2022. február 21., hétfő

Boldogasszony üzenete

 
Boldogasszony üzenete:
2022. Jégbontó havának 4.-ik napján.
Szívetekben béke legyen, csakis a szeretet úját járjátok!
Ez a szeretet tud teremteni egy Új Világot, egy szebb, egy újabb valóságot, mint amiben most éltek.
A szeretetlenség eluralkodott a világotokban!
Egymás bántjátok, s egymás ellenére tesztek, nem törődve azzal, hogy mi zajlik a másik ember lelkében és életében! Nincs meg a megértés, a könyörület a másik ember iránt!
Szenvedésében nem nyújtotok feléje segítő jobbot, csupán a magatok dolgával foglalkoztok, - ez jellemző túlnyomó részben reátok emberek.
Hol van bennetek a szív szeretete, a segítő szándék, amellyel megnyilvánultok embertestvéreitek felé?
Lassan egy Új Világ köszönt rátok, s Ti sokan már ennek a kapujában álltok,- de ide csak a nyitott szívűek kapnak belépőt.
Akinek szíve telve van jósággal és szeretettel, megértéssel!
Egy Új Világ van kibontakozóban előtettek, s csakis Tőletek függ, hogy ide ki léphet be.
A régi világ falai omladozóban vannak.
Minden ami régi, s nem az igaz értékeket képviseli, összeomlik, mert nem menthető át az Új Világba, nincs jogosultsága ott létének. És így van ez az emberekkel is.
Aki nem képes megújulni, nem képes megnyitni a szívét a magasabb szeretet felé, az nem kap belépőt az Új Világba!
Az Új Világ egy olyan térben helyezkedik el, melyben a szív által teremtesz. És ez a teremtés csakis szívbéli lehet!
Itt már nincs helye az akarásnak, annak, hogy mindenáron és mindenkin keresztül megvalósítsd a céljaidat!
A meleg, szerető jelenlétnek van helye ebben a világban ahová vezetlek bennetek,- a feltételnélküli szeretetnek,- mely útmutatóul szolgál életetekben.
Nyissátok meg a szíveteket Kedveseim!
Kapcsolódjatok Önmagatok isteni Forrásához, a Végtelen Örök Szeretethez, amely vezet és támogat bennetek!
Csakis így léphettek előre, így léphettek be az Új Élet, az Új Kor hajnalán keresztül azon a kapun keresztül az Új Világba, mely a végtelen szeretet és összetartozás minőségét jeleníti meg magában, mert ez az Új Kor ismérve.
Áldott Magyar Népem!
Szomorúan tekintek reátok, mert az összetartozás, az egymás irányában megnyilvánuló szeretet nem az erősségtek!
Elmentetek egy olyan irányba, s ezt túl sokan megtettétek, amikor nem egymásért, hanem egymás ellenére tesztek.
Hol van itt a szív szeretete, az együttérzés, az összetartozás minősége?
Magyarok! Mivé lett Országotok?
Őseitek szomorúan néznek reátok, bánatos a szívük.
Földjeiteket, melyet örökségül kaptatok, elherdáltátok, s betontömbökbe költöztetek, valóságotok egy virtuális valóság lett, s abban élitek le az életetek.
Magyarok vagytok, vagy csak annak mondjátok magatokat?
Sokan vért izzadva, testet, lelket nem kímélve teszik dolgukat, az isteni elhívásukat vállalva, de nem haladnak előre, mert korlátozva vannak.
Korlátozva vannak embertársaik iránt, akik nemcsak, hogy nem jobbító szándékkal közelednek feléjük, hanem az ellen rajtuk keresztül igyekszik porrá zúzni azt, amit felépítettek.
Magyarok! Megosztás lett a részetek!
Új Élet várományosai vagytok, de ez az élet csak a szeretet minőségében és megnyilvánulásában jelenhet meg!
Abban a támogató jelenlétben, amelyben megértéssel, támogatással fordultok egymás felé, nem elkülönüléssel, s ártó szóval bántjátok, s bélyegzitek meg egymást!
Őseitek nem ezt a mintát adták át néktek!
A Haza becsülete semmisé vész, kiárusítjátok terményeiteket, földjeiteket felszabdaljátok és idegen kézbe adjátok!
Mivé lettél Magyar Népem?
Minek kell még történnie ahhoz, hogy felébredj ezer éves álmodból?
Szomorú vagyok, könny hull a szememből, fájdalom van a szívemben, mert látom Országom szenvedését!
Látom, hogy veszik el minden, ami eddig érték volt!
Kevés ember maradt itt ebben az Országban, aki meg tudja nyitni szívét a szóra,- Szeress, segíts, támogasd Nemzettestvéredet!
Oly annyira eluralkodott a gonoszság a világotokban, hogy ezeknek a szavaknak már nincs értéke, nincs jelentősége!
Magyar Népem állj fel, egyenesítsd ki görnyedt hátadat!
Légy újra büszke, tudatos magyar, aki megtartja Ősei értékét, nem hagyja elveszni Nemzeti kincseit!
Nyisd meg szívedet a szépre, a jóra, a becsületes életre!
Nyisd meg a szíved arra az életre, amelyben Isten társteremtőjeként vagy jelen ebben a térben, ezen a Földön, a Magyar Földön!
Becsüld meg azt, amit Őseitek örökül hagytak reátok!
S legfőképp ne árusítsátok, adjátok el Országotok, s ne helyezzétek olyan kézbe, melybe Őseitek soha sem helyezték volna!
Legyen újra érték a magyar becsület, a szó, melynek súlya van!
Anyátokként állok előttetek, kérlek benneteket,- Teremtsetek Új Életet, Új Jövőt, melyben a Nemzet felvirágzik!
Áldottak legyetek, szívvel éljetek és teremtsetek!
Áldás!
Belső Hang által lejegyezte: Szokolai-Lendvai Katalin2021. augusztus 15., vasárnap

Nagyboldogasszony napi üzenet. Az elköteleződés ideje jött el!

 Nagyboldogasszony napi üzenet. Az elköteleződés ideje jött el!
2021. Új kenyér havának 15.-ik napján.

Áldón tartom feléd a kezem, és hívlak,- jer Velem.
Egy új, egy különös világot mutatok neked, melynek lehet még nem készültél fel a befogadására.
Csend van, béke, mozdulatlan jelenlét,……aprócska fények villannak, s egy pillanat alatt megváltozik minden.
Az emberekről lehull a lepel, és az álarcok alól előbújnak az igazi arcok, azok a jellemvonások, melyet eddig magukban hordoztak.
Vége van a játszmának, az illúzió világa a mai nappal végett ér!
Egy olyan világba érkeztek, ahol a benned lévő szeretet áramlása vezet.
Ő az isteni útmutatód, a vezérlőcsillagod, aki megmutatja neked az utat, hová lépj, s milyen cselekedetekkel nyilvánulj meg.
Az álarcok levétettnek!
Mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, kendőzetlenül színt kell vallania!
Az elköteleződés ideje jött el!
Az az idő, amikor már csak tiszta lapokkal „játszhattok”.
Eldöntheted milyen teremtéssel nyilvánulsz meg a létezésben, eszerint alakul besorolásod a valós világban.
Egy új tér nyílik, a Napkapu befogad, letetted a játszmáidat, s levetted az álarcaidat.
Gondold hát át mi a fontos számodra a mai napon.
Ne a biztonságot keresd!
A létezésre mondj igent! Arra a létezésre, mely számodra az életet jelenti, azt a valóságot, melyben megnyilvánulsz és teremtőként éled az életed!
A mai nap fordulópont az emberiség számára, mert így vagy úgy de színt kell vallaniuk. Az álarcok ideje lejárt!
Fényemmel betakarlak, s anyai ölembe vonlak bennetek.
Mártózzatok meg ebben a mély, szeretetteljes ölelésben!
Nyissátok meg szíveteket a leghatalmasabb isteni Szeretet Forrása felé, hadd lényegítse át lelketek!
Akik az Új Világba vétettnek, ma egy erős energetikai áthangoláson mennek keresztül. Egy új tér nyílik meg számukra.
Ezt a teret nem kívül, hanem magatokban találjátok meg.
Ez a tér a magasabb dimenziókkal kapcsol össze, és egy új létformába vezet át bennetek.
Gondolataitokra, cselekedeteitekre figyeljetek!
A múlt lezárására törekedjetek!
Saját határaitokat húzzátok meg!
Ne engedjetek az e világi kísértésnek, amely el akar vonni az új Világba érkezésetektől!
A mai napon szakíts időt az elcsendesülésre, arra, hogy megérkezz Önmagad isteni részéhez, ahhoz a Forráshoz, amely benned teljesedik ki.
Kapcsolódj össze vele, válj eggyé vele, hogy innentől fogva már Ő mutassa az utat a létezésedben!
Áldás!
Belső Hang útján lejegyezte: Szokolai-Lendvai Katalin
(A fotón Magyar Feltámadás selyemalkotásom látható)
2021. március 26., péntek

Hogyan váljunk Boldog Asszonnyá?

 

 

Nőiségünk felszabadítása,- Az Anya-seb.

 


Nőiségünk felszabadítása,- Az Anya-seb.

"Egyetlen módon gyógyíthatod meg az Életed.
Ha magadba merülsz és önmagadat gyógyítod meg.
Békét kötsz magadban minden múltbeli eseménnyel, traumával, félelemmel, bánattal. Az Életed benned zajlik.
És ennek a legfélelmetesebb része, hogy Neked kell önmagadba nézned, nem teheti meg más helyetted."
(Robert G. Smith)
- Az Anya-seb egész életre hatást gyakorol ránk ha nem kerül feloldásra. Azok az információk amelyek ebből a "sérülésből" származnak, mélyen beívódnak és megjelennek a sejtjeink információs rendszerében és egy hasonló megélés hatására azonnal bekapcsolnak.
Sok párkapcsolat is ezért megy tönkre.
Az anya és lánya közti ellentétek melegágya a meg nem értés, ami a későbbiekben elszenvedett fájdalomként, konfliktusként jelentkezik a kapcsolatukban.
Sok esetben az anya az elrontott életét látja a lánya életében, vagy épp ellenkezőleg egy olyan életet szeretne számára megvalósítani amelyet Ő magának álmodott meg.
Ebben az esetben a nézetkülönbség már konfliktusként jelentkezik.
Ahogy a fentiekben említettem, az Anya -sebből származó sérüléseink meghatározhatják az egész életünket. Szinte életünk minden szegmensére hatással lehet egy ilyen destruktív megélés.
A magzati korban kialakult sérülések pedig melegágyává válhatnak életünk különböző területén megélt sikertelenségünknek.
Félelem, szorongás, kisebbségi érzés, megfelelni akarás, párkapcsolati probléma és még sok más minden ehhez a gyökérokhoz vezethető vissza,- amelyet addig hordozunk sejtjeink információs rendszerében, ameddig az nem kerül feltárásra,- nem alakul át megértéssé, elfogadássá, elengedéssé, Önmagunkhoz megérkezésé.
Generációs és kollektív rögzült mintákat tudunk feloldani ezáltal.
Felszabadítjuk magunkat rögzült sémáink alól, elfogadással és szeretettel fordulunk Önmagunk felé,- és életünk innentől egy új mederbe helyeződik.
- Mit tehetünk ilyenkor?
Az uralmunk alá vonjuk mindazokat a tényezőket amelyek hatással vannak a bennünk kialakuló viszálynak.
Egy olyan módszerhez folyamodunk amelyben jelen a van a megértés, az elfogadás, az az intermezzo, amelynek kiiktatása által a folyamat magától rendeződik.
A megértés és elfogadás fő szempontként kell, hogy jelen legyen, mert különben nem tudunk előre haladni.
- Hogy oldhatjuk fel egy konkrét problémát?
Mindenképpen a gyökérokhoz érdemes visszacsatolódni.
A gyökér megmutatja tévedéseinket, hamis megéléseinket, mindazt az élethelyzetet amiből maga a probléma kialakult. Egy konfliktus rendezési tervnek kell létrejönnie.
Az Anya -sebnél az ŐSBIZALOM visszaállítása a legfontosabb,- ezáltal tudunk visszatérni az eredethez,- eredendőségünkhöz.
Szeretettel: Szokolai- Lendvai Katalin
Amennyiben szükséged ehhez a témakörhöz kapcsolódó érzelmi oldásra, a kötöttségek alóli felszabadulásra, szeretettel a segítségedre vagyok ebben. Áldás!
lendvaykatalin@gmail.com
06/20/380-5100
Anya sebről bővebb írás itt található:


Engedjétek meg, hogy egy saját tapasztalatomat osszam meg az Anya-sebbel kapcsolatban, amire a kezeléseim során tettem szert.
A jelen életre fókuszáljunk, ami a megszületéssel indul, amit már a lélek tudatosan él át. Rengeteg fóbiát hozhatunk magunkkal az itt átélt élmény hatására, amit elfelejtünk, de később oka lehet különböző megmagyarázhatatlan szorongásoknak, félelmeknek.
Az sem mindegy, hogy az anya milyen érzéssel várja gyermekét.
Hiszen ő már mindent érez, a különböző ingerek már a magzati életben hatnak rá, (ami később megnyilvánulhat: félelem, pánik, stb..) formájában.
Munkám során (az anyaméhben eltöltött időszakról), sokkal több volt a negatív beszámoló, mint a pozitív. Bizonyos jelenkori szituációban, mint pl.: fulladás, bezártság érzés, szorongás, és sok más ilyen jellegű tünet, a méhen belül eltöltött időszak, vagy a szülés folyamata közben átélt eseményre vezethető vissza.
Ezek a történések az aurában, az adott helyen, energetikai blokk formájában nyilvánulnak meg.
Amit úgy tudunk kioldani, hogy mélytudat szinten visszavezetjük a kezelt személyt, az adott időbe és helyzetbe. Itt újra átéli, a már „elfelejtett emlékeket, a sejt információs rendszeréből feloldjuk az ehhez kapcsolódó érzelmeket. Ezáltal már tudatosan értelmezi, behelyezi, hogy az életére milyen hatással van, és így az emlék súlyát is feloldja, ami által az energetikai blokk is feloldódik.
A kezelés után, az aurában is szoktam egy tisztítást, energetikai összehangolást végezni, ezáltal helyre állítva az illető energetikai rendszerét. Minden embernek meghatározó szerepet tölt be életében a fent említett időszak. Akár elfogadja azt akár nem, ezen értékrendek szerint alakul az élete.
Ha szeretettel várták, ő is nyit a világ felé,- befogadó és elfogadó lesz. Ha probléma volt a fogantatásnál, kihordásnál, születésnél, a fogadtatásnál, akkor valószínű, hogy egész életében meg akar felelni a körülötte élő embereknek. El akarja fogadtatni magát, bizonyítani akar, és nem saját személyiségét adja.
A szülő és a gyermek közt zajló konfliktus is visszavezethető ide.
Számos esetben oka, hogy valamelyik szülő nem akarta, vagy nem várta örömmel gyermekét.
Mivel a magzat már tudatos lény, ezt mind átéli, hisz érzékel, - de valójában kiszolgáltatott helyzetben van az anyaméhben.
Ebben a helyzetben, áttudjuk átvenni sejtszinten az anyától az ő félelmeit, hisz még egységben vagyunk. Sejtszinten tároljuk ezeket, és áthozzuk a megszületést követő életszakaszba (de a tudatunk mélyen lezárja azt).
Ha az élet során hasonló inger, és hatás ér bennünket, - nem tudjuk felismerni az érzést, mert „elfelejtettük” honnan is származik, de a probléma viszont jelen van.
Ebben a mélytudat állapotban el tudjuk fogadni a nem kívánt terhesség állapotát is.
Át tudjuk érezni édesanyánk gyengeségeit, azonosulni tudunk vele. De itt fontos a megértés, hogy ez valójában nem a mi érzésünk, csak átvettük tőle. A megértést minden esetben elfogadás, és megbocsátás kell, hogy kövesse. A születésnél még problémát jelenthet az előző élet megszületésének körülményei is.
Áthozhatja ebbe az életbe, a múltban megélt negatív hatásokat. Meg kell értetni a pácienssel, hogy már nem azonosulhat azzal a személlyel.
Nagyon sokan nem mernek szembenézni a problémájukkal, vagy nem találják meg a megfelelő megoldást. Mindenképpen megkönnyebbülést jelent az illető számára, amikor megértést kap az életében előforduló akadályozó tényezőkre, és ezáltal egy magasabb életminőségbe léphet. Áldás!
Szeretettel: Szokolai- Lendvai Katalin

ANYA- SEBBEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEITEKRE A VÁLASZOM:
Kedvesek!
Többen kérdeztétek az elmúlt időszakban, hogy történik az Anya-seb oldása és, hogy van-e közös gyógyító meditáció ebben a témakörben. Az előbb is kaptam egy ilyen jellegű levelet ebben a témakörben. Erre a témára válaszolva írom alábbi soraimat, hiszen egyenként nem tudom mindenkinek kifejteni.
1. Van közös gyógyító meditációm ebben a témakörben?
- Nem tudok ezzel témakörrel kapcsolatban általános gyógyító meditációt átadni számotokra. Azért nem tudok, mert ez az oldás olyan specifikus, a megélések annyira egyéniek, és akkora odafigyelést igényelnek,- az istenivel teljes belső összekapcsolódással kell jelen lennem benne, és vezetnem a pácienst, amiért felelősséggel tartozom. Minden Anya- seb oldás egyéni, hisz MI is egyéni individuumok vagyunk.
Az Anya-seb oldásának levezetését az Égiektől kaptam, egyéni és gyökeres változásokat idéz elő az ember életében ha szembe mer nézni az elakadásaival, fájdalmaival, sebzettségeivel. De csak akkor ha bele mer ereszkedni, és bármilyen fájdalom tőr elő az oldás során azt a vezetésemmel hajlandó feltisztítani magából.
Nincs két egyforma Anya-seb oldás! A tematikát megkaptam az Égiektől, de mindig az illető megélésétől függ az oldás levezetése amit belső Hang általi vezetéssel és rálátással kapok meg.
Jelenleg mindez messengeren, vagy telefonon zajlik előzetes megbeszélés alapján. Nem szükséges egy fizikai térben tartózkodnom az illetővel, mert így is látom, érzem a történéseket, vezetnek az Égiek. Az oldás mélytudat szinten történik, ahová én vezetlek le, ezáltal egy mélyebb szintre kerülsz Önmagadhoz, és a tudatallatidból, sejtmemóriádból hozzuk felszínre a sérüléseket.
Az Anya-sebnél az Ősbizalom visszaállítása a legfontosabb, mert ezáltal tudunk visszakapcsolódni az eredethez=eredendőségünkhöz.
2, Hogyan tudja az illető mindezt feltisztítani magából?
Átadással, megéléssel, felismeréssel, megértéssel, megbocsájtással, az elengedéssel, sírással. Megértés-felismerés által, mert a generációs mintaként végig vezetem azon a folyamaton, hogy értse meg az illető, - mindez a minta, hogy jelenik meg az Ő életében is.
Milyen megélések származnak belőle?
Hogy viszed tovább akaratlanul is ezt a mintát....stb.
Mindenféleképpen a gyökér okot kell feltárnunk.
És a megélésekkel, felismeréssel, elengedéssel, megbocsájtással feloldjuk a sejtmemóriában lévő destruktív programot.
3. Miben nyilvánul meg az Anya-seb?
Ezzel a témakörrel kapcsolatban bővebben a Meditációk kategória pont alatt találjátok meg az írásomat.
Az Anya-seb a női lét fájdalma, amit a nők generációról generációra adnak tovább.
Az Anya-seb a következő fájdalmaktól tevődik össze:
- Akaratlanul is de összehasonlítjuk magunkat más Nőtársunkkal.
- Nem felelek meg, nem vagyok elég jó érzés.
- Szeretethiány.
- Kisebbségi érzés, önértékelés zavar.
- Bűntudat, szégyen, áldozat minta.
- Nem vagy biztonságban, nem tudsz megállni a saját lábadon, önértékelési zavaraid vannak.
-Túlzott merevség.
- Félelem, szorongás.
- Édesanyáddal, gyermekeiddel, pároddal rossz kapcsolat.
- Nem tudsz tartós, boldog párkapcsolatban élni.
-Nem tudod megélni a nőiességedet.
- Félsz az egyedül léttől.
- Gyermekvállalás sikertelensége is benne van ebben a témakörben
- Evési zavarok, depresszió stb....
4. Hogyan oldunk fel egy konkrét problémát?
Mindenképpen a gyökérokhoz vezetlek vissza benneteket.
A gyökér megmutatja a tévedéseinket, hamis megéléseinket, mindazt az élethelyzetet amiből maga a probléma kialakult.
Egy konfliktusrendezési tervnek kell létrejönnie, hisz az Anya-sebek meghatározzák az egész életünket, és életünk minden szegmensére hatással vannak.
Bízom benne kérdéseitekre választ kaptatok.
Anya-sebbel kapcsolatos írásaimat bővebben itt olvashatjátok:
https://www.facebook.com/.../1576273129223899/post_tags/...
Áldás!


Nem attól vagy igazi nő, hogy szép az arcod, hogy jó az alakod

 

"Nem attól vagy igazi nő, hogy szép az arcod, hogy jó az alakod, hogy hosszú hajad van, hanem attól, ahogy viselkedsz, hogy van benned érzelem, hogy sugárzol és magabiztos vagy.
A szépség nem más, mint a kisugárzás, amikor nincs benned zűrzavar, amikor a lelked rendben van, amikor árad belőled a szeretet. És ezt csak úgy tudod elérni és megtartani, ha elfogadod magad úgy, ahogy vagy, nem akarsz megfelelni másoknak, nem érdekel más véleménye, mert tudod, hogy vannak dolgok, amiben TE sokkal jobb és különlegesebb vagy, mint más!
A szépség nem hosszú haj, vékony lábak, barna bőr vagy hibátlan fogsor.
A szépség az, amikor valaki sírt, és most mosolyog.
A szépség a seb a térdeden, amit kiskorodban szereztél amikor elbotlottál.
Az, amikor a szemed alatt karika van, mert a szerelem nem hagyott aludni.
Az az arckifejezésed amit akkor vágsz, amikor reggel megszólal az ébresztő.
Az, amikor lefolyik a sminked zuhanyzás közben.
Az a nevetés, amikor mondasz egy viccet, de csak te érted.
Az, amikor találkozik a tekinteted az Övével. A szépség az idő húzta vonalak összessége.
A szépség amit belül érzünk, de kívül is megmutatkozik.
A szépség a sebhelyek, amiket az idő hagy rajtunk.
Minden fájdalom és szeretet, amit az emlékek belénk véstek. A szépség az, hogy hagyod magad ÉLNI.".

2021. március 10., szerda

A női minőség két féle összetevőből áll....

 
A női minőség két féle összetevőből áll, Lilithből és Évából.
Lilith a szexy, csábító démon, a szerető, a szajha, Éva pedig a finom lágy, szerelmes, visszahúzódó, anyáskodó, gondoskodó.
Bármelyiket is ítéled el, magad felett mondasz ítéletet!!!
Nincs mese, Univerzális törvények szerint a bennünk élő Nő ebből a két aspektusból áll. Akkor tudsz a középpontodban lenni, ha a kettő egyensúlyban és barátságban van meg benned.
Ahogy a világban látszik ez az egyensúly elég rendesen el van billenve a Nőkben, a minden áron megfelelés miatt. Vagy játsszák a szajhát és minden Férfit az ujjuk köré akarnak csavarni, vagy pedig a szende szűzet, a sarokban ücsörgőt, a- „ Jajj csak észre ne vegyélt”. Egyik sem túl jó stratégia. Ha meg tudja egy Nő magában találni, mind a két esszenciális erejét Lilithet is és Évát is, akkor tud az Istennői minőségébe beleállni, amire valljuk be őszintén minden Férfi vágyik.
Mert igen, azoknak a drága Férfiaknak mind a két énünk kell. Nem csak az egyikkel akarnak lenni, hanem a teljes és kerek Nővel.
Titkon minden Férfi megnézi, ha csak egy pillantásra is azt a Nőt aki éppen a Lilitjében áll és mer csábítani, szexy lenni, viszont ez túlságosan mélyen hat, így elfelejtődik a Nőben, hogy van benne egy Éva is.
Éppen ezért azok a hölgyek akik a Lilith energiáját használják erősen, azok sajnos nagyon erős önértékeléssel is küzdenek, ezzel az erővel akarnak érvényességhez jutni, egy kis figyelmet kierőszakolni.
Az Éva energiát működtető Nők is szintén önértékelésük miatt vannak csak az Évában, mert nem mernek a szexuális energiájukkal játszani, mondván: -„Nem vagyok én elég jó ahhoz, Nem vagyok jó Nő”… és egyéb nézeteik miatt ezzel játszmáznak.
Mert sajnos mind a két esszenciális erő, külön-külön csak emberi játszma.
Kizárólagosan együtt tudnak erővé válni, ha Lilith és Éva barátságot köt, bennünk Nőkben.
Fádler Edit

2021. március 9., kedd

Sophie Bashford: Szakrális Nő – Papnő

 "A nő, akit egy férfi választ, meghatározza a férfi egész létét. Vannak szelíd nők, akik mellett a férfi léte biztonságos és előre kiszámítható lesz.
De vannak a vad, spirituálisan felébredett nők, akik úgy megkavarják egy férfi életét, hogy ő kénytelen lesz változni és változtatni…
Nehéz dolog fékezhetetlen, felébredett nőnek lenni, mert a férfiak szeretik a biztonságos utat járni.
“Ha azt választod, hogy egy olyan nőt szeretsz, aki felébresztette magában a női erejét, akkor meg kell értened, hogy új, szélsőséges és veszélyes terepre lépsz be, te sem alhatsz tovább. Ha ilyen nőt választasz, a Lelked minden része izgalmi állapotba kerül, nem csak a férfiasságod vagy a szíved.
Ha átlagos életet szeretnél, válassz inkább egy átlagos nőt. Ha szelíden folyó életet akarsz, akkor csak olyan nőt keress, aki hagyta már magát megszelídíteni. Ha Sakti istennő lágyan csobogó patakjába szeretnéd belemártani a lábujjaidat, akkor maradj a biztonságos, megszelídített nővel, aki még nem vetette bele magát a Szent Nőiség vad óceánjába.
Kényelmes olyan nőt szeretni, aki még nem élesztette fel magában a belső, szent erőt, mert ő nem fogja megnyomni a gombjaidat. Nem fog kihívások elé állítani. Nem fog arra ösztökélni, hogy légy a legjobb Önmagad, ami csak lehetsz. Nem fogja felébreszteni Lelked azon elfeledett, elnémított részeit, amelyet arra emlékeztetnek, hogy lehet az Élet ennél sokkal több is.
A biztonságos, szelíd asszony csodálatosan kielégítő és megnyugtató lesz az egód, a szíved és a tested számára. Csendesen kísér majd téged és úgy fogod érezni, hogy szükség van rád, felelős vagy dolgokért, beteljesíted férfi szerepedet. Ha ez elég számodra, fogadd el, szeresd őt tiszta szívből, maradj hű hozzá, és köszönd meg minden nap a kedves, veszélyt nem jelentő női jelenlétét az életedben.
Ha ez nem elég neked – ha a szíved, a tested és a szellemed a „másik fajta asszony” iránt vágyakozik, a Vad Nő után – akkor tudd, hogy a Lélek-formáló változás edényének peremén egyensúlyozol. Tudd, hogy komoly választás a tiéd, karmikus következményekkel.
Ha azt választod, hogy egy olyan nő aurájába és testébe hatolsz, akiben tombol a spirituális tűz, akkor elfogadod, hogy a növekedéshez szükséged van bizonyos veszélyre és kockázatra. Ha egyszer elkezdesz egy ilyen nőt szeretni, akkor teljes felelősséget kell vállalnod azért a változásért, ami az életedben bekövetkezik.
Az életed nem lesz mindig álmoskásan kényelmes. Az életed nem fogja engedni, hogy a régi módon, és a megszokott rutin szerint éld; radikálisan új ízű és illatú lesz. Megéget a Vad Nő jelenlétének tüze, és ez a Fény elektromos szikrákat küld egész csakra rendszeredbe, ráhangolva téged az Isteni Elhívatásodra.
Ha azt választod, hogy szexuálisan és szerelemmel is egyesülsz egy felébredett nővel, akkor férfias bátorsággal, félelem nélkül kell besétálnod az Ismeretlenbe. De olyan ajándékokat kapsz majd, melyet az elméd fel sem képes fogni.
Be fog avatni téged a misztériumok és a mágia felfedezetlen világába. Vezetni fog téged, megbabonázva és szerelemtől részegen, az érzéki extázis és csoda vad erdejébe.
Megmutatja neked a szent egeket és az izzó csillagokat oly módon, hogy csodálkozni fogsz azon, hogy vajon ugyanazon a bolygón vagy-e, amelyen születtél.
Meg fog törni téged és feltépi a belsődet, hogy a heves és szenvedélyes szíved beleőrül a vágyakozásba.
Úgy fog látni téged, ahogy addig még senki. Bízni fog benned. Megbecsül. Méltányolni fogja az erőfeszítéseidet, amelyekkel boldoggá akarod tenni őt.
Minden jót, amit teszel, és minden jót, aki vagy, értékelni fog. Nem szalad el a sötétséged elől, mert a sötétség nem ijeszti meg őt.
Addig ölel, csókol, szeretget, amíg újjáéledsz. Olyan szavakat mond neked, amit a Lelked megért. Nem büntet meg, ha hibázol.
Hatalmas kockázat egy felébredett nőt szeretni, mert hirtelen nem lesz hely, ahová elbújhatsz. Minden lát, ezért olyan mélyen és teljesen tud szeretni, amire a szíved és a tested oly régen, oly szenvedélyesen várt… hogy azon fogsz csodálkozni, hogyan maradhattál életben addig, amíg nem találkoztál vele.
Ha egy ilyen nőt szeretsz, akkor azt a döntést hozod, hogy úgy éled az életed, hogy a Lelked lángra kap. Ha egyszer behívod az energiáját, többé nem maradhatsz ugyanaz.
Vállalj rizikót, vagy lépj hátra, maradj egy normális lánnyal és fogadd el, hogy az életed nem ilyen, hanem biztonságosabb, kényelmesebb és nyugodtabb lesz.
De légy biztos benne, hogy helyesen választasz, hogy nem fogod életed hátralévő részében azt a Női Varázserőt keresni, ami eltűnt a szemed elől."

2020. december 27., vasárnap

Önmagad Isteni Létbe emelése, a 2021-es év erről fog szólni.

Találkoztatok már Tündérország Királynőjével Tündér Ilonával?
Tündérország a szívetekben van jelen és a magasabb tudatban lakozik.
Ide csak úgy juthatsz el, ha tiszta a szíved és lélekben elkötelezett vagy az Isteni Fény iránt.
Míg ide eljutsz számos felkérdezés történik az életedben.
Ezek mind utad részei, és minden egyes "megpróbálás" után letisztultabb minőséget képviselsz,- és újabb és újabb kapuk nyílnak meg előtted a Tündérországba vezető utadon.
Most így év vége felé eljött az idő, hogy számot vess magaddal,- Hol tartasz ezen az úton, s meddig jutottál?
- Egyáltalán elindultál a szívedbe vezető úton, vagy külső utakat jársz be?
- Ha elindultál, mit kell még megtenned ahhoz, hogy belépj Tündérország kapuján,- szíved megnyíljon az ott jelen lévő csodára és magadhoz vedd azt a minőséged aki mindig is a részedet alkotta?
Tündér Ilona ott áll Tündérország kapujában és vár reád.
Várja, hogy megnyisd a szívedet és magadba fogadd ősi, letisztult minőségedet. És, hogy kik a kísérőid az ide vezető úton, azt lelked megmutatja néked.
SzarvasAnya a magyarok lélekvezető állata energiateredben jelen van, rajtad múlik, hogy kapcsolatba lépsz-e vele kéred a segítségét.
Ő elindít téged, elvezet a szív útján Tündérországba. De ehhez, hogy ide eljuss, számos még megosztottságban lévő részeddel kell szembenézned.
Utad ismeretlen tájakra vezet, saját mélységeidbe merülsz alá,- hogy a még rád nehezedő sötétség fátylait felszakítsd, helyette Új Fényt ragyogj magadba.
S ez az Új Fény egyre beljebb és beljebb vezessen a szív útján Tündérországba.
Nemesedj át, válj fénnyé, válj tündöklővé!
SzarvasAnya veled van, segíti támogatja ezt a folyamatot.
Magyar Nők és Férfiak!
Érkezzetek meg Önmagatok Isteni Forrásához, és ebből a Forrásból táplálkozzatok,- s vezessetek el mást is ehhez a Forráshoz, hogy minél többen táplálkozzatok ebből az Isteni Fényből, ebből az Isteni Forrásból ami az Új Világba ad belépőt!
Áldás!
Szeretettel: Szokolai-Lendvai Katalin
2020. Álom havának. 27.-ik napján.

 

Önmagad Isteni Létbe emelése, a 2021-es év erről fog szólni.
Arról a teremtésről, amit magad javára teremtesz.
Utad új utakra vezethet, mindez attól függ, hogy az emberi avagy az isteni mivoltoddal azonosulsz.
A magyarok lélekvezető állata SzarvasAnya az örök létezést, IstenAnya minőségét szimbolizálja. Az átnemesedést, a földi létből az istenibe válást. Azokat az örök minőségeket, melyeket lelkünk MAG-jában hordozunk.
Talpából kinővő gyökerek a Földhöz, agancsai az Éghez kötnek.
A NAP, melyet az agancsai között hord az Örök Fényt jelképezi.
Azt a Fényt, amely minden egyes lélekben eredendősége okán benne ragyog.
SzarvasAnya szólít: Jer velem!
Vedd magadhoz ősiséged, azt az erőt, amely mindig is részedet alkotta,- időtlen idők óta benned él.
Készüljetek az áttörésre, a megújulásra, az Új Életetek megteremtésére!
Áldjátok meg Földetek, az Életetek!
Áldjátok meg a Földön töltött minden egyes perceteket amellyel Új Életet teremtetek! Áldás!
Szeretettel: Szokolai-Lendvai Katalin
2020. Álom havának 26.-ik napján.
(A képeken selyem alkotásaim láthatóak)

 


 

2020. december 4., péntek

Ezzel a gyakorlattal visszanyered erődet - A jelen erőteljes, oszthatatlan gömbje

 

Ha megtanulunk teljes emberként élni a jelenben, szabaddá, erőteljessé válunk. A gyakorlatnak az alábbi 3 haszna van:

1. Tisztábban fogod látni az életet.
Jobban fogsz emlékezni a múltban tanult leckékre. Fel fogod ismerni, hogy nincs múlt és a megtanultak itt és most veled vannak.

2. Csökkennek félelmeid.
Megállíthatod a negatív jövőbeni események képeinek felidézését. Ezek a jövőképek alkotják a félelem alapját. Ezek nem valósak.

3. Több szabad akaratot és erőt fogsz megtapasztalni.
Amikor tudatunkat múltra, jelenre és jövőre osztjuk, azzal egy szellemi játékot űzünk vele, hogy ne lássuk meg tetteink következményeit.
Amikor homályos perspektívából indulunk ki, gyakran olyan döntéseket hozunk, amik eltávolítanak bennünket attól, amire vágyunk.

Íme a vizualizáló gyakorlat:
Olvasd el a lépéseket, majd csukd be szemed és hajtsd végre a gyakorlatot! Ha ki kell nyitnod a szemed, hogy beleless a leírásba, tedd meg nyugodtan!

1. Lépés: Csukd be szemed! Végy néhány mély lélegzetet! Mondd magadban: "Tudatom egy és oszthatatlan."!

2. Képzeld el a múltat, jelent, jövőt egy idővonalként! Nem lesz nehéz, mert általában ilyennek látjuk. Ezt nevezik lineáris időnek, mert egy vonalról modellezzük.

3. Az idő valójában nem egy vonal. Az idő, ahogyan mi gondolunk rá, gyakorlatilag nem létezik. Ezt tanította Henri Bergson.
Mondd magadnak: "Nincs múlt, jelen, jövő egymás utáni sorrendben"!
A tudatosságunk az, amit holisztikusan, holografikusan vagy lineárisan tapasztalunk meg. 


4. Kezdd el a vonalat a "múlt" végénél felgombolyítani! Képzeld el, amint a múlttal kezdve, a jelen pillanat felé haladva felgombolyítod az idő vonalát! Minden emlékkel, tapasztalattal, kapcsolatokkal együtt. Ez mind a jelen.
Ha a vonalnak olyan szakaszai vannak, amiket nem akarsz többé, mert fájdalmat, csalódást, magányt okoztak, akkor vágd ki őket és hagyd elúszni!

A múltnak csak azt a részét gombolyítsd fel, amit meg akarsz tartani! Ahogy gombolyítod a vonalat, a jelen pontja egyre nagyobb és nagyobb és fényesebb lesz, amint egy gömbbé válik. Ez a gömb a jelen erőteljes, oszthatatlan gömbje.

5. Most fogd a jövő vonalvéget és kezdd feltekerni a jelen pillanatra.
Szedd össze minden célodat, álmodat, reményedet, vágyadat és gombolyítsd fel a jelen pillanatra!


Nem leszel hatással az időre, mert az idő nem létezik. Az idővel kapcsolatos tudatosságodat változtatod meg. Amikor az úgynevezett jövőt is feltekerted a jelenre, a jelen gömbje egyre fényesebbé válik.

6. Most lásd, ahogy a jelen gömbje lüktet és ragyog az élettel teli erőtől! Ez az oszthatatlan erőteljes gömbje a jelennek lesz új tudatosságod szimbóluma.

Gyakorlással egyre fejlődni fogsz. Ismételd meg ezt a gyakorlatot bármikor, ha erőre van szükséged a jelenben!

Sajnos sokunknak szokásává vált tudatunkat szétdarabolni. Valóban azt hisszük, hogy a realitás osztott, mert ezt tanultuk.
Ha megtanulunk holografikus tudatosságban élni, azáltal megnő holografikus képességünk vágyaink megteremtésére és bevonzására. 

Christopher Westra üzenete

Forrás:
http://joportal.hu/johirek/7400?fbclid=IwAR1PNMvI8wQrM924gfKnExvmSdYfJdQfFlCSxe71yfufE9V_WqjSR78L-N4Vedd körül magad fénnyel.....

 

A belső utadon sok félelemmel találkozhatsz.
Alakítsd át ezt erővé, mely abból fakad, hogy a szeretet tüze él benned.
Ez a tűz feloldja a félelmeidet, a gátlásaidat, a megrekedéseidet.
Nézz rá úgy magadra mint egy Istennőre.
Vedd körül magad fénnyel, és engedd, hogy ebben a fényben mindaz ami már nem szolgál téged, nem rezonál együtt veled, feloldódjon s fénnyé váljon. Kapcsolódj össze Önmagad isteni forrásával, a Nagy Anya végtelen, mindent átölelő szeretetével.
És csak engedd, hogy ez a szeretet átöleljen, biztonságot adjon, s karjaiba tartson,- megtartson téged. Mert nem kell az utadat egyedül járnod, van egy támasztó erőnk, Aki mindig velünk van, csak kérnünk kell, hagyatkoznunk reá, bíznunk benne, hogy az Ő ereje a Mi erőnk, az Ő fénye a Mi fényünk, az Ő szeretete a Mi szeretetünk, mert Ő bennünk és általunk él és ragyogja ki a fényét a világba.
Áldás:
Szokolai-Lendvai Katalin

2020. augusztus 18., kedd

TÜNDÉR ILONA,- a NagyboldogAsszonyunk egyik megnyilvánulási formája....

Ilona napját ünnepeljük...Ilona,- Ilona, TÜNDÉR ILONA,- a NagyboldogAsszonyunk egyik megnyilvánulási formája, Aki az Eget és a Földet köti össze. A magyarok legősibb, legszentebb női minősége.
A bennünk lévő szépséget, lágyságot, örömöt, kacagást, kitárulkozást, befogadást, az élet örömét jeleníti meg.
Ő az, Akihez ha felemeljük a lelkünket, megnyitjuk a szívünket, egy más világba vezet minket. Abba a világba, amelyben még az aranykori mitoszok léteznek. Ahol csakis a feltételnélküli szeretet létezik. Nekünk Nőknek ezt a szeretet kell gyakorolnunk, ez a szeretet kell, hogy a legmagasabb minőségünkké váljon, mert ez a Magyar Nő útja.
A Magyar Nő útja, hogy tündérré váljon,- a szíve aranyként ragyogjon, magába fogadja a Napot, és ezt a Fényt feltételnélkül árassza magából.
Tengely legyen Ég és Föld között, és ebbe a tengelybe tudjon megérkezni a Férfi, aki az Ő szakrális párja.
Ezzel a fénnyel, (a Forrás fényével) tudja táplálni a körölötte lévő embereket, ezáltal megtartó erejévé válik a Családnak, a kisközöségnek és a Hazának.
MI Magyar Nők képesek vagyunk az átváltozásra, a tündöklésre, - hisz ez nem mitosz, hanem valóság. Tündér Asszonyaink is képesek voltak az átváltozásra, akkor mi miért ne tudnánk ugyanezt ezt megtenni? Ez a minőség bennünk is megvan, csak elő kell hívnunk magunkból, hozzá kell kapcsolódnunk ÖnMAGunk lecsupaszított részéhez. A megosztottságban lévő részeinket fel kell fényesítenünk, egységbe emelni, a teljességbe.
A Magyarok ŐsAsszonya nem hagyott el minket, Ő most is velünk van, a mai időben is vezet, támogat és oltalmaz minket.
Nyissuk meg hát feléje a szívünket és kérjük a támogatását, vezetését, óvó, védelmező jelenlétét!
Az alábbiakban szeretettel adom át Nektek üzenetét, melyet Tündér Ilona selyemképem festése közben kaptam tőle:
- Merjetek ÖnMAGatok lenni! Vállaljátok azt, AKIK EREDENDŐEN VAGYTOK! Lépjetek túl Önmagatok alkotta korlátain. Tárjátok szélesre szívetek kapuját, - s alkossatok egy ÚJ ÉLETET, - Magyar Asszonyyokhoz méltó életet!
Ősiségetek ne elrejtsétek, - előtérbe helyezzétek! SZÉPÜLJETEK RÁ A VILÁGRA! Merjetek többek lenni annál, akik most vagytok, hozzátok elő MAGotokból az EREDENDŐ LÉNYETEK.
Alkossatok SZÍV NEMZETET! Egymás megsegítéséért tegyetek!
Szavam nemcsak a Nőkhöz, a Férfiakhoz is szól!
Adjátok át magatokat az isteni Erőnek aki átalakít benneteket!
A keménység, a zártság már nem az újkori férfi ereje.
Az erő, amely bennetek kell, hogy megjelenjen az a szeretet.
A szeretet nem keverendő össze a gyengeséggel!
A szeretetben erő van, egy olyan tartományba helyez bennetek, amely kiemel a hétköznapok küszködéséből, s átemel egy olyan valóságba, amelyben tartást, emberi értékeket jelenít meg.
Merjetek változni, merjetek megnyílni, s elvetni a régi berögzült formákat. Tápláljátok magatokat új erővel, új lendülettel,- változzatok varázslatos Tündérfiakká, akik mellett az asszonyok biztonságban, szeretetben élik meg napjaikat,- ezáltal emelkedik a Család szellemisége, visszatérnek az eredendő értékrendek és visszatér a Haza becsülete.
Áldás legyen minden emberen, áldás legyen a Magyar Nemzeten!
Áldás!
SZERETETTEL OSZTOM MEG TÜNDÉR ILONA MEDITÁCIÓMAT, MELYBEN A MAGYARSÁG GYÖKEREIHEZ VEZETLEK EL BENNETEKET AHOL MAGATOKHOZ VEHETITEK TÜNDÉR MINŐSÉGETEK.
A MEDITÁCIÓ BEAVATÓ KÓDOKAT TARTALMAZ, AZ ALÁBBI LINK ALATT ELÉRHETŐ. ÁLDÁS!
Lendvay Katalin - Ilana