2022. november 11., péntek

MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN, BOLDOGASSZONY ÜZENETE.

 


(A fényképen selyem alkotásom látható)

 2022. Október. 08 (Magvető havában)

Magyarország Szent Egén viharfelhők gyülekeznek!
Ezek a viharfelhők népemet nyomorba akarják dönteni!
Csend van s néma döbbenet.
Egy Ország megy veszendőbe?
Hol vagytok bús lehajtott fejű magyarok?
Szívetekbe őseitek erényét írtam, amely ott mélyen bennetek dobog!
Újra megszólítlak bennetek!
Az Égi Csatornák megnyílnak, de kevesek halljátok meg a hívó szót:
- Készüljetek az ÖSSZERENDEZŐDÉSRE!
Álljatok EGYSÉGBE!
Fogjátok meg egymás kezét, gyógyítsátok meg egymás szívét, adjatok erőt, segítő jobbot nyújtsatok egymásnak,- s készüljetek fel az elkövetkezendő változásra!
Ez a változás lehet, hogy fájdalmas lesz sokatok számára, de szükséges!
Szükséges, hogy végre Öntudatotokra ébredjetek!
Ráébredjetek arra a valóságra, hogy mi célból vagytok e Földön, miért magyarnak születettek!
A MAGYARSÁG EGY OLYAN LÉLEKMINŐSÉG, AMELY HA ÖNTUDATÁRA ÉBRED IGAZ LÉNYÉNEK, ANNAK A TUDÁSNAK, AMI BENNE GYÖKEREDZIK, IRÁNYMUTATÓJÁVÁ VÁLIK A KÖRÜLÖTTE ÉLŐ NÉPEKNEK.
De amíg meghasonul önmagával, feladja kincseit, kiárusítja Országát, ősi tudását sutba dobja, idegen népek kiszolgálójává válik, - addig szomorúan látom, hogy egy nép megy veszendőbe!
Kevesen vagytok IGAZ MAGOK, kik szívetek szeretetén keresztül összefogásra sarkalljátok a Nemzetet és életetekkel példát mutattok.
Bús lehajtott fejű magyarok hozzátok szólok!
- Ébredjetek fel abból a kábultságból amelyben ez idáig éltetek!
Írjatok Új Jövőt, mely megmenti a Nemzetet!
Fényem s Szeretetem reátok sugárzom!
Nyíljatok meg Felém s átvezetlek bennetek a nehézségeken!
Áldásom és védelmem alatt álltok!
Az utolsó óráit éli e Nemzet!
Feltétetik a kérdés: - Összefogtok-e magyarok, vagy magatokra maradtok?
Boldogasszony Országa fényesen kell, hogy ragyogjon!
Emeljétek fel a fejeteket, nyissátok meg a szíveteket, ősi hittel telve lépjetek előre, s szabadítsátok fel a Nemzetet az elnyomástól!
Áldásom veletek van az úton, szeretlek benneteket!
Belső Hang által lejegyeztem:

2022. augusztus 15., hétfő

Nagyboldogasszony napja

 


(Szokolai-Lendvai Katalin)

Nagyboldogasszony a mi égi Anyánk, az Élet Asszony, Nap Atyácska párja. Ő az aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot. Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. Ő a megnyilvánult, az életadó.
Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.
Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést,= Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK, ősi nevén Babba Mária, vagy másképpen Őseredet Istenasszonya.
Ő a legtisztább isteni Forráshoz kapcsolódó női miőség, a mi lecsupaszított dogmáktól mentes lényünkhöz kapcsolódik.
Üzenete: A Mindenség Forrását hordom magamban!
Létezésem áthat minden parányi részecskét.
A Teremtő eszenciáját áramoltatom magamon keresztül.
A legtisztább minőséggel tudsz Hozzám kapcsolódni! 🌹
☀️Boldogasszony üzenete:
Az elköteleződés ideje jött el!
Áldón tartom feléd a kezem, és hívlak,- jer Velem.
Egy új, egy különös világot mutatok neked, melynek lehet még nem készültél fel a befogadására.
Csend van, béke, mozdulatlan jelenlét,……aprócska fények villannak, s egy pillanat alatt megváltozik minden.
Az emberekről lehull a lepel, és az álarcok alól előbújnak az igazi arcok, azok a jellemvonások, melyet eddig magukban hordoztak.
Vége van a játszmának, az illúzió világa a mai nappal végett ér!
Egy olyan világba érkeztek, ahol a benned lévő szeretet áramlása vezet.
Ő az isteni útmutatód, a vezérlőcsillagod, aki megmutatja neked az utat, hová lépj, s milyen cselekedetekkel nyilvánulj meg.
Az álarcok levétettnek!
Mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, kendőzetlenül színt kell vallania!
Az elköteleződés ideje jött el!
Az az idő, amikor már csak tiszta lapokkal „játszhattok”.
Eldöntheted milyen teremtéssel nyilvánulsz meg a létezésben, eszerint alakul besorolásod a valós világban.
Egy új tér nyílik, a Napkapu befogad, letetted a játszmáidat, s levetted az álarcaidat.
Gondold hát át mi a fontos számodra a mai napon.
Ne a biztonságot keresd!
A létezésre mondj igent! Arra a létezésre, mely számodra az életet jelenti, azt a valóságot, melyben megnyilvánulsz és teremtőként éled az életed!
A mai nap fordulópont az emberiség számára, mert így vagy úgy de színt kell vallaniuk. Az álarcok ideje lejárt!
Fényemmel betakarlak, s anyai ölembe vonlak bennetek.
Mártózzatok meg ebben a mély, szeretetteljes ölelésben!
Nyissátok meg szíveteket a leghatalmasabb isteni Szeretet Forrása felé, hadd lényegítse át lelketek!
Akik az Új Világba vétettnek, ma egy erős energetikai áthangoláson mennek keresztül. Egy új tér nyílik meg számukra.
Ezt a teret nem kívül, hanem magatokban találjátok meg.
Ez a tér a magasabb dimenziókkal kapcsol össze, és egy új létformába vezet át bennetek.
Gondolataitokra, cselekedeteitekre figyeljetek!
A múlt lezárására törekedjetek!
Saját határaitokat húzzátok meg!
Ne engedjetek az e világi kísértésnek, amely el akar vonni az új Világba érkezésetektől!
A mai napon szakíts időt az elcsendesülésre, arra, hogy megérkezz Önmagad isteni részéhez, ahhoz a Forráshoz, amely benned teljesedik ki.
Kapcsolódj össze vele, válj eggyé vele, hogy innentől fogva már Ő mutassa az utat a létezésedben!
Áldás!
Belső Hang útján lejegyezte: Szokolai-Lendvai Katalin
(2021. Új kenyér havának 15.-ik napján.)
☀️Kérlek ne feledkezzetek meg az ősvallásunk Istenasszonyáról, Aki ősi hitünk központi alakja volt mint IstenAnya, a Teremtő párjaként szerepelt. A kereszténység felvételét követően alakját Szűz Máriával azonosították. Szent István halála előtt Boldogasszonyunknak ajánlotta fel az Országot, azóta Magyarország Mária Országa.
ŐSI HITÜNK OLTALMAZÓ NAGYBOLDOGASSZONYA HELYÉT SZŰZ MÁRIA VÁLTOTTA FEL, Ő LETT A KÖZTUDATBAN A MAGYAR NEMZET GONDVISELŐJE ÉS VÉDELMEZŐJE.
Kérlek benneteket soha ne feledkezzetek meg Nagyboldogasszonyunkról, a MI Napbaöltözött Égi Anyánkról, akinek jelenléte, oltalma most is velünk van. Csak kérnünk kell Őt, hogy vegyen minket pártfogása alá, vezessen és támogasson minket, segítse a Magyar Nemzet újjászületését!🙏
Fohászom: 🌹
Boldogasszony Anyánk,
Fényes tekinteteddel nézzél le reánk.
Hozzád könyörgünk, Téged kérünk,
Magyar nemzetünk megmentésében,
Adj segítséget nékünk.
Boldogasszony Anyánk nézzél le reánk
Magyarokra,
Kik, Hozzád fohászkodnak,
Benned remélnek.
Adj jobb sorsot e Nemzetnek!
Add, hogy feltámadjon ez az Ország
és újra visszataláljon Hozzád!
Adj nekünk Reményt, Békességet
és soha el nem fogyó bizalmat Benned!
Boldogasszony Anyánk, tekintsél le reánk.
Áldott kezeidet nyújtsd segítségül nékünk,
Hogy sorsunkat ne szenvedjük,
Hanem örömödben leljük!
Boldogasszony Anyánk,
add nékünk vissza Koronánk Szentségét!
Engedd, hogy újra felragyogjon,
s minket Fényével beborítson!
Kárpátok bércein felcsendül az ének,
Vigad a bús magyar...
Lesz-e áldás, áldomás,
vagy részünként már csak a nyomor marad?
Sírva vigad a magyar…
Könnyei végig peregnek arcán,
Lelke sajog, fájdalom járja át…
Így tudni, ki az Igaz Magyar,
Ki menté és nem veszejté Hazáját.
Boldogasszony Anyánk, nézzél le reánk.
Hallgasd meg bús imádságunkat!
Minket Magyarokat, soha ne hagyjál el!
Áldd meg ezt a Hazát,
Segíts, hogy Újjászülethessen!
Népednek add vissza e Szentséget.
Add, hogy újra EGY legyen az Ország, és a MAGYAROK ISTENE kormányozza Országát!
Áldás!

2022. július 1., péntek

Tündér Ilona üzenete

 

 


Szokolai-Lendvai Katalin (selyemkép)


2022. június 24.


Magyar, Leányok, Asszonyok!

Aranyfényemmel körülöllek bennetek, s lángra gyújtom a Fényt a szívetekben!
Az idő itt van, hogy e Fényből táplálkozzatok,- szívjátok magatokba és árasszátok szét magatokban ezt az ősi erőt,- ezt a női erőt, amely ott rejtezik bennetek!
Többnyire elfelejtettétek mondáitokat, hagyományaitokat sutba vetítek, mert az új világban ez már idejétmúlt.
Nagy a kavarodás bennetek, nem tudtok az ősi tudáshoz kapcsolódni!
Nincs meg a gyökér amely majd gyönyörű Életfává teljesedik ki, s az Egekig kapaszkodik, szilárd talpazaton áll megőrizve ősi hitét és hagyományát!
Ha nem tudsz a gyökéren keresztül ősiségedhez kapcsolódni, elveszted azt a tudást melyet Ősanyáitok/Ősapáitok hordoztak magukban.

Ki Tündér Ilona? 
Te tudod ki Tündér Ilona?
Ha meghallod a nevét mi jut az eszedbe?
Egy monda, egy mese?- és legyintesz, badarság!

- Fényem tündöklő s beborítja a Mindenséget!
Én mindannyiótok szívében ott vagyok, egy fénylő pontként jelen vagyok!
Az Ősi Női minőség akihez csak kevesen tudtok kapcsolódni, mert feledésbe került Létem, s ez nem véletlen.
A Csillagok ragyognak, de sokan nem akarják, hogy Ti újra ragyogjatok, hogy ráébredjetek ősi létetekre, arra a minőségra akik eredendően Ti magatok vagytok!
Amíg nem ébredsz rá ősi létedre, nem járhatod be azt a körforgást, azt a létet nem veheted magadhoz, amely az aranyasszonyságot hordozza magában.

A mai nap egy Ünnepnap minden magyar szívében-lelkében,- mert fordul a Sors kereke!
Beérett a kalász, a Terv gyümölcsözővé vált, a titkok lassan felszínre kerülnek, az aratás kezdetét veszi!
Hajoljatok meg Isten Szent Ege alatt dicsőítve Őt, a Magyarok Istenét, hogy megtartott bennetek!
Fogadjátok be a Fényem, Tündér minőségem,- töltekezzetek be vele!
Hordozzátok magatokban a Napot és teljesítsítsétek ki magatokban, hogy Ti magatok is a Fény hordozójává váljatok! 
Ez az áldás kísérje utatok!
Áldottak vagytok!

Belső Hang által lejegyezte: Szokolai-Lendvai Katalin 


2022. június 24., péntek

Tündér Ilona napja,- Június 24.

 

 

Szokolai-Lendvai Katalin- Tündér Ilona (selyemkép)

Tündér Ilona szertartás, Napisten havának 21-24 napjáig

A nyári napforduló Napisten havának 21. napján van. Ekkor legtöbb a

világosság, a Fény a Földön.

Ilyenkor ünnepeljük Földanyánkat, aki ekkorra már bizonyította hűségét

gyermekei iránt, és megadta erre az évre is a mindennapi kenyerünket. Beértek

a nyári gyümölcsök is . Itt az ígéret, hogy a magyaroknak lesz egészséges

kenyerük , és magyar földben termett gyümölcs és zöldség ez évben is.

Ez a nap az öröm, a hála ideje. Az emberek ünnepelnek, és három napig

igyekeznek fenntartani ezt a megszentelt állapotot.

Az ünneplés tetőpontja huszonnegyedikére esik. Igazi női ünnep ez, és ezért a

szerelem, a szerelmes fiatalok párosító ünnepe is egyben.

Ekkor érnek be a páros gyümölcsök, amelyek jelképezik, hogy a lét párosan

tökéletes. Ekkora érik be a szentiváni alma, ami a lélek gyümölcse.

Szent Iván napjának nevezik ezt a napot, de ez is a keresztény ferdítés egyik

ünneprontása. Iván nevű szent nincs, és hiába is erőltetik a keresztények

Virágos Szent János névnapját, ez nem az az ünnep! Sokkal régebbről való e

hagyományozás!

Közel-keleti hagyományban a tűz szentélyéhez vezető kapu elnevezése volt az

„iván”. Ív. Boltív. Még magyarul is így mondjuk. Az „-án” a sumír őseinknél az

eget jelentette. Így a két rész együtt adja : „ ív-ég” ( régen jobbról balra írtunk,

róttunk ), „égi ív”. Vagyis egy kapuív, amin a Fény bejut a szenténlybe.

A székely kapu is erre van avatva.

Tehát a nyári napfordulón a Nap íve, a fényes égi tünemény az égbolton a

legmagasabb szögben ível át.

A legnagyobb fényben él a legjobban a szerelem és minden emberi érzés.

Az igazi szerelem az mindig a befogadó nőiség, amelynek gyümölcse és jövője

lesz. A tüzes, vad férfierő lángja termékenyít, de nem hordozza magában a

magot, az új életet.

Ezért ez a nap a „lyány” nap, akinek istenasszonya, védelmezője Magyar Ilona,

Boldogasszonyunk, A tündérek Királynője, az Égi Édesanya.

Írott néphagyományunk egyértelműen bizonyítja, hogy ez női ünnep!

Nincsenek a férfiak sem kizárva, hiszen a szerelemben ott kell lenni a nők méltó

párjának, a férfiaknak is, de ők nem tevékeny részvevői az eseményeknek.

Ezen a napon a nők bevásárolnak a szertartáshoz. Szakajtó kosárnyi almát

vesznek (mert vásárolni kell „meg kell adni az árát”a mágikus tevékenységnek)

Az almának (a lélek) ilyen fontos szerepe van ezen a napon.

A szertüzet is az asszonyok gyújtják meg. (tudjuk, hogy egyéb szertartásokon

asszonyi kéz nem érintheti a tüzet. No, nem azért, mert a nő alsóbb rendű, mint

a férfi, hanem azért, mert a férfi bír tűzerővel, és a tüzet csak tűzerő segítheti. )


Aztán dobálják felfelé az almákat, majd a tűzbe teszik és megsütik. A gyerekek

bőségesen kapnak az almákból. Nyersen is, megsütve is. Végül a megmaradt

gyümölcsöket kiviszik a temetőbe, és gyermeksírokra helyezik.

Ez az alma-szertartás teljesen egybeköti a közösséget. A felfelé dobálással a

még meg nem születetteteket vendégelik, a jelenlévők almafogyasztása a

testben lévők megajándékozása, míg a temetőbe vitt almák felajánlása a már

eltávozottak részére kínálás, áldozás.

Jóslásra is használták az alma-rituálét. A feldobott almákból amerre a legtöbb

gurult, ott vélték olyan jégeső bekövetkeztét, ami elveri a termést.

Háború idején pedig azt gondolták, amerre a legtöbb alma borul, ott borul meg

a nagy létszámú katona, ott esnek el a legtöbben.

Illet virrasztani ezen az éjszakán. Amíg lángolt a tűz, addig a népek átugrálták a

tüzet, legelőször az az asszony ugrotta át, aki az almát vitte. Ez a tűz

megtisztított, betegségtől, lábtöréstől megóvott, és védelmet nyújtott.

Amikor már csak parázs volt, akkor áthajtották rajta a disznókat, birkákat, végül

a lovakat is.

A néphit úgy tartotta, hogy szentiváni tűz párosít! Ezért a fiatalok együtt

ugrálták át a tüzet. Közben pedig a fiatalok párosító énekeket énekeltek a

rutafáról: „ Magas a rutafa,

Ága elágazik.

Még a tengeni is átal hajladozik.”

Az ének az Égig érő fáról szól. Az Életfáról. Az Istenfáról. Tetejetlen fáról,

Világfáról énekeltek, ami összeköti a Földet az Éggel. Így állandó az áramlás, a

kapcsolat a lélek két otthona között. A rutafa minél magasabb fa legyen, ez az

ünnep jelképe.

Ám a teremtésben minden párosan szép és válik teremtővé! A nyári

napforduló párja a téli napforduló.

Álom havának huszonegyedik napján megszületik Napistenünk. A fény, a kikelet

ígérete, győzelem a sötétség felett.

Napatyánk útja innentől az égi íven felfelé vezet, hogy előtörő fénye elindítsa a

szunnyadó életet a Földön. Nagy ünnep ez! Őseink tisztában voltak a Nap ezen

fizikai létével, minél magasabb az égi ív, annál nagyobb szögben éri Földünket a

napsugár.

Ezért őseink megünnepelték Napisten születésnapját, majd három nap múlva

ismét kimentek a megszentelt helyre.

A Nap a Sólymok Sólyma még erőtlennek tűnt, ezért eleink sólymokat röptettek

az égre és tüzes celőkéket lőttek a Nap felé, hogy segítsék emelkedését az Égi

Úton, a szentíven.


Bizony, őseink tevékenyen vettek részt a fény növelésében. Nyílván, nem fizikai

értelemben emelkedett a Nap, hanem energetikailag és áldott rezgéseiben.

A Sólyomünnepen is ott van az Égig-érő fa, a Világfa, a Tetejetlen fa minden

otthonban. Csak már fenyőfa képében almákkal díszítve.

Az almának is megvan a sólyomünnepi szerepe. A Kerecseny napon a családfő

egy almát annyi felé vág, ahány tagú a család. Meg az állatoknak is kell adni.

Ám, ami az óriási különbség a két fordulat között az az, hogy nyári napforduló

napja a szentiván elindul csökkenő ívű pályáján. Beteljesítetés, beérés,

befejezés és harmóniában elaltatja a világunkat. Egy kicsit az elmúlást, a halát is

hordozza ez az időszak.

A téli napforduló pedig az újrakezdés.

Az ébredés, a kikelet és újjászületés ígérete. A Nap Égi pályájának íve az új

életet hozza.

Népünknek ez a bizonyosság az élet körforgására. Napatyánk égi ívén való

létezése az egyensúly a világban.

A nyári napfordulón a Teremtő Istennő, Boldogasszony uralma, a téli

napfordulón az ő méltó párjának megjelenése, Teremtő Ősurunk, Napisten

megszületése.

2017. Napisten havának 6. napján Tündér Nóri

(forrásként használva Hintaian László János világhálón közzétett anyagát )

 Az Égi Tünemények üzenete 2022. Napisten havának 
24. napján


Már őseink is a szerelemnek és a párosodásnak vélték ezt a napot és a

szerelmet ünnepelték.

Ebben az évben azonban a csillagállások még külön támogatják a párosodás, a

családalapítás törekvését.

A Plejádok csillaghalmazánál vándorló Vénusz, mint a kapcsolati, mind a

művészeti, mind az anyagi gyarapodást felfényesedést segíti, ezért érdemes

áldozatot bemutatni Afrodité istennőnek. A termékenységi szertartások

megtartása alkalmas e nap.

Továbbá e csillagállások támogatják az előre tekintést, a tervezést, a jövő

kigondolását. Főleg elvonulva, kicsit befelé figyelve, hogy a magasabb énünk is

beleszőhesse jeleit, üzeneteit az érzéseinkbe, a gondolatainkba.

Égi tünemények üzenete: 2022. Napisten havának 21. napján.

A Nyári Napforduló varázslatos napján a Merkur és a Neptunusz van erejében.

Segítik a szellemi gyakorlatokat, az együttléteket és a gyógyító foglalkozásokat.

Emberi kapcsolatokban is párkapcsolatokban is.

A Vénusz és a Plutó fényszöge támogatja a szerelem elmélyítését, és a

kiteljesedését, a művészetek előtérbe kerülését.l

Ma fordítsuk a legteljesebb figyelmünket a párunkra, kedvesünkre, mert ez a

kapcsolat hordozza a teljesedő jövőt.


Földanya üzenete a nyári napfordulóhoz


-Ember!

Testem részére, óh gyermekem!

Elfogyott az idő!

Én, a Földanya elhagyom ezt az időt és ezt a teret.

Már, mint sem tehetek érted.

Lelkiségem egyre emelkedik, testem egyre magasabb szinten rezeg.

Ember! Velem kell lélekben emelkednek, mert, ha nem leszel erre

képes, nélküled történik meg az üdvözülésem.

A harag, a bosszú, az irigység, a félelem, a gonosz varázslás, a testi-

lelki szenny, a háború, a féltékenység, a düh, az árulás, a

szeretetlenség, amiben vergődsz, mind lehúz téged és a veszted lesz!

Már azt sem várom el, hogy tisztelj, vagy szeress engem. Úgy sincs

időd, hogy az erdők szélén, a szent forrásoknál áldozz és érezz együtt

a lélegző lényemmel.

Kérlek, egy pillanatba, emlékezz szkíta múltad gyönyörű idejében!

Nyár elején, amikor fordul a Nap, ünnep volt! Az egész népet díszbe

öltöztető ünnep!

A Földanyát ünnepelted! Bár elfogyott az előző évi termés, még sem

rettegtél soha, mert tudtad, addigra beérik az új gabona.

Akkor bíztál bennem, mert tudtad, Földanyádban soha nem

csalatkozol.

Színes, könnyű ruhákba öltözött aranyasszonyok készítették

adományaim javából az ízes étkeket.

Nekem áldozatként virágba öltöztettétek a sok megszentelt ételt, és

boldog lakomával ünnepeltetek.

Aztán jött a hatalmas szálfákból készített máglya. A tűz, a tisztítás. A

hazaszeretet lángja, az élet melege, a gyógyulás.

A dobok hangja mellett szálltak a szavak, hozták az áldást, a dobok

pedig csak erősítették a szavak erejét.

Amikor a tűz elégett…..

Ember!


Te látod a múltad?!

Lehunyt pilláid alatt mozdul a szemed…

Amikor a tűz leégett, az ízzó parázson először a nép ereje, a lovasok

vágtattak át.

Aztán jött a nemzet apraja, nagyja.

Következtek az állatok. A legkisebbtől a legnagyobbig.

Mert az én tüzem ezen a napon gyógyít.

A táltosok a legkisebbeket a tűz fölé tartották, hogy ők se maradjanak

ki a megtisztító tűz áldásából.

Ember! Gyermekem!

Mióta nem őseid módján élsz, beteg vagy, nincs időd, elrohanod az

életed és eladod olcsó kütyükért az egészségedet.

Én most is szeretlek, és várlak téged.

Talán nincs veszve minden!

Megszentelt helyeim örömmel várnak.


Égi üzenet az abroszról


Öreg, nagybajuszú Papó megkérdezte:

- Miért használtok egyre ritkábban terítőt?

Ott ül és falatozgat. Ott vannak mellette a mezei virágok.

Jobb kezével 180

fokot húz.

- Mit láttok?

- Lehúztad a zöldet.

- Azért nem használtok terítőt, mert már elfejeltettétek, főleg a pipacsot, a

búzavirágot.

Mutatja, a keze nyomán ott vannak a pipacsok és a dús magvas kalászok.


- Azért volt fontos a terítő, mert köré gyűltünk. Nézd meg! Régen volt a

családi asztal, ünnepi terítővel, ünnepi terítékkel.

A szülők összefogták a szűkebb és nagyobb családot.

Megtisztelték Földanyát azzal, hogy Földanya áldásaival, a virágokkal

díszítették az abroszaikat. De maguk a virágok is ott v9oltak az asztalon.

Ez volt a megtiszteltetés Földanyának.

Most mi van asztalotokon? Kosz! Nincs teríték! Veszítek és eszitek a

műanyag ennivalót!

- Először is Isten, Isten! Nektek Földünnep. Különben is nézd meg, min

csináltatok a Földdel!

Szép volt akkor a terítő, de azóta már színesebb lett. A terítő az a mező.

Itt egy virág / mutatja), ami a termőföldeken volt. Belül olyan, mint

napraforgó virága, csak bársonyos.

Vizet csapkodott a virágra, amitől a víz harmattá vált. Olyan az illata, mint,

amikor le van kaszálva a mező, friss szénaillatot áraszt. A kehelyben egy

méhecske van. A virág belső szirmain érzi jól magát.

Ezt úgy képzeld el, mint a Földet, és ti vagytok a szirmokban. De, ti ezt

nem becsülétek!


Olyan sokat kaptatok Földanyától, de olyan dolgokat irtottatok ki, amihez

nincs jogotok.

A Föld úgyis kiforgatja magából, amire nincs szüksége. Nem kekk ebbe

néktek belekotorászni!

Itt van ez a kis bogár. Gond nélkül éli az életét a virágban. Ti is így

élhetnétek a világotokat.

Ha művelitek a földet, nem kértek rá áldást, pedig csak egyszerűen csak

ennyit kellen mondanotok:

-Atyám! Áldd meg a Földet. Áldd meg a termést!

Amikor folyik a betakarítás és szeditek a termést, mondani kell:

- Köszönöm a termést! Köszönöm a napsütést! Köszönöm, Szélatya, hogy

elhoztad az esőfelhőket. Köszönöm az esőt és a felszárítást.

Csupán egy köszönetnyilvánítás.

Tudnotok kell, honnan jövünk, hogyan éljünk.

Tulajdonképpen annyi lenne a feladatotok, amikor a megvolt a termés és

megsütitek a kenyeret, műanyagot ne tegyetek bele!


Inna Linne a Napbajuszú Papó

( A fenti írást hálásan köszönöm Kovács Kálmánné Nórinak!)2022. február 21., hétfő

Boldogasszony üzenete

 
Boldogasszony üzenete:
2022. Jégbontó havának 4.-ik napján.
Szívetekben béke legyen, csakis a szeretet úját járjátok!
Ez a szeretet tud teremteni egy Új Világot, egy szebb, egy újabb valóságot, mint amiben most éltek.
A szeretetlenség eluralkodott a világotokban!
Egymás bántjátok, s egymás ellenére tesztek, nem törődve azzal, hogy mi zajlik a másik ember lelkében és életében! Nincs meg a megértés, a könyörület a másik ember iránt!
Szenvedésében nem nyújtotok feléje segítő jobbot, csupán a magatok dolgával foglalkoztok, - ez jellemző túlnyomó részben reátok emberek.
Hol van bennetek a szív szeretete, a segítő szándék, amellyel megnyilvánultok embertestvéreitek felé?
Lassan egy Új Világ köszönt rátok, s Ti sokan már ennek a kapujában álltok,- de ide csak a nyitott szívűek kapnak belépőt.
Akinek szíve telve van jósággal és szeretettel, megértéssel!
Egy Új Világ van kibontakozóban előtettek, s csakis Tőletek függ, hogy ide ki léphet be.
A régi világ falai omladozóban vannak.
Minden ami régi, s nem az igaz értékeket képviseli, összeomlik, mert nem menthető át az Új Világba, nincs jogosultsága ott létének. És így van ez az emberekkel is.
Aki nem képes megújulni, nem képes megnyitni a szívét a magasabb szeretet felé, az nem kap belépőt az Új Világba!
Az Új Világ egy olyan térben helyezkedik el, melyben a szív által teremtesz. És ez a teremtés csakis szívbéli lehet!
Itt már nincs helye az akarásnak, annak, hogy mindenáron és mindenkin keresztül megvalósítsd a céljaidat!
A meleg, szerető jelenlétnek van helye ebben a világban ahová vezetlek bennetek,- a feltételnélküli szeretetnek,- mely útmutatóul szolgál életetekben.
Nyissátok meg a szíveteket Kedveseim!
Kapcsolódjatok Önmagatok isteni Forrásához, a Végtelen Örök Szeretethez, amely vezet és támogat bennetek!
Csakis így léphettek előre, így léphettek be az Új Élet, az Új Kor hajnalán keresztül azon a kapun keresztül az Új Világba, mely a végtelen szeretet és összetartozás minőségét jeleníti meg magában, mert ez az Új Kor ismérve.
Áldott Magyar Népem!
Szomorúan tekintek reátok, mert az összetartozás, az egymás irányában megnyilvánuló szeretet nem az erősségtek!
Elmentetek egy olyan irányba, s ezt túl sokan megtettétek, amikor nem egymásért, hanem egymás ellenére tesztek.
Hol van itt a szív szeretete, az együttérzés, az összetartozás minősége?
Magyarok! Mivé lett Országotok?
Őseitek szomorúan néznek reátok, bánatos a szívük.
Földjeiteket, melyet örökségül kaptatok, elherdáltátok, s betontömbökbe költöztetek, valóságotok egy virtuális valóság lett, s abban élitek le az életetek.
Magyarok vagytok, vagy csak annak mondjátok magatokat?
Sokan vért izzadva, testet, lelket nem kímélve teszik dolgukat, az isteni elhívásukat vállalva, de nem haladnak előre, mert korlátozva vannak.
Korlátozva vannak embertársaik iránt, akik nemcsak, hogy nem jobbító szándékkal közelednek feléjük, hanem az ellen rajtuk keresztül igyekszik porrá zúzni azt, amit felépítettek.
Magyarok! Megosztás lett a részetek!
Új Élet várományosai vagytok, de ez az élet csak a szeretet minőségében és megnyilvánulásában jelenhet meg!
Abban a támogató jelenlétben, amelyben megértéssel, támogatással fordultok egymás felé, nem elkülönüléssel, s ártó szóval bántjátok, s bélyegzitek meg egymást!
Őseitek nem ezt a mintát adták át néktek!
A Haza becsülete semmisé vész, kiárusítjátok terményeiteket, földjeiteket felszabdaljátok és idegen kézbe adjátok!
Mivé lettél Magyar Népem?
Minek kell még történnie ahhoz, hogy felébredj ezer éves álmodból?
Szomorú vagyok, könny hull a szememből, fájdalom van a szívemben, mert látom Országom szenvedését!
Látom, hogy veszik el minden, ami eddig érték volt!
Kevés ember maradt itt ebben az Országban, aki meg tudja nyitni szívét a szóra,- Szeress, segíts, támogasd Nemzettestvéredet!
Oly annyira eluralkodott a gonoszság a világotokban, hogy ezeknek a szavaknak már nincs értéke, nincs jelentősége!
Magyar Népem állj fel, egyenesítsd ki görnyedt hátadat!
Légy újra büszke, tudatos magyar, aki megtartja Ősei értékét, nem hagyja elveszni Nemzeti kincseit!
Nyisd meg szívedet a szépre, a jóra, a becsületes életre!
Nyisd meg a szíved arra az életre, amelyben Isten társteremtőjeként vagy jelen ebben a térben, ezen a Földön, a Magyar Földön!
Becsüld meg azt, amit Őseitek örökül hagytak reátok!
S legfőképp ne árusítsátok, adjátok el Országotok, s ne helyezzétek olyan kézbe, melybe Őseitek soha sem helyezték volna!
Legyen újra érték a magyar becsület, a szó, melynek súlya van!
Anyátokként állok előttetek, kérlek benneteket,- Teremtsetek Új Életet, Új Jövőt, melyben a Nemzet felvirágzik!
Áldottak legyetek, szívvel éljetek és teremtsetek!
Áldás!
Belső Hang által lejegyezte: Szokolai-Lendvai Katalin2021. augusztus 15., vasárnap

Nagyboldogasszony napi üzenet. Az elköteleződés ideje jött el!

 Nagyboldogasszony napi üzenet. Az elköteleződés ideje jött el!
2021. Új kenyér havának 15.-ik napján.

Áldón tartom feléd a kezem, és hívlak,- jer Velem.
Egy új, egy különös világot mutatok neked, melynek lehet még nem készültél fel a befogadására.
Csend van, béke, mozdulatlan jelenlét,……aprócska fények villannak, s egy pillanat alatt megváltozik minden.
Az emberekről lehull a lepel, és az álarcok alól előbújnak az igazi arcok, azok a jellemvonások, melyet eddig magukban hordoztak.
Vége van a játszmának, az illúzió világa a mai nappal végett ér!
Egy olyan világba érkeztek, ahol a benned lévő szeretet áramlása vezet.
Ő az isteni útmutatód, a vezérlőcsillagod, aki megmutatja neked az utat, hová lépj, s milyen cselekedetekkel nyilvánulj meg.
Az álarcok levétettnek!
Mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, kendőzetlenül színt kell vallania!
Az elköteleződés ideje jött el!
Az az idő, amikor már csak tiszta lapokkal „játszhattok”.
Eldöntheted milyen teremtéssel nyilvánulsz meg a létezésben, eszerint alakul besorolásod a valós világban.
Egy új tér nyílik, a Napkapu befogad, letetted a játszmáidat, s levetted az álarcaidat.
Gondold hát át mi a fontos számodra a mai napon.
Ne a biztonságot keresd!
A létezésre mondj igent! Arra a létezésre, mely számodra az életet jelenti, azt a valóságot, melyben megnyilvánulsz és teremtőként éled az életed!
A mai nap fordulópont az emberiség számára, mert így vagy úgy de színt kell vallaniuk. Az álarcok ideje lejárt!
Fényemmel betakarlak, s anyai ölembe vonlak bennetek.
Mártózzatok meg ebben a mély, szeretetteljes ölelésben!
Nyissátok meg szíveteket a leghatalmasabb isteni Szeretet Forrása felé, hadd lényegítse át lelketek!
Akik az Új Világba vétettnek, ma egy erős energetikai áthangoláson mennek keresztül. Egy új tér nyílik meg számukra.
Ezt a teret nem kívül, hanem magatokban találjátok meg.
Ez a tér a magasabb dimenziókkal kapcsol össze, és egy új létformába vezet át bennetek.
Gondolataitokra, cselekedeteitekre figyeljetek!
A múlt lezárására törekedjetek!
Saját határaitokat húzzátok meg!
Ne engedjetek az e világi kísértésnek, amely el akar vonni az új Világba érkezésetektől!
A mai napon szakíts időt az elcsendesülésre, arra, hogy megérkezz Önmagad isteni részéhez, ahhoz a Forráshoz, amely benned teljesedik ki.
Kapcsolódj össze vele, válj eggyé vele, hogy innentől fogva már Ő mutassa az utat a létezésedben!
Áldás!
Belső Hang útján lejegyezte: Szokolai-Lendvai Katalin
(A fotón Magyar Feltámadás selyemalkotásom látható)
2021. március 26., péntek

Hogyan váljunk Boldog Asszonnyá?

 

 

Nőiségünk felszabadítása,- Az Anya-seb.

 


Nőiségünk felszabadítása,- Az Anya-seb.

"Egyetlen módon gyógyíthatod meg az Életed.
Ha magadba merülsz és önmagadat gyógyítod meg.
Békét kötsz magadban minden múltbeli eseménnyel, traumával, félelemmel, bánattal. Az Életed benned zajlik.
És ennek a legfélelmetesebb része, hogy Neked kell önmagadba nézned, nem teheti meg más helyetted."
(Robert G. Smith)
- Az Anya-seb egész életre hatást gyakorol ránk ha nem kerül feloldásra. Azok az információk amelyek ebből a "sérülésből" származnak, mélyen beívódnak és megjelennek a sejtjeink információs rendszerében és egy hasonló megélés hatására azonnal bekapcsolnak.
Sok párkapcsolat is ezért megy tönkre.
Az anya és lánya közti ellentétek melegágya a meg nem értés, ami a későbbiekben elszenvedett fájdalomként, konfliktusként jelentkezik a kapcsolatukban.
Sok esetben az anya az elrontott életét látja a lánya életében, vagy épp ellenkezőleg egy olyan életet szeretne számára megvalósítani amelyet Ő magának álmodott meg.
Ebben az esetben a nézetkülönbség már konfliktusként jelentkezik.
Ahogy a fentiekben említettem, az Anya -sebből származó sérüléseink meghatározhatják az egész életünket. Szinte életünk minden szegmensére hatással lehet egy ilyen destruktív megélés.
A magzati korban kialakult sérülések pedig melegágyává válhatnak életünk különböző területén megélt sikertelenségünknek.
Félelem, szorongás, kisebbségi érzés, megfelelni akarás, párkapcsolati probléma és még sok más minden ehhez a gyökérokhoz vezethető vissza,- amelyet addig hordozunk sejtjeink információs rendszerében, ameddig az nem kerül feltárásra,- nem alakul át megértéssé, elfogadássá, elengedéssé, Önmagunkhoz megérkezésé.
Generációs és kollektív rögzült mintákat tudunk feloldani ezáltal.
Felszabadítjuk magunkat rögzült sémáink alól, elfogadással és szeretettel fordulunk Önmagunk felé,- és életünk innentől egy új mederbe helyeződik.
- Mit tehetünk ilyenkor?
Az uralmunk alá vonjuk mindazokat a tényezőket amelyek hatással vannak a bennünk kialakuló viszálynak.
Egy olyan módszerhez folyamodunk amelyben jelen a van a megértés, az elfogadás, az az intermezzo, amelynek kiiktatása által a folyamat magától rendeződik.
A megértés és elfogadás fő szempontként kell, hogy jelen legyen, mert különben nem tudunk előre haladni.
- Hogy oldhatjuk fel egy konkrét problémát?
Mindenképpen a gyökérokhoz érdemes visszacsatolódni.
A gyökér megmutatja tévedéseinket, hamis megéléseinket, mindazt az élethelyzetet amiből maga a probléma kialakult. Egy konfliktus rendezési tervnek kell létrejönnie.
Az Anya -sebnél az ŐSBIZALOM visszaállítása a legfontosabb,- ezáltal tudunk visszatérni az eredethez,- eredendőségünkhöz.
Szeretettel: Szokolai- Lendvai Katalin
Amennyiben szükséged ehhez a témakörhöz kapcsolódó érzelmi oldásra, a kötöttségek alóli felszabadulásra, szeretettel a segítségedre vagyok ebben. Áldás!
lendvaykatalin@gmail.com
06/20/380-5100
Anya sebről bővebb írás itt található:


Engedjétek meg, hogy egy saját tapasztalatomat osszam meg az Anya-sebbel kapcsolatban, amire a kezeléseim során tettem szert.
A jelen életre fókuszáljunk, ami a megszületéssel indul, amit már a lélek tudatosan él át. Rengeteg fóbiát hozhatunk magunkkal az itt átélt élmény hatására, amit elfelejtünk, de később oka lehet különböző megmagyarázhatatlan szorongásoknak, félelmeknek.
Az sem mindegy, hogy az anya milyen érzéssel várja gyermekét.
Hiszen ő már mindent érez, a különböző ingerek már a magzati életben hatnak rá, (ami később megnyilvánulhat: félelem, pánik, stb..) formájában.
Munkám során (az anyaméhben eltöltött időszakról), sokkal több volt a negatív beszámoló, mint a pozitív. Bizonyos jelenkori szituációban, mint pl.: fulladás, bezártság érzés, szorongás, és sok más ilyen jellegű tünet, a méhen belül eltöltött időszak, vagy a szülés folyamata közben átélt eseményre vezethető vissza.
Ezek a történések az aurában, az adott helyen, energetikai blokk formájában nyilvánulnak meg.
Amit úgy tudunk kioldani, hogy mélytudat szinten visszavezetjük a kezelt személyt, az adott időbe és helyzetbe. Itt újra átéli, a már „elfelejtett emlékeket, a sejt információs rendszeréből feloldjuk az ehhez kapcsolódó érzelmeket. Ezáltal már tudatosan értelmezi, behelyezi, hogy az életére milyen hatással van, és így az emlék súlyát is feloldja, ami által az energetikai blokk is feloldódik.
A kezelés után, az aurában is szoktam egy tisztítást, energetikai összehangolást végezni, ezáltal helyre állítva az illető energetikai rendszerét. Minden embernek meghatározó szerepet tölt be életében a fent említett időszak. Akár elfogadja azt akár nem, ezen értékrendek szerint alakul az élete.
Ha szeretettel várták, ő is nyit a világ felé,- befogadó és elfogadó lesz. Ha probléma volt a fogantatásnál, kihordásnál, születésnél, a fogadtatásnál, akkor valószínű, hogy egész életében meg akar felelni a körülötte élő embereknek. El akarja fogadtatni magát, bizonyítani akar, és nem saját személyiségét adja.
A szülő és a gyermek közt zajló konfliktus is visszavezethető ide.
Számos esetben oka, hogy valamelyik szülő nem akarta, vagy nem várta örömmel gyermekét.
Mivel a magzat már tudatos lény, ezt mind átéli, hisz érzékel, - de valójában kiszolgáltatott helyzetben van az anyaméhben.
Ebben a helyzetben, áttudjuk átvenni sejtszinten az anyától az ő félelmeit, hisz még egységben vagyunk. Sejtszinten tároljuk ezeket, és áthozzuk a megszületést követő életszakaszba (de a tudatunk mélyen lezárja azt).
Ha az élet során hasonló inger, és hatás ér bennünket, - nem tudjuk felismerni az érzést, mert „elfelejtettük” honnan is származik, de a probléma viszont jelen van.
Ebben a mélytudat állapotban el tudjuk fogadni a nem kívánt terhesség állapotát is.
Át tudjuk érezni édesanyánk gyengeségeit, azonosulni tudunk vele. De itt fontos a megértés, hogy ez valójában nem a mi érzésünk, csak átvettük tőle. A megértést minden esetben elfogadás, és megbocsátás kell, hogy kövesse. A születésnél még problémát jelenthet az előző élet megszületésének körülményei is.
Áthozhatja ebbe az életbe, a múltban megélt negatív hatásokat. Meg kell értetni a pácienssel, hogy már nem azonosulhat azzal a személlyel.
Nagyon sokan nem mernek szembenézni a problémájukkal, vagy nem találják meg a megfelelő megoldást. Mindenképpen megkönnyebbülést jelent az illető számára, amikor megértést kap az életében előforduló akadályozó tényezőkre, és ezáltal egy magasabb életminőségbe léphet. Áldás!
Szeretettel: Szokolai- Lendvai Katalin

ANYA- SEBBEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEITEKRE A VÁLASZOM:
Kedvesek!
Többen kérdeztétek az elmúlt időszakban, hogy történik az Anya-seb oldása és, hogy van-e közös gyógyító meditáció ebben a témakörben. Az előbb is kaptam egy ilyen jellegű levelet ebben a témakörben. Erre a témára válaszolva írom alábbi soraimat, hiszen egyenként nem tudom mindenkinek kifejteni.
1. Van közös gyógyító meditációm ebben a témakörben?
- Nem tudok ezzel témakörrel kapcsolatban általános gyógyító meditációt átadni számotokra. Azért nem tudok, mert ez az oldás olyan specifikus, a megélések annyira egyéniek, és akkora odafigyelést igényelnek,- az istenivel teljes belső összekapcsolódással kell jelen lennem benne, és vezetnem a pácienst, amiért felelősséggel tartozom. Minden Anya- seb oldás egyéni, hisz MI is egyéni individuumok vagyunk.
Az Anya-seb oldásának levezetését az Égiektől kaptam, egyéni és gyökeres változásokat idéz elő az ember életében ha szembe mer nézni az elakadásaival, fájdalmaival, sebzettségeivel. De csak akkor ha bele mer ereszkedni, és bármilyen fájdalom tőr elő az oldás során azt a vezetésemmel hajlandó feltisztítani magából.
Nincs két egyforma Anya-seb oldás! A tematikát megkaptam az Égiektől, de mindig az illető megélésétől függ az oldás levezetése amit belső Hang általi vezetéssel és rálátással kapok meg.
Jelenleg mindez messengeren, vagy telefonon zajlik előzetes megbeszélés alapján. Nem szükséges egy fizikai térben tartózkodnom az illetővel, mert így is látom, érzem a történéseket, vezetnek az Égiek. Az oldás mélytudat szinten történik, ahová én vezetlek le, ezáltal egy mélyebb szintre kerülsz Önmagadhoz, és a tudatallatidból, sejtmemóriádból hozzuk felszínre a sérüléseket.
Az Anya-sebnél az Ősbizalom visszaállítása a legfontosabb, mert ezáltal tudunk visszakapcsolódni az eredethez=eredendőségünkhöz.
2, Hogyan tudja az illető mindezt feltisztítani magából?
Átadással, megéléssel, felismeréssel, megértéssel, megbocsájtással, az elengedéssel, sírással. Megértés-felismerés által, mert a generációs mintaként végig vezetem azon a folyamaton, hogy értse meg az illető, - mindez a minta, hogy jelenik meg az Ő életében is.
Milyen megélések származnak belőle?
Hogy viszed tovább akaratlanul is ezt a mintát....stb.
Mindenféleképpen a gyökér okot kell feltárnunk.
És a megélésekkel, felismeréssel, elengedéssel, megbocsájtással feloldjuk a sejtmemóriában lévő destruktív programot.
3. Miben nyilvánul meg az Anya-seb?
Ezzel a témakörrel kapcsolatban bővebben a Meditációk kategória pont alatt találjátok meg az írásomat.
Az Anya-seb a női lét fájdalma, amit a nők generációról generációra adnak tovább.
Az Anya-seb a következő fájdalmaktól tevődik össze:
- Akaratlanul is de összehasonlítjuk magunkat más Nőtársunkkal.
- Nem felelek meg, nem vagyok elég jó érzés.
- Szeretethiány.
- Kisebbségi érzés, önértékelés zavar.
- Bűntudat, szégyen, áldozat minta.
- Nem vagy biztonságban, nem tudsz megállni a saját lábadon, önértékelési zavaraid vannak.
-Túlzott merevség.
- Félelem, szorongás.
- Édesanyáddal, gyermekeiddel, pároddal rossz kapcsolat.
- Nem tudsz tartós, boldog párkapcsolatban élni.
-Nem tudod megélni a nőiességedet.
- Félsz az egyedül léttől.
- Gyermekvállalás sikertelensége is benne van ebben a témakörben
- Evési zavarok, depresszió stb....
4. Hogyan oldunk fel egy konkrét problémát?
Mindenképpen a gyökérokhoz vezetlek vissza benneteket.
A gyökér megmutatja a tévedéseinket, hamis megéléseinket, mindazt az élethelyzetet amiből maga a probléma kialakult.
Egy konfliktusrendezési tervnek kell létrejönnie, hisz az Anya-sebek meghatározzák az egész életünket, és életünk minden szegmensére hatással vannak.
Bízom benne kérdéseitekre választ kaptatok.
Anya-sebbel kapcsolatos írásaimat bővebben itt olvashatjátok:
https://www.facebook.com/.../1576273129223899/post_tags/...
Áldás!