2017. március 31., péntek

Titkok tudója, az ősi szent asszonyok ereje
Ősi titok tudó asszonyok ülnek a tűz körül, s emlékeznek.
Emlékeznek arra a minőségükre, mikor még a Természet Asszonyával egységet alkottak. A létezésben betöltött szerepük nem csupán a földi létre korlátozodott le. Egy olyan eszenciát hordoztak magukban, mely életük minden egyes percében tudatában volt annak az isteni minőségnek aki testett öltött bennük. Ez által egy olyan magasabb és szentebb, (megistenült) valóságba helyezkedtek, mely nem csupán az emberi lét értelmét látta, hanem annál jóval tovább mutatott.
Sejtjeikben érezték az Ősforrás jelentlétét. És a sejtjeik emlékeztek.
Előhívták magukból azt az ősi tudást, melyből eredezteték önmaguk létét.
Ez az ősi tudás minden egyes Nőben, Asszonyban, léte eredendő forrásából adódóan benne gyökeredzik. Mert létezik egy erő, egy isteni eszencia mely áthatja léted, eggyé válik veled, és ha te azonosulsz vele, akkor egy olyan tudás birtokában leszel, mely lehetővé teszi, hogy betekintést nyerj az Ősforrás mintázatába.
Az Ősforrás mintázatának betekintéséhez kevesen jutnak el, egy kiváltságos állapot ha valaki ide betekintést nyer.
Ez a Forrás messze túlmutat az emberi létezés forrásán.
Egy olyan eszenciát jelenít meg, melyben a Világmindenség testesül meg.


A Világmindenség maga az élet, sejtek milliárdjai alkotják, mely életre hívták magát az életet. Minden rezgésből és kiáradásból áll.
Ez az isteni teremtés lényege.
Amikor Önmagadat teremted újjá, szintén a létezésed forrásához, gyökereidhez kapcsolódsz vissza, és eredendőséged okán egy olyan tartományba nyersz betekintést, mely az Ősforrásból eredezteti magát.

Titkok tudója, az ősi szent asszonyok ezt az erőt hívták elő magukból, ehhez az erőhöz csatlakoztak. Ez alkotta létezésük forrását, Önmaguk megvalósulását. Ezáltal betekintést nyertek a létezés magasabb síkjaira. Gyógyító tudományukat, szakavatottságukat innen nyerték. Mert az ősbizalom szentsége szétáradt bennük, és ők emlékeztek.
A bennük életre kelt csoda által képesek voltak ezt az eszenciát magukon keresztül áramoltatni, és ezzel az erővel a mindennapjaikban olyan erőt nyilvánítottak meg, mely azonosságot alkotott a létezés anyai ősprincipiumával. Azzal az erővel aki a befogadást teljesíti ki magában, mert léte és eleme egy forrásból fakad, mely tápláló, befogadó, de egyben kiárasztja magát a létezésben. Nos Nők, mi innen eredeztethetjük magunkat.....

Ezek a szent asszonyok, a javasasszonyok, ehhez a Forráshoz vezettek vissza, anélkül, hogy tudatában lettek volna mibenlétüknek. 
Mert Ők még magukban őrizték a titkot, ezért is hívták őket Titok Tudó Asszonyoknak.
Ezek a Titok Tudó Asszonyok a létezés forrását jelenítették meg magukban.
Eredendően kapcsolódtak a létezés isteni forrásához, de egyben kapcsolódtak a létezés természeti forráshoz, a kettőt egyben jelenítették meg. Ez a lényege a gyógyításnak, az orvoslás tudományának.
Mikor az isteni és a természeti elemeket segítségül hívod, és test ferenkvenciáit felemeled abba a tartományba, mely az isteni egység állapotából eredezteti magát.
Így a sejtek újra fénnyel telítődnek, azonosulnak azzal a szent erővel aki életre hívta őket, mely termékenyítette és eszenciát töltött beléjük, aki egy velük a létezésben.


Írta: Feketéné Lendvay Katalin 
(részlet A női létezés csodájából készülő kiskönyvemből)2017. március 26., vasárnap

A szépség

"Nem attól vagy igazi nő, hogy szép az arcod, hogy jó az alakod, hogy hosszú hajad van, hanem attól, ahogy viselkedsz, hogy van benned érzelem, hogy sugárzol és magabiztos vagy.
A szépség nem más, mint a kisugárzás, amikor nincs benned zűrzavar, amikor a lelked rendben van, amikor árad belőled a szeretet. És ezt csak úgy tudod elérni és megtartani, ha elfogadod magad úgy, ahogy vagy, nem akarsz megfelelni másoknak, nem érdekel más véleménye, mert tudod, hogy vannak dolgok, amiben TE sokkal jobb és különlegesebb vagy, mint más!
A szépség nem hosszú haj, vékony lábak, barna bőr vagy hibátlan fogsor. A szépség az, amikor valaki sírt, és most mosolyog.
A szépség a seb a térdeden, amit kiskorodban szereztél amikor elbotlottál. Az, amikor a szemed alatt karika van, mert a szerelem nem hagyott aludni. Az az arckifejezésed amit akkor vágsz, amikor reggel megszólal az ébresztő.
Az, amikor lefolyik a sminked zuhanyzás közben.
Az a nevetés, amikor mondasz egy viccet, de csak te érted.
Az, amikor találkozik a tekinteted az Övével. A szépség az idő húzta vonalak összessége. A szépség amit belül érzünk, de kívül is megmutatkozik. A szépség a sebhelyek, amiket az idő hagy rajtunk. Minden fájdalom és szeretet, amit az emlékek belénk véstek.
A szépség az, hogy hagyod magad ÉLNI.".
(Mihácsi Zoltán)

A női létezés csodája (részlet)
Istenanya a létezés egy olyan formáját adta át számomra, melyben megértettem a nőiség értelmét, mely abban rejlik, hogy egy olyan belső utat jársz végig, amelyben a létezés azt a formáját választod, - hogy azonosulsz a benned életre kelt magasabb isteni valósággal, mely a létezés formájából eredendően testett öltött benned.
Ezt a valóságot az Istenanya valóságaként keltjük életre magunkban.
Belső terünk megnyílik, lelkünk magába fogadja ezt az eszenciát.
Tér és idő korlátot átlépve, egy új dimenzióba érkezik, melyben emlékszik eredendőségére, Isten anyai létére. Arra a tiszta eszenciára, mely eredendően testett öltött benne.
Ez a Fény eszencia tested minden sejtjében rejtve van, csak életre kell hívnod magadból ezt az emléket, és azonosulnod kell vele.
Ez a lágy eszencia mely benned és most most belőled van születőben, felszítja az emlékezés fátylát benned.
Emlékezz, emlékezz, emlékezz tiszta Fényminőségedre!
Arra az isteni létre, melynek forrásában megszületni kéltél, és az eredendősége által az anyag vonzásába léptél.
Vesd le hát a fátylat magadról, nyisd meg magadban az emlékezés csatornáját, és azonosulj Önmagad isteni eszenciájával, mely tested minden egyes sejtjében el van temetve.
Hívd életre ezt az erőt, mely eredendőséged.
Ez egy szent minőség, egy magas minőségű eszencia, amely a létezés folyamában azt a megtestesült erőt hozta életre aki most te vagy.
Eredendő isteni lényed megtestesülése vagy, aki elfelejtette honnan jött, mi volt az az erő aki egykoron működtette, és vele egységet alkotott.
Asszony, nyisd meg hát mélyen a szívedet, kösd össze lelked fonalával, és hívd elő az emlékezés fátylát felszakítva azt az isteni minőséget amely benned testesült meg. Ez az erő maga a szeretet, az az erő, mely teret s időt áthat, a létezés minden pórusába behelyezkedik, és egy olyan rezonanciát hoz létre magából, mely az isteni forrás szeretet eszenciáját jeleníti meg.
Hát tudjátok meg Nők, hogy ti képesek vagytok ennek az eszenciának az áramoltatására, mert ez belőletek ered, hisz belétek van kódolva.

Arcom az ÉG felé emelem, s engedem hogy áthassa lényem és létezésem forrását az az isteni eszencia amely megtestesített engem.
Minden egyes sejtemben érzem ezt az erőt amely átjár, mely életre hív, életre kelt, és elvezet isteni utam beteljesítésének forrásához.

Állj meg asszony, s tekints magaba. Mivé lettél mostanra?
Mered-e vállalni isteni létezésed legtisztább, lecsupaszított minőségét?
Vagy védekezel a fájdalom, a sérülés, a sors kihívásai ellen dacolva bezárod szívedet, csak nehogy sérüljél.

Egykoron én is így tettem. Életről életre eljátszottam a kis szerepem.
Nem azonosultam az isteni létezés forrásával, az isteni eszenciával amely testet öltött bennem.
A magam felismerése által jöttem rá, hogyha igazi Nővé akarsz válni, akkor ezt az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból, életre kell keltened és azonosulnod kell vele, kéz a kézben együtt járni vele.
Mert Ő a te belső irányadód, az útmutatód, életed eleme, az a titkos erőforrásod, mely eredendően belőled ered, és létrehozza a létezés azt a formáját, amelyben a női lét világba helyezésének forrását egy magasabb tudatállapotba helyezheted.
Ez a minőség rajtad keresztül nyilvánítja meg és valósítja meg magát.

Ha már megérkeztél ebbe az állapotba csak annyit kell tenned, hogy megtartsd ezt az eszenciát, méltón és tisztelettel bánj vele.
Értékeld és őrizd létét magadban, mert ez egy kincs, egy kód, mely minden egyes Nő létezésében benne rejlik.
Ettől vagy több, ettől vagy eredendő, ettől értékeled az életet, és tudsz áramoltatni magadból egy olyan isteni minőséget, amely a létezés egy magasabb formáját hívja elő belőled.
                                       
Hogy jussatok el ehhez az isteni forráshoz, ehhez az erendendőséghez?
A magadba tekintés már nem elég.
Egy sokkal mélyebb szintre kell helyezkedned Önmagad isteni létének megkeresésében. Keresned és kutatnod kell léted értelmét, mely életed mozgatórugója.
Egy mélyebb szintre helyezkedj magaba, és innen tekints szét a világodra. Innen szemléld az életed. Innen szemléld azt a világot amelybe beleszülettél, és az isteni forrásban betöltött és életre keltett isteni terv által leszületést nyertél. Mert minden egyes leszületés okkal történik.
És az ok- okozat törvénye alapján az okot te hoztad létre, és ebben a megtestesülésben jogot formáltál ennek kiegyenlítésére.
Hogy emberi létedet egy olyan eszenciával töltsd meg, amelyben az isteni eszencia forrását hordozod magadban.

Írta: Feketéné Lendvay Katalin
(részlet A női létezés csodájából készülő kiskönyvemből)


2017. március 25., szombat

A magyar nő mindig a Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét

(Petrás Mária alkotása)
"A magyar nő mindig a Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását.” (Lukács Atya)
Minden egyes NŐ lelke legmélyén Boldogasszony/Boldoganya hisz Ő a földre született égi Anya mása.
 Nekünk Nőknek nagyon fontos feladatunk ebben a mai világban, hogy helyén kezeljük Női minőségünk tisztaságát, és feloldjunk minden ránk erőltetett „ bűnösnek ”vélt princípiumot,- hisz mindnyájan tiszta Fényként születtünk erre a világra.
Gyümölcsoltó Boldogasszony alkalmából fogadjátok szeretettel egy régebbi írásomat:
Magyar Asszony, mikor öltözteted NAPBA a szívedet?
Mikor rezdülsz egyszerre a Teremtéssel?
Hol vannak az ősi titkok melyek belőled fakadnak, s benned gyökereznek?
Egy Új Hajnal jő már, a küszöbén állunk.
Szíved nyisd meg gyorsan, hogy be tudd fogadni a felkelő NAP sugarát, mely meggyújtja a benned élő lángot,- felszítja a tűzet, s azt suttogja:- EMLÉKEZZ!
Emlékezz azokra az időkre mikor NŐ voltál, s büszkén vállaltad sorsod, tetted a dolgod, mit az ÚR reád szabott.
Ha elfáradtál, megpihentél,- Napbaöltözött Anyánktól új erőt merítettél.
Belülről fakadóan tudtad mi a helyes, s mi helytelen.
Hol van lelkednek ezen része, hol bújik meg?
Nyisd meg a szíved, s fogadd be az Új Hajnal felkelő sugarát, mely átlényegíti lényedet,- emlékezz az IGAZI ÖNVALÓDRA, arra, aki eredendően voltál, s vagy ma.
A NŐ az, aki megtartó ereje és végtelen szeretete által megnyitja a szíveket, s ha kell hegyeket mozgat meg.
Hát tegyünk most is,- mozgassuk el az elénk hatalmasodó hegyeket, melyek meggátolják, hogy igaz hitben és szeretetben, szabadságban éljünk.
Kedves Nőtársaim, kik még az ősi hit megtartó erejében éltek, tisztelitek, és magatokénak valljátok,- kérlek benneteket, - álljunk ki magunkért, Családunkért, Nemzetünkért.
Saját megújulásunk által mutassunk példát.
Nyúljunk vissza bátran ősi gyökereinkhez, hozzuk át a jelenbe és működtessük azt.
Bátran merjük felvállalni és továbbadni hagyományainkat, ősi szokásainkat.
 Merjünk NŐKKÉ, ASSZONYOKKÁ, ANYÁKKÁ lenni, és MAGunkból fakadóan tenni, és tenni….
Ha felvállaljuk MAGunkat, azt, akik vagyunk,- akkor Új Jövőt írhatunk!
Az eredendő női minőség visszavételével, a NŐK magukhoz veszik azt a hatalmat, amely belső, legmélyebb forrásukból fakad.
Belső isteni minőségükre hallgatva, egy olyan „szerepváltozáson” mennek keresztül, amelyben ÖNMAGUK belső lényéhez visszatalálnak, és ösztönösen működtetik azt az erőt, mely őket alkotta.
Itt már nincsenek „szerepjátékok”,- a magasabb tudat felismeri azokat a hiányosságokat, szerepjátékokat, amit eddig felvett mintaként szerepeltetett életében.
Mindettől megválva egy ÚJ NŐI Minőség alakul ki, az EREDENDŐ NŐI MINŐSÉG,- ami a jelenbe áthozva és aktiválva kap szerepet.
A MAGYAR NŐ együtt él a TEREMTŐVEL.
Megtartó ereje a Családnak, kisközösségnek, és a Hazának.
A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.
Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk…
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára (Kikelet havának 25. napja) A Fény KirálynőjeA Fény Királynője, az Egek Asszonya, az isteni létezésbe szólítja az Asszonyokat s a Férfiakat. Most minden virágzásba borul, isteni eszenciáját szétárasztja a világra. Ő az aki, násztáncot jár a Nappal, ezüstbe öltözik, és szétszórja a Földre arany sugarait. A Fény Királynője a Nap Atya szerelmetes mátkája. Magába fogadja a Napot, átlényegíti, sugarait megfürdeti magában és szétszórja a világban. Újjáéleszti a természetet, megújítja a gyökereket, élővé varázsol mindent. Megsimítja fényével az alvó természetet, meghinti csillámporával, életrekelti és új eszenciával tölti fel. Általa indul virágzásnak a természet, minden ami régi által éled újjá,. A Fény Királynője most a békét, az Új Kor eszenciáját sugározza a világra és hozza el számunkra. Megtermékenyíti és feléleszti a napról napra kibontakozó természet energiáit. Az Atya és a Fény Királynője szerelmetes tánca és egysége beragyogja napjainkat, és sokunknak egy új életciklus kezdetét hozza el. A Fény Királynője új pompába öltözött, szívébe a virágzó tavasz költözött. Áldottak vagytok kik hozzá fohászkodtok, kik beengedik Őt életteretekbe, a szívetekbe. A Fény Királynője újjáéleszti a szíved legmélyén búvó MAGot. Új tartalommal és új minőséggel tölt fel, ha készen állsz befogadni a változást. Lágyan megsimít, átölel, és egy Új Világba vezet. Jer keves,- suttogja a füledbe, most már soha többé ne nézz vissza, múltadat rakd a sublótba. Zárd el kulccsal, és a kulcsot helyezd szíved középébe. Lényegítsd át, váltsd arannyá. Sugározd át a szeretet fényével. S lám, nézd csak, - a szívedből egy új út bontakozik ki, mely a jövő útja. Csakis rajtad múlik mivé alakítod, - aranyporral szórod, vagy szénnel feketíted és újra és újra a múltba rögzíted. A Fény Királynője megjelent előttem, lágyan megérintette a szívem, s a fülembe suttogta,- most elveszem tőled minden fájdalmadat, s még kérned sem kell, mert elhatározásod mellyel megszőtted jövőd, utat nyított előtted a változásra. Lágyan megérinti szívem, gyönyörű, pulzáló fehér-arany fényével feloldja a szívem legmélyén huzódó fájdalmakat, s begyógyítja a múltból eredő sérüléseket. ( Ha behívjátok Őt életekbe és kapcsolódtok vele, mert hajlandóságot mutattok a változásra, mindegyikőtök szívét begyógyítja). Szívemben új remény ébred. Eljött, s lám itt van a Kikelet, és MI, akik MAGOK VAGYUNK új tavaszra virradunk.
Fény Királynője áldd meg az Eget és a Földet! Áldd meg újra a sarjadó természetet! Áldd meg a felnövekvő nemzedéket! Hozz új reményt minden magyar szívébe. Segítsd őket aranyló fényedbe. Ragyogd be a Kárpát-medencét. Hozd el az Új Jövő ígéretét. Áldassék az Új Kor. Áldassék minden nemzet oltárán a magyar. Térjen vissza ősei hitéhez, Önmaga fényéhez. A Fény Királynője visszatér hozzánk, beragyogja a napunk. Ő lesz az éltető Napunk, melynek fénye újjáéleszti a bennünk szunyadó ősi MAGot. Turulmadár jöjj sebesen. Vidd el a hírét, hogy e Nemzet ébredni kél. Álmában lerótta kötelességét. Megszenvedte múltját, de jövőjét már fényesnek látja. Turulmadár jöjj sebesen, vidd az igazak hírét. Szemünkbe örömkönnyek szöknek, pillantásunk távolba réved. Eljött az idő s már itt van..... Jő új tavasz, s Kikelet, melyben a magyari nép álmából újjáéled. Legyen így! Legyen így! Legyen így! Áldott tavaszt kívánok Mindenkinek! Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

2017. március 23., csütörtök

Kíméletesen ölnek meg bennünket


"Mit sugall a reklám rólunk Nőkről?
Azt sugallja, hogy mint mindig, a külsőnk a legfontosabb.
A hirdetők ezért az ideális szépségről alkotott képekkel bombáznak bennünket.
A nők már nagyon korán megtanulják, hogy rengeteg időt, energiát és főleg pénzt kell rászánnunk,
hogy megprobáljunk így kinézni, és szégyeljük és bünősnek érezzük magunkat, ha kudarcot vallunk.
A kudarc pedig elkerülhetetlen, mert az ideál az abszolút tökéletességen alapul.
Az ideálon soha nincs ránc, sebhely vagy folt, még pórusai sincsenek.
Ennek a tökéletességnek a jellemzője, hogy sohasem érhető el, mert senki nem néz így ki, még ő maga sem, ez az igazság, senki nem néz így ki....."

2017. március 17., péntek

A vörös sátor

A vörös sátor egy hely, ahova kizárólag nőknek van belépése.
Egy hely, ahova minden holdtöltekor, menstruációkor, gyógyításkor, szükségkor, szüléskor a nők elvonulnak, egymás támogatására, odafigyelésére, szeretetére. Ősidők óta a női bölcsesség n
agyanyáról lányunokára szállt, megtartva a tudás iránti alázatot és tiszteletet.
Az érzelmek megélése, a hullámzás befogadása, a finomság, lágyság megtartása születéstől elfogadott volt.
A női és a férfi hitrendszer teljesen más volt, egymást támogatta és kiegészítette.
Aztán a nők elkezdték elfelejteni a tudást.
Elkezdték takargatni másságukat és megpróbáltak a férfi társadalom értékrendszerébe beilleszkedni. Másságukat, érzelmeiket takargatták, hormonális és lelki hullámzásaikat kiegyenesítették és egyre nőtt a szégyen és a bűntudat... Hogy ez miért alakult így, nem boncolgatnám, nem lényeges most már.
Az a fontos, hogy a mai generáció más lett, mint ősanyáink.
 (az írás forrása: http://www.harmonet.hu/te_en_szex/69123-a-voros-sator.html)


Divine Lover of Woman ~ Love's Deepest Calling ~ Peruquois Nilaruna Nilaruna


2017. március 8., szerda

A nőiesség erőtereA nőiség egy különös erőtér. Egy eszencia, amely ha virágzásnak indul akkor olyan tartalommal bír melyet nyugodtan nevezhetünk az élet forrásának. Ez a forrás maga a teremtő megtestesülés, mely abból fakad, hogy lét minden eszenciáját magában hordozza. Minden részecskéjében megmozgatja azt a kardinális teret, melyben a testet öltés bekövetkezett. A mai világban valahogy eltolódtak az értékrendek. A női minőség már nem ugyanolyan, és nem azt az erőteret képezi, melyet eredendőségében életre hívott. Az eredendő női létezés egy lágy tartalommal bírt, de mégis megvolt a maga ereje és méltósága mely abból fakadt, hogy ismerte létét, emlékezett, és tudatában volt miben létének, annak az isteni forrásnak, annak az eszenciának amely belőle fakadt. Nem kicsinyelte le a létét, sőt isteni magasságokba emelte, és a magában lévő Istennővel egyesülve élte meg mindennapjait, és tőle kért útmutatást élete folyására. De hol is van a bennünk élő Istennő? Abban a szellemi tartalomban amely testet öltött bennünk. Ez a szellemi tartalom az eredendő lényünkhöz vezet vissza, amely a létezés forrásától egy velünk, önazonosulást érzünk iránta. Szellemi létünk benne teljesíti ki magát. Innen vagyunk eredeztethetőek... Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin Zárszóként: Az ősiségben a magyar hagyomány ünnepként Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepli a Nőt, mindent ami nőies. Március 8. Rákosi Mátyás tette kötelezővé 1948-ban. Célja, az öntudatos munkásnőről való megemlékezés volt. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja egyben a természet újjáéledésének, a tavasz kezdetének a napja,- ami magába foglalja a termékenységet, a virágba borulást, az életet szülő Nőknek, Anyáknak az ünnepe. Az újraéledő természet által mi NŐK is újjáéledünk. Létünk virágzásba borul. Gyümölcsoltó Boldogasszonynapjáig évről évre kiemelt időszakot élünk meg, melyben végleg megválunk minden olyan mintától, minőségtől ami hátráltat minket Eredendő Lényünk, Igaz Női Létünk felismerésében. ÖnMAGunkat pedig az Égi Anya és a Föld Anya vezetése és útmutatása által tudjuk egy mélyebb szinten megismerni.
Mi Magyar Nők egy különleges energiaminőséggel rendelkezünk. Az aranyasszonyi minőséget hordozzuk MAGunkban. Hogy megérkezzünk ennek a tudásnak a felismeréséhez, és megnyissuk a bennünk rejlő kódokat, ahhoz egy mélyebb megismeréssel szükséges magunk felé fordulni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, mit képviselünk a világban, mi az a szent cél, melynek továbbadására elhívottak vagyunk. Igazi Nővé válásunk záloga: ÖnMAGunk megismerése.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2017. március 7., kedd

Az egészséges nő nagyon hasonló a farkashoz...


Az egészséges nő nagyon hasonló a farkashoz: erőtől duzzad, életereje hatalmas, ő az életadó, tisztában van a területhatárokkal, leleményes, állhatatos, merész. A zabolátlan természettől való elválasztás mégis azt eredményezi, hogy a nő személyisége sivárrá, súlytalanná, kísértetszerűvé válik. Nem arra születtünk, hogy ugrásra, vadászatra, szülésre, életadásra képtelen, vékony hajú csenevész teremtések legyünk. Amikor egy nő élete megakad, közönybe fullad, akkor eljött az idő, hogy felszínre bukkanjon a zabolatlan asszony: hogy a lélek teremtő működése folytán a torkolatvidéket elárassza a víz.......❤️
(Clarissa Pinkola Estés PhD: Farkasokkal futó Asszonyok)