2017. december 14., csütörtök


Mária Magdolna üzenete - A Szeretet Mindenek felett


Mária Magdolna – Carlo Dolci festménye


"Áramoltasd tovább a szeretet fényét és vidd hírül, hogy a megbocsátás a saját szívetekben rejlik. 
Amint felszabadítjátok önmagatokat, felszabadítjátok a másikét is. Semmit sem teszel öncélúan, hiszen mind egyből vagyunk és eggyé válunk újra. Vidd a reményt és add vissza a hitet mindazoknak, akik elfelejtették honnan jövünk és hová tartunk.
Mondd el nekik, hogy van remény, mert a szeretet örökkön él - Bennetek."

2017. november 18., szombat

Természeti Asszony vagyokEmlékszem. Minden egyes lélekzetvétellel egyre jobban emlékszem arra a Nőre, aki vagyok. Felsejlik az egyre vékonyodó fátyol mögött a sejtjeimben, az ereimben őrzött tudás.
 A generációkkal ezelőtti, nagyanyáim nagyanyáinak könnye, öröme, tudása, tapasztalata; az életekkel ezelőtti papnő, boszorkány, vándorcigány, füvesasszony, kurtizán minden emléke utat tör magának. Minden Én vagyok. Az Erő bennem van. Mert Nő vagyok. Mert Természeti Asszony vagyok. 

Hallom a fák suttogását, hallom az eső énekét, hallom a jég rianását, szívem együtt dobog a madarak énekével, a lópaták dobogásával, a téli álmot alvó denevéranyák életet adni készülő testével. 
Ahogy zsendül a friss zöld fű a tavasz kezdetével, úgy zsendül a vérem, ahogy a hóvirág kidugja a fejét a földből, úgy bukkanok elő a rejtőzködésből. Mögöttem van Bagolyanya, Medveanya, Holdanya, Farkasanya, Sasanya, minden Létező Nagy Anyja.
A Földanya Leánya vagyok. 
Természeti Asszony vagyok. 
Itt vagyok.

Forrás: https://www.facebook.com/sebok.marianna.1/posts/10209961543027779?notif_id=1511015949716547&notif_t=story_reshare

2017. november 13., hétfő

A Nő az, aki képes arra, amire a Férfi nem, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre


A Nő az, aki képes arra, amire a Férfi nem, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre. Egyedül ő képes átölelni ellenségét, mert tudja, hogy ellenség nem létezik. Félelemmel teli ember igen, de ellenség csak akkor, ha annak látjuk.
Én, Mária Magdolna tudom ezt, mert sokan néztek már ellenségnek. Félelemmel telve tekintettek rám, s el akartak pusztítani, mert olyan erővel bírtam, mely legyőzött mindent.

Mária Magdolna üzenetét leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa


2017. november 11., szombat

Grál-kódjaiGrál-kódjai
Beszélgetés Mihály arkangyallal - Celia Fenn


A Grál kódok aktiválása fontos részét képezi emberangyali formába való átmenetünknek. A Grál kódok képessé tesznek minket, hogy elfogadjuk a Női Krisztusi Energiát, ami egy teljes és kerek egyensúlyba helyez bennünket, miáltal képesek leszünk az 5. dimenzióban kiegyensúlyozott és kreatív módon élni. Amikor 2007-ben Dél-Franciaország Languedoc régiójában jártam, azon a részen, amit Madeleine-nek neveznek, felfigyeltem arra a hatalmas örömre, amely majdnem kitört magából a Földből, amint közeledett az idő, hogy az emberiség újra felismerje és tisztelje a Női Krisztusi Energiát. Franciaország e régiója őrizte sok-sok éven át a Női Krisztusi Energiát, és most van itt az ideje, hogy ez az energia újra beépüljön a bolygó globális szív hálózatába, valamint minden egyes, itt a bolygón jelen lévő ember szívébe, aki nyitott erre az igazságra. Ez az idő most a Bolygó Szíve óriási gyógyulásának ideje, illetve mindannyiunk számára a megfelelő idő, hogy az Istennői Krisztusi energiát visszanyerjük a saját szívünkbe. A most következő, Mihály arkangyallal folytatott beszélgetés több információval szolgál a 2008-ban nekünk juttatott áldott átalakulásról.

Celia: A tavalyi évben, 2007-ben beszéltünk a Végtelenség Kódokról, mint amelyek fontos részét képezik az emberiség emberangyali formába történő átalakulásának. Az idei évben, 2008-ban a Grál Kódokról van szó. Elmagyaráznád, milyen kapcsolatban állnak ezek egymással, és hogy mit jelentenek a számunkra?
Mihály: Igen, valóban, öröm ez számomra. 2007-ben azon dolgoztunk, hogy aktiváljunk bizonyos kódokat, illetve energiacsomagokat, melyeket a DNS-etekben hordoztok. Ez úgy írható le, mint az idő és tér végtelenségére való ráébredés, s ahogy akkor el is magyaráztuk nektek, ezért neveztük el ezeket Végtelenség Kódoknak. Ezek a DNS-ben és fénytestben megvalósult aktiválások lehetővé tették az embereknek, hogy teljesen lángra lobbantsák a galaktikus ténytestet, és hogy ismét birtokba vegyék galaktikus örökségüket, ahogyan az az emberiség eredeti tervében szerepelt.
Most, 2008-ban, a Forrás által, az Elohim Angyalok közreműködésével megalkotott eredeti lenyomatotokkal összhangban, arra vagytok felhatalmazva, hogy aktiváljátok azt, amit mi Grál kódoknak nevezünk, s ami az emberi isteni tökéletesség lenyomatának egy részét újra energiával tölti fel, és ezáltal képessé tesz benneteket arra, hogy elérjétek a kozmikus tudatosság teljességét. Így, ezen a ponton, az
emberangyali lenyomat ismét teljes potenciáljában aktiválódik. Most ismét direkt küldemény érkezik a Központi Napból, azok a fénykódok, amelyet új formátokban eljövendő evolúciótokhoz kapcsolódnak. Így, ebben a 2012-ig tartó átalakulási periódusban elkezditek az új Evolúciós Kódokkal való munka folyamatát, a bolygótokon a közösségen keresztül a bőség megteremtésére.

Celia: Tehát, miért is nevezitek ezeket Grál kódoknak?
Mihály: Igen, valóban, ez egy jó kérdés. A Grál maga a nyugati kereszténységből eredő archetipikus hasonlat, annak az igazságnak a szimbóluma, mely az emberiség elől sok-sok éven át el volt rejtve. Mi is a Grál? Hol volt elrejtve? Miért keresték a lovagok a "Szent Grált"? Elmondjuk, egészen egyszerűen, ahogy korábban is tettük, hogy ti magatok vagytok a Szent Grál, és ahogy felemelkedve ráébredtek emberangyali mivoltotok lehetőségeire, véget ér a keresésetek, és ti magatok váltok a Grállá. Ez volt a Magdalai Mária tanításainak szíve, amit magával vitt Franciaországba, hogy a Forrás fényének ajándékaként nyújtsa át az egész emberiségnek. Mivel azonban a hatalom és uralom ösvényét választók üldözésének volt kitéve, Magdaléna igazságát elrejtették, történetekbe, dalokba, versekbe kódolták, melyek generációról generációra szálltak.
Szeretnénk többet is mondani Mária Magdaléna európai tanításairól. Mária Magdaléna azzal a szándékkal jött nyugatra, hogy a krisztusi tanításokat terjessze. És itt most krisztusi tanítások alatt nem csak Yeshua tanításait értjük, hanem azt a szent szerepet is, amit Magdaléna töltött be szent vagy krisztusi társként, női részként. Ő maga is Krisztus, vagy krisztusi volt, és ez volt az az igazság, melyet követői felismertek, és amelyet elpusztítottak azok, akik az uralmat a férfi Krisztus, a férfi Istenatya ideájának propagálása révén kívánták megszerezni, eltüntetve a Forrás krisztusi női és anyai aspektusát. Ezáltal a krisztusi energia fele igazságának eltávolítására került sor, így azok a krisztusi tanítások, amelyeket a római egyház közvetített, csupán féligazságok, melyeket a férfi-hatalom és -kontroll biztosítása irányított.
Tehát ez a valódi históriája annak, amit ti itt a nyugaton, a férfi krisztusi energia követőitől egyetlen történetként kaptatok. Ez kiegyensúlyozatlan. Ezt a történtet egy, a Magdalai Mária által hordozott női krisztusi energia teljes igazságának tudásával rendelkezők elleni koncentrált terrorkampány tette véglegessé. Így, majd ezer éve, mindenkit, aki saját igazságát követte, vagy aki kapcsolatba került a női krisztusi, istennői elvvel, kivégeztek, kiirtottak. Mígnem végül csak egy hímdomináns, kiegyensúlyozatlan verzió maradt meg Yeshua és Mariam - vagyis a Jézusnak és Magdalai Máriának
nevezett személyek - krisztusi tanításainak eredeti ajándékából.
A női krisztusi energiát aktiváló Szolgálat Ösvénye sokáig elveszett és elfelejtett volt, csak a Grál legendákban élt tovább, valamint az "udvari szerelem" ("amour courtois") hagyományában, mely a középkori Franciaország e régiója kultúrájának része volt. E történetek, melyek a lovagok Grál utáni kutatását mesélik el, illetve a szeretett hölgyüket szolgáló lovagokról szólnak, annak az isteni ösvénynek a metaforái, melyek Isten anyaaspektusának, az Istennő elvének a szolgálatán át a Forrással való spirituális egységbe vezetnek. A Hölgy volt az Anyaistennői energiák hordozója, és az ő szolgálata által a férfi rátalálhatott az istenihez vezető útra, az Istennő tisztaságát, szépségét átölelve, rálelhetett a férfiben magában létező isteni nőiségre. Ugyanígy, ti mindannyian, akik a szépség és kellem minőségeit szolgáljátok, megtanultok az Istennő kreatív ösvényén járni, belépni a felemelkedett szerelem arany lángjába, mely Isten szívében egyesíti az isteni nőiességet az isteni férfiassággal.
Ez egy tiszteletreméltó ösvény volt, amely arra tanította a férfiakat, hogy tiszteljék a nőkben az Isteni Forrás energiájának kapuját, és tiszteljék saját magukban a gyengéd és támogató női energiát. A Férfi vagy Lovag minden bizonnyal tudta, hogy a magasabb szerelmet és a spirituális bölcsességet kutatja, és hogy szerelmének szolgálatában csekély a szexuális indíttatás, sokkal inkább a szívre és a lélekre összpontosít. Természetesen ez nagymértékben elütött a férfiközpontú templomi tanításoktól, amelyek szerint a nő, ha nincs a férfi uralma alá vetve, a sátán és a lealacsonyodás edénye. Így nincs benne semmi csodálnivaló, hogy az egyház azon volt, hogy gyökerestül kiirtsa mindazokat, akik a krisztusi nőiség útját követték.
És még ma is, a Grál - mos újraaktiválódó - ösvénye illetve kódjai azok, amelyek a Forrás istenanyai minőségének szolgálatán keresztül az istenihez vezető ösvényt hordozzák. Ti egyénenként fogjátok megtanulni, hogyan kényeztessétek és tiszteljétek az Istennő és a földi nnők alakjában kifejeződő szeretetet, ezáltal a szívetekben lakozó isteni fény spirituális szolgálatának ösvényén járva. Közösségként pedig megtanuljátok, hogyan szolgáljátok a szépséget, az igazságot és a szeretetet, és e szolgálat révén újra integráljátok társadalmatokba a Forrás anyaaspektusának gyengéd, szerető és támogató energiáit. Ezáltal váltok képessé arra, hogy mindenkinek támogatást és bőséget nyújtsatok.
Nos, általában azt mondják, hogy a Grál maga egy kehely vagy serleg volt, melyet Krisztus az utolsó vacsorának nevezett eseményen használt. És igen, a kehely a Grál ideájának szimbóluma, az aranykehely miatt, amely befogadta a szent bort, mely a Krisztus vérét jelenítette meg. Ehhez hasonlóan, az emberi test a krisztusi test "vérének" megszentelt kelyhe, a saját isteniségük tudatából eredő teremtőerejükre, isteniségükre magukat megnyitó, krisztusivá váló
szellemek, lelkek szent áradásának befogadó edénye. Ez a Forrás nevében való teremtés és teremtővé válás hatalma. Ez a Grál titka, melyet ti, mint emberangyalok mind magatokban hordoztok. Így hát a Magdalai Mária és ikerlángja, Jézus vagy Yeshua tanításainak felhalmozódása annak felismerésére vezet, hogy fizikai testetek - DNS-
ében a végtelenség tökéletesség mintáinak kódjaival - maga a Szent Grál.

Celia: Akkor tehát megkérdezhetem, mi a kapcsolat az ikerláng energiák és a Grál kódok között?
Mihály: Yeshua és Mariam, vagyis Jézus és Mária Magdolna, azért jöttek a bolygóra, hogy a Forrás isteni igazságának és a végtelen ikerlángoknak a tükröződései, tükrei legyenek itt a földön. Abszolút szükséges volt, hogy együtt jöjjenek, hogy a Forrás energiáinak kiegyensúlyozott polaritásait tükrözhessék vissza.
Azonban, ahogy elmagyaráztuk, mi történt, valóban arra került a sor, hogy a női lángot vagy pólust a DNS-etekben elnyomták, kioltották, és a krisztusi tanításoknak egy férfipóluson alapuló verziója volt az egyedüli, amely a kereszténység alatt uralta a nyugati civilizációt. Nos, ez egy kiegyensúlyozatlan energia volt, mely az uralom, hatalom és dominancia kiegyensúlyozatlan férfias energiáit eredményezte. Ez táplálta a mohóságot, az erőszakot, a nőkben, vagy a bennszülött népekben megtestesülő "gyenge" női energiák kizsákmányolását, a gyarmatosítást és a rabszolgaságot. A felemelkedés folyamatának egy része, hogy a nőiséget újra hatalomhoz juttatjuk, és az Anyaistennő teremtő hatalmát újra érezheti mindenki. De idetartozik a férfiasság meghatalmasítása is, hogy a férfiak újra kifejezhessék gyengédségüket és szépségüket, és ne csupán harcosokként, hanem költőként és a Hölgy trubadúrjaiként is megjelenhessenek.

Celia : Hogyan volt lehetséges kioltani az emberi testben lévő istennői fénykódokat?
Mihály: Azon az egyszerű módon, hogy mindenkit megöltek, aki az életében, a munkájában aktiválta és hordozta ezeket a kódokat, más szavakkal, mindenkit, aki Magdaléna genetikai kódjait vagy tanításait hordozta. Az egyház, melyet a férfi Krisztus energia nevében alapítottak, Európában egy hosszú-hosszú terrorkampányt folytatott, ami során mindenkit kiirtottak, aki a magdalénai energiáiban megtestesülő istennői igazságokat élte. Eretnekként és boszorkányként kínozták és tizedelték meg őket.
Nos, az emberi evolúció folyamatában ennek az információja beépült a DNS-be, és az emberi test és elme megtanulta, hogy a túlélés érdekében szükséges az istennői pólus kioltása. S ezáltal a DNS istennői receptorai kikapcsolódtak, és a Nagy Napból érkező istenanyai adásokat nem fogta többé semmi. És ezzel együtt, sajnálatos módon, az istenanyai energia kozmikus kiegyensúlyozó hatása sem érvényesült. Ezáltal az emberiség az istennő egy olyan eltorzult képét élte meg, melyet a kiegyensúlyozatlan férfias energia festett elé. Ez a kép a Szent Magdalénából kurvát csinált, és a "jóasszony" minőséget a hatalom nélküliséggel társította, a nő teremtőerejét egyedül a biológia síkján engedve kifejezni. Így a mai napig sok nő érzi úgy, hogy a biológiai lénye az egyetlen mód, amely által női hatalmát kifejezheti, s félnek attól, hogy a férfiúi energiák egyenrangú partnereként, női krisztusi, istennői kreatív lényüket és teljes hatalmukat kifejezzék.
De elmondjuk, hogy ez az információ igazából sosem veszett el. Bezárult a DNS-be, mivel az emberi DNS arra lett teremtve, hogy minden hozzáférhető információt a későbbi hozzáférés esetére is eltároljon. És így, a mostani időkben, ezen kódok speciális fény-átadások révén való aktiválódásával, az emberiség újra hatalmat kap, hogy lángra lobbantsa az istennői lángot, és ezáltal ismét megteremtse a megszentelt egyesülést.

Celia: Van kapcsolat e folyamat és a felemelkedési tünetek között?
Mihály: Persze, van, amikor ez a "megfeneklett" DNS ismét teljesen aktiválódik és lángra lobban, az emberiségnek minden traumát és félelmet el kell engednie, ki kell tisztítania, ami ezzel a "záródj be" üzenettel kapcsolatos. A DNS-etekben eltárolt félelem, megbecstelenítés, alacsony önértékelés generációit kell átalakítanotok. Ez nem csak a férfi-női kapcsolatok területét érinti, hanem minden olyan szituációt, ahol a hatalmaskodó férfiúi energia meggyalázta a gyengébb női energiát. Ahogy már említettem, ez az energia volt jelen a gyarmatosításban is, ahol a hódítók leigázták és elnyomták az őslakosokat. A Grál kódok aktiválásának részét képezi, hogy a történelem e részét meg kell bocsátani és el kell engedni. Szükséges, hogy létrejöjjön egy elfogadás, egy elengedés, és a kölcsönös szeretet és tisztelet elismerése annak érdekében, hogy a Föld visszatérhessen az egyensúlyba.
Ez az oka, hogy az elkövetkezendő időkben a különböző modern nemzetekből származó fénymunkások, valamint a bennszülött népek spirituális tradíciói közötti kapcsolatok száma meg fog növekedni. Ez a kölcsönös tisztelet ösvénye lesz, melyen az egymás spirituális ösvényei iránti kölcsönös szeretet és tisztelet által lehet elérni az egyensúlyt. Tisztán meg fogjátok látni, hogy ösvényeitek egyek.

Celia: Így tehát, ha jól értem, a Grál kódok célja az, hogy aktiválják az Elohimok által alkotott emberi tökéletesség eredeti lenyomatát. Ez az isteni férfiasság és az isteni nőiesség tökéletes egyensúlyát hordozza. Miért olyan fontos ez most a számunkra?
Mihály: Nos, amikor beléptek az 5. dimenzióba, megtapasztaljátok az EGY teljes tudatosságát. Megértitek és megérzitek, hogy az Egy Szívben és Elmében mindannyian kapcsolatban álltok egymással.
Nos, ez az EGY maga a Forrás, és ti mindannyian a Forrás Szívében léteztek, valóban. Titeket a Forrás azért teremtett, hogy energiájának földi tükröződései, illetve tükrei legyetek.
Amikor a Forrás aktiválta saját teremtőerejét, azt férfiúi és női pólusokra osztotta fel, vagy, ahogy mi ismerjük, Kozmikus Tűzzé és Kozmikus Vízzé, melyben a kreatív tűz hordozza az istennői energiát, a kreatív víz pedig az isteni férfiúi energiát.
Ezáltal minden fizikai testben létező emberangyal hatalommal rendelkezik arra, hogy kifejezze és megtapasztalja a Teremtőt tükröző, női és férfiúi isteni pólusokat, és hogy ezen a bolygón, mely maga is a Mennyek tükre, megteremtse a valóságot.
Ez az a folyamat, amikor az ember emberangyali minőségbe emelkedik, és szívében egyensúlyba hozza az Isteni Forrás energiáit. Ezáltal aktiválódik a Forrás teremtőereje, az ember pedig hatalommal bíró teremtővé válik. Tehát az Ikerláng és a Megszentelt Egyesülés úgy érthető meg legjobban, mint olyan belső folyamat, amelyben az egyének lépessé válnak, hogy az EGY, vagy a Forrás igazi tükreivé váljanak, és hatalmat nyerjenek a szívükben lévő erőteljes Szent Egyesülés energiái révén való teremtésre. Ez a Szent Egyesülés természete, és azé a Megszentelt Szív meditációé, amit 2007-ben csatornáztunk nektek.
Ezt az információt más módon a Megszentelt Szívről szóló tanításban is átadtuk, hogy megértsétek, hogy a szív az a központ az energia két spirálja számára. Az első spirál teremti meg a "Földi Mennyországot", a Szellem megszentelt fénye házasságra lép a Föld testének és szívének
alacsonyabb energiáival, és megalkot egy lemniszkáta (ford.: a végtelenség szimbóluma) vagy 8-as jelet, amiben minden egyes emberben az ég és a föld energiája keveredik egymással.
Nos, ez nevezhető az Ikerlángok "függőleges" kifejeződésének. A "vízszintes" kifejeződés az, amikor a férfiúi és női energiák a szívben vegyülnek el, a spirális energiákból egy további 8-ast alakítva. Így most egy dupla 8-as alak keletkezik, mely egy négyágú keresztre emlékeztet, ami a Föld ezoterikus szimbóluma.(ford. megj.: ld a Csoport 2006. júniusi üzenetét) Tehát a Föld az a bolygó, ahol a Mennyek találkoznak a Földdel, ahol a férfiúi és a női energiák összevegyülnek, hogy boldogságot és örömöt teremtsenek az anyagi bolygón.
Nos, a múltban az Ég és a Föld el voltak különítve egymástól, a férfiasság uralta a nőiességet, és ti kiegyensúlyozatlanná váltatok. Ez az információ átkerült a DNS-be is, és ennek az "evolúciós fejlődésnek" a megörökítésére, terjesztésére került sor. A felemelkedés aktiválásainak célja az, hogy újraegyensúlyozza ezeket az
energiaáramlásokat, hogy az emberi evolúció folytatódhasson az eredeti lenyomat mentén, a Forrással összehangolva, és nem azon a kiegyensúlyozatlan módon, mint eddig. Valóban, maga a bolygó is megsemmisülne, ha megengednénk, hogy ez a kiegyensúlyozatlanság folytatódjon. Azonban sok szerető és odaadó fénymunkás ajánlotta fel szolgálatait, hogy eljöjjön a Földre és életét az egyensúly visszanyerésének szentelje, hogy a bolygó folytathassa evolúciójának Isten kegyelmének és szeretetének fényébe emelkedő spirálját. És így történt, egy időszakon keresztül mind több fejlett és szerető lélek érkezett a Földre, hogy a lehető legjobban elősegítse ezeket a változásokat, míg a végén a Föld készen állt egy hatalmas fénybesugárzás fogadására, amely az Indigó és a Kristálygyermekekkel együtt érkezett, akik segítenek visszaemelni a Földet megszentelt középpontjába. És ez az a folyamat, amit felemelkedésnek nevezünk.

Celia: Adnál még egy kis információt a Grál kódokról és az ikerláng kapcsolatokról? Megértettem, hogy ezek elsődleges kifejeződése önmagunkban történik, de azt is sugalltad, hogy ezek megjelennek olyan társkapcsolatokban, mint Yeshuáé és Mariamé?
Mihály: Igen, a Grál kódok egyik nagy ajándéka, hogy az embereket újra szinkronba hozza az emberangyali lenyomattal, s ezáltal megvan a lehetőségetek arra, hogy kiegyensúlyozott és szerető megszentelt egyesüléseket teremtsetek, melyek a szívre és a krisztusi energiára összpontosítanak.
E kapcsolatok lehetővé teszik két lélek számára, hogy lélekenergiájukat összevegyítsék, és "egy lánggá" váljanak, a férfi és a női pólusokban, a partnerekben, egy szent és elkötelezett társkapcsolatban kifejeződve. A lelkek egyesítik fényenergiájukat a spirituális szinten, testüket pedig a fizikai szinten. A megszentelt egyesülésben a szexuális energia természete szerint elsődlegesen kreatív, kifejeződésében pedig szenvedélyes. Amikor a test "alacsonyabb szintű" szexuális energiái is részévé válnak a kapcsolatnak, akkor ezek is a teremtőerő és a szenvedélyes szerelem kifejeződésévé válnak, valamint a fizikai testben megmutatkozó, az istenség fizikai kifejeződése iránti mélységes tiszteletté és elismeréssé.
Nos, a második téma a lélek egyesülésben részt vevő partnerek elkötelezettsége. Amikor egy ilyen egyesülés jön létre, ez valóban szentséges és tiszteletreméltó. A lélekenergiák egységben való elvegyülése létrehozza fénynek egy energetikai lenyomatát, illetve geometriai formáját, mely beépül a bolygó DNS-ébe, és a szerelem folytatódik a test létezésén túl is. Az a lenyomat, amit Yeshua és Mariam hagytak, a mai napig létezik a bolygó DNS-ében, vagy Akashájában, és mindazok által kel újra életre, akik aktiválják a Grál kódokat, és szívük energiáit kiegyensúlyozzák. Ezt követően beléphetnek annak a megszentelt egyesülésnek a fénylő geometriájába, melyet Yeshua és Mariam, mint az emberangyali unió lenyomatát, hagytak hátra. Ez az oka annak, hogy a lélektársak, akik energiájukat megszentelt unióban egyesítették, miért térnek vissza sok életen keresztül együtt, hiszen lelkük és fényük szeretet-teremtése hívja őket vissza a szellemi birodalmakból. Nem a karma az, amely együtt hozza vissza a nagy szerelmeseket, hanem annak a hatalmas lélekszerelemnek a végtelen hatalma, mely két szerető lélek egyesülésében fejeződött ki, és be lett kódolva a geometrikus fénymezőbe.
Nem tudjuk eléggé kiemelni, milyen erőteljes és maradandó a lélek szerelme. Ezért mondta Yeshua, a Krisztus, hogy az angyalok nem házasodnak. Nincs szükség ceremóniákra, hogy egyikük a másiknak adja a ragaszkodását. Azok a lelkek, akik szabad választásuk szerint léptek megszentelt unióra, sok életen keresztül lesznek együtt, ha nincsenek olyan energiák, amelyek ezt a folyamatot leblokkolnák, és ha az egyesülés maga be nem teljesíti a célját, mindkét lélek növekedési szükségleteit, és nincs arra szükség, hogy a szeretet és tapasztalás egy másik ciklusának beindulása kedvéért oldódjon fel ez a kapcsolat.

Celia: Köszönöm, nagyra értékelem ezt az információt. De mi a helyzet az ikerlélek, vagy a "lelkünk másik fele" gondolatával? Miért hiszik azt az emberek, hogy keresniük kell az ikertársukat, és hogy ez csak egyetlenegy lény lehet?
Mihály: Nos, ahogy már említettem, a nagy lélekszerelmek életeken át tartanak, és a lelkek, akik szerelmük fénylenyomatát megalkották, mélységesen áhítoznak arra, hogy ezt azzal egy egyetlen lélekkel folytassák, aki számukra a szerelmüket jelképezi, lelkük növekedésének ebben a ciklusában. Azonban az a mély szükséglet, hogy rátaláljanak egy bizonyos lélekre, nem jelenti azt, hogy csak egyetlen lelket érhetnek el. A szellem adakozó, és több megfelelő lélektársat kínál fel nektek, ha szeretnétek belépni egy megszentelt egyesülésbe vagy partnerkapcsolatba, mely kifejezi belső isteniségeteket. Megengedett számotokra, hogy megválasszátok azt a lelket, aki a szívetekhez szól.

Celia: De beszéltem olyan emberekkel, akik előtt megjelent lelkük és "másik felük" látomása. Mi az oka ennek?
Mihály: Nos, a múltban az embereket a hiány és kontroll filozófiája szoktatta erre a gondolkodásmódra. A Forrás végtelen és adakozó, soha nem ad csak egyetlen lehetőséget számotokra az életben! De elmondhatjuk, hogy ezek a víziók a Forrás eredeti ösvényének szimbolikus megtestesítői, és az Isteniségbe való visszatérés a megszentelt unión keresztül vezet. A Forrás EGY, amely kettévált és Kettő vált belőle. Ez a Kettő Isten férfiúi és női pólusa. Az istenség eme két pólusából ered minden teremtés. Nos, amikor két lélek egymásra talál, akkor az Egységbe visszavezető utat követik, mivel a férfi és a női pólus eggyé válik. A Teremtés Szent Drámája rendeli el és engedi meg, hogy az Istenség két elkülönült része a hatalmas szerelem és szenvedély kifejeződésében egyesüljön egymással. És amikor elkülönülnek, hogy saját maguk legyenek, továbbra is magukban hordozzák az Istenség megszentelt unión át történő kifejeződésének hatalmas misztériumát - a Kettőét, aki Eggyé vált, majd Hárommá
alakult, amint egy új fénylény született szerelmükből. Valóban a Hármasság misztériuma a Teremtő Istenség kifejeződése, ez az egyik leginkább eltorzított krisztusi tanítás, hiszen a Szentháromság az Anyaistennő, az Atyaisten és a Fénygyermek hármassága, aki a magasabb dimenziók ikerláng szerelmének gyümölcse. A Fénygyermek az anyagi síkon rengeteg formában jelenhet meg, kifejeződése nincs a gyermekszületés biológiai folyamatára korlátozva vagy definiálva.
Mélységes vágyunk az, hogy érezzétek és kezdjétek meglátni ezeket a mély torzulásokat, amelyek behatoltak az emberi kapcsolatokba, és hogy szabadítsátok ki magatokat a ragaszkodás, az uralkodás, a kontroll régi mintázataiból. Majd tökéletes szabadsággal választhatjátok, hogy megtapasztaljátok az ikerláng egyesülés sugárzó fényét, ahogyan az lehetőségként rendelkezésre áll az Új Földön. Ez mindenki számára egy hatalmas ajándék, aki mély lélekszinten azt választja, hogy isteniségét egy partnerkapcsolaton keresztül engedi megnyilvánulni. Azonban emlékezzetek arra, hogy az első lépés, hogy saját személyes hatalmatokat, kiegyensúlyozott isteniségeteket, mintegy alapozásként, birtokba vegyétek, mielőtt a szent unió külső kifejeződése felé fordultok.
Így hát, szerettem, készen állunk arra, hogy mindegyikőtöket, aki magában hordozza a szent unió megteremtésének szándékát, támogassunk. A DNS-beli Grál kód aktiválások lehetővé teszik számotokra, hogy integráljátok a Női Krisztus, Magdaléna energiáját, és hogy felhatalmazzátok magatokat, hogy a szellem és a lélek kiegyensúlyozott és erőteljes kapcsolatát kifejezzétek.
És így, köszönjük nektek ezt az együtt töltött időt, kívánunk nektek örömet, kegyelmet és szeretetet, hogy az Új Föld energiájában megteremtsétek a Földreszállt Paradicsomot.
Fordította: Redáz


A cikk tulajdonosa: Shaumbra - Az Új spirituális Energia osztályterme


2017. október 28., szombat

Mikor Isten Ereje munkál benned, a szívek megnyílnak előtted

Az Életben vannak olyan mély és szépséges időszakok amikor önerőből nem kell semmit sem tenned, csak átadnod magad Isten szeretének.
Ez az átadás egyben megengedés is, hogy Ő munkáljon benned=csodálatos, felszabadult állapot.
Átadom magam a Feljebbvalónak, és megengedem, hogy Ő munkáljon bennem.
Ez a "megengedés", teljes bizalmat és ráhagyatkozást igényel.
Tudom, hogy Isten Ereje és Szelleme munkál bennem.
És ez a Lét nyit meg a végtelenre.
Mikor Isten Ereje munkál benned, a szívek megnyílnak előtted.
Ekkor csak jelen vagy a Létezésben.
Megengeded, hogy a dolgok a maguk módján történjenek.
Nem akarsz semmit, csak elmerülsz a Létezésben.
Kikapcsolod az elmédet, átadod magad a Szellem vezetésének.
Feloldódsz a Létezésben és megengeded, hogy Isten Ereje munkáljon benned.
Jelen vagy a testedben, és a most pillanatában kapcsolatba kerülsz a belső bölcsességeddel.
Elvárások nélküli életre törekszel, kiüresíted magad.
Mindent leraksz ami még hátráltat, a VAGYOK állapotába helyezkedsz.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin


2017. október 27., péntek

Mária Magdolna üzenete

~ A Nő képes csak megmenteni a világot a pusztulástól, ebben a nehéz, harcokkal, viszállyal teli időszakában a Földnek.
A Nő az, aki képes arra, amire a Férfi nem, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre. Egyedül ő képes átölelni ellenségét, mert tudja, hogy ellenség nem létezik. Félelemmel teli ember igen, de ellenség csak akkor, ha annak látjuk.
Én, Mária Magdolna tudom ezt, mert sokan néztek már ellenségnek. Félelemmel telve tekintettek rám, s el akartak pusztítani, mert olyan erővel bírtam, mely legyőzött mindent.
A Feltétel Nélküli Szeretet erejével.
És a Nő, azóta is ettől szenved, attól, hogy elpusztíthatják, ha él erejével. Ezért vagy nem él, vagy visszaél vele.

Valódi titkát hét pecsét alatt őrzi, hogy ne férhessen hozzá senki. Ő sem. Az idők során megsebzett nőiessége száműzte oda a Csodát, mely világokat lenne képes megmozgatni, ha nem rettegne ennyire. Csakhogy retteg, fél, és ellenséget lát mindenben és mindenkiben. Űzött vadként ugrik mindazokra, kik betekintenének belső rejtekébe.
S mindemellett szomorú. Attól, hogy valahol lelke mélyén tudja, érdemes lenne felnyitnia a lakatokat, felfeszítenie a rozsda marta ajtókat, s kiengednie az Odaadás Madarát.
Itt van, odaadom, amim Van, szabad akaratomból, feltétel nélkül. Fájdalmai, szenvedései valójában a sóvárgásból erednek, hogy végre megélhesse önmagát.
Ti Nők, eltévedtetek valahol az úton. Annyira igyekeztetek olyanokká válni, mint a férfiak, hogy közben megfeledkeztetek a Lényegről. Arról, hogy nem kell semmilyenné sem válnotok, úgy vagytok jók, ahogy vagytok. Nem kell mindig mennetek, intézkednetek, bizonyítanotok. Elég, ha csak Jelen Vagytok, s ezzel megidézitek a világon a legnagyobb Erőt.
Tudom, sok megaláztatás ért benneteket az úton. Amikor szeretetet adtatok, sokszor késsel hasítottak belétek, s titeket hibáztattak a világ összes bűnéért. Bűnösökként éltetek le életeket, bizonyítva folytonosan az ártatlanságotokat. Könny, bánat, mély fájdalmak között éltetek, döngetve ajtókat, melyek talán soha nem nyíltak meg. Ezt a bánatot őrzitek ma is szívetekben, a lakatok zárta, nyikorgó nyirkosság mélyén. Csakhogy a kulcs ezekhez a lakatokhoz még mindig nálatok van. Nem dobtátok el, mert a Remény, sosem halt meg szívetekben.
Egy Nőben, nem hal meg a Remény.
Ezért tudjátok Ti megmenteni a világot. Felmelegíteni a megfagyott szíveket.
Erre a Férfi nem képes nélkületek.
A világ jelenleg nagyon aktív változási folyamaton megy keresztül, ezt érzékelhetitek. Azért szólok most Hozzátok, hogy Reményt és Hitet adjak nektek, ha elfogadjátok.
Ideje felvállalnotok Nőiességeteket, s elhinnetek, hogy Biztonságban vagytok.
Én Mária Magdolna vagyok az élő példája annak, hogy mindez sikerülhet.
Bárki, bármit is mondott rólam valaha, bárkik is hitték, hogy nem voltam méltó Jézus szeretetére, nem számít. Számomra, nem is számított soha.
Ha számított volna, valóban méltatlanná váltam volna a Szeretetre. S ez az, amit a Férfi, hatalmát féltve megtett, erősítette a Nőben a hitet, hogy Méltatlan.
Egyedül ez az eszköz maradt a kezében, hogy hatalma alatt tartsa a Nőt. Ezért a sok megaláztatás, bánat és kín, melyeket a Nő elszenvedett az évezredek folyamán.
A Férfi valójában a hatalmát féltette a Nőtől.
Csakhogy ez a félelem, mára már a világunk pusztulását okozhatja. Az erőszak, viszályok, háborúk, oly mértéket öltöttek, melyek felemésztenek bennünket. A Nő pedig hét lakat alatt őrzi a titkot, az örök Élet Elixírjét.
Kérlek hát benneteket, Ti csodálatos Nők, hogy emlékezzetek vissza arra, kik is vagytok Valójában. Arra a fényre, melyet a mai napig szívetekben hordoztok. A megbocsátás, együttérzés, szeretet képességére, melyek eredendően bennetek vannak.
A Szeretet erejét, semmilyen harc, viszály nem képes legyőzni. Hol megjelenik, egy pillanat alatt földre hullanak a fegyverek, s nyomában Béke köszönt a Világra.
A Szeretet ereje Csodát képes tenni, olyat, melyre oly régóta vágytok.
Én voltam, vagyok, leszek, a világ végezetéig és azután is.
Szeretetem erejével vigyázom lépteiteket.
A mostani időszak, nagy lehetőségeket hordoz a Nő részére. Bár úgy tűnik, nem számára kedvez az időszak, ez még sincs így.
A Férfi ugyanis elfáradt. Belefáradt a csatákba, a vég nélküli körökbe Elkezdett vágyni egy jobb létre, emlékei felébredtek. Keresni kezdte a Nőt.
Ezért most ne tégy semmit. Várd ki az alkalmas pillanatot, s ha a Férfi eljön hozzád, fogadd őt Szeretettel. Már nem bánthat Téged, sosem bánthatott, csak elhitted neki azt, hogy bánthat.
Ébreszd fel szívedben a Reményt, melyet, azóta, is őrzöl, mióta Jézus itt járt a Földön.
Én, Mária Magdolna mondom, a kör, melyet együtt megtettünk azóta, a végéhez közeledik, s a Nő ismét méltó helyére kerülhet.
Add oda mindened, ha arra kér a Férfi, mert Mostantól fogva, nem vehet el tőled senki, semmit.
Megtanulta és megértette, hogy a Nő nélkül, nem ér semmit az Élete.
Fogadd hát Őt szeretettel, s emeld fel Őt, Méltó helyére. ~
Mária Magdolna üzenetét leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa

2017. október 25., szerda


Az emlékezés folyója az öntudatra ébredés állapotába visz el.
Mely ráébreszt isteni mivoltodra, arra, hogy több vagy az emberi létnél, hisz a szellemi létezés megtestesített állapotába léptél, amely nem azt jelenti, hogy itt a földön megtagad szellemi létedet.
Sőt abból adódóan tudsz beteljesedett életet élni.
Mikor a szellemed kiteljesedik benned, a létezés egy új formáját nyitod meg magadban. Értelmed rányílik a világ ezer csodájára, és egy olyan szellemi tartalmat tudhatsz magadénak, aki egy olyan megvalósulásba helyezi az életét, hogy teljesen tisztában van a lét értelmével, a földi életben betöltött szerepével.
Nem nagyítja fel tettei minőségét, teljesen természetessé válik számára, hogy ő így nyilvánul meg a létezésben.
Áldás!
Feketéné Lendvay KatalinAz isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket.
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel.
Minden belólünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel. Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme. Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez. Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin

2017. október 3., kedd

Igazi Nővé válásunk záloga


Igazi Nővé válásunk záloga,- ÖnMAGunk megismerése.
 (Lendvay Katalin)A MAGYAR NÉP ÉLETE - népviselet, népművészet szinesben - 1938

"Népművészeti színes filmfelvételeket készít Kalocsán az egyik legnagyobb amerikai filmvállalat.
A kalocsai népművészet már elindult világhódító útjára. (...)
Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy a híres és hatalmas amerikai filmvállalat: a Metro-Goldwyn-Mayer színes felvételek készítését határozta el a kalocsai népművészetről.
A filmvállalat megbízottai és fényképészei szombaton délután érkeznek Kalocsára.
Már délután és vasárnap egész nap folynak majd a felvételek. Templomi kivonulást, lakodalmi jeleneteket, népise táncokat, gyerekjátékokat és arató ünnepséget fognak filmre venni.
A kalocsai népművészeti mozgalmak irányítója: dr. Kujáni Ferenc kanonok és a város polgármestere szűkebb körű megbeszélést tartott ilyen irányban barátaival, mert azt szeretnék ha valóban népi és minden tekintetben pompás film hirdetné a Metro 15.000 mozijában a kalocsai népművészet dicsőségét és páratlanságát. Felvételek szervezése teljes erővel folyik" / : 
http://www.freeweb.hu/filmhirado/ecsa... /


2017. szeptember 24., vasárnap

Gyógyító hagyomány - Füvesasszonyok, kenőemberek

Az erdélyi és magyarországi helyszíneken készült film bemutatja a népi orvoslásban leggyakrabban használt gyógynövényeket. A különböző praktikákat máig használó emberek mellett megszólal a tudományos oldal képviselője is.
Hogyan gyűjtik, tárolják, használják a gyógynövényeket a falusi közösségekben - főként ezt mutatja meg a sorozat első filmje. Mik a főzetek, balzsamok vagy épp pálinkában érlelt füvek, gyökerek titkai - erről hallunk ma már kincset érő régi bölcsességeket.


Gyógyító hagyomány - Füvesasszonyok, kenőemberek from Akos Juhasz on Vimeo.

2017. szeptember 21., csütörtök

Gyógyító hagyomány- Bőkezű természet


Az erdélyi és magyarországi helyszíneken készült film bemutatja a népi orvoslásban leggyakrabban használt gyógynövényeket. A különböző praktikákat máig használó emberek mellett megszólal a tudományos oldal képviselője is.
Hogyan gyűjtik, tárolják, használják a gyógynövényeket a falusi közösségekben - főként ezt mutatja meg a sorozat első filmje. Mik a főzetek, balzsamok vagy épp pálinkában érlelt füvek, gyökerek titkai - erről hallunk ma már kincset érő régi bölcsességeket.

A tó lánya


Tejfölös pogácsa


2017. szeptember 1., péntek

Ne hátráltasd az életed azzal, hogy vársz valakire, aki nem hajlandó a változásraNe hátráltasd az életed azzal, hogy vársz valakire, aki nem hajlandó a változásra. Ne pazarold a drága idődet, ha valaki nem ismeri fel lényed. Ha fél, ha menekül, és képtelen a sorsa felvállalására.
Még akkor is, ha tele vagy önbüntetéssel, és tudat alatt szinte követeled magadnak a szenvedést, lépj tovább. Engedd el!
Te a legjobbat érdemled. Azt, hogy valaki felvállaljon Téged, ne csak a testét, a lelkét is adja Neked!
Egy párkapcsolatnak akkor van értelme és célja, ha a két fél összeolvad. Ha lényüket megosszák. Minden közös.
Amikor már azt sem tudom, hol ér véget az "ÉN", és hol kezdődik a "TE". Ahol nincsenek kétségek, nincs bizonytalanság. Visszavonhatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül tudjuk, hogy összetartozunk. Felvállaljuk egymást úgy, ahogy vagyunk. Mindehhez elsőként arra van szükség, hogy felvállaljam saját magam. Merjem kimondani, ami nekem nem jó.
Mitől félsz? Elveszítesz valamit, ami sosem volt a Tiéd?
Lépj tovább!
Meg fogsz könnyebbülni, fellélegezthetsz.
Talán pont arra akar megtanítani a sors, hogy végre légy önmagad. Ne akarj megfelelni, és ne engedd, hogy félelemben tartsanak.
Csak azt veszítheted el, ami nem tartozik Hozzád.
Ha a Tiéd, úgyis elvezeti a sors Hozzád. Ha nem tartoztok össze, akkor pedig lehetőséget adsz magadnak arra, hogy végre Rád találjon az az ember, akinek Te vagy a tökéletes. Hazatalálsz.
Mohácsi Viktória

2017. augusztus 15., kedd

NagyBoldogAsszony Napja- Augusztus 15.Feketéné Lendvay Katalin: Magyar FeltámadásNagyBoldogAsszony Napjára készítettem el a MAGYAR FELTÁMADÁS című selyemképet, melynek üzenete: 
Volt egyszer egy kis Ország, egy nagy és hatalmas NÉP, akik az EGYBŐL eredeztette MAGát. Sólyom szárnyán érkezett a FÖLDRE, hogy példát mutasson más népeknek.
Mivel e NÉP túl fényes és szép volt a körülötte élőknek, ezért fényét el kellett, hogy homályosítsák, tudatát megfertőzzék, dicső múltját lealacsonyítsák, nemzetét sárba tiporják.
S mi volt a vétke?
Vétke nem volt, hisz az EGYSÉGBŐL, az EGYből eredeztette MAGát. Bőséget és gazdagságot hozott a FÖLDRE, dicső ŐSÖKET, akik a kezdet kezdetén is ÚJ HAZÁT teremtettek, és bearanyozták a Nemzetet.
Mivel a fényre árnyék vetült, a nép elindult egy olyan úton, amelyben elvesztette tudatosságát, elvesztette az egységes létezését, amelyben önmaga értékeit felhasználva bőséges életet teremtett, s nem hívott magához más idegen kezű nemzetségek tagjait.
Midőn ez megtörtént, a magyar népre egyre inkább rávetült a felejtés fátyla, elvesztette öntudatát, és más népek csatlósaivá vált. De egyszer csak eljött az idő, a NAP újra felragyogott és átvilágított a sötétség fátylán,- s a nép, aki régóta aludta álmát, újra eszméletére tért.
Sokan, egyre többen ébrednek fel ebből a mély álomból, s ébresztik azokat, akik még mindig alszanak.
A felragyogó NAP fényét már nem lehet elhomályosítani!
E NÉP tudatát, hitvallását már nem lehet aláásni, mert ÚJ IDŐK jönnek, és ezek az idők neki kedveznek!
Az EGYből jőve újra EGGYEK lesznek, EGGYÉ válnak a NAP ATYÁVAL, BOLDOGASSZONNYAL, a HOLD sugarával, s azokkal a Csillagokkal, melyek dicső múltjukat elevenítik fel.
Higgyetek és bízzatok, tudjátok, hogy egy ÚJ VILÁG jő, melyben békességre, boldogságra leltek.
Erre gondoljatok mindennapjaitokban!
Erőt próbáló küzdelmeitekben az ÉGre tekintsetek, és kérjétek, hogy az ÉGI ATYA /ANYA segítsen meg bennetek.
ÉG és FÖLD Angyalai veletek vannak,- csak szeressetek, szeressetek, egymás megsegítésére legyetek!
Áldás! Feketéné Lendvay Katalin
Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?
Ő aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot.

Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. Ő a megnyilvánult, az életadó. 
Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Megnyilvánulási formájában Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.
Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.
Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést. Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.
Áldással: Feketéné Lendvay Katalin


Vargyas Ildikó alkotása​Nagyboldogasszony napja

Valódi NŐ-nap. Miért érdemel mindenek feletti tiszteletet a NŐ? Mert „… a NŐ a kezdet, a NŐ az első ISTEN, az őserő, az IGE teremtője és továbbadója.” Ebből fakadóan „… az ős-istenség… egy istenférfival várandós istenasszony, … primer azonban a nőstény, az élet ősforrása.”

A magyar bölcselet szerint „… nősténység-hímség az istenség lényege…”, és az ikerörvénylésben „… nősténység és hímség duális egyensúlyban vannak…”. Boldogasszony a NŐ-ben hagyta az ős-sejtést, így minden NŐ egyben Istenasszony, összefonódva a legtisztább, legmagasabb minőséggel. Ennek értelmében mit is jelent a férfi számára a NŐ? Párt, csatornát, kapcsolódást, oltalmat. Mert „Aki ’még nem érintett asszonyszemélyt’, az még csak fél-ember volt, az Istenség mércéjével mérve gyerek. Ezért BOLDOGASSZONY oltalmában volt. Mihelyt „érintett” nőt, attól kezdve nője közvetítésével élvezte az Istenasszony oltalmát.”

Áldás

(Az idézetek Máté Imre Yotengrit című könyvéből származnak)

(Kép: Vargyas Ildikó alkotása, a Vadárvácska Alkotótábor keretein belül Dávid Júlia oldaláról)2017. augusztus 13., vasárnap


Tükör

Ne számolgasd az éveket,
nem lesz sem több, sem kevesebb,
ha tükröd szemed elé tartod,
ne keresd, azt a régi arcot,
- a napmosolyú, gondtalant. -
Megvívtál néhány kemény harcot.
De hallgatózzál befelé,
s ha felnézel, az ég felé,
tudsz-e még hinni, hogy az égbolt
- mely réges-régen tiszta kék volt -
lesz-e még újra égi szép?
Ha tükröd magad elé tartod,
s nem néz vissza a régi kép,
ne fájjon, hogy a gondtalan,
napmosolyú arcnak ránca van,
nem is egy-kettő. Számtalan.
Ami fontos: szemed a régi fénnyel,
barátkozzon a változó éggel,
s tudj mosolyogni, gondtalan.
Mert a lelkedben béke van.
(Moretti Gemma: Tükör)


2017. augusztus 4., péntek

A születés szentsége - Bernád Ilona, Jakab István

A szülés és a születés egy lelki, szellemi, tudati, természetes, szentséges folyamat. Ennek ellenére ma nagyon kevesen tekintik ennek és ez megmutatkozik a megtermékenyülés nehézségeiben, a spontán vetélésekben és a szülési komplikációkban is.

A fájdalom a természet adománya, hiszen bizonyos nézetek szerint ebből születik a fejlődés és a tudás, de a szüléshez és a szeretethez - az ezzel kapcsolatos tévhitekkel ellentétben - nem feltétlenül szükséges.

Milyen tudatállapot szükséges ahhoz, hogy a szülés a legtermészetesebb módon tudjon megtörténni? Hogyan térhetünk vissza újra a születés és a szülés szentségéhez? Hogyan hat erre a csodálatos folyamatra az imádság?Az élet dolgairól

Idézetek Gonda István és Illés Csilla "A szépség szimfóniája" című albumából.
 A szépségről
"A szépségnek két fő válfaja van:  a férfias erőteli, nyugodt és szilárd szépség és méltóság; a nőies, kedves és élénk szépség pedig a bájosság."   Cicero
Az ötvenes évek Nyugat-Európában és Amerikában a múlt század legörömtelibb és legoptimistább évtizede volt.
Mindkét nem a legtöbbet hozta ki magából és a másikból. Tartalmilag és ebből következően formailag is.
Mit tudott az ötvenes évek  asszonya, amiről nőtársai megfeledkeztek az előző évtizedekben, és ami mára minden eddiginél nagyobb mértékben ismét feledésbe merült? Mi volt harmóniájának és kirobbanó vidámságának titka? Mitől vált királynővé? S mit tudott a férfi, hogy a nő életének értelmévé Ő válhatott?
A titok: eleget szenvedett a férfi és a nő is ahhoz, hogy értékelni tudják az élet apró szépségeit, benne önmagukat és egymást. Megélték a pillanat varázsát, mindennek örültek, ami megadatott, s a lélek töltődése előrébb való volt, mint a pénztárca és a bankbetét felhízlalása.
A szenvedés boldogságot érlel. A Rendből való kibillenés pedig szenvedést.
Az ember számára a Sorsa által kijelölt legfontosabb feladat: nőként élni, illetve férfihoz méltóan élni.
Az ötvenes évek boldogságérzete abból fakadt, hogy az emberek visszatértek nemi szerepük ősi mintájához. A II. világháborúban részt vevő összes férfi és nő egy közös vonást hordozott: a szenvedést megelőzően a nők férfias attitűdöt vettek fel, a férfiak pedig elkényelmesedtek.
A divatról
"A divat nemcsak ruházat kérdése. A divatnak a gondolatainkhoz van a legtöbb köze." Gabrielle (Coco) Shanel
Amikor a nő nem érzi jól magát a bőrében, akkor a nőies vonalak is idegenné válnak a számára. A boldogtalan nő vagy elbújtatja testének formáját, vagy kirakatba teszi azt. Miről ismerszik meg egy kiegyensúlyozott hölgy? Szépséges visszafogottságával hirdeti az Örök Mértéket.
Az ötvenes évek asszonya csodálatos teremtés volt: belül és kívül is önmaga legjava. Bebizonyította, hogy aki szellemileg és lelkileg megérik a Rendre, az a földi formák világában is megtalálja a neki megfelelő kifejezési lehetőségeket. Hogy a nő tudatilag mennyire a helyén volt, azt leginkább az mutatja, hogy az építészetben és a lakberendezésben is a női test homokóra alkata ismétlődött.
Vese alakú asztalkák, tulipán formájú poharak, ívelt vázák és megannyi kerekded forma jelezte a tárgyi világ minden szintjén, hogy a nő - születési helyétől és társadalmi szintjétől függetlenül - Eredendő Asszonyi Szerepére megérett. Az egész fizikai világ - a nő szimbolikus másolata - ellágyult.
Mai világunk négyszögletes, hegyes, éles kontúrjai a nő keménységéről és kegyetlenségéről vallanak.
Egy szellemileg zuhanó társadalomban csak akkor tudjuk egyénileg megtartani emberi nívónkat, ha rendíthetetlenül követjük az Örök Mértéket.
"Az elegancia nem más, mint önmegtartóztatás.. azaz a kevesebb néha több." Diana Vreeland
 Az újonnan felfedezett Isteni Rend minden megnyilvánulásunkban láthatóvá válik, de az egyik legszembetűnőbb megjelenési formája a divat. Amikor a visszafogott, kecses vonalak, a klasszikus formák széles körű igénnyé válnak, az mindenkor egy társadalom tudati emelkedését jelzi.
A lelki megnyilvánulásunk kifinomultsága gondolkodásmódunk függvénye. A Rendet követő gondolkodásmódot mindig lelki fölszabadultságárzés követi.
Használati tárgyaink fizikai meghosszabbításaink szín- és formavilága érzelmi színvonalunk lenyomata. A szeretetképességben tágra nyílt lélek könnyed, kecses formákat épít.
Ha a nő önmagában a nőiséget tartja legfőbb kincsének, akkor a férfi teremtőereje eget - földet képes lesz megmozgatni, és az egész társadalom fejlődésnek indul.
Ha a nő önmagában a maszkulin értékeket kezdi érvényesíteni, akkor a férfi teremtőereje vagy a nő támadásainak visszaverésére fecsérlődik el, vagy - ha a nő erőteljesebbnek bizonyul- teljesen összeroppan.
A társkapcsolatról
"Tudnom kell, hogy a társam olyan erő mellettem, akihez bármikor fordulhatok, akitől bármikor, bármire választ kapok, és akit nem lehet csak úgy átugrani, mert ha igen, akkor el fogok menni tőle."  Törőcsik Mari
 Anyagi többletre, vagy intellektuálisan hatalomra az a férfi erőlködik minden áron szert tenni, aki úgy érzi, pusztán férfiúi erényeiért felesége nem becsüli.
 A házasságkötés a nő számára egy új Nap választása. Az esküvőig az édesapja a napszerű irányító energia minden fiatal hölgy életében. Még akkor is, ha az apa fizikailag nincs jelen a családban, mert a szülőknek korábban elváltak az útjaik.
Mindaz, amit egy nő nem old meg lelkileg az édesapjával, visszaköszön a férjéhez való viszonyát illetően a házasságban.
 A férfiakkal kapcsolatos nehézségek a nő Nap energiával való lelki diszharmóniájáról szólnak. A férjjel ott kezdi a nő, ahol az édesapjával abbahagyta. Ha az apa korán elhagyja a családot, a férfiak vezető pozíciójának visszautasításához vezet. Ha a nő nem akarja elismerni, sőt egyenesen letörni vágyja a férfi felelősségteljes irányítását - mert női szabadságában korlátozva érzi magát -, akkor legközelebb olyan Nap -szereplőt fog bevonzani először apaként, majd ha nem sikerül megvalósítani az elismerést, partnerként, aki minduntalan kibújik az elkötelezettség alól. Végül önmagára hagyja a nőt, teljesítve annak tudattalan vágyát.
Ha a diszharmonikus apa-lánya Nap-viszony után a nő egy, az apjánál is kevésbé tiszteletreméltó férfit választ társként, aki mellett könnyedén főszereplő maradhat, akkor a házi feladat időben tovább tolódik a születendő fiúgyermekkel való kapcsolatára.
Ha a nő hatalomvágyától vezérelve megriad az igazi szerelem testet-lelket megszépítő próbájától, akkor boldogtalanságra ítéli magát egy eszével, de nem szívével választott kapcsolatban. Eszményítése tárgya, ha születik, gyermeke lesz, különösen, ha fiú. Őt fogja a nő szenvedélyével elárasztani. A földiséget szimbolizáló nő csak egy számára tiszteletre méltó, az Égi minőséget képviselő férfi segítségével emelkedhet szellemileg.
Akár az édesapjával kezdi a nő diszharmonikus Napjának rendezését, akár a férjével, a kulcsszó ugyanaz: ne földi, látványos bizonygatással akarjon a Tűz (Nap) melegéhez közelebb kerülni.  Szíve teljes szeretetével forduljon a férfi felé.

Az emberlét célja
"Az Örök Mértékre bízd magad: ez a Noé bárka a mindent  beborító áradat fölött." Weöres Sándor
Minden emberszellem legfontosabb küldetése, hogy tudatos lemondással törekedjen arra, hogy felidézze ittlétének feladatát.
Honnan jött, mi az, amit már csak ismétel? Hová tart, mi a konkrét, elrevivő teendője? Kik a segítői és kik azok, akik hátráltatják? Hol rejtőznek a puszta kényelmességből eredő ismétlés buktatói? S ha már eltévedtünk, hogyan jutunk vissza az útelágazáshoz, hogy onnan újrakezdve most már a valódit, a méltót válasszuk?
A boldogságérzet alapja, hogy életfeladatunkkal azonosulni tudjunk, és aktív cselekvéssel azt valósítsuk meg és ne a kényelmesebbet, a kibúvót keressük.
A világban cselekedni a legkönnyebb.De azt cselekedni, amiért itt vagyunk, az valódi kihívás.
Az emberlét célja, hogy szeretetképességünkben növekedjük.
Miről ismerszik meg az, amit inkarnációs feladatként felvállaltunk? 
Arról, hogy megtéveszthetetlenül követi a szeretetérzésünk növekedése és az egyre növekvő erőnk adta magabiztosságunk.
A Rend mindannyiunk lelkében örök lenyomat. A kérdés az, mennyit tudatosítunk belőle. Aki nem a Mérték szerint él, az a káoszt képviseli. Minél inkább úrrá válik a káosz, annál agresszívabb  az ember. Egyben annál sürgetőbb a Rendhez való visszatalálása.
Minden emberszellemnek az a legnagyobb tudattalan félelme, hogy lemarad a valódi életfeladatáról.
A haláltól való rettegés nem más, mint annak a jele, hogy érezzük: a testünkből kilépve szembesülnünk kell majd tévutunkkal.
Életünk lezárásakor egyetlen kérdésre kell majd választ adnunk: mennyi szeretetet tudtunk adni...
 Minden emberszellem azt a nemet választja, amelyik által  nagyobb lehetőség nyílik az adott  inkarnációra vállalt életfeladat megoldására.
 Ha alapvetően a bátor vezetői képességben és az oltalmazásban kell fejlődnünk, akkor férfinak születünk meg.
Nőként akkor jövünk a világra, ha a lelassulás, a finomodás, a szeretett férfi iránti szolgálat a hárított, gyenge pontunk.
Amennyiben nemi szerepünkkel nem vagyunk képesek azonosulni, úgy a karmikus tennivalóink alapvető eszközét tagadjuk meg magunktól. Életünk üres kör marad.
A nőiesedő férfi és a férfiasodó nő eleve nem tudja teljesíteni azt, amiért vállalta a földi létet. Azt a grandiózus célt, hogy az évek múlásával lényével egyre minőségibb formában képviselje az Örök Mértéket.
Aki ellenáll mindannak, ami a Világrend értelmében a Férfi, illetve a Nő, az eleve boldogtalanságra ítéli megát.
A kizárólag anyagban gondolkodó ember nem lehet boldog, mert megtagadja szellemi és lelki lényegét. A szellem-lélek-test hármasában mindennap mind a háromnak szükséges áldozni.
A minőségi lényeg az, ami belül van. Nem a bőr alatt, nem a húsban. A lélekben, a láthatatlanban. Azzal kell jóban lennünk, amit csendes óráinkban ott találunk.
Életünk célja, hogy karmikus feladatunk megoldása által lelkileg gazdagabbá váljunk. A lélek tágulni vágyik! Tapasztalni mélységeket és magasságokat, égni a fájdalomban, újjászületni a szenvedésből. A lélek a szenvedésen át fejlődik. A lelki útján eltévedt embernek váratlan és súlyos katarzisokat kell átélnie.  Mivel önmagától nem keresi a lelki megmérettetés lehetőségeit, ezért a lemondásnak, a veszteségnek erővel erejével kell belépnie az életébe.
Aki nem képes önmagától áldozatot hozni, az törvényszerűen áldozattá válik.
Csak az anyagról és az érdekkapcsolatainkról való lemondás árán válhatunk szellemileg és lelkileg teljesebb, nemes emberré.
Amint a köztes lépések szükségességét átérezzük, megszűnik félelmünk a sikertelenségtől. Kudarcok árán, lépésről lépésre haladhatunk a Teljesség felé.
Aki elvesztette szellemi kapcsolatát létének értelmével, az a fizikai paramétereivel azonosítja önmagát. Ez a materializmus.
A máter - a nő: A férfi eredendően a magasabb szempontú összefüggések megvilágítója. Abban a családban, ahol a cél az anyagi többlet felhalmozása - bármi is a látszat - a nő irányít. A férfi inkább a nő igényeit, mint a Rendet szolgálja. Ott, ahol a szükséglet biztosítva van, de a lelki boldogság az elsődleges, a férfi a helyzet magaslatán áll.
"Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz - de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kéne."Goethe
 Egy nő akkor menekül a külvilágba férfias tennivalókért, ha nem leli örömét abban, ami a nemi szerepéből adódóan neki rendeltetett. Aki egyetlen életben gondolkodik, az beszűkült tudattal csak a sikereket hajszolja. Mindig az éppen leglátványosabbakat. Aki ráébredt, hogy az élet egy örökké jelen lévő energiaforma, amelynek fejezetei vannak, az azt cselekszi, amit a jelen bekezdés diktál.
A szellemi férfi a nőt testén túl, egészében látja, ezért megemelkedett férfi a testtel kecsegtető csapdába nem lép bele.  A férfi behódolását követelő nő lénye nem gyönyörködtet.  A hatalom átmeneti mámorán túl a nőnek más élvezete nem lesz a kapcsolatban. A szellemi csúcs átélése a lelki finomság gyümölcse.
Boldogok csak azzal a társsal lehetünk, akiért mindenünket odaadnánk.
Igaz örömöt csak abban a hívatásban találhatunk, amit fizetség nélkül is vállalnánk. 
A férfi és a nő zátonyra futott, hitehagyott kapcsolatában egyetlen fölemelkedéshez vezető út kínálkozik: méltóságot kell építenünk saját nemi szerepünkben.  A tönkrement kapcsolatok mindegyikében gerincfájdalommal küszködnek a felek. A gerinc a tartás.Ha nőként és férfiként nem hiszünk az önmagunkra találásban, akkor a válságtüneteket még egy darabig egyre több anyagi felhalmozásával próbáljuk palástolni. Ám csak idő kérdése, mikor robban a bomba - mikor éri el kibillentségünk a tűréshatárt.
A nő a férfitól való elfordulásával nemcsak szépségét kockáztatja. A teljesen matériába fulladt, acélkemény nő - mivel előrelépést csak egy nívós férfi iránti szerelme jelentene - visszafelé hanyatlik. Mivel ő maga képtelen önfeláldozóan szeretni, azt keresi, aki majd őt imádja.
Semmi sem véletlen, legfeljebb tudatunk szűkösebb annál, hogy az összefüggéseket  átlássuk.