkáljon bennem.
Ez a "megengedés", teljes bizalmat és ráhagyatkozást igényel.
Tudom, hogy Isten Ereje és Szelleme munkál bennem.
És ez a Lét nyit meg a végtelenre.
Mikor Isten Ereje munkál benned, a szívek megnyílnak előtted.
Ekkor csak jelen vagy a Létezésben.
Megengeded, hogy a dolgok a maguk módján történjenek.
Nem akarsz semmit, csak elmerülsz a Létezésben.
Kikapcsolod az elmédet, átadod magad a Szellem vezetésének.
Feloldódsz a Létezésben és megengeded, hogy Isten Ereje munkáljon benned.
Jelen vagy a testedben, és a most pillanatában kapcsolatba kerülsz a belső bölcsességeddel.
Elvárások nélküli életre törekszel, kiüresíted magad.
Mindent leraksz ami még hátráltat, a VAGYOK állapotába helyezkedsz.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin


2017. október 27., péntek

Mária Magdolna üzenete

~ A Nő képes csak megmenteni a világot a pusztulástól, ebben a nehéz, harcokkal, viszállyal teli időszakában a Földnek.
A Nő az, aki képes arra, amire a Férfi nem, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre. Egyedül ő képes átölelni ellenségét, mert tudja, hogy ellenség nem létezik. Félelemmel teli ember igen, de ellenség csak akkor, ha annak látjuk.
Én, Mária Magdolna tudom ezt, mert sokan néztek már ellenségnek. Félelemmel telve tekintettek rám, s el akartak pusztítani, mert olyan erővel bírtam, mely legyőzött mindent.
A Feltétel Nélküli Szeretet erejével.
És a Nő, azóta is ettől szenved, attól, hogy elpusztíthatják, ha él erejével. Ezért vagy nem él, vagy visszaél vele.

Valódi titkát hét pecsét alatt őrzi, hogy ne férhessen hozzá senki. Ő sem. Az idők során megsebzett nőiessége száműzte oda a Csodát, mely világokat lenne képes megmozgatni, ha nem rettegne ennyire. Csakhogy retteg, fél, és ellenséget lát mindenben és mindenkiben. Űzött vadként ugrik mindazokra, kik betekintenének belső rejtekébe.
S mindemellett szomorú. Attól, hogy valahol lelke mélyén tudja, érdemes lenne felnyitnia a lakatokat, felfeszítenie a rozsda marta ajtókat, s kiengednie az Odaadás Madarát.
Itt van, odaadom, amim Van, szabad akaratomból, feltétel nélkül. Fájdalmai, szenvedései valójában a sóvárgásból erednek, hogy végre megélhesse önmagát.
Ti Nők, eltévedtetek valahol az úton. Annyira igyekeztetek olyanokká válni, mint a férfiak, hogy közben megfeledkeztetek a Lényegről. Arról, hogy nem kell semmilyenné sem válnotok, úgy vagytok jók, ahogy vagytok. Nem kell mindig mennetek, intézkednetek, bizonyítanotok. Elég, ha csak Jelen Vagytok, s ezzel megidézitek a világon a legnagyobb Erőt.
Tudom, sok megaláztatás ért benneteket az úton. Amikor szeretetet adtatok, sokszor késsel hasítottak belétek, s titeket hibáztattak a világ összes bűnéért. Bűnösökként éltetek le életeket, bizonyítva folytonosan az ártatlanságotokat. Könny, bánat, mély fájdalmak között éltetek, döngetve ajtókat, melyek talán soha nem nyíltak meg. Ezt a bánatot őrzitek ma is szívetekben, a lakatok zárta, nyikorgó nyirkosság mélyén. Csakhogy a kulcs ezekhez a lakatokhoz még mindig nálatok van. Nem dobtátok el, mert a Remény, sosem halt meg szívetekben.
Egy Nőben, nem hal meg a Remény.
Ezért tudjátok Ti megmenteni a világot. Felmelegíteni a megfagyott szíveket.
Erre a Férfi nem képes nélkületek.
A világ jelenleg nagyon aktív változási folyamaton megy keresztül, ezt érzékelhetitek. Azért szólok most Hozzátok, hogy Reményt és Hitet adjak nektek, ha elfogadjátok.
Ideje felvállalnotok Nőiességeteket, s elhinnetek, hogy Biztonságban vagytok.
Én Mária Magdolna vagyok az élő példája annak, hogy mindez sikerülhet.
Bárki, bármit is mondott rólam valaha, bárkik is hitték, hogy nem voltam méltó Jézus szeretetére, nem számít. Számomra, nem is számított soha.
Ha számított volna, valóban méltatlanná váltam volna a Szeretetre. S ez az, amit a Férfi, hatalmát féltve megtett, erősítette a Nőben a hitet, hogy Méltatlan.
Egyedül ez az eszköz maradt a kezében, hogy hatalma alatt tartsa a Nőt. Ezért a sok megaláztatás, bánat és kín, melyeket a Nő elszenvedett az évezredek folyamán.
A Férfi valójában a hatalmát féltette a Nőtől.
Csakhogy ez a félelem, mára már a világunk pusztulását okozhatja. Az erőszak, viszályok, háborúk, oly mértéket öltöttek, melyek felemésztenek bennünket. A Nő pedig hét lakat alatt őrzi a titkot, az örök Élet Elixírjét.
Kérlek hát benneteket, Ti csodálatos Nők, hogy emlékezzetek vissza arra, kik is vagytok Valójában. Arra a fényre, melyet a mai napig szívetekben hordoztok. A megbocsátás, együttérzés, szeretet képességére, melyek eredendően bennetek vannak.
A Szeretet erejét, semmilyen harc, viszály nem képes legyőzni. Hol megjelenik, egy pillanat alatt földre hullanak a fegyverek, s nyomában Béke köszönt a Világra.
A Szeretet ereje Csodát képes tenni, olyat, melyre oly régóta vágytok.
Én voltam, vagyok, leszek, a világ végezetéig és azután is.
Szeretetem erejével vigyázom lépteiteket.
A mostani időszak, nagy lehetőségeket hordoz a Nő részére. Bár úgy tűnik, nem számára kedvez az időszak, ez még sincs így.
A Férfi ugyanis elfáradt. Belefáradt a csatákba, a vég nélküli körökbe Elkezdett vágyni egy jobb létre, emlékei felébredtek. Keresni kezdte a Nőt.
Ezért most ne tégy semmit. Várd ki az alkalmas pillanatot, s ha a Férfi eljön hozzád, fogadd őt Szeretettel. Már nem bánthat Téged, sosem bánthatott, csak elhitted neki azt, hogy bánthat.
Ébreszd fel szívedben a Reményt, melyet, azóta, is őrzöl, mióta Jézus itt járt a Földön.
Én, Mária Magdolna mondom, a kör, melyet együtt megtettünk azóta, a végéhez közeledik, s a Nő ismét méltó helyére kerülhet.
Add oda mindened, ha arra kér a Férfi, mert Mostantól fogva, nem vehet el tőled senki, semmit.
Megtanulta és megértette, hogy a Nő nélkül, nem ér semmit az Élete.
Fogadd hát Őt szeretettel, s emeld fel Őt, Méltó helyére. ~
Mária Magdolna üzenetét leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

2017. október 25., szerda


Az emlékezés folyója az öntudatra ébredés állapotába visz el.
Mely ráébreszt isteni mivoltodra, arra, hogy több vagy az emberi létnél, hisz a szellemi létezés megtestesített állapotába léptél, amely nem azt jelenti, hogy itt a földön megtagad szellemi létedet.
Sőt abból adódóan tudsz beteljesedett életet élni.
Mikor a szellemed kiteljesedik benned, a létezés egy új formáját nyitod meg magadban. Értelmed rányílik a világ ezer csodájára, és egy olyan szellemi tartalmat tudhatsz magadénak, aki egy olyan megvalósulásba helyezi az életét, hogy teljesen tisztában van a lét értelmével, a földi életben betöltött szerepével.
Nem nagyítja fel tettei minőségét, teljesen természetessé válik számára, hogy ő így nyilvánul meg a létezésben.
Áldás!
Feketéné Lendvay KatalinAz isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket.
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel.
Minden belólünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel. Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme. Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez. Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin

2017. október 3., kedd

Igazi Nővé válásunk záloga


Igazi Nővé válásunk záloga,- ÖnMAGunk megismerése.
 (Lendvay Katalin)A MAGYAR NÉP ÉLETE - népviselet, népművészet szinesben - 1938

"Népművészeti színes filmfelvételeket készít Kalocsán az egyik legnagyobb amerikai filmvállalat.
A kalocsai népművészet már elindult világhódító útjára. (...)
Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy a híres és hatalmas amerikai filmvállalat: a Metro-Goldwyn-Mayer színes felvételek készítését határozta el a kalocsai népművészetről.
A filmvállalat megbízottai és fényképészei szombaton délután érkeznek Kalocsára.
Már délután és vasárnap egész nap folynak majd a felvételek. Templomi kivonulást, lakodalmi jeleneteket, népise táncokat, gyerekjátékokat és arató ünnepséget fognak filmre venni.
A kalocsai népművészeti mozgalmak irányítója: dr. Kujáni Ferenc kanonok és a város polgármestere szűkebb körű megbeszélést tartott ilyen irányban barátaival, mert azt szeretnék ha valóban népi és minden tekintetben pompás film hirdetné a Metro 15.000 mozijában a kalocsai népművészet dicsőségét és páratlanságát. Felvételek szervezése teljes erővel folyik" / : 
http://www.freeweb.hu/filmhirado/ecsa... /