2018. december 29., szombat

Egy házasság többnyire azért szerencsétlen, mert a nő elfelejti, hogy angyal.Egy házasság többnyire azért szerencsétlen, mert a nő elfelejti, hogy angyal. 

A férfi pedig még azt is elfelejti róla, hogy nő. 
Kétféle ember van. Az egyik fölfelé él. Ez a ritkább manapság.
A másik lefelé. Ez a gyakoribb. 
A nő, aki felfelé él, tudja magáról, hogy angyal, és nagyon szégyelli magát, ha néha nem az. 
Ilyenkor úgy érzi, hogy elárult magában valakit. Elárulta a lelkében lévő szépséget és jóságot. 
Egy nő, aki nem jó és nem tud már szeretni, az lefelé él.
És egy fé
rfi, aki elfelejti, hogy a felesége angyal, az lefelé él.
Gárdonyi Géza, akinek könyvéből ez a bölcs mondás való, nem arra gondolt, hogy a férj már nem kívánja többé a feleségét, hanem arra, hogy nem látja meg benne azt, akit tisztelnie kellene. 
Akit becsülnie kellene. Akihez gyengédnek kéne lennie.
És szeretni őt. S
 akiről azt kéne gondolnia: "Ő az én angyalom!"
Müller Péter


2018. november 30., péntek

Arra a nőre gondolok, akivé váltam...


Arra a nőre gondolok, akivé váltam, és a mostani életemre, és hogy mindig is arra vágytam, hogy ez a fajta nő legyek, és ezt a fajta életet éljem: hogy szabadon, megjátszás nélkül önmagam lehessek. Eszembe jut mindaz, amin átmentem, amíg elértem idáig, és azon tűnődöm, vajon én voltam-e – úgy értem, ez a boldog, kiegyensúlyozott én, – aki magam felé húztam a fiatalabb, zavarodottabb, küszködő önmagamat azokban a nehéz években. A fiatalabb énem tele volt lehetőséggel, akárcsak a makk, de az idősebb énem, a már létező tölgyfa volt az, aki egész idő alatt azzal buzdította, hogy „Igen! Növekedj! Változz! Fejlődj! Gyere, találkozz velem itt, ahol én már érett egészként létezem! Szükségem van arra, hogy belőled "én" legyek!”
(Elizabeth Gilbert)

Forrás: https://www.facebook.com/magdala.osanya/photos/a.751514904985772/1535063333297588/?type=3&theater

2018. november 1., csütörtök

Női belső utak.
A csenden keresztül Isten szól hozzád és rávilágít azokra a dolgokra, amelyek még akadályok, amelyek még hiányosságok az életedben.
Ő nem tesz semmit, csak halkan felhívja a figyelmet arra a szóra, hogy engedj el, engedd el a körülötted lévő akadályozó dolgokat. 
Engedd el, amelyek már nem pozitív dolgokként vannak jelen az életedben. 
Engedd el azokat a dolgokat amelyek megkötnek, amelyek mardossák a lelkedet, amelyek egy olyan világba helyeznek, hogy általa nem tudsz boldog lenni, nem tudsz felszabadult lenni. Nem tudod megélni azt az erőt aki benned lakozik.
A nőiesség egy különös erőtér ezt már többször említettem. 
És hogy miből fakad ez az erőtér?
A benned lévő szépségből, jóságból, erőből, meggyőződésből? 
Abból a szellemi tartományból, amely szíved, lelked rejtekében ha megnyitod magad feléje, előtör. 
Hogy tudjuk ezt előhívni?
Sajnos mi nők eltávolodtunk a természetestől, és vele együtt nagyon sokan eltávolodtunk a természettől. Pedig a természet üzen nekünk.
Ha elmegyünk a természetbe és kitárjuk a szívünket Ősanyánk felé, az Ősi Természetasszony felé, akkor Ő megszólít minket.
Csak ilyenkor az erdőben látó emberekké kell válnunk.
Olyan emberekké kell válnunk, akik rácsodálkoznak a természet szépségeire, most a jelenben az elmúlásra, arra, ami bennünk is jelen van, hisz egyet alkotunk a természettel, nincs különválás, - minden egy, s mi is egyek vagyunk a természettel, azzal az isteni eszenciával, aki eredendően megnyilvánul bennünk, a Termékenység Ősistenasszonyával, a természeti Asszonnyal, aki bennünk él és bennünk dolgozik, és utat mutat ha engedjük.

Ez az erő ez már régóta bennünk van, csak nagyon sokszor elfelejtettük, hogy Ő mellettünk van, kísér minket, támaszt nyújt nekünk, védelmet ad nekünk, és elkísér minket a létezésnek ahhoz a forrásához, ahol meg tudjuk nyitni és meg tudjuk nyilvánítani magunkban a létezésünk természeti forrását.
A létezésünk természeti forrása abból az időből jött velünk és hoztuk át a jelenbe, amelyben egy olyan erőt képviseltünk, amikor mi magunk voltunk a Természetasszonya. Bele tudtunk állni abba az ősi minőségbe, aki szépen belesimult a természet karjaiba, abba az eredendő minőségbe, aki tápláló volt, aki kiáradó volt, aki elengedő volt, aki megmutatta a világnak, hogy igen, az elengedés az fájdalmas, de muszáj azonosulnunk az elengedés nehéz és lehúzó, súlyos fázisaival is.
A nőknek nagyon sokszor jelen van az életében ez az időszak.
Van amikor a szerelmünket kell elengedni, a férjünket, a párunkat, a társunkat. És ennek a feldolgozása azért nagyon mély belső lelki folyamatot igényel.

Megélhetjük ezt belső gyászként is, - nevezhetjük annak, amikor a szívünkből egy darabot kiszakítottunk és átadtuk annak az embernek, hogy ezzel a kis darabkával, amely a szívünkből ered, boldoguljon az életben, táplálja tovább azt részt ami bennünk, belőle született meg.
Aztán eljön az az időszak, sajnos nagyon sok nő életében, amikor a még meg nem született gyermekét engedi el. Ezek súlyos és nehéz időszakok az ember életében. Egy olyan erőhöz kapcsolódnak, amely egy lebontó erő, egy elengedő erő, a gyász időszakát jelölik ebben a minőségben.
Ilyenkor nagyon fontos lenne, ha nem magunk akarnánk megoldani ezt a lelki folyamatot, hanem ha kapcsolódnánk a létezés természeti és isteni forrásához, és ha kérnénk a Természeti Asszonyt, az Őseredet Istenasszonyát, hogy segítsen nekünk ebben a folyamatban.
Nagyon sok nő megéli azt, amikor elhagyja a párja, és egy gyermeket egyedül kell neki kihordania, és egyedül kell megállni a létezésben a helyét. 
Ő lesz egyben a nő, a férfi, a szülő, a teremtő, az apa és az anyai erő.
És ilyenkor mit tud tenni egy nő? Beáll a sorsába és harcol.
És harcol és erőssé válik, megkeménykedik a szíve, és sokszor nem látja az utat. 

Belekerül egy olyan valóságba, amely által erős nővé, és az erős nő által harcossá és férfi minőséggé válik.
Ez mind természetes abban a formában, hogy megkeményítette az élet. De ha nem maga akarná megoldani ezeket a dolgokat, hanem hozzákapcsolódna a létezés ahhoz a forrásához, amely a természeti minőséget jelenti, azt az Ősanyai minőséget, azt Természeti Asszony minőséget, aki megtámasztaná élete nehéz napjaiban, akkor könnyebben boldogulna az életben.
Aztán vannak olyan időszakok egy nő életében, amikor már megnőnek a gyerekek és kirepülnek. És nagyon sokszor valójában magányossá válik, mert az a család, az a családi légkör, a gyermekek kacagása, a gyermekekről való gondoskodás elmúlt az életéből. Kirepültek a gyerekek, és Ő egy belső bölcsességgel magára maradt ebben az időszakban, és keresi az útját, hogy fontossá váljon, hogy még tudjon adni, hogy még tudjon táplálni.
A gyerekek már nincsenek úgy, olyan szinten jelen az életében, ahogy eddig voltak. Ezt az időszakot nevezzük mi nők amikor belépünk a bölcs asszonyi minőségünkbe. Abba a bölcs asszonyi minőségbe, aki már egy más szemszögből látja a világot. Egy más szempontból nézi a világ dolgait, és a világ segítőjévé, az emberek, a lelkek gyógyítójává akar válni akaratlanul is, mert ez a szívéből ered,- mert a nő mindig gondoskodó, tápláló, áradó, szerető,- ez a minőség van benne.
Aztán vannak olyan nők, akik eltévednek az úton, és egy olyan irányt vesz az életük, amelybe maguk sem tudják, hogy mit csináljanak, hogy vigyék tovább az életüket.
Az Ég és a Föld egyesül bennük. Az Ég és a Föld nászából születik meg ha megengedővé válnának egy olyan erő, amely megmutatja az utat amely előrevisz, amely által elengedővé válsz, mely által elengedővé válnál az életednek lehúzó, hátrahúzó dolgait magad mögött hagyjad. 

Én csak azt tudom tanácsolni, hogy próbáljuk meg magunkhoz venni azt a minőséget, aki bennünk képviseli a létezés természeti forrását, és az isteni létezés forrását. Kapcsolódjunk ehhez a minőséghez.
A gyökereinket engedjük a Földanyába mélyen, és kérjük tápláló, segítő erejét, és a karjainkkal jó magasan kapaszkodjunk az Égi Anyához, és kérjük tápláló, áldást osztó segítségét.
Áldás! Áldás! Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


Meditáció az Istennővel a negatív rituálék közömbösítésére


  1. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy Fényoszlopot, amint a Galaktikus Központi Napból kiáradva áthalad a testeden keresztül Gaia szívéig. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik Fényoszlopot, amely a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylényén, vissza a Központi Napba. Most két Fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfelé és lefelé.
  1. Most gondolatban jelenítsd meg magad előtt a fejed fölött ebben a ragyogó Fényoszlopban az Istennőt egy gyönyörű nő alakjában, aki az Istennői energiákat testesíti meg: feltétel nélküli szeretetet, könyörületet, elfogadást, békét, harmóniát, kegyelmet, szépséget és gyógyulást. Érezd az energiáját.
  1. Hozd le az Istennőt a testedbe, miközben az OM mantrát énekled. Ezzel egy időben felemelheted a fejed fölé a kezeidet, majd engedd le és helyezd őket gyengéden a szívedre. Érezd, hogy az Istennő energia belép a testedbe és lehorgonyozódik a szívedben.
  1. Hívd Do Mu Istennő jelenlétét, az összes Felemelkedett Istennő jelenlétét, Isist, Maatot, Hathort, Quan Yint, Mária Magdolnát, Fehér Tarát,... hogy segítsenek semmissé tenni az összes folyamatban lévő sötét szertartást a bolygón és visszaállítani az Isteni Fényt és Igazságot.
  1.  Nyújtsd ki kezeidet magad előtt és küldd el az Istennői energiát a kezeiden keresztül minden negatív szertartás felé, hogy tegye azokat semmissé, ártalmatlanná és hatástalanná és hogy elveszítsék minden energiájukat. Lásd, ahogy a sötét szertartások elhalványodnak, feloszlanak az Istennő Fényében és Szeretetében.
  1. Most gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy a Galaktikus Központi Nap Fényoszlopa kiterjed azoknak a Lélekcsillag csakrájába (20 cm-rel a fej fölött), akik részt vesznek ezekben a szertartásokban, összekapcsolja őket a Forrással és arra inspirálja őket, hogy szüntessék be ezeket a szertartásokat. Lásd, ahogy elkezdenek a Fényért dolgozni.
    7. Mondj köszönetet az összes Istennőnek és Fénylénynek és érezz hálát azért, hogy mindez megtörténik.

2018. október 31., szerda

Készülj fel fényed kibocsátására......


Kedves Nővéreim, Húgaim! Sokatoknak szól az alábbi üzenet:
Készülj fel fényed kibocsátására, ne tartoztasd meg magad! 
Az légy Aki Vagy, vállald isteni küldetésed! 
Amikor átlépsz a Fénybe, az Örök Világosságba, a kapuk megnyílnak előtted.
Életed boldogságáért csupán te vagy a felelős. 
Mi az amit megengedsz magadnak?
Mi az amit be mersz fogadni magadba?
Mi az az élet, amely boldoggá tesz? 
Lépj hát túl az elme játékán!
 Merülj el az ismeretlenbe. 
Add át magad egy csodálatos játéknak, melyben napról napra magát a Csodát éled meg! 
Add át magad annak az átalakító változásnak, amely által Önmagad lélektermébe léphetsz, és azonosulsz azzal a csodálatos mindig létező, ragyogó lénnyel, aki Te magad vagy! 
Add át magad a Fénynek, annak a változásnak, mely magával ragad!
Merd vállalni nőiségedet, azt a fényt amely benned ragyog, és ragyogtasd át vele a körülötted élő embereket!
Áldd meg életed minden percét, s különös kegyelemmel kezeld!
Lásd meg az élet szépségeit, s merülj el benne, lásd magad oly tökéletesnek mint ahogy Isten lát téged!
Áldás kísérjen az utadon!

Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2018. október 29., hétfő

Az ősi erő benned éled újjá, ha megengeded, ha azonosulsz vele, ha megtalálod a helyed a Létezésben.
Indulj el az úton és vedd magadhoz Önmagad elől is elrejtett, megtagadott részeidet! Öleld magadhoz őket, válj eggyé velük és ünnepeld léted!

Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2018. szeptember 30., vasárnap

Amíg a nő a szívére hallgat,


.. Amíg a nő a szívére hallgat, addig szép marad nyolcvan évesen is. Húsz évesen még bármelyik nő lehet szép, de sokszor ebben a korban meglátszik már, hogy ki az aki belülről szép, és ki az aki csak a felszínen. Harminc évesen már egyre inkább meglátszik az arcvonásokon a belső szépség, az érzelmi intelligencia. A szív rajzolja a ráncokat az arcra. Negyven éves korra már a vak is megláthatja azt, ha egy ilyen különleges nővel áll szemben. Ekkora már nagy különbség tud kialakulni az érzelmileg telített, lelke mélyén is szép nő és az üres között. A kívül-belül szép nő negyven éves korára a legszebb. Igazi különleges szépség, kifinomult érzékekkel, sok megélt, megértett tapasztalattal. Ötvenévesen sem múlik szépsége és hatvan évesen kitűnik a tömegből, hetven évesen sincs mit megbánnia, nem vele volt kegyes az élet, ő volt kegyes az élethez.
Szeréni S. Péter

2018. szeptember 4., kedd

A világ anyjai vagyunk....A változás anyjaivá válunk…először önmagunk változásainak anyjává, aztán a környezetünkben történő változások táplálóivá válunk, majd a világ egészének átformáló erejévé válunk. (Pozsgai Nikoletta)


“A világ anyjai vagyunk…És itt az ideje, hogy ezért az erőért felelősséget vállaljunk, abbahagyjuk a férfi erővel való erőlködést, visszaadjuk a férfi erőt a férfiaknak és végre egyensúly szülessék.
A személyes boldogságod titka abban van, hogy belelépsz ebbe a női erőbe, és nem csak a személyes boldogságod függ ettől, hanem a kollektív boldogságunk, azaz világ sorsa is.”
Marianne Williamson

2018. augusztus 23., csütörtök

Ős erejű sámán asszony


" Holló hajú sámán asszony, természetnek varázsát,
nagy erővel birtokolja, alázatos hatalmát.
Gyógyít, tisztít, Magot emel, önzetlenül így segít,
varázs kincse szívben rejlik, két kezéből áramlik.
Egy a titka, varázs szóra, szeretetnek hatalmán,
Ő a magból fényt csiszolva, napkeletnek aranyán.
Áldás száll, és népek hangja, megcsendülve így mutat,
irányt fénynek tengerével, kiemel, ha elbotlasz.
Tiszta létet átengedve, kóborlóknak térképet,
lámpás fénye benne rejlik, útba térő sötétben.
Figyelj szívvel szép szavára, többet tud, mint bárki más,
mag emelő erejével, határtalan ősforrás.
Ősi lélek, erő benne, forrásából származik,
nagy erővel tiszta fénnyel, két szeméből sugárzik.
Sámán asszony szíve mélyén, megmentője népének,
Magot vetve, jól gondozva, így teremti létedet.
Csillag fénye, ős ereje, eggyé váltja szíveket,
tolla ékes fénylő lámpa, álmodóknak szüntelen.
Ébredőknek társa létben, szívet mutat képekkel,
egybe olvaszt fény erővel, tiszta létbe felemel.
Tisztel Magot, szeret embert, alázattal így segít,
kapu nyitó sámán asszony, szívéből dal így repít! "
Polgár Anita


2018. augusztus 22., szerda

A párkapcsolatokban sem működnek már a régi minták és játszmák

A Szakrális Kapcsolat alkímiai üstjében lehetőségünk nyílik arra, hogy megteremtsük a női és férfi lélekrészünk közötti vágyott egyensúlyt.
A férfi és a nő belső síkon történő alkímiai házassága az ellentétek egyesülését jelenti. Amikor ellentéteket egyesítünk, hatalmas kreatív lehetőségeket szabadítunk fel. A kreativitás és a problémamegoldás magasabb fokára kell lépnünk ahhoz, hogy az új évezred ránk váró kihívásait megoldjuk, és új megoldási módokat kell alkalmaznunk.
A párkapcsolatokban sem működnek már a régi minták és játszmák.
Nagyon sokan úgy teremtünk kapcsolatot, ahogyan pókerezünk.
Mindent megteszünk azért, hogy mi kerüljünk felülre. És ha ez nem sikerül, blöffölünk. Azt színleljük, olyan lapunk van, amilyen nincs. Csalunk. Hazudunk. És amíg nagyon sok kapcsolat erre a mintára épül posztmodern korunkban, a Szakrális Kapcsolat radikális őszinteségre sarkall, mindegy, milyen zavarba ejtő vagy rettenetes érzéseket osztunk meg társunkkal.
A Szakrális Kapcsolatban olyan titkok és kincsek vannak, melyek arra várnak, hogy vegyük a bátorságot és belépjünk önmagunk és partnerünk mélységeibe.
Azok, akik a Szakrális Kapcsolatot választják, beleegyeznek abba, hogy együtt menjenek végig az istenné válás ösvényén, egymás mellett, mennyen és poklon keresztül, a ragyogó hegycsúcsokon keresztül, ahol a dolgok hirtelen kristálytisztává válnak, és a lelki halál sötét völgyén keresztül, ahol még a lábunk nyomát is alig látjuk. És a tudatlanság sötétségén keresztüljutva, a kölcsönös biztonság, őszinteség és megbecsülés olvasztótégelyében egy újfajta ént kovácsolhatunk. Ez az új én lelkileg őszintébb, tudatosabb és szabadabb, mint a korábbi megfelelője, aki belépett a kapcsolat öntödéjébe.
Tom Kenyon Judy Sion: Mária Magdala üzenetei

2018. augusztus 7., kedd

Mária Magdala,- 8:8 oroszlán kapu
Az Vagyok Aki Vagyok! Egy Új Életre hívlak el benneteket!
Jertek, haladjatok velem az úton, fogjátok a kezem, vezetlek bennetek.
Tisztuljatok a múlttól, ne álljatok ellent a jelennek, alkossatok egy Új Életet!
Élvezzétek Szent Nőiségetek!
Amikor Fénybe állsz, a Fény egy Új Életre hív el téged.
A holnapi 8:8-as Oroszlán kapu megnyílik azok számára akik képesek azon részeiket elengedni, mely már nem szolgálja őket.
Átértékelik az életüket, számadást tartanak, megbocsájtanak, a Fény által feloldatnak, megtisztulnak,- egy Új Életre ébrednek.
Jer velem az úton hadd vezeselek......

Ide kapcsolódó régebbi üzenetem:

Mária Magdala: A Szeretet legyen az iránytűd, az útmutatód!

A Fény csodája benned van. Minden egyes lélegzeted, amit a Fényben töltesz, az Istenit árassza szét benned.
Engedd el a szíved mélyén rejtőző fájdalmat, engedd el a bűntudatot!
Nők, lányok, asszonyok, - engedjétek el azokat a részeiteket, melyben a „bűnös asszonyként” egyek vagyok Velem!
Bűn nem volt, nem létezett!- Ezt azok találták ki, akik hatalmat akartak gyakorolni feletettetek.
A Fény útján nincs bűn! Szeretet van, Fény és Béke.
Megértés, végtelen áramlás, egy olyan világ, melynek a csodáját magadban hordod.
Ez a világ a szívedben van, és kristálytiszta gyémántként ragyog.
Ez a világ mindegyikőtök szívében benne ragyog.
Ne engedjétek, hogy bármi bemocskolja és elhomályosítsa a Fényét!
Tartsátok tisztán ezt a Szentséget, ezt a templomot, mert az elkövetkezendő időkben igen nagy szükség lesz rá!
Olyan idők jönnek, melyben igen nagy szükség lesz a tiszta, feltétel nélküli Szeretetre, Hitre és elfogadásra!
Egymással szemben még kétségeket támasztotok, nem merítek nyíltan feltárni az érzéseiteket.
Egy burok mögé vonultok vissza, mely elzárja a teljes Fény beáramlását előttetek.
Nem engeditek meg, hogy egymás előtt feltárjátok igaz érzéseiteket, mert féltek, hogy a másik visszaél vele. Elveszett a bizalom, elveszett a szeretet.
Amit ti szeretetnek neveztek az felszínes érzés, köze sincs az igaz tiszta Szeretethez.
Az igaz Szeretetet most tanuljátok. Ahogy megmerítek nyitni a szívetek, felmerítek vállalni érzéseiteket, egyre közelebb kerültök belső Fényetekhez.
Ahhoz a Szentséghez, mely születésetek óta kristálytiszta Fényként ragyog bennetek.
Ez a tiszta áramlat, ez a szentség Atyátok adománya.
Ehhez a Fényhez kell visszatérnetek, mindent elkövetnetek annak érdekében kristálytiszta lámpásként égjen bennetek.
Én Mária Magdolna, az úton előttetek járok, bevilágítom félelmeitek.
Helyezd kezed biztonságosan az Én kezembe.
Előttem feltárhatod titkaidat, megbízhatsz bennem,- Szent Fényemmel begyógyítom a szívedet.
Az Új kor melybe léptek tiszta szívet, tiszta rezgéseket igényel.
Itt nincs helye a mellébeszélésnek az ámításnak, Önmagad becsapásának!
Lelked emlékezik, tudja mi az igaz Szeretet. Tudja mi az Fényben járni.
A Fény útján járva csodálatos világok nyílnak meg előtted.
Ezen világok mindegyike benned is jelen van.
Különös szentséggel közelíts Önmagad lényéhez.
Tiszteld, szeresd, és fogadd el magad minden egyes általad vélt hiányosságoddal együtt.
A Szeretet szemével nézd magad, a Szeretet szemével nézd embertársadat!
A Szeretet legyen az iránytűd, az útmutatód!
Az Igaz Szeretet csodákra képes. Életeket képes megváltani, betegeket képes meggyógyítani.
Járjátok újra a Szeretet útját, kéz a kézben haladjatok előre!

Meglátjátok, ha így tesztek a Csodák nem kerülnek el bennetek, jelen lesznek az életetekben.
Az Új Kor Fénye és emlékezete világítsa be szívetek!
Kövessetek az úton, gyertek Velem!
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin


2018. július 16., hétfő

Eljött az idő, a MAG-atokra találás ideje!BoldogAsszony hív: Leányaim, Kincseim, kik oly kedvesek vagytok számomra,- Ébredjetek! 
Eljött az idő, a MAG-atokra találás ideje!
Itt az idő, hogy beálljatok isteni fényetekbe és felvállaljátok mindazt a Csodát ami bennetek rejtezik!
Az idő itt van, hogy megnyilatkoztasd magad, s kezedbe vedd sorsod irányítását, s a magasabb szempontok vezéreljenek!
Utad áldott, teljesítsd be életfeladatod! 

Merd felvállani magad, másságod ne szabjon gátat küldetésed beteljesítésének!
A MAG megnyílt és termővé vált.
Termékenyítsétek meg Ti is MAGatok, hogy az elszórt magok termékeny talajra hulljanak, szárba szökkenjenek és viruló virágszárrá váljatok.
Ez a nyár egy Csodát indít el bennetek. Merjetek megnyílni az isteni fényre, feloldani a még fél-elembe ragadt részeiteket!
A Hazatalálás Ünnepe van, az Égi Megnyilatkozásé, a Kegyelem kiáradásáé.
Leányaim, Kincseim, gyűljetek körém, nyissátok meg szíveteket s lelketeket a hívó szóra, hadd készítselek fel az indulásra benneteket.
Áldott Magyar!
Ébredj!
Lépj a tettek mezejére!
Engedd, hogy MAG-od szárba szökkenjen, s viruló rózsaszállá váljon!
Áldottak Vagytok Kik befogadjátok hívásomat! Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin


2018. május 13., vasárnap

A Férfi helye a trón, a nőé az oltár"A Férfi a legtökéletesebb teremtmény. A Nő a legmagasztosabb eszmény.
 A Férfi helye a trón, a nőé az oltár. A trón magasba emel, az oltár megszentel.
A Férfi az ész, a Nő a szív. Az ész tápláléka a fény, a szívé a szeretet.
A fény termelékennyé tesz, a szeretet életet ad. A Férfi ereje elméjében rejtőzik, a Nőt könnyei teszik legyőzhetetlenné.
Az elme bebizonyít, a könnyek meglágyítják a lelket. 
A Férfi bármely hőstettre képes, a Nő bármely áldozatra. A hőstett nemessé teszi a lelket, az áldott isteni tisztasággal ruházza fel azt.
A Férfié a hatalom, a nőé az érzelem. A hatalom forrása az Erő, az érzelemé az Igazság.
A Férfi vágya a legvégső győzelem, a Nőé a legmagasabb erény.
 A győzelem hatalmat ad, az erény istenivé tesz. A Férfi törvénykönyv, a Nő szentírás.
A törvény irányt szab, a szentírás elvezet a tökéletességhez.
A Férfi gondolkodik, a Nő érez. A gondolkodás feltétele a tökéletes elme, a megérzésé a szentség fénykoszorúja.
A Férfi: óceán, a Nő pedig tó.
Az óceánt gyöngyei teszik ékessé, a tavat a költészet fénye árasztja el.
A Férfi merészen repülő sas. A Nő szépen éneklő pacsirta.
Repülni annyi, mint uralni a teret, énekelni annyi, mint meghódítani a szívet.
A Férfi templom, a Nő a szentély. A templom előtt letesszük a fejrevalónk, a szentély előtt térdet hajtunk. A férfi helye ott van, hol véget ér a Föld, a Nőé pedig ott, ahol kezdődik az Ég."
~ Victor Hugo

2018. április 7., szombat

Házasság, párkapcsolat, békés család | Gunagriha előadása


Házasság, párkapcsolat, együttélés, szerelem esetén is mindig túl nagy az elvárásunk a másik felé, túl nagy reménnyel vagyunk egy olyan dologért ami nem valódi. Reméljük, hogy a másik hamarosan megváltozik. De a másik sohasem fog megváltozni. Mik az Isteni, spirituális házasságok titka?


2018. március 25., vasárnap

Gyümölcsoltó BoldogAsszony ünnepe március 25.Feketéné Lendvay Katalin: Gyümölcsoltó BoldogAsszony


"A magyar nő mindig a Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt, a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását.” (Lukács Atya)

Minden egyes NŐ lelke legmélyén Boldogasszony/Boldoganya hisz Ő a földre született égi Anya mása. 
Nekünk Nőknek nagyon fontos feladatunk ebben a mai világban, hogy helyén kezeljük
Női minőségünk tisztaságát, és feloldjunk minden ránk erőltetett „ bűnösnek ”vélt princípiumot,- hisz mindnyájan tiszta Fényként születtünk erre a világra.


"A magyar hagyomány március 25-én ünnepli a nőt és mindent ami nőies. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, mely egyben a tavasz kezdetének, a természet újjáéledésének, a termékenységnek, az életet továbbörökítő anyáknak és nőknek az ünnepe. Ezen a jeles napon kezdik oltani a gyümölcsfákat, a hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák. Ezek a történések valóban igazi okot adnak arra, hogy a nőket, az anyákat, s az életet ünnepeljük, és felejtsük el végre a mesterségesen elrendelt „nemzetközi nőnapot”. A magyar vallásos néphagyományban az oltás, szemzés napja. Országszerte általános szokás, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kell oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust. Milyen szokások éltek-élnek ezzel kapcsolatban? (A Magyar Katolikus Lexikonból szemezgetünk az alábbiakban.) A göcseji archaikus néphit szerint, amelyik fát ezen a napon oltják be, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik ki belőle. Aki ilyen fát mégis levágna, megvakul, halála után pedig elkárhozik. Ez ui. annyi, mintha embert ölt volna. Még nyesegetni, tisztogatni, elégetni sem szabad. Maguktól kell elkorhadniok. Székesfehérvár-Felsővároson a déli Úrangyala-harangszó idején sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek. Söjtör zalai faluban az ünnepen szemzett rózsafára az olvasót is ráakasztják. Csíkszentsimon, Csíkcsicsó, Csíkjenőfalva, Ajnád székelysége az oltott gyümölcsfákra igézet ellen piros szalagot köt. Nemesbükön a szőlő 4 sarkában megmetszik a tőkéket, hogy jó termés legyen. A tápiógyörgyei gazda ezen a napon kimegy a kertbe, és a gyümölcsfák törzsét kereszttel jelöli meg. Szeged népe szerint az ilyenkor szemzett fából nem jó másnak ágat adni, mert ezzel a termést is odaadnák. A kiszomboriak ezen a napon gyümölcsfáikról lemetszett gallyacskákat tüzelnek el. Úgy vélik, ezzel megakadályozzák a termés elférgesedését. A méhészek a röplyukakhoz is állítanak gallyakat, hogy fáikról a méhek majd jól mézeljenek. Budaörsön, Hőgyészen, Németbólyban a gazda e napon kitárja az istálló ajtaját, mintegy meghívja a fecskéket, Isten madarait, hogy házában fészkeljenek, mert az öregek hite szerint felérnek egy tűz ellen való biztosítással. Az érkező fecskék arra is intik a gazdát, hogy a tavaszi munkák ideje elérkezett. Németpróna népe is úgy tudja, hogy ekkor jönnek meg az énekesmadarak. Ószentiván, mai nevén Tiszaliget faluban az a hiedelem járja, hogy a magzat után sóvárgó asszony e napon könnyebben megfogan. A zalai Nagybakónak népe csak egyetlen gallyat szemez, melynek mágikus célzata alighanem a gyermekáldás korlátozása."

Gyümölcsoltó Boldogasszony üzenete:  
"Eljött az idő a "beoltódásra", a nemesedésre.
Az égi kegyelemmel elindulhat benned a változás a világ csodáinak befogadására.
Az új tavasz ígérete és az új nyár termése megszépíti és gazdagítja az életedet. A természet az égi és földi kincsek osztogatásával nem fukarkodik!
Keresd, ami új.ami szokatlan, keresd, amit az elme leginkább elutasítana! Ám éppen ezek a dolgok hozzák lelkedbe az égi többletet, ami a beoltottsághoz, a nemesedéshez vezet.
A tavasz, a kikelet termékenyítő fénye segíti az utadat.
Forrás: Kovács Kálmánné Nóri: Boldogasszony üzenőlapjai "

 
MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel? 
Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?
Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?
Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg. 
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket. Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni. Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.
Nézz magadba, - Mi választ el attól szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?
Miért nem tárod fel a benned rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?
Eljött az idő, megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!
Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!
Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudás, mely lelked legmélyébe van írva! Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!
S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

2018. március 22., csütörtök

Kíméletesen ölnek meg bennünket


ÖnMAGam Forrása


ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered. Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Nyissátok meg ezt a forrást magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.
Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!
Áldottak vagytok a Létezésben!
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket! Egy lág
y eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet. Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa.
A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered. Merjétek hát kitárni a szíveteket !
Kedveseim! Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra. Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.
Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

A Boldogasszony útján járás üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és magatokból kitisztítatok, mely generációkon megkeserítette az életeteket.
 (Ajánlom újraolvasásra a Szüld ki MAGadból című írásom meditációval egybekötve, a mert szervesen kapcsolódik a március 20.-21.-i írásaimhoz.
https://magyarleanyokasszonyok.blogspot.hu/2018/02/szuld-ki-magadbol-fajdalmat.html?spref=fb
 
Áldás!Selyem mandalám címe: ÖnMAGam Forrása
KeDo (Kecskeméti Dorottya) rajz alkotását festettem selyemre.

2018. március 21., szerda

Ideje van a gyógyulásnak , a bennünk lévő fájdalmak elengedésének.Ha hozzákapcsolódsz a magasabb szintű szeretet forrásához, könnyen szembesülhetsz azzal a ténnyel, hogy a szeretet áradása felszínre hozza, és megnyitja fájó sebeidet.
Jelenleg ezeknek a sebeknek a tisztítása folyik.
Ideje van a gyógyulásnak, a bennünk lévő fájdalmak elengedésének. Légy tudatos, közreműködő, befelé figyelő.
Itt az ideje az elengedésnek, az átadásnak, a feloldásnak……

A változás részeként sokan már új látásmóddal rendelkeztek.
A régi megtapadt, megkövesedett dolgok nehezen mozdulnak ki az energetikai rendszeretekből.
Az új energia részeként, új tisztítási és energetizáló gyakorlatokat fejlesztetek ki.
Személyiséged tükrében ez különbözőképpen alakulhat.
Nagyon fontos, hogy olyan gyakorlatokat végez napi szinten, amely áthatja az egész energetikai rendszered, lehetőséget adva, hogy újabb és újabb tudatszintre lépj.
Energetikai központod a SZÍV, ő az átalakító, az átformáló.
A SZÍV Szentségében és Szeretetében feloldódik minden olyan minta ami gátat szab fejlődésednek, lehúzó, megkötő energetikával rendelkezik.
Napi szinten szembesülhetsz félelmeiddel, elnyomott, mélyre eltemetett indulataiddal, megtagadott érzelmeiddel.
Mindezek részedet alkotják, független attól, hogy nincs benne a tudatodban.
A tudatalattid bármilyen pillanatban ezt működésbe hozhatja, és neked fogalmad sincs, hogy különböző élethelyzetre miért reagálsz olyan megnyilvánulási formával, amit már azt hittél régen átalakítottál.
Vannak olyan rendszerek, melyek függetlenül tőlünk működnek, a test idegei, ingerületei továbbítják az információt, és a vegetatív rendszer, a paraszimpatikus idegrendszer erre a működésre rákapcsolódik.
A napfonat területén is rengeteg ilyen idegközpont működik.
Érezhetsz félelmet, dühöt, elkeseredést, reménytelenséget stb…
Az Új Energia részeként, ne akard az érzés okát megérteni.
Ne akard megérteni, hogy mindez miért történik veled és mi váltja ki belőled,- csak fogadd el, hogy jelen van, - Emeld a SZÍVED Fénycsokrába az érzést, és a szívedben élő Isteni Fénnyel sugározd át.
Csak engedd, hogy feloldódjon és átalakuljon az érzés,- elmúljon a fájdalom, a testedben lévő feszülés.
Ugyanezt tedd, mikor a testedben lévő feszüléshez, rossz közérzethez nem társul lelki tartalom.
A SZÍV Szeretetében minden átalakul, feloldódik, Fénnyé válik.
Ő a te Szentséged, a te Szent Középpontod, mely a nagy átalakító és átformáló.
Szíved isteni Fénye átalakította testedben, lelkedben lévő megkötő érzést, mely nem engedte, hogy szabadon szárnyalhass, és energiád szabadon áramolhassanak.
Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ne feledkezz meg róla, hogy Szívcsokrod nem csak a tested elülső részén az érzelmi oldalon működik, hanem a test hátsó részén is, az akarati oldalon. Ezért nem minden esetben vezet eredményre, ha csak az érzelmi oldalon lévő Szívcsokroddal alakítod át az energiákat,- mert bizony több esetben tapasztaltam, hogy az akarati oldalon lévő energia csokrokat, tudtunk nélkül bizonyos erők kiválóan tudják manipulálni,- ezért nem árt résen lennünk, és átvenni magunk felett az irányítást.
Sokszor el sem tudjuk képzelni, mennyire bele tudnak ülni a negatív megnyilvánulási formák az energiarendszerünkbe, gondolok itt a testünket körülvevő energiamezőre is.
Végezzünk el együtt a gyakorlatot:
Lazítsd el magad és pár mély belégzés után irányítsd figyelmedet tested bizonyos területére, arra a pontra, ahol feszülést, energiaelakadást érzékelsz.
Csak add a figyelmedet, ne akard megtudni az érzés okát, fogadd el, hogy jelen van az érzés, de tudd, hogy nem alkotja részedet, mivel nem az EGYSÉGET, hanem a megosztottságot táplálja.
Ha ezt megtetted, akkor minden figyelmedet irányítsd át a Szívcsokrod területére.
Végy egy mély levegőt, és engedd meg, hogy végigáramoljon a testedben.
Ahogy szádon keresztül kifújod a levegőt, hagyd, hogy egyúttal a Szívcsokrodon keresztül is távozzon el minden, ami nem Fényből és Szeretetből fakad.
SZÍVED Temploma a te Szent Helyed, figyelj nagyon Szíved tisztaságára, hogy a SZÍV és a TUDAT összekapcsolódásában egy újfajta energetikai rendszert tudj működtetni!
Testedben, lelkedben, bárhol felmerül valamilyen kellemetlen érzés,- SZÍVED isteni Lángjában, a Szent Tűzben, a Szent Fényben hagyd, hogy minden feloldódjon.
Csak a Szívedre figyelj, az isteni Szentségre mely benned él.
Az összes figyelmedet ide koncentráld.
Egy idő után érzed, hogy különös erő árad szét benned,- az Isteni Szikra meggyújtja a Lángot. Mire ez megtörténik, már olyan tudatszinten vagy, hogy tudod, -
Te és Isten egyek Vagytok.
Tudod, hogy nem kívül, hanem benned él az Isten,- és ez a pont, ahol kapcsolódtok egymáshoz.
A SZÍV Szentsége melyben ISTEN él. És ez az Isteni áthat mindent, - benned és körülötted.
Ha engeded, hogy Szíved Fénye átsugározza a testedet, pillanatokra megérzed, hogy te is Istenivé válhatsz.
Itt már nincs külön lét, EGYSÉG van!
Te és ISTEN SZÖVETSÉGET alkottok, mely felbonthatatlan, eltéphetetlen kötelék.
A FÉNY és a SZERETET köti össze, és működteti téren és időn át.
Ezt a Szentséget kell előhívnotok, megőriznetek és működtetnetek.
Ezáltal teljesedik ki az emberben az isteni, írja át a Tudat segítségével azokat a kódokat, hibás rendszereket melyek a régi részét képezték, és a megosztottságot erősítették.
Aki ezt a magáénak tudja, lassan átalakul, és testben, lélekben újjászületik,- KRISZTUS TUDATOSSÁGRA születik,- és ezzel a tudatossággal, testben élő Istenemberré válik.
Aki saját cselekedetei által irányítja sorsát, tudata már eléri azt a magasságot, hogy felismeri és felülírja azt őt akadályozó társadalmi beidegződéseket és megkötéseket.
Krisztus azt mondta,- ÉN és az ATYA egyek Vagyunk!
Ha ezt a Szellemiséget követed, akkor az Új Világ részese leszel, ahol a Természeti Törvények áramlásban vannak veled.
Ezáltal életed átalakul, visszatérsz az Eredendő Rendhez, és megtalálod magadban azt az Isteni Minőséget aki mindig is voltál a Kezdetektől fogva,- az EREDENDŐ LÉT MINŐSÉGÉT.
Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
Veszprém. 2018. március. 21. Kikelet hava

Ha még nem olvastad volna ajánlom szíves figyelmedbe:Boldogasszony üzenete:
https://ahimre.blogspot.hu/…/boldogasszony-uzenet-2018-marc…


2018. március 20., kedd

Magyar Nők most hozzátok szólok.


Én vagyok a mosoly az Asszonyok szemében, a csillogás, a kelő Nap fényes sugara.
Én vagyok a lágy szellő, mely megsimogatja az arcodat.
Én vagyok a Mindenséget átható öröm, boldogság.
Az Életet adó virágzás, a rügyfakadás, a tavasz fuvallata, a lágy szellő érintése, a föld illata.
Én vagyok a megnyugvás, a béke, a mindent átölelő szeretetből fakadó kegyelem.
A rigó dala, a tücsök ciripelése, a lágy mező, a ringó kalász, …és még sorolhatnám, hogy mi vagyok.
Egy biztos, hogy mindenhol és mindenben ott vagyok.
Boldogasszony Vagyok.
Erőt adó, hitet adó, reményt adó, poraiból feltámasztó.
Most ebben a minőségben szólok hozzátok.
Eljött az idő, hogy rákapcsolódjatok a magasabb szeretet hullámra, mely megérkezett s körbeöleli Földetek. Sok ember szívében már kihunyt a szeretet.
Elaludt a láng, mely életet adó, s fásultság, közöny járta át a lelkét, és ezt most is súlyként hordozza magában.
Ha nincs nyitva a szív, nem tudsz jó döntéseket hozni, mert nem tudsz kapcsolódni ahhoz az isteni forráshoz, mely körbe ölel.  Nincs benned éltető erő, nem tudsz mélyen kapcsolódni önmagad belső isteni forrásához sem.
Magyar Nők most hozzátok szólok.
Adjatok utat a bennetek lévő virágzásnak!
Engedjétek, hogy a lágy dallam megszólaljon lelketekben és átvegye az akkordot, melyet ha kéritek belétek ültetek.
 Nyíljatok meg felém, forduljatok felém, s végtelen bizalommal hajtsátok fejeteket az ölembe, olyan bizalommal, mellyel a gyermek hajtsa fejét édesanyja lágy ölébe.
Ez az anyai öl biztonságot nyújt számotokra.
Szíveteket megnyitom, fájdalmaitokat begyógyítom, feltöltelek benneteket a végtelen szerelmetesség érzésével. 
Feloldom a terhet, leveszem rólad a súlyokat, életedbe irányt mutatok.
Tanítalak, nevellek, szeretetre nevellek. Mert nagy szükség van ebben az Országban a szeretetre, a lágy női, asszonyi mindent átölelő szeretet áradására.
Csakis ti tudjátok begyógyítani a sebeket, megnyitni a szíveket, s ez nemcsak a személyes életetekben van így, hanem a közösség által összekapcsolódott élettérben is.
Ne erősek legyetek, kemények, hanem szeretettel teltek, öntudatosak, de ugyanakkor lágyak és kedvesek, virágzóak.  Így tudjátok megnyitni a szíveket, begyógyítani a sebeket, megérteni, átérezni egy ember életét és benne betöltött szerepét.
Egy olyan időszakban vagytok, mely meghatározó a számotokra.
Kapcsolódjatok össze a Szeretet Forrásával és engedjétek, hogy ez váljon meghatározóvá életetekben.
Lágyítsátok meg a férfiszíveket, gyógyítsátok meg mélyen elszenvedett sebeiket, sérüléseiket, melyeket az idő forgatagában még maguk elől is egyre mélyebbre és mélyebbre nyomtak el, mert ők erősek és méltóságteljesek.
Ne akarjátok rájuk erőltetni magatokat, a ti bevett és megvalósított elképzeléseiteket.
Ezzel náluk semmit sem értek el.
A lágyság, a megértés, a szeretet az, amely közelebb hozza szíveiteket egymáshoz, és e lágy, mindent átölelő feltétel nélküli szeretet minőség és elfogadás erőlködés nélkül begyógyítja a legmélyebben megsebzett szívet.
Te légy az adó, de ugyanakkor ne légy elváró, meghatározó, beszabályozó, kérkedő.
Mindig tud hol a helyed, hol és meddig mehetsz el .
Az élet most a virágzásról szól, így hát ti is virágozzatok. Adjatok teret magatokban a szépségnek, a jóságnak, a lágyságnak, a mindent átölelő szeretetnek.
A Szív Országában éltek, Szívvirággá váljátok, mely magából ontja illatozó szirmait.
Lágyságával utat mutat, erőt ad, szeretet és biztonságot  ad,- mert te légy az, aki Én Vagyok ,és létez Bennem és Velem.
 Általam töltsd be a mindenséget, virágoztasd fel az Országot, hisz mindegyikőtökben benne Vagyok, Élek, és Szeretek, ha kell sírok és zokogok, de veletek Vagyok.
A Magyar Nő meghatározó szerepet tölt be a Mindenségben.
Olyan kódokat hordoz MAG-ában, mely lehetővé teszi számára, hogy ebben a korban a minőségét meghatározó életet éljen.  Példát mutasson a körülötte élő nemzeteknek.
Szíved szeretetében benne Vagyok, Egyet alkotok veled, benne Vagyok a mosolyodban, a szemed csillogásában, az ölelésedben, a mindent és mindenkit átölelő szeretetedben, a gyermekedben , a szerelmedben, mindenben ami a fontos és élő számodra.
Tarts meg Engem, s én is megtartalak végtelen szeretetben.
Áldás! Áldás! Áldás!
(Sajnálom, hogy nem tudom átadni számotokra, és még szavakba sem önteni  azt az érzést, ami a belső hang megszólalása előtt és közben éreztem a szívemben, a lelkemben.
Talán ha összekötitek soraimat Enrico Szív-Virágok dalának
  http://www.enricomusic.hu/25.php
meghallgatásával ízelítőt kaptok belőle. Áldás!)

Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvay Katalin
2018. március 20. Kikelet havában.
A képen Boldogasszony selyemképen látható.

2018. március 18., vasárnap

Érett nő csak akkor lehetsz, ha már elengedted a félelmeidet.


"Érett nő csak akkor lehetsz, ha már elengedted a félelmeidet.
Már nem zavar az a néhány plusz kiló, ha a kihívásokat mosolyogva fogadod, ha úgy tudsz szeretni, ahogy csak tőled telik. 
Mert egy igazi, őszinte nő nem fontolgatja, hogy mennyit adjon, és kinek, hiszen tudja, hogy rengeteg van még ott, ahonnan ez jött, a lelke sosem ürül ki. Csordultig van az élet szeretetével. 
Nem aggódik, ha valamihez nem ért, inkább mulattatja, hogy mások mennyit aggódnak a hiányosságaikon. Nem érdekli, hiszen tudja, hogy bizonyos dolgokban viszont ő a jobb. 
Ha már a csalódások nem törik össze, hanem leckének fogja fel, és emelt fővel magassarkúban tovább tipeg, és hagyja hogy a szél belekapjon a hajába, és elrepítse a gondokat. 
A vérbeli nő tudja, hogy nincs lehetetlen, minden csak akarás kérdése. 
És hogy nincs olyan, hogy tökéletes. Tudja, hogy mikor veheti elő a kislányt, ami ott lakozik benne, és hogy mikor legyen maga Seherezádé. Szüntelen óv és kényeztet, de nem felejti el, hogy magát is szeretnie kell minden nap. Tudja, hogy nem kell állandóan erősnek lennie, hiszen az érzelmektől lesz valaki ember. Tisztában van vele, hogy néhány dologra nincs magyarázat, és hogy neki semmit sem kell megmagyaráznia, hiszen ugyanolyan kötött, mint amennyire szabad.
És csak ő dönti el, kihez köti magát, és kinek engedi, hogy sírni lássa, hogy az élete része legyen.
Egy igazi nő nem engedi, hogy bárki is átgázoljon rajta, mert elsétál onnan, ahol kevesebbet kap, mint amennyit megérdemel. Nincs szüksége megmentőre, mert erős, kitartó, önmaga hőse, de hagyja a férfit maga mellett hősnek lenni. Tudja, hogy nem kell mindig sminket viselnie, hiszen a szépségével tökéletesen tisztában van. És tudja, hogy akkor szép valaki, ha a lelkében nyoma sincs háborúnak.
Ha már túl van néhány fontos leckén, és a többit tárt karokkal várja, hiszen azok fejlesztik. Elenged, szeret, ölel, bátorít, megvalósít, vagy egyszerűen csak élvezi, és tudja, hogy az Élet valójában szép. Nőnek lenni pedig csudajó."

Agárdi Zsóka

Az Erdő Asszonya,- Az út, amely visszavezet ÖnmagadhozHívott az erdő, és én újra hallgattam a hívására, hogy felfedje előttem az itt jelenlévő titokzatosságot amellyel újra és újra megörvendeztetett...
Ahogy beértem az erdőbe szokásomhoz híven köszöntöttem az itt lévő Természeti Lényeket, FöldAnyát, a Természeti Asszonyt....
És ahogy mentem előre az utamon egyszer csak megszólalt a Hang bennem.
Ezt adom át most nektek.....

Az Erdő Asszonya lelked mélyén, benned gyökeredzik.
Egy vagy vele a természeti megnyilvánulásban.

A mai nők feladata, hogy visszatérjenek az Ősforráshoz, ahhoz a megnyilvánuláshoz, aki lelkük legmélyén meghúzódó ősi erőt jeleníti meg.
Úgy tudsz legjobban az ősiséghez kapcsolódni, ha elmerülsz a természet létezési forrásában,- egyet alkotsz vele.
Átmenetet képezel  az új és a régi világ között. Ez az átmenet egyensúlyban tart téged, megerősíti, kiteljesíti a gyökereidet, táplál téged, megtart.
A nők többsége mára sajnos kibillent ebből az egyensúlyból.
Nincs benne az a megtartó erő, amellyel megtartaná a családját, azt a kisközösséget, amelynek szerves részét alkotja.

Kibillent az egyensúly, és többnyire egy virtuális világba helyezkednek, ott teljesítik ki magukat, ahol nincs meg az élő rezdülés, a kölcsönös áramlás. Ez inkább elvesz belőletek,- beszűkít, és tévútra vezet, mert nem találod azt a minőséget, aki benned öltött testet.

Alkoss élő kapcsolatot a természettel!
Hívd az Erdő Asszonyát mutasson utat néked.

(Hívtam az Erdő Asszonyát, s Ő újra megmutatta magát nekem, és talán hihetetlen, de ismételten szólt hozzám.) 

- Elvonulva élek a világ zajától, az ősi tudás így fejlődött ki bennem.
Nincsenek a közelemben ártó,- rontó,- bontó emberek.
Egy vagyok, egységet alkotok a természettel.
Lényem erőt ebből a forrásból merít, ugyanakkor egy vagyok a Mindenséggel.
A mindenség bennem szólal meg, és mutat utat a hozzám fordulóknak.
Álljatok ellen a kísértésnek, amit a mai világ fertője mutat néktek!
Húzódjatok beljebb magatokba, érkezzetek meg lényetek azon forrásába, ahol egységet alkottok az örök megnyilvánulással.
Azzal az erővel, aki a kezdetektől fogva eredezteti magát.
A föld, a fű, a fa, természet adta adományok, mind a segítségetekre vannak ebben.
Bibircsókos boszorkának neveznek sokan, hátamon rőzsét hordok.
Elveszek az erdő titokzatos homályában, ritkán fedem fel magam, keveseknek fedem fel titokzatos lényem.
Csak a szomjúzóknak, az arra érdemeseknek.
Ők követnek az úton, s olyan tudás birtokosává válnak, amely a mai világban ritkaság számba megy. De ehhez élő kapcsolatot kell fenntartaniuk velem.
Ez áldás és átok is egyben.
Egy bélyeg, mely homlokotokon csak a látoknak jelenik meg.
Ha befelé fordulsz meglátod az élet értelmét, amely sokkal több annál amit a két szemeddel látsz meg.
Az utak elágazáshoz vezetnek, a választás a tiéd……


 Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin