2017. április 23., vasárnap

A Föld Anya létezési formája a szeretetA Föld Anya létezési formája a szeretet. 
Ehhez a szeretethez kell visszakapcsolódnotok.
Ez a szeretet tápláló, sejtmegújító erővel rendelkezik.
A Létezés ősprincípiumát áramoltatja Belétek.
Engedjétek hát MAGatokba ezt az ERŐT és táplálkozzatok belőle.

Ő az, aki Életadó energiájával táplál Bennetek.
Ebben a létformában-melyben léteztek, a földi létezés formavilágához kapcsol Bennetek.
Ő általa tudtok egy olyan minőséget végigáramoltatni MAGatokon, mely termékenységként jelenik meg Bennetek.

A Föld ereje sok korlátozó mintát ki tud OLDANI Belőletek. Erejével ÁTMINŐSÍTI az elfojtott érzelmeket, és egy olyan minőségbe EMELI, mely által BIZTOSAN (MAGodban bízva) állsz a lábadon.
Mert ráébredsz arra a tényre, hogy a Földön töltött Életed fontossága abban a mibenlétben gyökeredzik, hogy LÁSD azt a kis szegletet, azt a Világot, amelyben Élsz, és a tőled telhető mértékben MINDENT megtegyél a felvirágoztatásáért.

Áldott Föld, mely megtermékenyít Benneteket.
Áldását EREJE adja, mellyel megnyilvánul Bennetek.

Ti NŐK az utóbbi évszázadban EZT, mintha elfeledtétek volna!
Éppen ezért, vissza kell nyúlni a földi létezés természeti formájához, a gyökereitekhez, ősiségetekhez.
A 'Boldogasszony útján járás' üzenete, hogy minden olyan sebet, fekélyt, elzárt, bezárt sebet megnyittok, és MAGatokból kitisztíttok, mely generációkon keresztül megkeserítette az életeteket.
Tudjátok a helyeteket a Világban!
Tudjátok milyen ERŐ TESTESÜL meg BENNETEK!
Ne MÁS erejéből táplálkozzatok, inkább TI legyetek mások Életet adói!
A MAGyar NŐ mindig büszke volt "tartalmi miNŐsÉgére," mert olyan szentséggel rendelkezett, mely ÖnMAGát jelenítette meg a Világban.
Letisztult ÉRTÉKRENDDEL rendelkezett.
Aztán az idők folyamán ez az 'értékrend' eltorzult, és más értelmet kapott az otthon melege, a haza szeretete.
Mire tanítjátok lányaitokat, fiaitokat?
Sokan, sokféleképpen tanítjátok, de mindebben NINCSEN BENNE az Ősiség Törvénye, a Haza Becsülete.
Nincs benne az az ÉrtékRend, amelyet felmenőitek hagyományoztak reátok.
 Akkor hogy kívánjátok, hogy ők mindezt tovább örökítsék?
A Föld a TI otthonotok, hát Vele kíméletesen bánjatok!
Táplálkozzatok erejéből, de ne használjátok ki Őt!
Az Ő megtartó ereje mindenen átsegít.
Hívd a Természet Asszonyát!
Kérd a segítségét, hogy ébressze fel benned azt az ERŐT, azt a Szent minőséget, melyet felmenőid, őseid hagyományoztak reád!
Ez az ERŐ a sejtjeidbe van elrejtve, csak Életre kell hívnod MAGadból.
Létezésed forrását ne csak az Ég felé fordítsd, hanem tudatosan fordulj a Föld felé!
Ápold Vele a kapcsolatot, tápláld Őt, szeresd Őt!
Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

II. rész.

Lásd hogy megszülettél, ebbe a földbe születtél, ebbe az anyaföldbe születtél. Bölcsöd itt ringatott, ez a te hazád, ez a te otthonod.
Áldd meg léted mellyel életre hívtad magad ebbe a létezésbe, ebbe a térbe. S lásd magad kisgyermekként mikor a Föld Anya biztonságos ölében feküdtél. Érezted azt a szent megtartó erőt, mely természetes forrásként van jelen a létezésedben. Aztán ahogy cseperedtél, róla egyre inkább elfeledkeztél. Természetes állapottá vált az Ő léte.
Gyökereiden keresztül táplálkoztál belőle, de már feledésbe merült benned, álomba szenderült ősi megtartó ereje.
Eljött az idő, hogy visszanyúljunk ősiségünk gyökereihez, az Anya Földünkhöz. Ő a mi megtartó erőnk, a mi támaszunk.
S mi nők egy teljesen más módon tudunk hozzá kapcsolódni mint a férfiak. Ő a mi szülőterünk, a földi édesanyánk ebben a térben hozott minket világra, és mi ennek a létezésnek a továbbadói vagyunk.
Szeressük hát Őt, becsüljük hát Őt.
Járjunk mezítláb a fűben. Fűben, fában keressük gyógyító erejét, szívjuk magunkba éltető erejét.
A Föld Anya szelleme él, s magába fogadott minket, így hát bánjunk kellő tisztelettel vele. Áldott vagy a létezésben.A tudatlan Nők versengenek egymással


2017. április 12., szerda

Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét
Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét.
Eggyé válik a teremt-ő erejével, együtt rezdül a teremtéssel.
Ő maga is azzá válik. 

Eggyé válik a Napba Öltözött Asszonnyal.
Érintése szíveket nyit, jelenléte gyógyírként hat.
Együttrezdül a természet ritmusával, Ő maga is azzá válik.
Jelenléte áldást hoz minden létezőre.


Kedveseim NőTársaim!
Fenti soraim azt gondolom sokunk által kijelölt célunk, amihez szükséges minél előbb eljutnunk, hogy egy szebb és élhetőbb világban éljünk, amit itt szépséges Hazánkban teremtünk meg. De mindezt csakis ÖnMAGunk megújulásán keresztül tudjuk véghezvinni.
A Nők az eddiginél is egy mélyebb lelki síkra érkeznek meg önmagukban, ahonnan felszínre hozhatják az igaz, eredendő minőséggel egyenértékű értékeiket. Ehhez viszont muszáj Önmagunk árnyékrészeivel szembenézni, felszínre hozni, és a Fénybe emelni! Merjünk ezen részeink feléje lépni, s benne elmerülni, hogy megértésünk által az árnyék felszabaduljon, és helyébe a megengedés, a boldogság, a teljesség áramoljon...
Merjük megengedni, magunknak, hogy a testünkből s lelkünk legmélyéről előtörjön minden olyan félelem, fájdalom, aggodalom, melynek pecsétjét még magunk elől is féltve őrzünk.
Merjünk utat engedni a haragnak, az elnyomottság érzésének, melyet Ősanyáink generációkon keresztül nem tudtak kellőképpen kitisztítani magukból, melyet megörököltünkTőlük.
A test sejtszinten tárolja ezeket az emlékeket és az emlékek által az érzéseket, ezáltal különböző betegségeket teremthet, melynek formájában megnyilvánulttá teszi magát,- hogy figyeljünk rá,- hogy foglalkozzunk vele, - hogy törődjünk magunkkal.
Eljött az ideje, hogy véglegesen átépjük a korlátainkat!
Hogy felszínre hozzuk magunkból az Őseinktől örökölt tudást, melyre még nem rakódtak rá a sallangok!
Itt az idő, hogy egy nagyot lépjünk, s vállaljuk azt a kincset mely bennünk akar megnyilvánulttá válni.
Eljött az idő, hogy felszabadítsuk Önmagunkat, hogy ezáltal gyermekeink és unokáink is szabaddá váljanak.
Eljött az idő, hogy ténylegesen tégyünk magunkért, és így tudunk tenni a Nemzetért is.
A változást először mindig magunkon kell kezdeni.
S ha mi változunk, a világ is megváltozik körülöttünk.
Ha ezt megtettük szárnyalhatunk szabadon mint a madár, aki fészket készít az elkövetkezendő nemzedéknek. Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

2017. április 5., szerda

GYÓGYÍTÓ MÉH KÖR skype csoportot hozok létre
Kedves Olvasók!

GYÓGYÍTÓ MÉH KÖR skype csoportot hozok létre
Pásztor Judit segítségével.
Egy tartalmas, mély belső utazásra hívlak meg benneteket, ahol lehetőség nyílik rá, hogy visszataláljunk ÖnMAGunk forrásához, életre keltsük elfeledett részeinket, feloldjuk a sejtmemóriánkban rögzült emlékeket, amelyek nagyon is meghatározóak életünkben.
Tudjuk, hogy az Isteni Öntudatra ébredt NŐ, ÖnMAGa tengelyébe állva egy biztos pontot képvisel a Világban. Tisztában van az értékeivel, mindazzal a minőséggel, amellyel megjeleníti magát a Világban.

Kezdés 2017. április. 13.-án 19 órakor.
A meditáció témája: Összekapcsolódom létezésem isteni és természeti forrásával.- A bennünk lévő Őseredet, az Életfa kiteljesedése. 

Két hetente tervezem a csoportfoglalkozásokat, melyek ingyenesek.

Jelentkezni nálam lehet a következő e-mail címen április 12-ig.
lendvaykatalin@gmail. com
A jelentkezéshez egy nevet és egy skype nevet szeretnék kérni Tőletek.
A skypon Pásztor Judit fog felkérést küldeni nektek, akinek skyp neve: tidujrotszap
Visszaigazolás után Judit P/Sherin-t fogjátok látni, és ezután tesz be skyp csoportba bennetek.
Ha megszólított hívásom, szeretettel várlak bennetek.
Feketéné Lendvay Katalin

"Akkor ismerem Önmagam, amikor már tisztában vagyok a saját értékeimmel, azzal, hogy mit tudok adni a világnak."

2017. április 4., kedd

Egy kapcsolat kezdetén a NŐ általában még tudatában van saját szépségének, erejének, kisugárzásának


Egy kapcsolat kezdetén a NŐ általában még tudatában van saját szépségének, erejének, kisugárzásának, ilyenkor megéli a Férfi imádatát, csodálatát. Ilyenkor a középpontjában van.
Majd a kapcsolatban sokszor előfordul az, hogy a nő saját középpontját egyre inkább áttolja a férfiba, egyre inkább függésbe kerül attól, hogy a férfi mit gondol, mit mond, mit csinál. Kisugárzása, varázsereje így egyre fogy. És jön a következő illúzió. Az, hogy majd akkor leszünk újra teljesek, ragyogóak, amikor a férfi visszaváltozik. Holott pont arra lenne szükség, hogy a bizonytalanságból visszatérjünk önmagunk szépségének magabiztosságába, a középpontunkba, melyből kiárad mindaz a szépség, ami a Női Eszencia.
(Veres Krisztina)


2017. április 3., hétfő

A Női Erő benned testesül meg. Ne kívül keresd!A Női Erő benned testesül meg. Ne kívül keresd!
A Létezés Forrássából egy csepp vagy, de ez a csepp egy óceánná fejlődhet.
Erőd ÖnMAGodból ered, így hát Önmagadból kell életre keltened.
Mindennek forrását a SZÍVben keresd.
Ha a szívedre figyelsz, minden létezés forrását megtalálod benne.❤️

Kapcsold be az alábbi videót, csendesedj el, merülj magadba, és engedd, hogy a rezgések átjárjanak s magukkal emeljenek, egy új világba emeljenek.
 Csak engedd, hogy vezessenek és életre keltsék a benned lévő emlékeket, hogy elindítsák és felszakítsák a lelked legmélyén megbúvó elzárt részeidet, s előhívják belőled az ősi létezésed forrássát mely egy veled.....
Engedd, hogy a ritmus még mélyebbre,mélyebbre és egyre mélyebbre vigyen.....
Engedd, hogy általa eljuss MAGodba, és emlékezz....
Emlékezz EREDENDŐ LÉNYEDRE!
Ekkor a létezés eleme áthat téged és megérted, hogy minden belőled ered.....
Létezésed forrását te alakítod és ez által határozod meg magad a világban,( hisz minden belőled ered.)
Az ŐsAnya principiumát mindannyian ott hozdozzátok magatokban, hát merjetek visszanyúlni a gyökereitekhez!
Áldás legyen utatokon, megtapasztalásotokon!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin


2017. április 2., vasárnap

A Bölcs Asszony létezése forrássából teremt.


A Bölcs Asszony létezése forrássából teremt. 
S minden egyes nap újabb és újabb csodát teremt. 
Teremtésünk lényege, hogy szívünkből fakadóan tegyük azt.
Ugye egyetértetek velem kedves Hölgyeim?


Aki önnön magát nem szeretheti, senkit sem szerethet


Aki önnön magát nem szeretheti,
senkit sem szerethet.
Aki szégyenli testét, szégyell
minden élõ elevent.
Aki piszkosnak tartja testét,
el van veszve.
Aki a már születése elõtti
adományokat nem tiszteli,
soha semmit nem fog tisztelni igazán.

Nootka indián asszony