2015. december 9., szerda

Minden NŐ saját forrásán keresztül érkezik meg ÖnMAGához.


Minden NŐ saját forrásán keresztül érkezik meg ÖnMAGához.Ahhoz az Isteni Forráshoz amely lénye legmélyén él,- abban az Isteni MAGban,- abban az Isteni Szentségben, melynek életet adó principiumát jeleníti meg és sugározza szét a nagyvilágba.Ez az életet adó forrás,= az Ősvíz, amely minden NŐ rejtekében ott rejtőzik.
Csakis Ti magatok vagytok fényetek bezárói!
A végtelen Ősfolyam átmossa lelketek, feloldja az évszázadok óta megtagadott részeiteket.
Ébredj hát ÖnMAGad szépségére!
Az ősi tudást magadban hordozod.
Nyílj meg a Fény felé, merd megtisztítani árnyékrészeidet, magasra a Fénybe emelni őket.

A régi minták korlátoznak benneteket abban, hogy teljességgel kapcsolatba lépjetek az Isteni Forrással.
A Forrás bennetek van, nem kívül kell keresnetek! 
Saját istenséged forrása te magad vagy!

A Nőknek tudatosságuk által mindig lehetőségük volt utat mutatniuk a férfiaknak.
Ez a tudatosság pedig mélyen, lényetek legmélyéből fakad. De hogy mindennek a tudatában legyetek, vissza kell térnetek az Ős Forráshoz, ahhoz az életet adó princípiumhoz, amelyre a mai időben már igen sok sallang rárakódott.
Mindennek letisztítása nem kis munkával, önfegyelemmel, és önvizsgálattal jár. 
Az évszázadok során sok olyan mintát tudtatok magatokénak, és azonosultatok vele , amely nem sorolható a tiszta női minőségek közé.
Ebben az évben fokozottabb feltárások történnek.
A tavalyi évben már elindult egy olyan feltáró folyamat, amely a torz mintákat felismeri, - a tudatosság által választ kap az eredetére.
A torz minták, generációs problémák, melegágyai a női szervek megbetegedéseinek.
Minden esetben van egy lelki vonulat, amely ha elnyomásra kerül, a sejtekben, majdan a szervekben egy torzulást okoz, amely betegség formájában képződik le a szervezetben.
Ennek felismeréséhez muszáj szembenézni magatokkal, és szépen, lépésről lépésre felszínre hozni azokat az érintett és taglalt helyzeteket, melyek előidézték a sejtek deformitását.
Azok az élethelyzetek, amelyek lelketekben fájdalmat okoztak, - nem kaptak megértést, feltárást, elengedést és megbocsájtást, mindig alacsonyszintű energiaként rezegnek bennetek. Ezeknek a feltárása mindenképpen szükségszerű.
A sejtinformáció rendbetétele által, lehetőség van a gyógyulásra.Természetesen ehhez nem kis merészségre van szükség, hiszen olyan réteget tárhattok fel magatokban, melyek Önmagatok számára is ismeretlennek tűnhet.
Ahhoz, hogy tökéletes, ép és egészében teljes életet élhessetek, szembe kell nézni magatokkal. 
Vállalnotok kell esetleges gyarlóságaitokat, hiányosságaitokat. 
Szembenézve Önmagatokkal, egy olyan minőségi életet alakíthattok ki magatok és ezáltal családotok számára, amely megfelel az életet adó ősi minőség női princípiumának.
Szeretettel: Áhimé- Feketéné Lendvai Katalin