2017. február 4., szombat

Babba, Boldogasszony, vagy régiesen Bogaasszony a mi Istenünk nőiségbeli, anyai megjelenési formája


Petrás Mária alkotásaBabba, más néven Boldogasszony, vagy régiesen írva Bogaasszony, az istenanya, aki az egész világ szülője.

Minden, ami létezik, anyagi és szellemi, az ő megtermékenyülésének eredménye. Bár lényege láthatatlan és felfoghatatlan, mert mindent magába foglaló, Babbát első sorban a Boldogasszony hét alakjában tiszteljük és ünnepeljük, mint Tűzszentelő Boldogasszonyt, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, Sarlós Boldogasszonyt, Nagyboldogasszonyt, Kisboldogasszonyt, Hálaadó Boldogasszonyt és Földtiltó Boldogasszonyt. Babba ötven erejének és alakjának, valamint ezer nevének és tulajdonságának a megismerésével válik életünk teljessé és gyümölcsözővé.
Nemcsak ünnepeink, hanem életvitelünk, viselkedésünk és értékeink is Babbához kötődnek. 

Legfőbb értékünk a szív tudása, ami képes megismerni Babba négy megnyilvánulását: a teremtőt, a fenntartót, az átváltoztatót és a káprázat keltőt.

Alapérzésünk a hála, tisztelet és ebből következik számunkra Babba minden teremtményének a szeretete és szolgálata.
Ebbe nemcsak az emberek tartoznak bele, hanem az állatok, a növények, a minket körülvevő természet is.
A fogadalom az, ami megerősít bennünket abban, hogy a hála, tisztelet, szeretet és szolgálat életét éljük.

Egymás megbecsülése, segítése és a tiszta életvitel pedig az, ami mindezt lehetővé teszi. Mindennek következménye a megvilágosodás és boldogság együttes áldása, ami Babba legnagyobb ajándéka számunkra.

A Tengri a tiszta tudat, és az ahhoz vezető út.

Tengri az Ég nevea tenger végtelenségéé, ami mint jelkép, a tudat eredeti, tiszta természetét mutatja számunkra.
Tengri tisztelete a tudat megtisztítása.

Babba, vagyis a Boldogasszony tisztelete csak tiszta tudattal lehetséges, aminek elérése életünk legfőbb célja.

A magyar mesékben és  jelképeinkben maradt ránk mindaz, amit régi tanítóink tanítottak.
A meséket régen a legnagyobb tanítók írták és tanításaikat összegezték bennük jelképes nyelvezettel.

Ugyanezek a tanítók alkották meg a bennük levő isteni lény értelmével azokat a jelképeket, szertartásokat, dalokat és mantrákat, amivel a végső igazsághoz lehet eljutni.


Az önkiteljesítéshez vezető szellemi utat a mesék írták le legjobban, értelmét ezen kívül dalainkban, ránk örökített szertartásainkban átérezhető jelképeink is tartalmazzák.

Minden embernek joga van a boldogsághoz és az élet végső igazságának a felismeréséhez. A tudatlanság szenvedést és csalódásokat szül, az élet kielégületlen, beteljesületlen marad. Régi nagy tanítóink olyan tanításokat hagytak ránk a mesékben és jelképekben, amiknek segítségével meg tudjuk szüntetni a szenvedést és tudatlanságot. Csak rajtunk múlik, élünk-e vele. 

Egyénileg sok elhatározást hozhat valaki, olvashat könyveket és talál szépszámmal szöveges és videőanyagokat az interneten is. Magányosan azonban nem könnyű kiteljesedni.
Segítő társak és közösségben való részvétel is ajánlatos ahhoz, hogy a "lángot" ébren tartsuk.

Az úton vezetőre, mentorra is szükség lehet, aki már jól ismeri az utat.  És szükség van arra, hogy mindenki, aki a szellemi ösvényen jár, tanítványok és tanítók egyaránt,  a mindenkiben lakó isteni lényt lássák és tiszteljék egymásban. Így a szellemi fejlődés útjából fokozatosan elhárulnak az akadályok.
Több közösség is alakult és alakul mostanában, amiben  melegséget, szeretetet és megvilágosodást kaphatunk.