2017. június 15., csütörtök

Ha valaki szépen tud megöregedni, az morális tartást ad.


"Örökösen csak az megy, hogy tartsd magad fiatalon. 
Mert félünk. Félünk az öregedéstől, félünk a haláltól, elvesztettük a hitünket, nincsenek morális értékeink, 
nincs mibe kapaszkodnunk. Figyeld meg, ha valaki szépen tud megöregedni, az morális tartást ad. Derűt."
Polcz Alaine

2017. június 11., vasárnap

Az egység megtalálása magunkban ered, ha kiesünk az egység állapotából, megbetegszünk
Létezésem forrása az isteni Forrásból ered. Abból az eszenciából, abból a Szent Forrásból, mely a Mindenség Óceánjában terül el.
Életre hívja azt az erőt mely bennem testesül meg.
Ősi titok tudó asszonyok ülnek a tűz körül, s emlékeznek.
Emlékeznek arra a minőségükre, mikor még a Természet Asszonyával egységet alkottak. A létezésben betöltött szerepük nem csupán a földi létre korlátozódott le. Egy olyan eszenciát hordoztak magukban, mely életük minden egyes percében tudatában volt annak az isteni minőségnek aki testet öltött bennük.
Ez által egy olyan magasabb és szentebb, (megistenült) valóságba helyezkedtek, mely nem csupán az emberi lét értelmét látta, hanem annál jóval tovább mutatott.
Sejtjeikben érezték az Ősforrás jelenlétét. És a sejtjeik emlékeztek.
Előhívták magukból azt az ősi tudást, melyből eredeztették önmaguk létét.
Ez az ősi tudás minden egyes Nőben, Asszonyban, léte eredendő forrásából adódóan benne gyökeredzik. Mert létezik egy erő, egy isteni eszencia mely áthatja léted, eggyé válik veled, és ha te azonosulsz vele, akkor egy olyan tudás birtokában leszel, mely lehetővé teszi, hogy betekintést nyerj az Ősforrás mintázatába. Az Ősforrás mintázatának betekintéséhez kevesen jutnak el, egy kiváltságos állapot ha valaki ide betekintést nyer. Ez a Forrás messze túlmutat az emberi létezés forrásán. Egy olyan eszenciát jelenít meg, melyben a Világmindenség testesül meg.

A Világmindenség maga az élet, sejtek milliárdjai alkotják, mely életre hívták magát az életet. Minden rezgésből és kiáradásból áll.
Ez az isteni teremtés lényege.
Amikor Önmagadat teremted újjá, szintén a létezésed forrásához, gyökereidhez kapcsolódsz vissza, és eredendőséged okán egy olyan tartományba nyersz betekintést, mely az Ősforrásból eredezteti magát.

Titkok tudója, az ősi szent asszonyok ezt az erőt hívták elő magukból, ehhez az erőhöz csatlakoztak. Ez alkotta létezésük forrását, Önmaguk megvalósulását. Ezáltal betekintést nyertek a létezés magasabb síkjaira. Gyógyító tudományukat, szakavatottságukat innen nyerték. Mert az ősbizalom szentsége szétáradt bennük, és ők emlékeztek.
A bennük életre kelt csoda által képesek voltak ezt az eszenciát magukon keresztül áramoltatni, és ezzel az erővel a mindennapjaikban olyan erőt nyilvánítottak meg, mely azonosságot alkotott a létezés anyai ősprincipiumával. Azzal az erővel, aki a befogadást teljesíti ki magában, mert léte és eleme egy forrásból fakad, mely tápláló, befogadó, de egyben kiárasztja magát a létezésben. Nos Nők, mi innen eredeztethetjük magunkat.

Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket.
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel.
Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel. Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme. Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez.

Most nézzük meg ebből a szempontból vizsgálva egy betegség olyan fokú gyógyítását mely a múltban ered.
Ne a mai orvostudomány álláspontja szerint helyezkedjünk bele a diagnózis felállításába, hanem csakis az Ősforrás mintázatát, segítségét hívva helyezkedjünk arra az álláspontra, hogy minden a tökéletességből ered,- a tökéletességből eredezteti magát,- ennek okán bennünk sérült rész nem lehet, mert az isteni forrás csakis tökéletes teremtésre hívatott.
Ha sérült, beteg rész keletkezik benned, akkor megsérült az ősbizalom benned, sérülés keletkezett eredendőségedben, és mindenképp az egység, a teljesség visszaállítására kell törekedned. Mert az isteni eszencia, amely magát teljesíti ki benned, képes rá, hogy öngyógyító folyamaton keresztül, életre hívja a test egészséges sejtjeit, melyek egy regenerálódási folyamaton mennek keresztül.
Hogy mit kell ehhez tenned?
Felemelned magad az isteni létezés forrásához, és elhinned, hogy egyet alkotsz vele. Egy olyan látásmódot kifejleszteni magadban ami nem az elkülönültséget táplálja, hanem az egységet alkotja, és az Eggyel eredezteti magát.
Ennek okán a sejtmemória egy mély belső átalakulási, tisztulási folyamaton megy keresztül, és a test újra regenerálja magát, egy olyan metódust vesz fel, amely a természet forrásán keresztül azonosul az isteni létezés forrásával, és gyógyítja meg önmagát.
Nos ezek a szent asszonyok, a javasasszonyok, ehhez a Forráshoz vezettek vissza, anélkül, hogy tudatában lettek volna mibenlétüknek.
Mert Ők még magukban őrizték a titkot, ezért is hívták őket Titok Tudó Asszonyoknak.
Ezek a Titok Tudó Asszonyok a létezés forrását jelenítették meg magukban. Eredendően kapcsolódtak a létezés isteni forrásához, de egyben kapcsolódtak a létezés természeti forráshoz, a kettőt egyben jelenítették meg. Ez a lényege a gyógyításnak, az orvoslás tudományának. Mikor az isteni és a természeti elemeket segítségül hívod, és test frenkvenciáit felemeled abba a tartományba, mely az isteni egység állapotából eredezteti magát.
Így a sejtek újra fénnyel telítődnek, azonosulnak azzal a szent erővel aki életre hívta őket, mely termékenyítette és eszenciát töltött beléjük, aki egy velük a létezésben.

Tehát az egység megtalálása magunkban ered.
Ha kiesünk az egység állapotából, megbetegszünk.
Soha nem külső okokat kell keresnünk, mert minden belőlünk ered, így hát mindent az isteni elrendelés elve alapján magunkban gyógyíthatunk meg.
Az előző élet hozadékaként sérült sejtmemória kijavítása nem dolgunk jelen életben. Meg kell tanulnunk együtt élni vele, és a legjobbat, a legtöbbet kihozni magunkból,- ezeket nevezzük karmikus betegségeknek.
Amikor a test önmagát betegíti meg, mert a sejtemlékezet által valami életre hív bennünk egy programot, és a sejt egy degeneratív üzemmódba kapcsol be. A degenaratív sejtek működésében található emlékeket igencsak nehéz életre hívni. Ehhez mindenképpen szakavatott ember kell.
A degeneratív sejtek működése egy torz metódus megvalósulása által jönnek létre. A tested emlékezik, a sejtjeid emlékeznek, és ha isteni létezésed, elrendelésed által lehetőséget kaptál ezekben a sejtekben lévő emlékek kijavítására, egységbe emelésére, akkor létre tudsz hozni egy olyan frekvenciát, mely újra az egységbe emel, és innentől fogva a test öngyógyító folyamata újra beindul, és te egészséges leszel.     

Részlet a Női Létezés Csodája készülő kiskönyvemből.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

Gondold meg, hogy minek adsz energiát...


Egy nő ragyogjon, és rögtön gyönyörű lesz, akárhogy is nézzen ki. Ennyi lenne.
Remegjen meg a világ, ha megjelenik, és meg is fog, mert azt, aki ragyog, észreveszik. Nem tudnak elmenni mellette, nem is lehet, ugyanis sugárzik.
Na ebből van kevés. Hiszen mennyivel egyszerűbb széthisztizni a perceket, hogy de neked mennyire rosszul áll az életed, és egyébként is milyen szerencsétlen vagy.
Nos igen, az vagy, de ezen csak te tudsz változtatni, semmi más.
Gondold meg, hogy minek adsz energiát. Ne etesd a gyengítő szörnyeket, inkább hagyd magad mögött őket, mintha nem is léteznének. Hiszen nem is léteznek.
Csak az van, amire te figyelsz, az meg olyan lehet, amilyenné formálod vagy címkézed, ugyanis minden a te kezedben van.
(Oravecz Nóra)

Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől
Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. Először meg kell érezni a lelkét. Ha a lelke felől nézed, az első réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteget, a gyengédséget, a cirógatás vágyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát, a negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Tied. Minden igazi nő hét fátyoltáncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát, vagy a csípőjét nézed. Csak a szemét nézd, a teljesen ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó, vagy fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van. (Müller Péter)