2016. április 9., szombat

Mit jelent a "Kozmikus Anya visszatérése"?
A nőiesség visszaállítása az őt illető megtisztelő helyére a mi kultúránkban azzal kezdődhet, hogy a nők elkezdik tisztelni magukat és a saját történetüket.
Minden egyes alkalommal, amikor egy nő visszanyeri az erejét, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy kétezer év fájdalmának és hazugságainak véget vessünk.
Minden alkalommal, amikor egy férfi az életében tiszteli a nőt és a benne (a férfiban) élő női oldalt, közelebb kerülünk Sophia visszatéréséhez.
Mindannyian, akik küzdünk azért, hogy ez még az életünkben megvalósuljon, részesei vagyunk a Kozmikus Anya visszatérésének.
Mi vagyunk a leleplezett Hold, mely egyensúlyban van a Nappal, és mi vagyunk a nőiesség helyreállítása, mely egyensúlyban van a férfiassággal.
Talán az ég és a föld újra összekapcsolódik itt, a mi időnkben.


Mit jelent a "Kozmikus Anya visszatérése"?
Magdolna:" Ez a kollektív tudat megemelése a nőiesség tisztelete érdekében. 
Feltárul a Föld szentségének globális és kollektív megértése, és ahelyett, hogy továbbra is meggyaláznák és kizsákmányolnák az emberek a földet, társ-teremtőkké válnak majd. És a nők-azok a lelkek, akik nőként testesültek meg-a férfi princípiummal egyenlő szintre emelkednek majd, és éppen annyira megbecsülik majd őket. Azt kell mondanom nektek, a Földnek még nagy utat kell bejárnia, míg eléri ezt,"
Kérdés: Úgy érted, sok időbe telik még mire ez megtörténik?
Magdolna: "Nem, úgy értem, ez egy nagy ugrás a tudatosságban onnan, ahol az emberiségnek egésze most tart. Így megérthetjük vagy beláthatjuk a tisztítás szükségességét.
A tisztítás egyre kevésbé lesz szükséges, amint az egyes emberekben egyensúlyba kerül a férfi és a női oldal, és egyre jobban közelítenek a megtestesült férfi-női kapcsolatok tisztelete felé"
Tom Kenyon-Judi Sion: Mária Magdolna üzenetei

 A szanszkrit/angol szöveg fordítása :A Kozmikus Anya mindenütt jelenlevő.
Ő minden mindenben.
Ő az Isteni Esszencia, mely minden lény bensőjében él.
Az Ő birodalma az élet maga, mert Ő adja
Az élet szubsztanciáját minden élőlénynek.
Az Ő csodálatos élete a természeti világ,
És átfogja univerzumokat az Ő isteni ragyogásában.
Sok néven nevezik Őt,
Mert Személye minden nép emlékezetében él.
Minden lény tudatának ismeretet
Az élet szentsége adományoz.
Ez a szentség MAGA a Kozmikus Anya.
Ő a fizikai világ szent Teremtője is,
Aki összekapcsolódik minden élő dolog
Szívével és Lelkével.
A Föld egésze Egy Vele.
A Föld minden élőlénye Neki köszönheti az életét,
Mert mindennek az Anyja, Ő, Aki
Az élet összes lelki kincsét adományozza.
Ajándékaiban méltó és méltatlan egyaránt részesül,
Mert a Nap is személyválogatás nélkül ragyog mindenkire.
Ő az isteni áldás forrása, az Egység azon része,
Amely az életet betöltő kegyelmet ajándékozza.
Nem pillanthatjuk meg, mert Lénye
Mélységes csöndbe burkolózik.
A szent jelenben csak az Egység részeként jelenik meg,
Ott, ahol mindig is lakik és áldást oszt mindenkinek.
Mindenkinek, akik tisztelik az Ő Istenségét,
Az Élet adományait juttatja a legbenső lényükben.
Mindazoknak, akik tisztelik Őt,
Az élet ajándékaival lesznek elhalmozva,
Mind személyükben, mind aurikus terükben.
A létezés célja, hogy eggyé váljunk az Ő Életével
A létezés minden dimenziójában és birodalmában.
Ez a Kozmikus Anya hozza létre a fejlődést,
Egy tapasztalatokban gazdag utazást.
Mert Ő az idő szövete Maga,
Amely miatt minden növekedni tud.
Ő az Élet Mátrixa, amely a Lénye belsejében él.
Mindennek a szubsztanciája és formája,
Ami valaha is meg fog nyilvánulni.
Az Isteni Egység áldásával
Legyen minden áldott és szent!IMA A KOZMIKUS ANYÁHOZ

  
  Ó, Nagy Anya, Istennő, Kozmosz szülőanyja,
Lélek szerelmese, minden anyag Teremtője, és minden világban 
és világon kívüli létező királynője, hívunk téged ebben az órában.
Mindannyian a te gyermekeid vagyunk, halld meg hívó szavunk! 
Mindannyian az isteni egység nővérei és fivérei vagyunk,
a te élet iránti szenvedélyedből támadt tested.
Te, aki a nagy Szellemmel, a mi Atyánkkal vagy együtt,
az idők kezdetén, a Lélek és az Anyag szent egyesüléséből hoztál
létre bennünket, gyermekeid vagyunk, testedből és szívedből származó
fiaid és leányaid, és emlékezünk érintésedre, lényed illatára
és szelíd szeretettel vágyódunk utánad.
Lépj a szívünkbe, s ajándékozd nekünk az emlékezést.
Lépj az elménkbe, s nyisd meg értelmünket.
Világosíts meg bennünket jelenléteddel.
Lebbentsd fel fátylainkat, hogy újra lássunk, tárd föl a csukott 
ajtókat, s az egykori szépség, az eksztázis még teljesebben
visszatérhet szívünkbe és otthonunkba.
Számunkra eljött a legnagyobb szükség órája.
Hívunk téged tűzön és vízen át,
földön és égen át, mindenen keresztül,
melyet neved magában hordoz.
Szólítjuk minden ősödet,
minden neveden szólítunk téged.
Jöjj legbensőbb énünkhöz és válj azzá! Így legyen!
JUDI SION
IMA A KOZMIKUS ANYÁHOZ


Ó Kozmikus ANYA, Mindenség ANYJA, Nagy ISTENNŐ!
Megnyitjuk előtted szívünket, lelkünket, tudatunkat,- szellemünket a TE irányításod alá helyezzük.
A Mindenség Óceánjában, ebben az emberi létben, kérünk, légy a segítségünkre.
Adj tanácsokat életünkkel kapcsolatban, mutasd meg azt az utat, melyet az Új Világ felé vezető lépcsőfokokon keresztül, az Örök Fénybe vezetve megtehetünk.
Add isteni áldásodat reánk, hisz MI mind a TE lányaid, fiaid, Fénygyermekeid vagyunk.
Szenteld meg a napunkat, MI MAGunkat, életünkbe hozz csodát, nyisd meg előttünk a végtelen lehetőségek tárházát, mellyel beteljesítjük azt a küldetést, amiért a Földre érkeztünk.
Áldd meg a FÖLDET, a Föld minden lakóját, minden élőlényét a legkisebbtől a legnagyobbig, és kérünk, támogasd a FÖLD ANYA változási folyamatát, hogy MI MAGunk tudatossága által könnyebbséget adjunk számára az átalakulásban, úgy mint a MAGunk számára is.
Áldottak Vagyunk, mert Fényben járunk, Fényt lélegzünk,
MI MAGunk is Fénnyé válunk.
Mindenség ANYJA, KOZMIKUS ANYA, terjeszd ki ránk végtelen gondviselésed, támogass minket a földi lét átalakulásában, hogy MI MAGunk legyünk a magasabb tudatosság, olyan rezgéstartományba emelkedhessünk, amely az ARANYKORI EMBER sajátossága.
Az ARANYKOR SZELLEME legyen velünk.
Áldottak Vagyunk.
Áldottak Vagyunk.
Áldottak Vagyunk.
Áldott a FÉNY melyből jövünk, és ahová tartunk!
ÁLDÁS! ÁLDÁS! ÁLDÁS!
Írta: Áldáska, Feketéné Lendvai Katalin
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése