2016. augusztus 19., péntek

Mária Magdalena Fénymesternő: Atlantisz és Lemúria beavatott lélekpárjai ébrednek a Telihold fényében…


„Szeretettel köszöntelek Benneteket az augusztusi Telihold új kapuiban, hullámaiban…
Egészen új és más energiák áramlanak immáron, és eme hullámok intenzív testi tünetekkel járhatnak: erős fej és mellkas szorítások, illetve húzódások, feszülések a törzsben és a végtagokban. Mintha minden sejt izzana, lüktetne, mintha a test ki akarna szakadni önmagából… vajúdik… újjászületik…
Az emberi test jelentős része víz, így a Hold ciklusaira érzékenyen reagál az emberi test, és a fénytest is. Az érzelmek szimbóluma szintén a víz, a nőiség szimbóluma a Hold, és az érzelmeket klasszikusan a női minőséghez kapcsolják a hagyományok, az érzelmek egyaránt kódolódnak a fizikai testben is, és a fénytestben is… és így körbe is érünk… ezért eme érzékenység a Hold ciklusaira…
Amikor a rezgések emelkedéséről és lélektisztulásról van szó, akkor tulajdonképpen a testek (fizikai és fénytest rétegek) memóriájának megtisztításáról van szó. Sejtszinten kódolódott és bevésődött emlékképek, tárolások kitisztítása, megtisztítása történik. Ezt sokan oldásnak is nevezik, amikor a megkötött és megrekedt emlékek, a sejt-memória kioldódik. Az a bizonyos hármas egység, miszerint szellem – lélek – test azt is jelenti ebből a szempontból nézve, hogy egy-egy emlék (közel- s régmúltból) oldódik, tisztul a mentális hálóról=térből (szellem), az érzelmi hálóról=térből (lélek), és sejtszinten a sejtinformáció oldódik ki a testből.
Amíg valamilyen emlék jelen van a memóriában bármelyik szinten a háromból, addig hatást gyakorol az egyénre, befolyásolja a gondolatokat (tapasztalatok), az érzéseket és a cselekvéseket. A Telihold energia-kapuja kiváló lehetőség arra, hogy egy-egy felismert és kirajzolódott mintát, lenyomatot elengedjen az egyén mindhárom szinten.
Ezért őrzik a hagyományok a Telihold meséiben az erdő tisztásán tüzet körbe táncoló meztelen férfiakat és nőket. A Telihold a víz elem szimbóluma, a tűz lángjai a tűz elem megnyilvánulása, az erdő a fáival és virágaival a föld elem jelképe, és a tánc a szárnyalás, a levegő elem szabadságának szimbóluma…
Azok a változások, amelyekről annyit üzenünk Nektek, a fénytestek megváltozását jelenti. Minden egyes Telihold egy lehetőség arra, hogy a fénytestetekből kitisztítsátok azon emlékeket, melyek elnehezítik a testet, mintha mázsás kő húzná lelketeket. Nagyon sok vizet szükséges inni. Amikor nincs elég víz a testben, nem csak a fizikai test, hanem az éteri és asztrális testek, a fénytest, az aura rétegei is beszáradhatnak, így nehezebb az elengedés, a továbbáramlás. Hiszen a lakásotokat és vízzel tisztítjátok! Az áramlás is a víz hullámaihoz kapcsolódik…
Eme Telihold energia-kapujában új lélekpár-hullámok érkeznek és áramlanak. Természetesen a szabad választásban eme hullámokkal is az áramlik, aki ezt választja.
Egyre magasabb tudatosságra emelkedhet az ikerláng/ikerlélek energiatér, mert egyre többen kapcsolódtok vissza ahhoz az igaz lélekpár-eszenciához, melyet a lélekpárok Atlantiszból és Lemúriából hoznak magukkal, azóta hordoznak magukban…
Atlantisz és Lemúria olyan 5. dimenziós frekvenciákon létező létállapotok, mely társadalmakat Szíriuszi és Plejádi Fénytanácsok hoztak létre. Atlantiszba és Lemúriába is elsőként lélekpárban érkeztek meg a lelkek. Képesek voltak egy testben is jelen lenni, és meg volt a képesség a dualitásra is, vagyis amikor az „egylélek” -ből, és az „egytest” -ből külön választódott a férfi és a női eszencia. A test, mely Atlantiszban és Lemúriában jelen volt, kristály tiszta volt, áttetsző, a memória szeretettel teli volt.
Eme tiszta kapcsolódásban az „Egylélek” férfi és női eszenciája egy és ugyanazon sejt-memóriával rendelkeztek. A DNS spirál „Egy” volt, Egy áramlás, Egy kundalini. Amit érzett az egyik, azt érezte a másik is, mert az Egy érzett. A tapasztalások az Egy tapasztalásaivá lettek, így a nő memóriájában jelen volt a férfi emléke, és a férfi memóriájában jelen volt a nő emléke. (Amikor előző életek regressziójában dolgoztok, ebben a memóriatárban, az „Egylélek” Akashájában dolgoztok, utaztok, tisztítotok.)
Ám a tapasztalások fájdalom-kódokat is írtak a fénytestbe, és a fájdalomtól félni kezdett a lélek. A félelem egyre inkább szennyezte a kristály-testet, és a férfi és a nő már nem tudott egy-testbe olvadni. Addig a 7 csakrájukon át, a 7 energiakapun keresztül olvadt egymásba a két test, és vált eggyé. Azon energiakapuk, melyek sérültek, vagyis azon életterületek és témák, melyek szeretetsebeket és bizalmatlanságot szenvedtek el, kiestek a bizalom, a biztonság békés egyensúlyából. Eme csakrák elszakadtak egymástól. A lélekpárok egy csakrán keresztül mégis kacsolódnak egymáshoz, és ahogy tisztul, fényesedik, kristályosodik a fénytest, úgy eme tisztaságban újraaktiválódik a mágneses hatás, mely a lélekpárok 7 csakráját ismét egybeolvasztja. Az atlantiszi és lemúriai lélekpárok mind a 7 csakrájukból fektetett nyolcassal kapcsolódnak össze. Azon lélekpárok, akiknél újra aktiválódik eme 7 csakrás kacsolódás, egy teljes spirituális kiégésen mennek keresztül. Vannak lélekpárok akik egymást égetik, és vannak akiket mások égetnek ki, hogy utána egy visszakristályosodott szentségben, újra megtörténhessen az energetikai egybeolvadás.
Jelenleg nem az a kérdés, hogyan fog egy-testben létezni megint a férfi és a nő. A spirituális evolúció következő állomása a lélekpárok terében az, hogy a 7 csakra, mikor tud visszakapcsolódni egymáshoz. A 7 csakra 7 energiakapu a testben. A csakra oszlopotok ama fényoszlop, a híd, mely összekapcsolja az Eget és a Földet, a Fent-et és a Lent-et…
A 7 csakrának 7 különböző színe, csillagfény-kódja van, és ahogy tisztul a fénytest, úgy további 5 színsugár, további 5 csillagfény-kód aktiválódik. Csodálatos, ahogy a kollektív mezőben aktiválódnak a csillagfény-kódok, úgy jelennek meg a színek a köztudatban. A további 5 színsugár csillagfény-kód: korall, arany, olajzöld, türkiz és a magenta…
A 12 csillagfény-kód áramló fényei spirálban tekerednek eggyé, és eme spirál energia a Kundalini-életenergia, valamint a DNS spirál kód minden sejtmemóriában.
Hosszú évek óta történik a beavatott lélekpárok ébresztése. Sok lélekpár inkarnálódott jelenleg a Földre, ami azt jelenti, hogy a Lélek egyszerre éli önmagát férfiként és nőként is. Ám, nem minden lélekpár - akik itt és most jelen vannak, akár egymásra találtan élik földi életüket - éli meg ama spirituális felébredés tudatosságát, melyről az ikerlélek/ikerláng könyvek szólnak. Amikor egy lélekpár a három szféra beavatásának (ezoterikus) misztériumában egyesül, éberen, akkor olyan energiahatások keletkeznek a térben, melyek az ősrobbanás energetikájával bírnak (kiégések, kisülések).
Az atlantiszi és a lemúriai lélekpárok elsősorban az éberségükön dolgoznak. Általában az egyik minőség járja a spirituális utat, amíg másik minőség koncentráltan földel. Ha mindkét minőség intenzíven élné a spirituális ébredést, akkor az ébredés fázisaiban kilépnének a térből. Így ama „biztosítékot” építették be, hogy az egyik teljes felébredése közben a másik földel, és tartja az energiát, a fényoszlop spirálját az anyagban. Amikor az egyikőjük ébredése kiteljesül, és beáll az éberség ama egyensúlya, amely békével és szeretettel van jelen mind a három szférában, akkor emberi mértékkel egyelőre felfoghatatlan módon felébred a lélek másik minősége is.
Nagyon fontos, hogy akkor már túl vannak az elvágyódáson. Az ébredés fázisaiban megjelenhet az ébredőben az elvágyódás a fizikai síkról. Ezért szükséges, hogy a másik földeljen.
Voltak kísérletek már évtizedekkel és évszázadokkal ezelőtt is, miszerint beavatott lélekpárok érkeztek Gaia energiaterébe, hogy a 7 csakra és a 12 csillagfény-kód kisüléseivel, kiégetéseivel, olyan energiamezőket aktiváljanak a kollektívban, mely a spirituális evolúció következő lépcsőfokaira vezet el.
Ám előbb-utóbb kiléptek önszántukból a térből…
Nagy kihívás a beavatott lélekpároknak jelen lenni egy ébredező térben. Különleges, természetfelettinek tűnő kapcsolatukban olyan energiák, alkotások, munkák születnek, melyek alapjaiban reformálják a társadalmat, a kultúrát és a tudományt…
Ezért jelen időtérben egyszerre több beavatott lélekpár érkezett Gaia terébe. Ők már kiléptek a karma-örvény spiráljából az idő során, lényük már túllépett az emberi sors-zónán.
Itt és most pedig együtt térnek vissza Atlantiszi, Lemúriai tudatosságban, ám a Feledés Forrásában megmerítkezvén…
Önön ébredésük, a kollektív ébredésévé válik…
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak lélekpárok térnek vissza ama lélekállapotban, melyet az előbb úgy neveztem, hogy a lélek túllépett az emberi-sorson, kilépett a karma-örvény spirálból...
Óvatosan osztjuk meg eme információt, mert kerülendő, hogy a spirituális egó újabb „elszállási” lehetőséget kapjon, miszerint most azt kellene kutatni, hogy vajon ki a bevatatott és ki nem. Megfigyelhető, hogy az igaz beavatottakat ez általában nem is érdekli, nem hangoztatják, csupán alázattal és tisztelettel élik életüket a Terrán, szinkronicitásban. Örülnek egymásnak a hétköznapok „szürkeségében”, és békésen, csendesen megélik a szerelmüket, áramoltatván önmaguk körül eme tiszta szeretet-energiát, a megértést, a toleranciát, az elfogadást, egymás segítését és támogatását. Tisztelik egymás sorsát…
A Telihold újenergiás – hullámaiban a továbbébredésen van a figyelem, az éberség minél tisztább egyensúlyba állításán.
Az a figyelem visz tovább, mely a fénytest mentális és érzelmi memóriatárának, valamint a sejtinformációnak tovább tisztulására irányul. Az emeli rezgést, ha újra és újra tisztulnak a csakrák, az energiakapuk, és tovább tágulva a fénytest, nyílnak és aktiválódnak az újenergiás csillagfény-kódok.
A misztériumok ezotériája, beavatása éppen most történik a létezésetekben. Lépjetek túl az élet határian, lépjetek ki a létezésbe, mentálisan és érzelmileg!
Minden, amit ma, itt és most tesztek lelketekért, az nem egy életre szól, hanem a létetek ébred és szabadul fel.
Nem az a cél, hogy mikor hagyhatjátok el a Földet, hanem hogy ráébredjetek, az emberi lét is egy létforma a többi közül. Találjatok vissza az emberi lét örömébe, élvezetébe, játékába!  Bármikor választható, tapasztalható a létezés milliónyi fajtája. A lélek ébredése nem azt jelenti, hogy bármely létforma felé helyezi magát. Hanem éppen arra ébred rá a lélek, hogy bármely létet önön maga szabadon választja, hogy tapasztaljon.
Egyik lét sem büntetés, vagy lentebb, vagy fentebb való a másiktól. A létezés minden formája ajándék!
A lélek kóstolgat, és van, ami ízlik neki, és kedveli, és van, amiből nem kér többet…
Jelen Telihold ezoterikus (beavató) energia-hullámai segítenek és támogatnak abban, hogy olyan terheket, emlékeket tegyen le a lélek, mely megrekesztette őt az emberi tapasztalás körforgásában. A lélek szabad választásának ébersége tisztul tovább. Intenzívek eme tisztulások az érzelmi és párkapcsolati területen, a narancs csillagfény-kódnál, a szakrális csakránál.
A szerelem-sérülések, a férfi – női energia-sérülések, családenergetika, apa-anya kapcsolódások azok, melyek most elementális erővel gyógyulhatnak a fénytestben, a mentális és érzelmi memória-tárban, a sejtekben…
Bátran merjetek másképpen gondolkodni, és másképpen érezni, ahogy eddig…
Hiszen az maga a változás…
Van-e bátorságod másképpen gondolni és érezni a szerelemben, a férfi – női kapcsolatban?
Van-e bátorságod szabadságot adni a szerelemnek?
Ki mondja meg, hogy mi a szerelem?
Ki mondja, hogy milyennek kell lennie egy férfi-női kapcsolatnak?
Mikor lépsz ki a szerelem-dobozaidból?
Ki dönt arról, hogy mi az, ami elfogadható a szerelemben, és mi nem?
Ki határozza meg, hogy egy lélekpár szerelem hogyan működik, vagy hogyan nyilvánul meg itt és most az anyagban?
Készen állsz-e arra, hogy kilépj az ikerlélek/ikerláng szerelem elvárás-dobozokból?
Szeretlek, hiszek és bízok Benned,
Maria Magdalena”
Közvetítette: Kristályfény33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése