Kik is vagyunk valójában?VAGYOK AKI VAGYOK az Új Energia kulcsmondata.= A bennünk élő Isten felfedezése.
Ha megmerjük nyitni magunkat a bennünk élő Isteni Forrásnak mely a kezdetek óta bennünk munkál, akkor választ kaphatunk a kérdéseinkre.
Minden emberben van egy ősi erő, mely részeként nyilvánul meg a világban.
Bennünk is bennünk van ez az ősi princípium, mely tápláló, befogadó, kiegyensúlyozó energiát szolgáltat a számunkra. Ha jól tudjuk használni ezt az erőt, akkor egyensúlyban vagyunk,= teremtő, tápláló minőséggel rendelkezünk.
Viszont ha ez az erő valaminek a hatására korlátozódik, akkor elakad az energia áramlása.
Születésünk óta, felnövekedésünk során, sok olyan mintát vettünk magunkhoz , amihez nincs semmi közünk. Olyan erőket működtetünk, és olyan erővel nyilvánulunk meg a világban, melyhez valójában vajmi kevés közünk van.
A Nők többsége egy olyan mintát vall a magáénak, mely egy határozott elképzelés alapján született meg.
Ez az elképzelés lehet, hogy nem Őbenne fogalmazódott meg először, hanem egy családi, generációs mintát működtet, és annak alapján éli az életét, neveli a gyermekeit, végzi a hivatását, és éli meg mindennapjait. Magáénak tudja ezt a mintát, s akként működteti, de valójában köszönő viszonyban sincs vele.
Hogy találjuk meg akkor, hogy kik is vagyunk valójában?
Milyen energiákkal rendelkezünk, és mindezt magunk előtt minek a tükrében tárhatjuk fel?
Sok ezoterikus tanítás ajánl különböző praktikákat, melyek részben hatásosak,- elindítják a feltáró folyamat egy részét,- segítenek azoknak a korlátozó rétegeknek, blokkoknak a lebontásában, melyeket akaratunkon kívül építettünk fel. De minden esetben ehhez a magunkét kell hozzátenni. Fel kell ismernünk azokat a tendenciákat, melyeket életünkben a sajátunként működtetünk. Így bizonyos hatások és visszacsatolások tükrében rátalálunk Igaz Énünkre.
Ha egy átvett mintát a sajátunként működtetünk, és ezt hosszú-hosszú évek óta tesszük,- egyszer csak tudatosodásunk során rájövünk arra, hogy ehhez nincs is közünk.
Az Élet ilyenkor sorban hozza azokat az eseményeket, melynek során felismerhetjük, hogy,- valójában ki vagyok én, miért és hogyan reagálok most így erre a helyzetre.
A tudatos önismeret a kulcs ez esetben.
Ha tisztán akarjuk látni magunkat, az Eredendő Énünket,- akkor minden ilyen esetben tegyük fel a kérdést,
- A VAGYOK AKI VAGYOK, hogy reagálna erre a helyzetre?
- A VAGYOK AKI VAGYOK, hogy nyilvánulna meg ebben a helyzetben?
Vagy, - A BENNEM ÉLŐ SZERETET mit tenne ebben a helyzetben? Hogy nyilvánulna meg?
A saját utunkat kell járnunk, nem pedig azt amit a környezetünk, a társadalom, a Család elvár tőlünk. 
Egy olyan mintát kell létrehoznunk, amelyben az isteni nyilvánul meg. Hisz a nő az, aki lelkisége által, saját magán keresztül képes emelni a férjét, a párját, akivel él.
Egyedül Ő képes rá, hogy a szeretet erejével maga körül egy békés világot teremtsen.

Ez alól egy kivétel van,- amikor már mindent elkövettünk, hogy párunkat emeljünk, és Ő mégsem képes az adott úton velünk együtt haladni, sőt energiáival, megnyilvánulásaival inkább lehúzz bennünket. Ilyenkor tanácsos ha szeretetben szétválnak az útjaink.


Molnár Edit: A piramis üzenete című könyvéből:
„- Ma pedig a ti világotokban még mindig ennek a női, elfogadó mintának kell elsősorban is diadalra jutnia. Azaz a zártabb lelkű, Istentől távolabb létező férfinak meg kell tanulnia azt, hogy magát Isten előtt meg kell aláznia. Ehhez pedig példát neki, csakis a nők mutathatnak.
Azok a nők, akik nem az ellentétes érzületet, nem a földi érzékeket és lehúzó vágyakat kívánják felgerjeszteni férfitársaikban, hanem kik az Isten által megszentelt lelkük tisztaságával hívják, szólítják magukhoz párjukat. Mert az Ő szeretetükön keresztül sugározhat át ma tömegesen az égi érzés a férfiakra.” 
Áldással és Fénnyel: Feketéné Lendvai Katalin


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése