2018. augusztus 23., csütörtök

Ős erejű sámán asszony


" Holló hajú sámán asszony, természetnek varázsát,
nagy erővel birtokolja, alázatos hatalmát.
Gyógyít, tisztít, Magot emel, önzetlenül így segít,
varázs kincse szívben rejlik, két kezéből áramlik.
Egy a titka, varázs szóra, szeretetnek hatalmán,
Ő a magból fényt csiszolva, napkeletnek aranyán.
Áldás száll, és népek hangja, megcsendülve így mutat,
irányt fénynek tengerével, kiemel, ha elbotlasz.
Tiszta létet átengedve, kóborlóknak térképet,
lámpás fénye benne rejlik, útba térő sötétben.
Figyelj szívvel szép szavára, többet tud, mint bárki más,
mag emelő erejével, határtalan ősforrás.
Ősi lélek, erő benne, forrásából származik,
nagy erővel tiszta fénnyel, két szeméből sugárzik.
Sámán asszony szíve mélyén, megmentője népének,
Magot vetve, jól gondozva, így teremti létedet.
Csillag fénye, ős ereje, eggyé váltja szíveket,
tolla ékes fénylő lámpa, álmodóknak szüntelen.
Ébredőknek társa létben, szívet mutat képekkel,
egybe olvaszt fény erővel, tiszta létbe felemel.
Tisztel Magot, szeret embert, alázattal így segít,
kapu nyitó sámán asszony, szívéből dal így repít! "
Polgár Anita


2018. augusztus 22., szerda

A párkapcsolatokban sem működnek már a régi minták és játszmák

A Szakrális Kapcsolat alkímiai üstjében lehetőségünk nyílik arra, hogy megteremtsük a női és férfi lélekrészünk közötti vágyott egyensúlyt.
A férfi és a nő belső síkon történő alkímiai házassága az ellentétek egyesülését jelenti. Amikor ellentéteket egyesítünk, hatalmas kreatív lehetőségeket szabadítunk fel. A kreativitás és a problémamegoldás magasabb fokára kell lépnünk ahhoz, hogy az új évezred ránk váró kihívásait megoldjuk, és új megoldási módokat kell alkalmaznunk.
A párkapcsolatokban sem működnek már a régi minták és játszmák.
Nagyon sokan úgy teremtünk kapcsolatot, ahogyan pókerezünk.
Mindent megteszünk azért, hogy mi kerüljünk felülre. És ha ez nem sikerül, blöffölünk. Azt színleljük, olyan lapunk van, amilyen nincs. Csalunk. Hazudunk. És amíg nagyon sok kapcsolat erre a mintára épül posztmodern korunkban, a Szakrális Kapcsolat radikális őszinteségre sarkall, mindegy, milyen zavarba ejtő vagy rettenetes érzéseket osztunk meg társunkkal.
A Szakrális Kapcsolatban olyan titkok és kincsek vannak, melyek arra várnak, hogy vegyük a bátorságot és belépjünk önmagunk és partnerünk mélységeibe.
Azok, akik a Szakrális Kapcsolatot választják, beleegyeznek abba, hogy együtt menjenek végig az istenné válás ösvényén, egymás mellett, mennyen és poklon keresztül, a ragyogó hegycsúcsokon keresztül, ahol a dolgok hirtelen kristálytisztává válnak, és a lelki halál sötét völgyén keresztül, ahol még a lábunk nyomát is alig látjuk. És a tudatlanság sötétségén keresztüljutva, a kölcsönös biztonság, őszinteség és megbecsülés olvasztótégelyében egy újfajta ént kovácsolhatunk. Ez az új én lelkileg őszintébb, tudatosabb és szabadabb, mint a korábbi megfelelője, aki belépett a kapcsolat öntödéjébe.
Tom Kenyon Judy Sion: Mária Magdala üzenetei

2018. augusztus 7., kedd

Mária Magdala,- 8:8 oroszlán kapu
Az Vagyok Aki Vagyok! Egy Új Életre hívlak el benneteket!
Jertek, haladjatok velem az úton, fogjátok a kezem, vezetlek bennetek.
Tisztuljatok a múlttól, ne álljatok ellent a jelennek, alkossatok egy Új Életet!
Élvezzétek Szent Nőiségetek!
Amikor Fénybe állsz, a Fény egy Új Életre hív el téged.
A holnapi 8:8-as Oroszlán kapu megnyílik azok számára akik képesek azon részeiket elengedni, mely már nem szolgálja őket.
Átértékelik az életüket, számadást tartanak, megbocsájtanak, a Fény által feloldatnak, megtisztulnak,- egy Új Életre ébrednek.
Jer velem az úton hadd vezeselek......

Ide kapcsolódó régebbi üzenetem:

Mária Magdala: A Szeretet legyen az iránytűd, az útmutatód!

A Fény csodája benned van. Minden egyes lélegzeted, amit a Fényben töltesz, az Istenit árassza szét benned.
Engedd el a szíved mélyén rejtőző fájdalmat, engedd el a bűntudatot!
Nők, lányok, asszonyok, - engedjétek el azokat a részeiteket, melyben a „bűnös asszonyként” egyek vagyok Velem!
Bűn nem volt, nem létezett!- Ezt azok találták ki, akik hatalmat akartak gyakorolni feletettetek.
A Fény útján nincs bűn! Szeretet van, Fény és Béke.
Megértés, végtelen áramlás, egy olyan világ, melynek a csodáját magadban hordod.
Ez a világ a szívedben van, és kristálytiszta gyémántként ragyog.
Ez a világ mindegyikőtök szívében benne ragyog.
Ne engedjétek, hogy bármi bemocskolja és elhomályosítsa a Fényét!
Tartsátok tisztán ezt a Szentséget, ezt a templomot, mert az elkövetkezendő időkben igen nagy szükség lesz rá!
Olyan idők jönnek, melyben igen nagy szükség lesz a tiszta, feltétel nélküli Szeretetre, Hitre és elfogadásra!
Egymással szemben még kétségeket támasztotok, nem merítek nyíltan feltárni az érzéseiteket.
Egy burok mögé vonultok vissza, mely elzárja a teljes Fény beáramlását előttetek.
Nem engeditek meg, hogy egymás előtt feltárjátok igaz érzéseiteket, mert féltek, hogy a másik visszaél vele. Elveszett a bizalom, elveszett a szeretet.
Amit ti szeretetnek neveztek az felszínes érzés, köze sincs az igaz tiszta Szeretethez.
Az igaz Szeretetet most tanuljátok. Ahogy megmerítek nyitni a szívetek, felmerítek vállalni érzéseiteket, egyre közelebb kerültök belső Fényetekhez.
Ahhoz a Szentséghez, mely születésetek óta kristálytiszta Fényként ragyog bennetek.
Ez a tiszta áramlat, ez a szentség Atyátok adománya.
Ehhez a Fényhez kell visszatérnetek, mindent elkövetnetek annak érdekében kristálytiszta lámpásként égjen bennetek.
Én Mária Magdolna, az úton előttetek járok, bevilágítom félelmeitek.
Helyezd kezed biztonságosan az Én kezembe.
Előttem feltárhatod titkaidat, megbízhatsz bennem,- Szent Fényemmel begyógyítom a szívedet.
Az Új kor melybe léptek tiszta szívet, tiszta rezgéseket igényel.
Itt nincs helye a mellébeszélésnek az ámításnak, Önmagad becsapásának!
Lelked emlékezik, tudja mi az igaz Szeretet. Tudja mi az Fényben járni.
A Fény útján járva csodálatos világok nyílnak meg előtted.
Ezen világok mindegyike benned is jelen van.
Különös szentséggel közelíts Önmagad lényéhez.
Tiszteld, szeresd, és fogadd el magad minden egyes általad vélt hiányosságoddal együtt.
A Szeretet szemével nézd magad, a Szeretet szemével nézd embertársadat!
A Szeretet legyen az iránytűd, az útmutatód!
Az Igaz Szeretet csodákra képes. Életeket képes megváltani, betegeket képes meggyógyítani.
Járjátok újra a Szeretet útját, kéz a kézben haladjatok előre!

Meglátjátok, ha így tesztek a Csodák nem kerülnek el bennetek, jelen lesznek az életetekben.
Az Új Kor Fénye és emlékezete világítsa be szívetek!
Kövessetek az úton, gyertek Velem!
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin