2020. december 27., vasárnap

Önmagad Isteni Létbe emelése, a 2021-es év erről fog szólni.

Találkoztatok már Tündérország Királynőjével Tündér Ilonával?
Tündérország a szívetekben van jelen és a magasabb tudatban lakozik.
Ide csak úgy juthatsz el, ha tiszta a szíved és lélekben elkötelezett vagy az Isteni Fény iránt.
Míg ide eljutsz számos felkérdezés történik az életedben.
Ezek mind utad részei, és minden egyes "megpróbálás" után letisztultabb minőséget képviselsz,- és újabb és újabb kapuk nyílnak meg előtted a Tündérországba vezető utadon.
Most így év vége felé eljött az idő, hogy számot vess magaddal,- Hol tartasz ezen az úton, s meddig jutottál?
- Egyáltalán elindultál a szívedbe vezető úton, vagy külső utakat jársz be?
- Ha elindultál, mit kell még megtenned ahhoz, hogy belépj Tündérország kapuján,- szíved megnyíljon az ott jelen lévő csodára és magadhoz vedd azt a minőséged aki mindig is a részedet alkotta?
Tündér Ilona ott áll Tündérország kapujában és vár reád.
Várja, hogy megnyisd a szívedet és magadba fogadd ősi, letisztult minőségedet. És, hogy kik a kísérőid az ide vezető úton, azt lelked megmutatja néked.
SzarvasAnya a magyarok lélekvezető állata energiateredben jelen van, rajtad múlik, hogy kapcsolatba lépsz-e vele kéred a segítségét.
Ő elindít téged, elvezet a szív útján Tündérországba. De ehhez, hogy ide eljuss, számos még megosztottságban lévő részeddel kell szembenézned.
Utad ismeretlen tájakra vezet, saját mélységeidbe merülsz alá,- hogy a még rád nehezedő sötétség fátylait felszakítsd, helyette Új Fényt ragyogj magadba.
S ez az Új Fény egyre beljebb és beljebb vezessen a szív útján Tündérországba.
Nemesedj át, válj fénnyé, válj tündöklővé!
SzarvasAnya veled van, segíti támogatja ezt a folyamatot.
Magyar Nők és Férfiak!
Érkezzetek meg Önmagatok Isteni Forrásához, és ebből a Forrásból táplálkozzatok,- s vezessetek el mást is ehhez a Forráshoz, hogy minél többen táplálkozzatok ebből az Isteni Fényből, ebből az Isteni Forrásból ami az Új Világba ad belépőt!
Áldás!
Szeretettel: Szokolai-Lendvai Katalin
2020. Álom havának. 27.-ik napján.

 

Önmagad Isteni Létbe emelése, a 2021-es év erről fog szólni.
Arról a teremtésről, amit magad javára teremtesz.
Utad új utakra vezethet, mindez attól függ, hogy az emberi avagy az isteni mivoltoddal azonosulsz.
A magyarok lélekvezető állata SzarvasAnya az örök létezést, IstenAnya minőségét szimbolizálja. Az átnemesedést, a földi létből az istenibe válást. Azokat az örök minőségeket, melyeket lelkünk MAG-jában hordozunk.
Talpából kinővő gyökerek a Földhöz, agancsai az Éghez kötnek.
A NAP, melyet az agancsai között hord az Örök Fényt jelképezi.
Azt a Fényt, amely minden egyes lélekben eredendősége okán benne ragyog.
SzarvasAnya szólít: Jer velem!
Vedd magadhoz ősiséged, azt az erőt, amely mindig is részedet alkotta,- időtlen idők óta benned él.
Készüljetek az áttörésre, a megújulásra, az Új Életetek megteremtésére!
Áldjátok meg Földetek, az Életetek!
Áldjátok meg a Földön töltött minden egyes perceteket amellyel Új Életet teremtetek! Áldás!
Szeretettel: Szokolai-Lendvai Katalin
2020. Álom havának 26.-ik napján.
(A képeken selyem alkotásaim láthatóak)

 


 

2020. december 4., péntek

Ezzel a gyakorlattal visszanyered erődet - A jelen erőteljes, oszthatatlan gömbje

 

Ha megtanulunk teljes emberként élni a jelenben, szabaddá, erőteljessé válunk. A gyakorlatnak az alábbi 3 haszna van:

1. Tisztábban fogod látni az életet.
Jobban fogsz emlékezni a múltban tanult leckékre. Fel fogod ismerni, hogy nincs múlt és a megtanultak itt és most veled vannak.

2. Csökkennek félelmeid.
Megállíthatod a negatív jövőbeni események képeinek felidézését. Ezek a jövőképek alkotják a félelem alapját. Ezek nem valósak.

3. Több szabad akaratot és erőt fogsz megtapasztalni.
Amikor tudatunkat múltra, jelenre és jövőre osztjuk, azzal egy szellemi játékot űzünk vele, hogy ne lássuk meg tetteink következményeit.
Amikor homályos perspektívából indulunk ki, gyakran olyan döntéseket hozunk, amik eltávolítanak bennünket attól, amire vágyunk.

Íme a vizualizáló gyakorlat:
Olvasd el a lépéseket, majd csukd be szemed és hajtsd végre a gyakorlatot! Ha ki kell nyitnod a szemed, hogy beleless a leírásba, tedd meg nyugodtan!

1. Lépés: Csukd be szemed! Végy néhány mély lélegzetet! Mondd magadban: "Tudatom egy és oszthatatlan."!

2. Képzeld el a múltat, jelent, jövőt egy idővonalként! Nem lesz nehéz, mert általában ilyennek látjuk. Ezt nevezik lineáris időnek, mert egy vonalról modellezzük.

3. Az idő valójában nem egy vonal. Az idő, ahogyan mi gondolunk rá, gyakorlatilag nem létezik. Ezt tanította Henri Bergson.
Mondd magadnak: "Nincs múlt, jelen, jövő egymás utáni sorrendben"!
A tudatosságunk az, amit holisztikusan, holografikusan vagy lineárisan tapasztalunk meg. 


4. Kezdd el a vonalat a "múlt" végénél felgombolyítani! Képzeld el, amint a múlttal kezdve, a jelen pillanat felé haladva felgombolyítod az idő vonalát! Minden emlékkel, tapasztalattal, kapcsolatokkal együtt. Ez mind a jelen.
Ha a vonalnak olyan szakaszai vannak, amiket nem akarsz többé, mert fájdalmat, csalódást, magányt okoztak, akkor vágd ki őket és hagyd elúszni!

A múltnak csak azt a részét gombolyítsd fel, amit meg akarsz tartani! Ahogy gombolyítod a vonalat, a jelen pontja egyre nagyobb és nagyobb és fényesebb lesz, amint egy gömbbé válik. Ez a gömb a jelen erőteljes, oszthatatlan gömbje.

5. Most fogd a jövő vonalvéget és kezdd feltekerni a jelen pillanatra.
Szedd össze minden célodat, álmodat, reményedet, vágyadat és gombolyítsd fel a jelen pillanatra!


Nem leszel hatással az időre, mert az idő nem létezik. Az idővel kapcsolatos tudatosságodat változtatod meg. Amikor az úgynevezett jövőt is feltekerted a jelenre, a jelen gömbje egyre fényesebbé válik.

6. Most lásd, ahogy a jelen gömbje lüktet és ragyog az élettel teli erőtől! Ez az oszthatatlan erőteljes gömbje a jelennek lesz új tudatosságod szimbóluma.

Gyakorlással egyre fejlődni fogsz. Ismételd meg ezt a gyakorlatot bármikor, ha erőre van szükséged a jelenben!

Sajnos sokunknak szokásává vált tudatunkat szétdarabolni. Valóban azt hisszük, hogy a realitás osztott, mert ezt tanultuk.
Ha megtanulunk holografikus tudatosságban élni, azáltal megnő holografikus képességünk vágyaink megteremtésére és bevonzására. 

Christopher Westra üzenete

Forrás:
http://joportal.hu/johirek/7400?fbclid=IwAR1PNMvI8wQrM924gfKnExvmSdYfJdQfFlCSxe71yfufE9V_WqjSR78L-N4Vedd körül magad fénnyel.....

 

A belső utadon sok félelemmel találkozhatsz.
Alakítsd át ezt erővé, mely abból fakad, hogy a szeretet tüze él benned.
Ez a tűz feloldja a félelmeidet, a gátlásaidat, a megrekedéseidet.
Nézz rá úgy magadra mint egy Istennőre.
Vedd körül magad fénnyel, és engedd, hogy ebben a fényben mindaz ami már nem szolgál téged, nem rezonál együtt veled, feloldódjon s fénnyé váljon. Kapcsolódj össze Önmagad isteni forrásával, a Nagy Anya végtelen, mindent átölelő szeretetével.
És csak engedd, hogy ez a szeretet átöleljen, biztonságot adjon, s karjaiba tartson,- megtartson téged. Mert nem kell az utadat egyedül járnod, van egy támasztó erőnk, Aki mindig velünk van, csak kérnünk kell, hagyatkoznunk reá, bíznunk benne, hogy az Ő ereje a Mi erőnk, az Ő fénye a Mi fényünk, az Ő szeretete a Mi szeretetünk, mert Ő bennünk és általunk él és ragyogja ki a fényét a világba.
Áldás:
Szokolai-Lendvai Katalin

2020. augusztus 18., kedd

TÜNDÉR ILONA,- a NagyboldogAsszonyunk egyik megnyilvánulási formája....

Ilona napját ünnepeljük...Ilona,- Ilona, TÜNDÉR ILONA,- a NagyboldogAsszonyunk egyik megnyilvánulási formája, Aki az Eget és a Földet köti össze. A magyarok legősibb, legszentebb női minősége.
A bennünk lévő szépséget, lágyságot, örömöt, kacagást, kitárulkozást, befogadást, az élet örömét jeleníti meg.
Ő az, Akihez ha felemeljük a lelkünket, megnyitjuk a szívünket, egy más világba vezet minket. Abba a világba, amelyben még az aranykori mitoszok léteznek. Ahol csakis a feltételnélküli szeretet létezik. Nekünk Nőknek ezt a szeretet kell gyakorolnunk, ez a szeretet kell, hogy a legmagasabb minőségünkké váljon, mert ez a Magyar Nő útja.
A Magyar Nő útja, hogy tündérré váljon,- a szíve aranyként ragyogjon, magába fogadja a Napot, és ezt a Fényt feltételnélkül árassza magából.
Tengely legyen Ég és Föld között, és ebbe a tengelybe tudjon megérkezni a Férfi, aki az Ő szakrális párja.
Ezzel a fénnyel, (a Forrás fényével) tudja táplálni a körölötte lévő embereket, ezáltal megtartó erejévé válik a Családnak, a kisközöségnek és a Hazának.
MI Magyar Nők képesek vagyunk az átváltozásra, a tündöklésre, - hisz ez nem mitosz, hanem valóság. Tündér Asszonyaink is képesek voltak az átváltozásra, akkor mi miért ne tudnánk ugyanezt ezt megtenni? Ez a minőség bennünk is megvan, csak elő kell hívnunk magunkból, hozzá kell kapcsolódnunk ÖnMAGunk lecsupaszított részéhez. A megosztottságban lévő részeinket fel kell fényesítenünk, egységbe emelni, a teljességbe.
A Magyarok ŐsAsszonya nem hagyott el minket, Ő most is velünk van, a mai időben is vezet, támogat és oltalmaz minket.
Nyissuk meg hát feléje a szívünket és kérjük a támogatását, vezetését, óvó, védelmező jelenlétét!
Az alábbiakban szeretettel adom át Nektek üzenetét, melyet Tündér Ilona selyemképem festése közben kaptam tőle:
- Merjetek ÖnMAGatok lenni! Vállaljátok azt, AKIK EREDENDŐEN VAGYTOK! Lépjetek túl Önmagatok alkotta korlátain. Tárjátok szélesre szívetek kapuját, - s alkossatok egy ÚJ ÉLETET, - Magyar Asszonyyokhoz méltó életet!
Ősiségetek ne elrejtsétek, - előtérbe helyezzétek! SZÉPÜLJETEK RÁ A VILÁGRA! Merjetek többek lenni annál, akik most vagytok, hozzátok elő MAGotokból az EREDENDŐ LÉNYETEK.
Alkossatok SZÍV NEMZETET! Egymás megsegítéséért tegyetek!
Szavam nemcsak a Nőkhöz, a Férfiakhoz is szól!
Adjátok át magatokat az isteni Erőnek aki átalakít benneteket!
A keménység, a zártság már nem az újkori férfi ereje.
Az erő, amely bennetek kell, hogy megjelenjen az a szeretet.
A szeretet nem keverendő össze a gyengeséggel!
A szeretetben erő van, egy olyan tartományba helyez bennetek, amely kiemel a hétköznapok küszködéséből, s átemel egy olyan valóságba, amelyben tartást, emberi értékeket jelenít meg.
Merjetek változni, merjetek megnyílni, s elvetni a régi berögzült formákat. Tápláljátok magatokat új erővel, új lendülettel,- változzatok varázslatos Tündérfiakká, akik mellett az asszonyok biztonságban, szeretetben élik meg napjaikat,- ezáltal emelkedik a Család szellemisége, visszatérnek az eredendő értékrendek és visszatér a Haza becsülete.
Áldás legyen minden emberen, áldás legyen a Magyar Nemzeten!
Áldás!
SZERETETTEL OSZTOM MEG TÜNDÉR ILONA MEDITÁCIÓMAT, MELYBEN A MAGYARSÁG GYÖKEREIHEZ VEZETLEK EL BENNETEKET AHOL MAGATOKHOZ VEHETITEK TÜNDÉR MINŐSÉGETEK.
A MEDITÁCIÓ BEAVATÓ KÓDOKAT TARTALMAZ, AZ ALÁBBI LINK ALATT ELÉRHETŐ. ÁLDÁS!
Lendvay Katalin - Ilana

2020. augusztus 13., csütörtök

Hathor Istennő üzenete: Az Új Kor Női Minősége

A nők többsége egy olyan utat választott magának mely nem az isteni út része.
Elfelejtette eredendő minőségét, eredendő létét, s egy olyan minőséggel ruházta fel magát, melyben megtagadja Önmaga isteni részét.
Féltek az erőtőktől Kedveseim!
Féltek attól, hogy az isteni eszencia szétáradása elindít bennetek egy olyan megvalósulást, mely által gyökeresen megváltozik az életetek.
Inkább maradtok a régi megszokott energiában, a régi megszokott létben.
Nincs meg bennetek az a ráhagyatkozás, az az isteni vezetettés, mely által egy új valóságot mertek írni magatoknak, és ebbe a valóságba azzal a bizonyosággal bele is mertek állni, hogy a Nagy Anya fogja a kezetek és vezet titeket.
Inkább benne maradtok egy rossz kapcsolatban, egy rossz létben, nem merítek Önmagatok isteni részét felvállalni, aki boldogan kíván élni, és át akar léptetni a korlátokon, a hamis begyökerezett minőségeken és szokásokon.
Állj meg egy percre Kedves és nézz mélyen magadba,- tedd fel magadnak a kérdést,- Mitől félek?
Miért nem merem megadni magamnak azt a boldogságot, melyet a bennem lévő Istennő teljeséggel megszeretne élni rajtam keresztül?
Most egy táncra hívlak el Téged, az Istennők táncára, mely életeken át táncolja a táncot és oldja fel a régmúltból hozott berögzültséget, mely még anyáitok, nagyanyáitok, ősanyáitok, ükanyáitok hagyományoztak reátok.
Kezdjétek el táncolni életetek táncát, és hívjatok meg mást is erre a keringőre.
Merjetek élni, merjetek boldoggá válni, és boldoggá tenni a melletetek élőket!
És ha elfáradtál ebbe a táncban (melyet soha ne akarással tégy meg), akkor, pihenj meg egy kicsit belső teredben, nézd meg, érezd meg, hogy hová is érkeztél meg, hová vezetett a táncod, - melyek azok az elakadásaid melyen még mindig dolgoznod kell, melyet még mindig fel kell fényesítened magadból, hogy megszülethessen az Újkori Nő, az a NŐ, aki egy Új Világba lép, és a boldogságot, a teljességet, a Szer-Elmet válassza magának, és ezeken a minőségeken keresztül egy új valóságot és teret épít magának és a körülötte élő embereknek.
Az idő itt van Kedveseim, kezdjétek el Önmagatok táncát járni, és fejtsétek le magatokról a régi beidegződéseket!
Merjetek megújulni!
Merjetek vissszakapcsolódni Önmagatok isteni részéhez, mely fénylő, tündöklő gyémántként ragyog bennetek!
Ha elakadtatok az úton, hívjatok Engem, s élő kapcsolatba lépjetek veklem!
ÉN átsegítelek bennetek a nehézségen, s mutatok egy olyan utat, melyben Öntudatra ébredsz.
Ráébredsz Önmagad valóságára, Önmagad isteni lényére aki egységet képez velem.
Hathor az isteni Anya
2019. augusztus. 13.
Belső Hang által lejegyezte: Lendvay Katalin

2020. augusztus 11., kedd

Könyvklub
Leírás: Mindig van új a nap alatt...még a hatodik X után is. Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) és Carol (Mary Steenburgen) egész életükben jó barátnők voltak. Diane nemrégiben vált özveggyé 40 év házasság után, Vivian nagykanállal eszi a férfiakat (reggelire), Sharon még mindig nem jutott túl évtizedekkel ezelőtti válásán, Carol 35 éve tartó házassága pedig finoman szólva ellaposodott. Miután azonban az általuk alapított könyvklubban a méltán híres erotikus regény, A szürke ötven árnyalata kerül terítékre, mindegyikükből előbújik a végzet asszonya. Új és régi szerelmek lángolnak fel, törnek a tabuk, no meg a férfiszívek - mert a szenvedélyhez sosincs késő.

2020. augusztus 9., vasárnap

A nők szerint az igazi férfinak tűz parázslik az ujjbegyén......

 ''A nők szerint az igazi férfinak tűz parázslik az ujjbegyén.

S mi nők, hiába menekülünk, húzódozunk, tiltakozunk, tekintete belénk ragad, hipnotizál, érintése végigszalad gerincünkön, s lénye elvarázsol.
Nem tudunk, s nem is akarunk elbújni előle.
Ha megtaláljuk az igazit, mindig csak vele lennénk.
Szeretjük az illatát, testének közelségét, bőrének simaságát, a ráncokat a szeme körül, amikor nevet.
Jó elaludni a vállának gödrében, a szuszogását hallani éjszakánként.
Jó mellette felébredni és még egy kicsit hozzábújni, nézni, ahogy nyújtózkodik, mert borostásan is tetszik nekünk.
És jó esténként várni, mialatt vacakol a fürdőszobában, fogát mossa, feküdni készül.
Van benne valami… elektromosság!
Amitől készen vagyunk, amitől bepörgünk, ami nélkül nem akarunk soha többé még élni sem!
Az érzés persze megmagyarázhatatlan, de ha mégis kéne valamihez hasonlítani, talán egy villámcsapás pont megfelelő lenne…
Az igazi férfi udvarol, azt mondja, szereti a pihéket a nyakunkon, a lassan tovatűnő álmot a szemünkben, szereti a testünk illatát, amikor készülődik benne, mélyen a vágy.
Amikor tarkónkhoz ér, nyelnünk kell.
Az igazi férfi
játszik.
Nem rohan ajtóstul a házba, lassan közelít és puhán.
Vadászik.
Csak úgy mellesleg megérint.
Mögénk lép, nyakunkba csókol, s egy érintésétől a szikra lobban.
Az igazi férfi nem siet.
Tudja, hogy idő kell a vágyhoz, megvárja szépen, míg megszűnik körülöttünk a világ, és már csak őt látjuk, már csak azt akarjuk.
Nem elveszi, odaadjuk.''
SZEP NAPOT....

Marti Majlath

Sosem véletlen, hogy kivel vagy...

"Sosem véletlen, hogy kivel vagy. Ő az, aki a legtökéletesebb tanító a számodra, függetlenül attól, hogy a kapcsolat működik-e vagy sem.  
És ha egyszer a mélyére nézel a dolgoknak és önvizsgálatot tartasz, ez nyilvánvalóvá is válik. Az univerzum sosem téved." (Byron Katie)

 

2020. július 21., kedd

A Víz Asszonyához kapcsolódunk....


Kedvesek!
Nőiségünkben vannak olyan életszakaszok amikor amikor a Víz Asszonyához kapcsolódunk.

A Víz Asszonya átmossa a lelkedet, felszínre hozza mélyen ülő sérüléseidet....
Az Ősvíz ttisztára mos, felszabadít, erővel lát el....
Kapcsolódj a Víz Asszonyához:
- Víz Asszony szólítlak Téged! Áradj a sejtjeimbe!
Mosd tisztára lelkem, nyisd meg kapuját, hogy mélyről előtőrjenek rég elfeledett ősi sérüléseim!
Mosd tisztára lelkem, ragyogó fényessé, patyolat tisztává.
Áradj bennem, s körülöttem a mindenségemben!
Mozdíts ki minden torlaszt, minden gátat, mely megakadályozza, hogy beteljesítsem isteni küldetésem!
Nyisd meg előttem az utakat, hogy méltó életet éljek, s beléphessek istenségembe!
Áldás!
(Lendvay Katalin)

Áramolj az élettel, hogy az ÉLET is áramoljon benned ....


Táncolj, nevess, örülj, kacagj, ha kell sírj, zokogj,- mindig csak magadat add!
Áramolj az élettel, hogy az ÉLET is áramoljon benned a maga természetességében!
Váltsd valóra az álmaidat, hogy az ÁLMOK is valóra váljanak benned.
A természet rendje szerint éld az életedet.
Önmagad önállóságát soha ne add fel!
Amikor az ÁLMOK valóra válnak, töltődj az ÉLET ízével!
Pihenj, adj magadnak időt az újratöltődésre.
Ezután válasz új utakat, új álmokat, melyek csak a Tiédek!
Töltsd fel fénnyel, vággyal, hogy megvalósulttá váljon!
Áldás!
(Lendvay Katalin)

2020. május 27., szerda

Tündér Ilona meditáció


KEDVESEK!SZERETETTEL OSZTOM MEG TÜNDÉR ILONA MEDITÁCIÓMAT, MELYBEN A MAGYARSÁG GYÖKEREIHEZ VEZETLEK EL BENNETEKET AHOL MAGATOKHOZ VEHETITEK TÜNDÉR MINŐSÉGETEK.
A MEDITÁCIÓ BEAVATÓ KÓDOKAT TARTALMAZ. ÁLDÁS!

Lendvay Katalin - Ilana

(Lendvay Katalin-Tündér Ilona)

Tündér Ilona selyemképem megfestése közben feltettem a kérdést, hogy a Magyarok Ősasszonya mit üzen nekünk Nőknek.
Mielőtt útjára bocsájtottam a selymet szólalt meg bennem belső hang útján a válasz. 
🌷

--- Merjetek ÖnMAGatok lenni! Vállaljátok azt, AKIK EREDENDŐEN VAGYTOK! Lépjetek túl Önmagatok alkotta korlátain. Tárjátok szélesre szívetek kapuját, - s alkossatok egy ÚJ ÉLETET, - Magyar Asszonyyokhoz méltó életet! Ősiségetek ne elrejtsétek, - előtérbe helyezzétek! SZÉPÜLJETEK RÁ A VILÁGRA! Merjetek többek lenni annál, akik most vagytok, hozzátok elő MAGotokból az EREDENDŐ LÉNYETEK.


A kép üzenete: 
Mindannyiunk lelkében él egy álomvilág, s csakis rajtunk múlik ennek valóra váltása. A magyar NŐ útja, hogy tündérré váljon.
Magába fogadja és feltétel nélkül árassza magából a szeretet magasabb szintű megnyilvánulását.
Tündér Ilona a magyarok legszentebb női minősége, ÉG és FÖLD összekötője.
A Tündéreknek a Szeretet által volt varázserejük, a Teremtő végtelen szeretetét engedték át magukon. Arany hajukat Nap Atyácska aranyszálból szőtte.
Meglátásom szerint nagyon fontos, hogy a bennünk élő Ősképeket felfedezzük, tudatában legyünk lelkiségünk meghatározó elemével.
Mindenki lelkében él egy őskép, amely születéstől fogva kódolva van bennünk. Csak rajtunk múlik, hogy ehhez a tudáshoz hozzáférünk-e. Megnyitjuk-e magunkat az egyetemes szeretet előtt, azonosulunk MAG-unkkal. Felfedezve a bennünk élő őskép rendszer által megtaláljuk világban betöltött helyünket és szerepünket. Ősképek jelképrendszerének gyakorlatba visszaemelése, megerősíti ÖnMAGunk tudását.
Áldás!
 Lendvay Katalin - ILANA