2016. május 31., kedd

Valójában mindig is teljes, egész és tökéletes voltam...


Ha elhatároztad, hogy változtatsz magadon és kezedbe veszed sorsod irányítását, mert egy jobb, szebb, kiteljesedett életet szeretnél élni, és már a ráléptél a változás útjára, szeretettel ajánlom
Lousie L. Hay alábbi megerősítését.

" Az élet végtelen körforgásában ahol vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.
Határaim és belső korlátaim lassan elhalványodnak.
Olyannak kezdem látni magamat, amilyennek a Világegyetem lát engem: teljesnek, egésznek és tökéletesnek. Ez létem lényege.
Valójában mindig is teljes, egész és tökéletes voltam.
Teljes, egész és tökéletes vagyok.
Örökké teljes, egész és tökéletes maradok. Ez a felismerés másként láttatja velem az életet.
A megfelelő helyen és időben, a megfelelő dolgot teszem.
Világomban minden rendben van."
2016. május 30., hétfő

Szabó István világhírű filmrendezőnk szerint: "A Nők tartják a vállukon a világot."

Ma Nőnek lenni - azt gondolom - egészen mást jelent, mint akárcsak néhány évtizeddel ezelőtt is.
És talán a változó világ, változó szerepeinek közepette, ideje Nővé érnünk… újra megtalálni az erőnket önmagunkban, a női generációk láncolatában, egészen a legelső láncszemig…
Ráébredni a Csodára, a szenvedélyünkre, a szexualitásunk gyógyító, beavató erejére, megérteni, hogy sem a patriarchális minták szerinti cselekvés, sem a düh, a gyűlölet, az egymás iránti féltékenység és gúny sem oldja fel a sejtjeink mélyéig hatoló minták láncolatát. Nem oldja fel a szégyenünket, mely talán évezredek óta belénk ivódott, nem oldja fel a félelmet, a fájdalmat.
A Nő gyógyulása a világ gyógyulása.
Ezért is kell első sorban önmagunkat táplálni, szeretni, kényeztetni, gyógyítani, hogy aztán adni tudjunk, hogy képesek legyünk megbocsátani, és újra elfoglalni méltó helyünket a teremtésben, az élet láncolatában.
Nekünk, Nőknek nagyon fontos, hogy mélyen kapcsolódjunk saját belső hangunkkal, hogy befogadjuk az Univerzum ritmusát, hogy válaszoljunk a Természet ciklusaira, és nagyon fontos az is, hogy találkozzunk egymással, hogy meséljünk egymásnak és támaszt nyújtsunk egymásnak olyan női körökben, ahol megnyílhatunk, ahol őszinték lehetünk, ahol valóban megértenek bennünket úgy, ahogy talán sehol máshol.
A Föld, a Természet, az Istennő megnyilvánulása. Minden Élet Anyjának kitárulkozása.
Mi magunk vagyunk a Természet, a testünkben hordozzuk ugyanazokat a ritmusokat és ciklusokat.
A csillagok hozzánk beszélnek, a tengerek mozgása, a Hold változásai mind-mind ott van bennünk is.
Ezért nagyon fontos, hogy sokat legyünk a Természetben, hogy kapcsolódjunk a földdel, ássunk, kapáljunk, mezítláb rohanjunk a fűben, hogy meglátogassuk a ködös hegyi ösvényeket, eső áztatta dombokat, hogy menjünk ki teliholdas éjszakákon és nézzünk fel az égre...
"Ha csak egyetlen árva fűszálat, tenyérnyi égboltot látunk is, ha csak egyetlen árva gyom kandikál is ki a járda repedéseiből, ezekben is természetes ciklusainkra ismerhetünk"
Minden, ami körülvesz, egy kicsit mi magunk is vagyunk.
És talán már érzitek, hogy mennyire gyönyörűek vagyunk!
Igen, mi tartjuk a vállunkon a világot, mi gyógyítjuk a világot és egyáltalán nem mindegy, hogyan reagálunk, hogy reagál a testünk e gyönyörrel terhes feladat során.
Amikor ezt a csodálatos testet elhúzódó vérzések, görcsös állapotok gyötrik, amikor a menstruációt megelőző erős tünetek, vagy a női szervekben/szerveken megjelenő sebek, ciszták, miómák, folyások vannak jelen, ez mind a női energiák/szervek elerőtlenedésére utal, mind-mind az Élet szabad áramlásának blokkjai, mind-mind a mélyben meghúzódó, nőiséggel kapcsolatos sebek, sérülések jelenlétére utalnak.
A Nő teste az Élet mindenkori bölcsője!!! A Nő a mindenkori teremtő, életadó, tápláló erő a férfi pedig ennek az óriási belső erőnek a szükség szerinti külső támasza kell, hogy legyen, erre van az ő fizikai ereje!
Sebeket hordozunk mindannyian, Nők és Férfiak egyaránt, és kell, hogy mindkét nem gyógyuljon a Nő lénye által, a gyógyító képességünk által.
Erre pedig egyetlen lehetőségünk, ha a Szeretet ösvényén járunk, a megbocsátás ösvényén járunk, a teremtés ösvényén járunk, és ha a dogmák helyett visszaemeljük az Élet misztériumát a mindennapjainkba.
Az elme uralmát feloldjuk a megtapasztalásban, a feszültséget a lélegzetben, a merevséget az áramlásban. Megnyitjuk az emlékezés tárházát.
Az élet misztériumának Beavatottjai és Beavatói vagyunk.
És, valószínűleg már unjátok ezt olvasni, de most is, - mint annyiszor - azt kell mondanom, hogy bennünk kezdődik minden, itt kezdődik a megbocsátás, a szeretet, a teremtő erőnk visszaszerzése.
Megtalált belső erőnk határtalan támaszával, így tudunk újra kiáradni a világba.

Gobinde mukande udare apare


A mantra előhívja a képességet, hogy áttörj a mélyen ülő blokkokon.
“Amellett, hogy egy segítség a tudatalatti elme megtisztítására, kiegyensúlyozza a két agyféltekét, türelmet, nyugalmat hoz annak, aki a mantrán meditál.”- Yogi Bhajan


2016. május 15., vasárnap

Az a nő, aki tisztában van önmagával, határozott és erős


A gyengédség nem keverendő össze a gyengeséggel és a lágyság nem jelent határozatlanságot.
Az a nő, aki tisztában van önmagával, határozott és erős. Pont ezért képes megmutatni a benne rejlő finomságokat is, mert nem tart attól, hogy ezáltal elnyomhatóvá és kiszolgáltatottá válik.
Képes szívből élni és megengedi magának, hogy sérülékenységét is felvállalja.
Ettől lesz hiteles és szerethető, a férfi szeme fénye, akit nem elnyomni, megalázni, hanem tisztelni és szeretni akar. Az a NŐ és az a FÉRFI valóban úgy él, mint yin és yang, nincs szükségük arra, hogy egymás fölé kerekedjenek, hogy hatalmi játszmákat vívjanak. Képesek kapcsolatban is szabadon élni, mert nem birtokolnak, nem uralkodnak, egyszerűen csak szeretnek. És így nőnek lenni jó!


2016. május 13., péntek

Ez az asszonyok ideje...
Olyan erõk munkálkodnak, amelyekrõl a legtöbben közülünk nem akarnak tudomást venni...
Asszonyi mivoltomban szólok, mert ez az asszonyok ideje, az asszonyok kora.
Megvannak a magunk próféciái, s ezeket a dolgokat közhírré kell tenni.

Asszonyi mivoltunk teszi lehetõvé a spirituális párbeszédet. Nem vagyok férfiellenes.
A cselekvés férfidolog. A termelés férfidolog. De egyensúlynak kell lenni.
Ha szelíd belsõ hangra hallgatunk, akkor vagyunk kiegyensúlyozottak.
De vigyázz! Két hang létezik; ez már csak így van.
Hallgass mindig a jobbik hangra, arra, amelyik
szelídebben szól.
A másik sötét, megpróbál uralkodni, s olyan dolgokra rávenni, amely mérget táplál, önzõvé akar tenni, s bánt.
Mindenkinek, aki erre a világra 
születik, van egy feladata, s vannak bizonyos erõk, amelyek útján vezérlik, hogy sikerrel járjon. Hogy ezt a faladatot legtisztábban kifejezésre juttathasd, ahhoz testileg és lelkileg együtt kell mûködnöd a szellemmel. ~
Idõs indián asszony, aki nem akarja megnevezni magát.


2016. május 1., vasárnap

2016 Pünkösdi üzenet Dr. Czeke Andrástól, és Ima Magyarok Nagyboldogasszonyához.ISTENÜNK, HAZÁNKAT OLTALMAZÓ NAGYBOLDOGASSZONYUNK, ÁLDJ MEG MINKET ŐSEINK SZENT HITÉVEL ÉS ERÉNYÉVEL!

 Drága Istenanya, Mindenség Szent Királynője, Magyarok Nagyboldogasszonya! Kérlek jöjj el hozzánk, légy  velünk mert szükségünk van rád !
 Köszönöm hogy megtisztítod testünket és lelkünket a nehéz erőktől, szíveinket a haragtól és a nehezteléstől.
 Köszönöm hogy oltalmat nyújtasz számomra, Népem, családom, szeretteim számára nap mint nap.
 Köszönöm hogy erőt adsz ahhoz hogy jól és boldogan éljük életünket.
Köszönöm hogy megáldasz minket bőséges javaiddal mind lelki mind földi szinten egyaránt.
 Köszönöm hogy a védelem palástját ránk teríted, és óvó
jelenléteddel vigyázol ránk.
 Köszönöm hogy megáldod kezünk munkáját, és köszönöm, hogy anyagi bőségben élhetünk mi emberek itt a földön.
 Köszönöm hogy felemelsz engem és családomat és ezáltal az egész Magyar Nemzetet, hogy
bőségben, biztonságban és boldogságban élhessünk óvó jelenléted mellett.
 Köszönöm, hogy segítesz nekünk megbocsátani, hogy segítesz cselekedni, hogy megsúgod mit tegyünk, és hogy bátorságot adsz hozzá, hogy meg is tehessük azt.
Köszönjük, hogy adsz erőt, energiát, időt, tudást, kitartást és anyagi javakat mindahhoz, hogy jól , jót cselekedjünk.
Köszönöm hogy megáldod a világ minden eledelét melyet szánkba veszünk, és minden innivalóját, melyre testünk szomjazik.
 Köszönöm, hogy megáldod hajlékainkat ezen a világon.
Köszönöm hogy megáldod és meggyógyítod ezt a világot a Földanyával együtt.
 Köszönöm hogy megmutatod mit kell tennem ahhoz, hogy együtt felemeljük  Földanyát, a magyar Nemzetet és a világot.
Köszönöm hogy mindezt megcselekszed mivelünk ebben a világban.
Áldás, áldás, áldás!

http://istengyermek.blog.hu/


A Világanya


Világanya selyemképem"Képzeljünk el egy hatalmas lényt, aki valójában egy hatalmas angyal, egy nagy sereg alája rendelt angyallal. Munkája - védő, oltalmazó szerepe - kiterjed az egész női nemre.
Ez a lény az Egyetemes Anya.

Azt mondják, hogy világ minden nője az Ő oltalma alatt áll, különösen a legnagyobb megpróbáltatásuk idején, amikor legfontosabb feladatukat gyakorolják, és a valóságban anyává válnak. Régebben elhangzottak történetek - főleg a parasztság körében -, hogy némelyik asszony látta a legfőbb Anyát maga mellett állni a szülés nehéz óráiban. Mások viszont, akik nem látták, mégis érezték a segítséget és erőt, amely rájuk áradt. Mint a női nem leghivatottabb védője, együtt munkálkodik a Karma Uraival, hogy alkalmas születést találjanak a testet-öltésre váró lelkek hatalmas tömegének. Van egy másik dolga is, hogy enyhítse a világ szenvedését, és vigasztalója, bátorítója és segítője legyen mindenkinek, aki bajban van, szerencsétlenség érte, szükséget szenved, aki beteg."