2017. május 31., szerda

Veres Mónika: Május 31.-én : A szíverővel való kiemelkedés napja!
Május 31.-én : A szíverővel való kiemelkedés napja!
Rendhagyó módon egy rövid bejegyzés! Ugyan elsősorban a hírlevélben szoktam elküldeni az aktuális időszak összefoglalóját, de holnap (május 31.) egy napra egy egészen különlegesen szép Égi Háromszög áll fel, tökéletes piramis alakzatot formázva, ezért idő hiányában most ezt a felületet használom. Ez a piramis alakzat azért is figyelemre méltó, mert érintett az energiája azzal a Marssal is, aki még mindig Nimród Koronájánál áll! Titokzatos. Hiszen tudjuk, hogy Nimród három őv-csillaga (Al Nilam, Al Nitak, Mintaka) a három Gizai Piramissal analóg energetikailag. Kicsit olyan hát ez a helyzet, mintha Nimród Piramisa üzenne, mintha Nimród szíve dobbanna egy nagyot. De nézzük tovább a holnapi napot miért fontos még …
Az Égi Háromszög három csúcsát az Oroszlán szívénél járó Hold, a beavató Kígyótartóban járó Szaturnusz és a Felfelé úszó halakhoz közelítő Uránusz-Vénusz párosa alkotja! Impulzív nap lesz az biztos. Egyszerre van jelen tehát a holnapi napban (főleg reggel és délelőtt) a kiemelkedés, a feltételek nélküli szeretet, a beavató vizsgafeladat és a legmagasabb szintű sorsuralás lehetősége. Ha egy mondatban kell összefoglalni: Szíverővel való kiemelkedés történik! Méghozzá oly módon, mellyel hosszú távon válhatok a sorsom urává, így a szív ereje egyben sors-koronázó pillanatot ad. Ráadásul eddig nehéznek tűnő karma-körökből is ki lehet vele lépni.
Miért? Mert a Mars Nimród Koronájánál és a Szaturnusz a Kígyótartóban a Hold mágikus szerelem- és szereteterejével sokszorozódik meg, így egyszerre adja a kezünkbe azt a tökéletes energetikai állapotot – mint belső élményt – amiben ÉN irányítom a sorsomat (és nem fordítva). Ezt a mágikus erőt az tudja a holnapi nap legjobban felhasználni, aki a félelmeit tökéletesen uralja és rendíthetetlen bizonyossággal látja maga előtt a Célt. Kifejezetten kiemelő erő van ebben, hiszen a Felfelé úszó halacska hozza a segítséget, hogy minden eddigi „ördögi körből” ki tudjunk lépni felfelé, egy magasabb szintre. Segít, súg, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amikkel esetleg a múltban félrevittük a sors-kört. Ritka szép helyzet, hogy a Hold az Oroszlán szívénél, a Regulusnál áll, abban segítve, hogy – a múlt hibáin túllépve ezúttal - SZÍVÜNK EREJÉVEL meg tudjuk tartani energiáinkat és tudjuk uralni felbukkanó félelmeinket vagy kételyeinket (hisz egyik rosszabb tanácsadó, mint a másik). Aki holnap tehát erőit kézben tartja és kizárólag a szívére hallgat az olyan csodálatos lelkesítő emelő és kiemelő erőt kap a kezébe, amivel eddig nehéznek ítélt élethelyzetet is megoldhat. (Az élmény akár pár óra leforgása alatt bekövetkezhet.)


2017. május 29., hétfő

Emese,- azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket...


Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket. Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel. Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a Teremtéssel. Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme. Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez. Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

2017. május 28., vasárnap

Ha igazi Nővé akarsz válni, akkor az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból...


Ha igazi Nővé akarsz válni, akkor az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból, életre kell keltened és azonosulnod kell vele, kéz a kézben együtt járni vele. Mert Ő a te belső irányadód, az útmutatód, életed eleme, az a titkos erőforrásod, mely eredendően belőled ered, és létrehozza a létezés azt a formáját, amelyben a női lét világba helyezésének forrását egy magasabb tudatállapotba helyezheted. Ez a minőség rajtad keresztül nyilvánítja meg és valósítja meg magát. 
Ha már megérkeztél ebbe az állapotba csak annyit kell tenned, hogy megtartsd ezt az eszenciát, méltón és tisztelettel bánj vele. 
Értékeld és őrizd létét magadban, mert ez egy kincs, egy kód, mely minden egyes Nő létezésében benne rejlik. 
Ettől vagy több, ettől vagy eredendő, ettől értékeled az életet, és tudsz áramoltatni magadból egy olyan isteni minőséget, amely a létezés egy magasabb formáját hívja elő belőled.
Azonosulok a isteni létezés forrásával, az isteni eszenciával amely testet öltött bennem.
Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket. 
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel. 
Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel.
Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme.
Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez.

Hogy jussatok el ehhez az isteni forráshoz, ehhez az eredendőséghez?
A magadba tekintés már nem elég. 
Egy sokkal mélyebb szintre kell helyezkedned Önmagad isteni létének megkeresésében. Keresned és kutatnod kell léted értelmét, mely életed mozgatórugója.
Egy mélyebb szintre helyezkedj magadba, és innen tekints szét a világodra. Innen szemléld az életed. Innen szemléld azt a világot amelybe beleszülettél, és az isteni forrásban betöltött és életre keltett isteni terv által leszületést nyertél. Mert minden egyes leszületés okkal történik. 
És az ok- okozat törvénye alapján az okot te hoztad létre, és ebben a megtestesülésben jogot formáltál ennek kiegyenlítésére. Hogy emberi létedet egy olyan eszenciával töltsd meg, amelyben az isteni eszencia forrását hordozod magadban.
Szeretettel: Feketéné Lendvay KatalinÁldott Asszonyok, kik a létezésben a Földön jelen vagytok!
Oly sokat meséltem már nektek a nőiség titkairól, de most egy új irányba vezetlek bennetek.
Egy olyan irányba, amely még kevésbé ismert a világ számára.
A bennetek lévő Ősforrásra akarom felhívni figyelmetek, mely minden Létezés Forrása, és egy olyan tőről fakad, melyet ti itt a Földön SZER-ELEM-nek neveztek.
Ebben a hónapban, és az elkövetkezendő két hónapban megérkeztek életetek egy olyan állomásához, melyben egy olyan minőségre leltek magatokban, aminek eredete és léte egy mélyebb tudatsíkra vezet vissza.
Visszakapcsolódtok az Eredendő Ősforrás mintázatához.
Létetek, értelmetek egy magasabb megnyilvánulási formába helyeződik át.
És ehhez mit kell tennetek?
Egy olyan mély befelé fordulással lenni Önmagatok iránt, mely feltárja azon részeiteket, melyeket még árnyék fed.
Szeretettel eltávolítani, "leporolni" magatokról a korlátozó rétegeiteket.
Egy olyan eszencia létezik bennetek, melynek a felszínre hozásához már készen álltok.
Hát cselekedjetek!
Merüljetek el Önmagatok mélységeiben, hozzátok felszínre s engedjétek el a még jelenlévő megkötő részeiteket!
Tavasszal elindult egy olyan mértékű változás, mely most bontja ki magát.
A támogató energiák veletek vannak, új utakra terelnek bennetek.
Merjetek hát megnyílni a Fényre és felvenni a kapcsolatot a legmagasabb isteni részetekkel.
Merjetek eggyé válni vele, azonosulni vele.

ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered. Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Kötelességetek ezt a forrást megnyitni magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.    Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!    Áldottak vagytok a Létezésben!
Ez a nyár, az elkövetkezendő időszak Önmagatok felismeréséhez vezet.
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket!
Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet.
Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa. 

A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered.
Merjétek hát kitárni a szíveteket Kedveseim!
Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra.
Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel  megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.

Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Írtam és átadtam, ki egy Veletek.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin2017. május 24., szerda

A kiteljesedett NŐ, aki Önmaga forrásához érkezik meg


Áldott Asszonyok, kik a létezésben a Földön jelen vagytok!
Oly sokat meséltem már nektek a nőiség titkairól, de most egy új irányba vezetlek bennetek.
Egy olyan irányba, amely még kevésbé ismert a világ számára.
A bennetek lévő Ősforrásra akarom felhívni figyelmetek, mely minden Létezés Forrása, és egy olyan tőről fakad, melyet ti itt a Földön SZER-ELEM-nek neveztek.
Ebben a hónapban, és az elkövetkezendő két hónapban megérkeztek életetek egy olyan állomásához, melyben egy olyan minőségre leltek magatokban, aminek eredete és léte egy mélyebb tudatsíkra vezet vissza.
Visszakapcsolódtok az Eredendő Ősforrás mintázatához.
Létetek, értelmetek egy magasabb megnyilvánulási formába helyeződik át.
És ehhez mit kell tennetek?
Egy olyan mély befelé fordulással lenni Önmagatok iránt, mely feltárja azon részeiteket, melyeket még árnyék fed.
Szeretettel eltávolítani, "leporolni" magatokról a korlátozó rétegeiteket.
Egy olyan eszencia létezik bennetek, melynek a felszínre hozásához már készen álltok.
Hát cselekedjetek!
Merüljetek el Önmagatok mélységeiben, hozzátok felszínre s engedjétek el a még jelenlévő megkötő részeiteket!
Tavasszal elindult egy olyan mértékű változás, mely most bontja ki magát.
A támogató energiák veletek vannak, új utakra terelnek bennetek.
Merjetek hát megnyílni a Fényre és felvenni a kapcsolatot a legmagasabb isteni részetekkel.
Merjetek eggyé válni vele, azonosulni vele.

ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered. Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Kötelességetek ezt a forrást megnyitni magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban.    Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát!    Áldottak vagytok a Létezésben!
Ez a nyár, az elkövetkezendő időszak Önmagatok felismeréséhez vezet.
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket!
Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet.
Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa.

A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered.
Merjétek hát kitárni a szíveteket Kedveseim!
Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra.
Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel  megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.
Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Írtam és átadtam, ki egy Veletek.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2017. május 19., péntek

Boldogasszony lánya vagyok"Boldogasszony lánya vagyok,
Napfényt hívok, Holdfényt adok.

Gyöngyharmatos Boldogasszony
zengő fénye bennem dalol.
Mint szépen termő virágszála
Áldást hozok e Világra.
Áldást viszek, áldást hozok,
Boldogasszony lánya vagyok!"

2017. május 18., csütörtök

Nőiesség erősítése meditáció,- PATRICIA LYNN REILLY: ELKÉPZELEK EGY NŐT, AKI SZERELEMBEN ÉL ÖNMAGÁVAL
Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza.
Elképzelek egy nőt, aki felismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre. Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg.
Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt. Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van.
Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait.
Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát.
Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg.
Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli. Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét. Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel.
Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a lélekzet. Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy mások gondolatihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon.
Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait. Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel fessen. Elképzelek egy nőt, aki önmagát saját istenei által jelöli. Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el. Aki személyes spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, magasabb erőknek. Egy nőt, aki mélyen alámerült saját belső világába. Aki magának követeli, hogy impulzusaival, ösztöneivel harmóniában éljen. Elképzelek egy nőt, akit érdekel a saját élete. Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint tanítóját, gyógyítóját és kihívását. Aki hálás a szépség és a kegyelem hétköznapi pillanataiért.
Elképzelek egy nőt, aki saját életének az írója. Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják, hogy mi a jó az ő számára. Aki elutasítja, hogy életformáját megváltoztassa azért, hogy az mások elvárásaival találkozzon. Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. Egy nőt, aki kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját maga érdekében tisztán és erővel cselekszik.
Elképzelek egy nőt, aki ravaszul bánik a magánnyal. Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll. Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, hogy azok képesek legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni. Elképzelek egy nőt, aki nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék magukat. Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és bölcsessége egészét adja.
Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást és áldást hoz mások életébe.
Elképzelek egy nőt, aki vállalja az egyenlőséget a párkapcsolataiban. Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van arra, hogy megmentsék.
Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek közösségében.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a krízisek, és konfliktusok támogatására használja. Egy nőt, akinek kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, hogy kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait és szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik.
Elképzelek egy nőt, aki a nőt tiszteli saját életében. Egy nőt, aki az asszonyok körében ül. Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor az feledésbe merül.
Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és a jóváhagyás iránti vágyait.
Egy nőt, akinek minden cselekvése, kiejtett szava erőteljes közléssé válik. Aki fenntartja magának a jogot, hogy igazabbá tegye a világot. Elképzelek egy nőt, aki a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett. Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek.
Aki minden mást figyelmen kívül hagyva hű marad önmagához.
Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő!"
(Fordította: Havasi Mia)

2017. május 16., kedd

Magdalai Mária: A bűn és a bűnhődés, az áldozati mintáknak véget kell vetni….


Magdalai Mária vagyok, ……köszönöm, hogy megosztod velem titkaidat, és felmered vállalni magad.
A Nők évszázadokon keresztül egy hamis illúziót kergettek, egy hamis illúzióba menekültek.
Azok a megmételyezett erők, kiknek átadtátok a hatalmat és az irányítást nőiességetek felett, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ne fedezzétek fel a saját értékeiteket.
Mindent elkövettek annak érdekében, hogy elhitessék veletek, hogy bűnben éltek, és bűnben, bűnösként születtetek e világra.
Olyan hatalmi mámor lett úrrá rajtuk, hogy mindezt még maguk is elhitték….
Puszta tényekkel mindezt a legszerencsésebb esetben sem tudták alátámasztani, de a ti energiátokból, bűnösnek kinyilvánítva, kikiáltva, belőletek energiát nyertek…..
Most először is ezeket a bűnősnek titulált szálakat oldom fel körülöttetek, melybe úgy be vagytok bábozódva, mint mikor a pók behálózta áldozatát……
A bűn és a bűnhődés, az áldozati mintáknak végett kell vetni….
A megújuló energiarendszeretek, és a FÖLD megújuló rendszere nem teszi lehetővé, hogy ezt az energiát tovább működtessétek, tovább göngyölítsétek….


(részlet a Magdalai Mária által vezetett Mi az ami nőként aláássa az önértékelésemet, önbecsülésemet  meditációmból)

2017. május 14., vasárnap

Néha lépj ki egy kicsit az életedből!Néha lépj ki egy kicsit az életedből!
Hagyj ott mindent, hagyd ott a szerepeidet és csak Te legyél! 
Menj el egyedül akár csak pár órára egy olyan helyre, ahol jól érzed magad, ahol csend van. 
Nem szégyen néha megváratni egy-egy probléma megoldását, ha úgy érzed, levegőhöz kell jutnod. 
Kellenek ezek az eltávolodások, hogy kiszellőztesd a fejed, és rendbe tedd a gondolataidat, mert addig az életedben sem tudsz igazán rendet tenni. 
Egy kis szünet csodákra képes, segít átgondolni, merre tovább, és feldolgozni, mi történik éppen Veled. 
Ha néha kiszállsz a körforgásból, vissza tudsz majd úgy lépni, hogy egy ideig ismét Te magad kavarod, hogyan folyjon tovább…
Manna OWell
Nőnek lenni jó
A gyengédség nem keverendő össze a gyengeséggel és a lágyság nem jelent határozatlanságot.
Az a nő, aki tisztában van önmagával, határozott és erős.
Pont ezért képes megmutatni a benne rejlő finomságokat is, mert nem tart attól, hogy ezáltal elnyomhatóvá és kiszolgáltatottá válik.
Képes szívből élni és megengedi magának, hogy sérülékenységét is felvállalja.
Ettől lesz hiteles és szerethető, a férf
i szeme fénye, akit nem elnyomni, megalázni, hanem tisztelni és szeretni akar.
Az a NŐ és az a FÉRFI valóban úgy él, mint yin és yang, nincs szükségük arra, hogy egymás fölé kerekedjenek, hogy hatalmi játszmákat vívjanak.
Képesek kapcsolatban is szabadon élni, mert nem birtokolnak, nem uralkodnak, egyszerűen csak szeretnek. És így nőnek lenni jó!


KÖSZÖNÖM, HOGY EMLÉKEZTETSZ ÖNMAGAMRA


Könnyűvé válik az élet, ha csak a szépségre és a csodákra figyelsz.
A nehézségeket könnyedén kell venni.

Minden nap egy új nap, egy új kezdet, egy új lehetőség!
Merj szabadon élni!
A világ csodás, élvezd ezt a Csodát!
Csak arra figyelj, hogy éled ma az Életed.
Légy jelen az Életedben!
Légy jelen a Testedben! Hisz áldott vagy a Létezésben!
Hidd el magadról, hogy a csoda benned van!
Merj rácsodálkozni a világra.
Engedd meg magadnak, hogy éljél, hisz minden pillanat ajándék az Örök Léttől.
Élvezd az életet, tárd hatalmasra a szívedet!
Légy nyitott az új lehetőségekre. Haladj az áramlással.
Merj változtatni! Merd önmagadat túllépni!
Ne szabályok és korlátok közt éljél, a saját szívteredben éljél!
Nézd meg ma magadban,- Tudtál-e szeretetet adni, s tudtál-e szeretetet fogadni.
Az Élet csodás, de ha nincs benned szeretet, semmit sem ér.
Merd vállalni önmagad, azt AKI VAGY!
Merd élni az Életed!
Merd elhinni, hogy bearanyozod mások életét!
Boldogságra, és nem szenvedésre vagy ítélve!
Ne feledd, ez a nap megint egy új nap kezdete!
Feketéné Lendvay Katalin

2017. május 13., szombat

Purisaca Golenya Ágnes: Perui papnő című könyvéből részletekValami nagyon fontos történik Világunkban. Egy korszak határához értünk ismét. Először is, tudd, hogy ha változik valami a világban, akkor az az eddigi, kizsákmányoló világ vége lesz.
    Azt jelenti e korszakváltás, hogy az ember ismét érzékelheti az eddig számára elzárt dimenziókat. Ezt nevezzük tudati változásnak, tudattágulásnak.

    Vagyis, szinte genetikai ugrást hajthatunk végre: az ember ismét olyanná válhat, mint hajdanán. Még mielőtt „megismerte volna a jót és a rosszat”. Innen kezdve már csak dualitásában képes az ember felfogni a világot, elvesztette eredendő egységtudatát. Csak a duális világban van egészség és betegség, szépség és jóság, kezdet és elmúlás. Csak itt válik az egységes energia jinné és yanggá, negatívvá vagy pozitívvá, vagyis polárissá. Az eredendő ember nem volt se férfi, se nő. Egy komplett lény volt, a kettő egyben, „Isten hasonlatosságára”, önmagában teljes. Ebből következően Isten sem a ma hímnemű Atya, hanem Istenanyával teljes.  

    Az édeni állapotban a Tudás még nem volt leválasztva az Élettől. Még nem is „tudták”, hogy létezne kétféle nem. Az Ember ősállapota a még ketté nem hasadt Egység volt. A hasadás egyben tudathasadás is lett, ezért fel sem tűnik a maiaknak, hogy istenük „fele” hiányzik! Olyan, hogy nemiség, nem létezik! Amit mi a Földön különváltan, nemekként érzékelünk, az a dualitáson túli egység megnyilvánulása ebben a téridőben. Nincs két különálló egység, hanem az Egyben pulzáló minőségeket érzékeljük különbözőségként. Az én csodálatos magyar nyelvem a tagadás nem szavával emlékeztet arra, hogy az Ember nem osztható nemekre, e szétszakadás csak átmeneti és mindenki visszajut egyszer az Egységbe. Ma a kettő hordozza azt különváltan, amit eredendően EGY kapott. A Teljesség minőségeit két féle nem között kellett megosztani.

    Odajutottunk, hogy ma normálisnak tartják milliók, hogy egy olyan istenhez imádkoznak, kinek megszólítása a hímnemű Uram. Fel sem tűnik, hogy a Föld több mint fele, a nő, nincs „képviselve” imádott istenségükben! Atyjuk van, de Anyjuk nincs. E nemzedék legjobb esetben is félárva. Ekkora megvezetettség, ilyen vakság korában csoda talán, ha elhazudható a népek, az emberiség valós történelme? Ha ilyen könnyű egy hamis félistent kikiáltani az Univerzum legfelsőbb Létezőjeként – bármi meghamisítható! Ezért lett világunk a hamisságok, a másolatok, az illúziók világa. Az a hitrendszer, ami egy hímnemű istent tisztel a valóságos Istenanya és Istenatya egysége helyett, sokkal több, mint eszme. Egy valóságos erőteret hozott létre, mely szó szerint elvágta a szív és elme között a szellemi csatornát! Minden erőtérnek megvan a saját töltete, forgási iránya, hatása a környezetére, a benne élőkre. Az egypólusúvá tett hím istenség erőterében hogyan válhatna teljessé az ember? Ezért csikorog az egész vallási dogmarendszer, mert hamis alapokra építették! Ébredjünk már fel a bűvöletből! A bűvöletből, mely nem más, mint saját felejtésünk! Elfeledése annak, kik vagyunk igazából és ki a mi igazi Istenünk!
A megosztó és elkülönítő tudás egyre jobban növekedett. Teljes térhódításában egyszer csak feleslegessé vált Istenanya. Onnan kezdve már csak egy hím „félisten” a legtöbb vallás istene. Az emberiség megtagadta Isten női részét, és innen kezdve az emberi történelem az önkontroll nélkülivé vált hímenergia vágtázása lett…”
„Az energiakibillentés szándékos volt. A szerzés és harc, megosztás és határtalan gyarapodás nem fér össze Istenanya békés, befogadó és mindenkit óvó, tápláló világával. A mai férfiközpontú, bal agyféltekés emberi világnak ezért van már csak harcos és megfélemlítő férfi istene. Ennek szellemében lehetett a nőt elnyomni, boszorkányként több milliót máglyára küldeni, alacsonyabb rendűnek bélyegezni, a nők anyai feladatait alulértékelni. E szellemben a Földbolygó kiszipolyozható, és az ember egyre őrültebb kényelmét hivatott minden szolgálni. Az Univerzum bölcselete materialista ismeretekké, a gyógyítás a test kémiai vegyszerezésévé silányult. Az embernek, az életnek minden téren gazdaságilag meg kell térülnie, mert a kifizetődés lett az egyedüli értékmérce ebben a „józan és racionális” világban! E logika szerint a szeretet, az önfeláldozás, a megbocsájtás, a terhek elengedése nem térül meg, így értéktelen, haszontalan: kiűzendő.  Ne csodálkozzunk, ha azt hiszi a tudathasadt ember, legfontosabb szerve az agy. Eddig valóban az agyban székelő elme volt az úr. Nos, láthatjuk, a bőrünkön érezhetjük, mire képes az emberi ész, hova vezet az elme és logika: megosztáshoz, háborúkhoz, kizsákmányoláshoz, igazságtalansághoz, elnyomáshoz, hedonizmushoz, betegségekhez, kataklizmákhoz.”

„Az egyetlen megoldás, ha még ma helyreállítod Istenanyával a kapcsolatodat! A megmenekülés egyetlen útja és módja, ha helyreállítod e meghasadt, kettéhasadt kapcsolatodat a Teljes Istennel, ha visszatalálsz Istenanyához! Az egyetlen lehetőség, hogy felnyíljon a szemed, és meglásd a teljességet, a valóságot, ha elhagyod a hazugság erőterét, és az Istenanyával teljes Teremtő erőterében, mennyei birodalmában folytatod az életed. Meg fogsz döbbeni, milyen más ezzel a szemmel látni, milyen felszabadító az új szíveddel élni, szeretni! Szó szerint egy új világba érkezel, még itt a Földön! Ha átadod saját életedben a vezetést a szívednek az elméd helyett, felnyílik a szemed, és többé nincs uralma feletted az eddigi erőknek! Istenanyához pedig ismered a visszavezető utat: ez a szív! Nem véletlen, hogy még a földi anyák szívéről is azt állítják, mindent tud és megérez gyermekeiről. Nem az anyák agyáról, elméjéről, hanem szívéről beszél az ősi bölcsesség. Az elme foggal-körömmel védeni fogja a régi beidegződéseket, az új kódok a szívedben fognak felnyílni. A Tudás önállósodott az elme vibrációs szintjén, elszakadva a más hullámhosszú, magasabb szívfrekvenciáktól.
    A szív az a szerv, az egyetlen szerv, mely a magasabb, mennyei hullámokat is képes fogadni és testedbe, lelkedbe, szellemedbe vezetni. Sok ember szíve már automatikusan reagál ezekre az új erőkre. A szív sajátos frekvenciájáról a kvantumbiológia is egyre többet megismer. Megdőlt az agy mindenhatóságának téveszméje! Kísérletek bizonyítják, az agyba már a szívből továbbított jelek jutnak el. A szíveden keresztül léphet be Lényedbe minden magas rezgésű kozmikus hullám, melyet a szív továbbít a többi szervedhez, részedhez, így az agyhoz is. Nem észben, nem tudásban kell gyarapodnod, hanem a szívedben kell változnod, mert nem az agyad, hanem a szíved vezérel az Új Korban, a Helyreállítás Korában. Ő a vezérlő csillagod saját kozmoszodban. Isten magasságossága, az Ő dimenziójának hullámai nem az aggyal, hanem a szívvel érzékelhetőek. 
    Minden manipulálható, minden átverhető, csak a szíved nem. A szívből fakadó cselekedeteidet fogja Isten „mérlegre tenni”, a klasszikus tanítás szerint, és nem az elméd logikázgatását, a tudásodat.”
    „A Szeretet erő. Valóságos, működő Erő!
    Az az erő, ami Isten világából, magasságából, dimenziójából hozzáférhető. Az az erő, amiről Jézus azt tanította, ha ez működik bennetek, mindenhatóak vagytok! Egy olyan erő, mely minden egyes pillanatban Isten szerint működik itt a világban, mindig pont ott és úgy, ahogy erre szükség van. Nincs receptes könyv, mi a szeretet és hogyan működhet. Ez a mindenkori isteni jelenlét megnyilvánulása a világban, ezerféle módon, ezerféle alakban.”
    „Éppen itt az ideje, hogy felébredjünk és belássuk tévedésünket, mert nem élhetünk tovább e szétszakadt állapotban! Vissza kell engedni a női erőt, vissza kell térnünk Istenanyához! A korlátozott információkból dolgozó elme helyett a dimenziókon keresztül dobbanó szívnek kell átvennie az elsőséget végre ismét! Úgy, mint hajdanán, az „Aranykorban”.

Természetesen, szó sincs arról, hogy, hogy ezt az energiát csak nők tudják működtetni, csak a nők tudnának szeretni!
Először is, nem felejthetjük, hogy testi mivoltunkban a jelenlegi „nemiségünk” múlandó, és nem az örök „személyiségünk” meghatározója! Minden lélek teljes, EGY, hasítatlan, így egyben nő és férfi, ahogy Isten is! Ugyanakkor tudomásul kell vennie minden testben élő halandónak, hogy:
„Tetszik, avagy sem, az élet továbbadására, testükben új élet teremtésére, kihordására és megszülésére, saját testükkel való táplálásra kizárólag a nők képesek. Ők az élet hordozói, az anyagi tudáson túli bölcsesség őrzői, látói és működtetői. A férfi-ember viszont tökéletesen megismerte a Földet és annak törvényszerűségeit, óriási jártasságot szerzett ennek a téridőnek a működtetésében. Milyen tökéletesen tudnák együtt működtetni a világot! De nem így történt.”       

Vagyis, minden karma-fázisban, adott életben minden lélek az aktuális feladatához passzoló nemiséget választ magának, hogy ez életbeli szerepét eljátszhassa az Élet nagy forgószínpadán.
A nő, még e hasadt állapotában is, azt az erőt, energiát képviseli, amit a hamis vallások és velük karöltve az egyéb földi hatalmak ki akarnak rekeszteni a jelenlegi harcos világ, a szekértáborok, a nemzetek és kultúrák gyülölködése fenntartásához, mert ebből nyerik profitjukat.
Ezt mindenkinek meg kell értenie, aki tudatosodni akar, és minden léleknek arra kell törekednie, hogy ez az energiakibillenés helyreálljon.
A feminizmus tetőzte be ezt a leplezetlen nőellenességet, mely gyakorlatilag nemcsak megengedi, de biztatja, segíti, támogatja, hogy a nők férfiakká váljanak! Itt az ideje a leleplezésnek, és a szívek felébredésének, legyen akár női, akár férfi testben!

Ez nem valamiféle meglepő és eddig ismeretlen emberi feladat, hiszen a spiritualitás, az egész úgynevezett misztikus út, a beavatások mindig is pont erről szóltak: a SAJÁT EGYségünkre, oszthatatlanságunkra, teljességünkre való ráébredésről, egész-ségünk visszeszerzéséről! 

A mai világban azonban minderről hangosabban és kissé másképp is szólnunk kell, mert pár ezer év óta a harmonikus dualitás felborult. Manapság a nőknek lassan még Európa utcáin is hátbatámadásoktól, jogfosztásoktól, megaláztatásoktól, sőt fizikai erőszaktól kell rettegniük, ami bizony e korszak előtt nem volt így, nem így volt a Földön! ISIS még pár évvel ezelőtt is az Ősmama szimbólumának, a csodálatos IS-IS tudat energiáját őrző név volt, ma már egy nyíltan nőüldőző terrorállamé. (Mekkora arcátlanság, az ősmamai név mögé bújik a nők, a harmónia, a szeretet és béke ellensége).

Nem szükséges tovább ecsetelnünk, hogy a Kozmosz megannyi naprendszere előtt a földi emberiség alaposan szégyenkezhet, hogy ide jutottunk, egy ilyen méltatlan, sekélyes és brutális világot sikerült összehoznunk.

A változás, a helyreállítás azonban nem merülhet ki a mindennapi élet forgószínpadának átrendezésével. A probléma gyökere metafizikia szinten van, így csak itt lehet orvosolni. Napjaink elfajult és beteges szemlélete, rövidlátása és már a mindennapi életünket fenyegető agressziók valóban arra fogják kényszeríteni a mindennapi embert is, hogy kénytelen legyen legbelső erőtartalékait mozgósítani a valódi változáshoz, az életbenmaradáshoz. Ehhez pedig ki kell tárnia magát, lelkét, szívét a "mennyek", a magasabb dimenziók felé. Szebb lett volna e korszakunk színházi felvonása, ha nem engedjük magunkat ennyire sarokba szorítani, de ez van, engedtük, elcsábultunk, nem álltunk ellen megannyi kísértésnek, nők és férfiak egyaránt, most innen kell kikecmeregnünk. 
A Férfi a legtökéletesebb teremtmény. A Nő a legmagasztosabb eszmény."A Férfi a legtökéletesebb teremtmény.
A Nő a legmagasztosabb eszmény.
 A Férfi helye a trón, a nőé az oltár.
A trón magasba emel, az oltár megszentel.
 A Férfi az ész, a Nő a szív.
Az ész tápláléka a fény, a szívé a szeretet.
A fény termelékennyé tesz, a szeretet életet ad.
A Férfi ereje elméjében rejtőzik, a Nőt könnyei teszik legyőzhetetlenné.
Az elme bebizonyít, a könnyek meglágyítják a lelket.
A Férfi bármely hőstettre képes, a Nő bármely áldozatra.
A hőstett nemessé teszi
 a lelket, az áldott isteni tisztasággal ruházza fel azt.
A Férfié a hatalom, a nőé az érzelem.
A hatalom forrása az Erő, az érzelemé az Igazság.
A Férfi vágya a legvégső győzelem, a Nőé a legmagasabb erény.
A győzelem hatalmat ad, az erény istenivé tesz.
 A Férfi törvénykönyv, a Nő szentírás.
A törvény irányt szab, a szentírás elvezet a tökéletességhez.
A Férfi gondolkodik, a Nő érez.
A gondolkodás feltétele a tökéletes elme, a megérzésé a szentség fénykoszorúja.
A Férfi: óceán, a Nő pedig tó.
Az óceánt gyöngyei teszik ékessé, a tavat a költészet fénye árasztja el.
A Férfi merészen repülő sas.
A Nő szépen éneklő pacsirta.
Repülni annyi, mint uralni a teret, énekelni annyi, mint meghódítani a szívet.
A Férfi templom, a Nő a szentély.
A templom előtt letesszük a fejrevalónk, a szentély előtt térdet hajtunk.
 A férfi helye ott van, hol véget ér a Föld, a Nőé pedig ott, ahol kezdődik az Ég."
~ Victor Hugo
2017. május 12., péntek

Minden magyar asszonyban egy aranyasszony minőség van elrejtve....

Magyar Leányok, Asszonyok, kik itt ebben a szent térben,
Kárpát-medencében léteztek.
Oly sokan éltek, de oly kevesen meritek felvállalni Istentől elhívott feladatotokat. Egymásra vártok, hogy az a másik majd megcselekszi helyettetek.
A várakozásnak véget kell vetni! Öntudatra kell ébrednetek!
A HAZA hív, szólít benneteket!
Lássatok, ne csak nézzetek!
Lássátok meg MAGatokban a létezés azt az isteni eszenciáját, aki életre hívott bennetek! Ha hozzá tudtok kapcsolódni, Ő megmutatja az utat merre menjetek, s mit cselekedjetek.
Nincs helye már a várakozásnak!
A tettek ideje jött el!
Minden magyar asszonyban egy aranyasszony minőség van elrejtve, benned gyökeredzik, hisz gyökereid azok melyek létezésbe szólítottak. Hatalmas tudás és egyedi erő testesül meg bennetek.
Merjétek magatokból előhívni ezeket a kincseket!
Ne elégedjetek meg az átlagos élettel!
Merjétek felemelni a fejeteket!
Hívjátok be életetekbe Ősvallásotok Istenasszonyát, az Őseredeteteket!
Egy letisztult értékrenddel tegyétek a dolgotokat a világban.
Áldottak Vagytok a Létezésben!
Áldás!
2017. május (Ígéret hava) 12,.ik napján
Szeretettel írtam: Feketéné Lendvay Katalin

A képen Anyahita: Dávid Júlia alkotása látható.


Az Élet Folyója egy újabb út elé vezet benneteket, melyben életetek olyan állomásához érkeztek meg, ahol már a tettek mezejére kell lépnetek.
A jó szó kevés, a cselekedek ideje jött el!
Mindent amit megtehetsz, nemcsak magadért teszed.
Az Isteni Létezés szólít, - Jer velem, add át magad az ÉN Isteni Tervemnek, hadd nyilvánuljak meg benned és általad a világban.
Áldott vagy a Létezésben, áldott vagy a Jelenlétben, így hát indulj el és teljesítsd be Sorsodat!
Olyan napok jönnek, melyben szükség van a tudatosságra, a jelenlétre, az összeszedettségre, és nem utolsósorban arra az Isteni Erőre, aki testet öltött benned. Arra az isteni eszenciára ki elvezet téged Létezésed Isteni Forrásához, de a fókuszt már ide a földi valóságba, a jelenlétbe szükséges behelyezned.
Általad történik meg a dolgok megvalósulása.
Senki sem cselekszik helyetted.
A Nemzet felvirágoztatása rajtad is múlik!
Ebben a pillanatban minden egyes lélekre szükség van, hogy a saját tengelyébe állva tegye a dolgát. Ismerje fel feladatát, Istentől kapott elhívását!
ÉBREDJETEK MAGOK! A CSELEKVÉS IDEJE JÖTT EL!
Ébresszétek alvó társaitokat, s egymást támogatva lépjetek előre!
Most a Nőkhöz szólok!
Magyar Leányok, Asszonyok, kik itt ebben a szent térben,
Kárpát-medencében léteztek.
Oly sokan éltek, de oly kevesen meritek felvállalni Istentől elhívott feladatotokat. Egymásra vártok, hogy az a másik majd megcselekszi helyettetek.
A várakozásnak véget kell vetni! Öntudatra kell ébrednetek!
A HAZA hív, szólít benneteket!
Lássatok, ne csak nézzetek!
Lássátok meg MAGatokban a létezés azt az isteni eszenciáját, aki életre hívott bennetek! Ha hozzá tudtok kapcsolódni, Ő megmutatja az utat merre menjetek, s mit cselekedjetek.
Nincs helye már a várakozásnak!
A tettek ideje jött el!
Minden magyar asszonyban egy aranyasszony minőség van elrejtve, benned gyökeredzik, hisz gyökereid azok melyek létezésbe szólítottak. Hatalmas tudás és egyedi erő testesül meg bennetek.
Merjétek magatokból előhívni ezeket a kincseket!
Ne elégedjetek meg az átlagos élettel!
Merjétek felemelni a fejeteket!
Hívjátok be életetekbe Ősvallásotok Istenasszonyát, az Őseredeteteket!
Egy letisztult értékrenddel tegyétek a dolgotokat a világban.
Áldottak Vagytok a Létezésben!
Áldás!
2017. május (Ígéret hava) 12,.ik napján2017. május 9., kedd

A FIATALSÁG MÉRCÉJE NEM AZ ÉLETKOR, HANEM A SZELLEM ÉS A LÉLEK ÁLLAPOTA.


A FIATALSÁG MÉRCÉJE NEM AZ ÉLETKOR, HANEM A SZELLEM ÉS A LÉLEK ÁLLAPOTA.
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. ...
Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg.
Az ember – akár tizenhat éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén.

Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid.
Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad, olyan öreg, mint félelmed.
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit.
(Albert Schweitzer)

2017. május 4., csütörtök

Ha valaki bögrét szeretne, igyon abból, és hagyja, hogy más boldog legyen a kristálypohárral
Ha valaki mindig is pöttyös bögrét akart, erre vágyott, de nincsen a közelben egyetlen bögre sem, az ember hajlamos inni a kristálypohárból is.
Azután, ahogy telik az idő, egyre jobban zavarja, hogy kristálypohárból kell innia, így elkezdi rávenni a kristálypoharat, hogy legyen már bögre.
Olyanokat mond, hogy "már háromszor megbeszéltük, hogy növesztesz ide oldalra egy kis fület!", meg hogy "sokkal jobb volna mindenkinek, ha nem lennél ennyire átlátszó, kezd idegesíteni"... stb. Ahelyett, hogy keresne magának egy bögrét!
Ha valaki bögrét szeretne, igyon abból, és hagyja, hogy más boldog legyen a kristálypohárral. Ez a bögrék szabálya.
Lásd, hogy egy csodálatos illatozó virág vagyLásd, hogy egy csodálatos illatozó virág vagy, mely ÖnMAGa kelyhéből fakadóan szórja szét fényét a világban. Akinek szüksége van ebben a kehelyben lévő nedűre, nálad ontja szomját.
(A bennem élő Istennő üzenete)


2017. május 2., kedd

A mi női meditációs gyakorlatunk

Az a mi női meditációs gyakorlatunk, hogy megidézzük önmagunk halott, szétszaggatott darabkáit, hogy visszahívjuk magának az életnek halott, széttépett aspektusait.
A halott újrateremtője mindig kettős archetípus.
A Teremtés Anyja egyben mindig a Halál Anyja és fordítva.
E kettős természet, e kettős feladat következtében az a nagy munka áll előttünk, hogy megtanuljuk, köröttünk, velünk kapcsolatban és bennünk minek kell élnie és minek meghalnia.
Meg kell tanulnunk mindkettőnek az időzítését: hagynunk kell meghalni azt, aminek meg kell halnia, és élni kell engednünk azt, aminek élnie kell.
(Clarissa Pinkola Estés PhD: Farkasokkal Futó Asszonyok)