2018. február 23., péntek

Szüld ki MAGadból a fájdalmat....


A bennünk lévő őserő úgy jeleníti meg magát, ha a természet forrásával kiépítjük a kapcsolatunkat.
A Föld Anya létezési formája a szeretet. Ehhez a szeretethez kell visszakapcsolódnotok.
Ez a szeretet tápláló, sejtmegújító erővel rendelkezik. A létezés ősprincípiumát áramoltatja belétek.
Engedjétek hát magatokba ezt az erőt és táplálkozzatok belőle.
Ő az, aki életadó energiájával táplál bennetek.
Ebben a létformában-melyben léteztek, a földi létezés formavilágához kapcsol bennetek.
Ő általa tudtok egy olyan minőséget végigáramoltatni magatokon, mely termékenységként jelenik meg bennetek.
A Föld ereje sok korlátozó mintát ki tud oldani belőletek.
Erejével átminősíti az elfojtott érzelmeket, és egy olyan minőségbe emeli, mely által stabilan állsz a lábadon. Mert ráébredsz arra a tényre, hogy földön töltött életed fontossága, abban a mibenlétben gyökeredzik, hogy lásd azt a kis szegletet, azt a világot melyben élsz, és a tőled telhető mértékben mindent tegyél meg a felvirágoztatásáért.
Áldott föld, mely megtermékenyít benneteket.
Áldását ereje adja, mellyel megnyilvánul bennetek.
Ti nők az utóbbi évszázadban ezt mintha elfeledtétek volna.
Éppen ezért vissza kell nyúlni a földi létezés természeti formájához, a gyökereitekhez, ősiségetekhez.
A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.
Tudjátok a helyeteket a világban!
Tudjátok milyen erő testesül meg bennetek!
Ne más erejéből táplálkozzatok, inkább ti legyetek mások életet adói.
A magyar nő mindig büszke volt tartalmi minőségére, mert olyan szentséggel rendelkezett, mely önmagát jelenítette meg a világban. Letisztult értékrenddel rendelkezett. Aztán az idők folyamán ez az értékrend eltorzult, és más értelmet kapott az otthon melege, a haza szeretete. Mire tanítjátok lányaitokat, fiaitokat?
Sokan sokféleképpen tanítjátok, de mindebben nincsen benne az ősiség törvénye, a haza becsülete. Nincs benne az az értékrend, amelyet felmenőitek hagyományoztak reátok.
Akkor hogy kívánjátok, hogy ők mindezt tovább örökítsék?
A Föld a ti otthonotok, hát vele kíméletesen bánjatok.
Táplálkozzatok erejéből, de ne használjátok ki Őt.
Az Ő megtartó ereje mindenen átsegít.
Hívd a Természet Asszonyát. Kérd a segítségét, hogy ébressze fel benned azt az erőt, azt a szent minőséget, melyet felmenőid, őseid hagyományoztak reád. Ez az erő a sejtjeidbe van elrejtve, csak életre kell hívnod magadból.
Létezésed forrását ne csak az Ég felé fordítsd, hanem tudatosan fordulj a Föld felé. Ápold vele a kapcsolatot, tápláld Őt, szeresd Őt.

És most lásd hogy megszülettél, ebbe a földbe születtél, ebbe az anyaföldbe születtél. Bölcsöd itt ringatott, ez a te hazád, ez a te otthonod.
Áldd meg léted mellyel életre hívtad magad ebbe a létezésbe, ebbe a térbe. S lásd magad kisgyermekként mikor a Föld Anya biztonságos ölében feküdtél. Érezted azt a szent megtartó erőt, mely természetes forrásként van jelen a létezésedben. Aztán ahogy cseperedtél, róla egyre inkább elfeledkeztél. Természetes állapottá vált az Ő léte.
Gyökereiden keresztül táplálkoztál belőle, de már feledésbe került benned, álomba szenderült ősi megtartó ereje.
Eljött az idő, hogy visszanyúljunk ősiségünk gyökereihez, az Anya Földünkhöz. Ő a mi megtartó erőnk, a mi támaszunk.
S mi nők egy teljesen más módon tudunk hozzá kapcsolódni mint a férfiak.
Ő a mi szülőterünk, a földi édesanyánk ebben a térben hozott minket világra, és mi ennek a létezésnek a továbbadói vagyunk.
Szeressük hát Őt, becsüljük hát Őt.
Járjunk mezítláb a fűben. Fűben, fában keressük gyógyító erejét, szívjuk magunkba éltető erejét.
A Föld Anya szelleme él, s magába fogadott minket, így hát bánjunk kellő tisztelettel vele. Áldott vagy a létezésben....

A Föld Anya szelleme szól hozzád,…..lélegezz, lélegezz…
Ne csak az orrodon, a szádon keresztül lélegezz, hanem lélegeztesd át a gyökereidet is……
Hagyd hogy a légzés ereje átjárja az egész testedet.
Érezd, hogy a légzés ereje által egy különös eszencia árad beléd, mely feltölti tested és megújítja. Engedd, hogy ez az erő most szétáradjon benned…..
Gyökereiden keresztül kapcsolódj az ÉN testemhez, és lásd csak milyen satnya és vékony szálakkal kapcsolódsz hozzám.
Gyökértelenné váltál, és valójában ez által nem tudod, hogy nyilvánítsd meg magad a földi létezésben.
Ha benned nincs meg a kellő erő, akkor hogy építenél olyan kapcsolatot ki velem, melyben biztosan a tengelyedben állhatsz, és az érzelmek vihara semmiből sem billent ki.
Emlékezz csak felmenőidre, őseidre, öreganyádra, nagyanyádra, szépanyádra,…..megtartó erejüket a földhöz kapcsolódó stabilitásuk adta.
A föld erejét magukba fogadva, az Égi világhoz fohászkodtak.
És ez a két megtartó erő, átsegítette őket a legnehezebb életszakaszon.
Mert hittek a földi létezésben és az égi elrendelésben. Ez a két erő határozta meg minden mindennapjaikat, ez vezérelte csillagukat.
Hát most figyelj magadra kedves, erősítsd meg földi gyökereidet.
Lásd és érezd, hogy egy vagy vele a létezésben…..szívedből küldj fénysugarat az anyaföldbe, az egész földkerekségbe.
Tápláld csak szeretetteddel hálaként, amiért Ő megtart téged.
Lassan érezni fogod, hogy ez a szeretet átjárja az egész testedet,…..látod magad előtt a tavasz ezer színben pompázó csodáit,….színek és illatok kavalkádja kúszik be belső teredbe. …Látod, már csupán a látványtól is töltődsz, ….csak engedd magadba az energiaáramlást…..
Az energiahullám egyre inkább felerősödik benned, és te látod és érzed, hogy gyökereid egyre vastagabbá, terebélyesebbé válnak, és egyre mélyebb pontig tudsz lenyúlni gyökereiddel a Föld tengelyéig……
Lásd és érezd megtartó erejét, a stabilitást, az áramló energiát köztetek….
Hozd fel a gyökereiden keresztül a Föld erejét, ………….
A Föld Anya ereje pulzálva kúszik fel a méhedbe.
Érzed az erőt, mely akár most akár fájdalom is lehet….csak hagyd, hogy ez az erő szétáradjon benned.
Csak hagyd, hogy a Föld Istennője magától tegye a dolgát….
Most figyelmedet irányítsd a belső teredre, a szívedre,….
Szívcsokrod kitárul, és mély szeretet érzés jelenik meg benned.
Érzed, hogy egy vagy mindennel, és a mindenség is egy veled.
Egy sóhajt küldesz az Univerzumba a Mindenség Anyjához, és kéred Őt, hogy hasson át megtartó erejével, vegyen körbe lágy ölelésével..….
Érzed ahogy átjár a létezés isteni forrása, kivel egy vagy a teremtésben,…..
Most engedd, hogy áthasson és minden egyes porcikádat betöltse a földi és az égi erő hullámzása.
Majd a szívteredből nyíló fényátjárón keresztül, érkezz meg méhed terébe….
Engedd, hogy a szívedből áradó kristályfény lágy zuhatagként folyjon a kelyhedbe, a méhed szent terébe….semmit se tégy, csak lazulj bele a folyamatba….engedd át magad a folyamatnak, ami egyre mélyebbre és mélyebbre visz magadban…
Megérkeztél az őstóba, mely méhedben ered. Itt az ideje, hogy elmerülj ebben a tóban, és feltárd a fájó emlékeidet…..
Nem kell belemerülnöd a feljövő emlékek megélésébe, csak kívülről szemlélni mintha egy filmet néznél. A legfontosabb, hogy megértést kapj, hogy a felmerülő élethelyzethez mivel járultál hozzá, mit tanultál belőle, miért történhetett meg veled, és ez az emlék a jelenedre is hatással van-e és befolyásolja-e az életedet.
Most pedig kérd meg a Méh-tudatosságodat, hogy tárja fel előtted azokat a sejtmemóriába ágyazott mélyen elrejtett emlékeket, melynek hatására sérült a nőiességed.

Szüld ki magadból mindazt a fájdalmat amit életeid során magadba rejtettél…..


Az itt lejegyzet írás és gyakorlat továbbadható, de tanfolyam, csoportfoglalkozás anyagaként nem felhasználható, mivel a saját szellemi termékemet képezi.  Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése