A NŐK képesek megváltoztatni a világot

A NŐK jóságuk és szépségük által tudják megváltoztatni a világot.
A bennük rejlő erő a SZERETET, mely ISTENTŐL eredendően adottságuk.
Ha megengeded, hogy NŐVÉ válj, lelkedben különös dal pendül.
Az ÉGI Szférák újra találkoznak és egyesülnek benned,- örömtáncot járnak, és egy magasabb síkra emelnek,- BOLDOG ASSZONNYÁ,
BOLDOG ANYÁVÁ
 tesznek.
SZÍVedben és MÉHedben a virág kitárul, és áldottá leszel.
Minden NŐ áldott, aki ezt a SZENTSÉGET megjeleníti magában.

Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin


NŐ és Férfi EGYSÉGE


Sokat beszélnek mostanság a NŐI és Férfi energiáról, annak alá és fölé helyezéséről.
Pedig végérvényesen szükséges lenne, hogy megjelenjen szívükben az EGYSÉGRE törekvés.
Ha belül a lelkünkben nincs meg az EGYSÉG, akkor hogy várhatjuk el azt, hogy a körülöttünk lévő világunk EGYSÉGBEN legyen?
Véleményem szerint a NŐ és a FÉRFI EGYSÉGKÉNT TEREMTETETT.
A régi korok és a társadalmi beidegződéseknek köszönhetően a NŐK különböző megtapasztalási formán mentek keresztül, melyben megélhettek a nemük tiszteletét és meggyalázását minősítő szerepeket.
Vannak olyan országok ahol a NŐKKEL sajnos még mindig egy asszonyi állatként bánnak, viszont ennek pont az ellenkezőjére is van példa, ahol a feminizmus már olyan méreteket öltött, amit személy szerint túlzásnak tartok.
A NŐ és FÉRFI EGYSÉGBEN teremtetett, kiegészítik egymást, ezáltal mindegyik a maga nemében egyforma értéket jelenít meg, egyik sincs előbbre a másiknál a fejlődésben,- esetleg a NŐK többsége lelkisége által jobban meg tudja nyitni magát TEREMTŐJÉNEK,- ezáltal nyitottabb az őt körülvevő spirituális világra.
Éppen ezért nagyobb a felelőssége is, mert éreznie kellene magában azt a hajlandóságot, hogy ezzel a plusszal megnyissa és megemelje a körülötte lévő FÉRFIAK lelkiségét.
Az ÚJ VILÁG részeként, a bennünk lévő NŐI és FÉRFI minőség kiteljesítésre, egyesítésre vár. Arra, hogy megnyissuk a lelkünket a tiszta, igaz szeretet előtt, és megéljük a SZERETET legmagasabb formáját, megéljük azt, hogy SZERELMETESEK Vagyunk MAGunkba és másokba.
A mostani erőteljes Fényenergiák aktiválják ezt az EGYSÉG állapotot, és akik hajlandóak a változásra, a megújulásra, kiteljesíthetik magukban ezt a minőséget.
A NŐKnek nézetem szerint, azért jutott kicsivel nagyobb szerep a mostani időszakban, mert lelkiségük által, jobban utat találnak a FÉRFIAK szívében lévő kódok megnyitásához. Azoknak a kódoknak és minőségnek az előhívásához, mely kezdettől fogva bennük élt, csak sokan a felvett és a rájuk erőltetett minta részeként nem merték megnyilvánítani magukból.
A NŐK képesek olyan kapukat megnyitni, melyek a FÉRFIAK előtt mindig is zárva maradnának. Mindaz a belső tudás amely belőlük ered, segítséget adhat a FÉRFIAKNAK, hogy teljeséggel MAGukra találjanak, hogy ÖnMAGukká váljanak.
A NŐK most segítőként vannak jelen, olyan kódokat tárnak fel, olyan kapukat nyitnak szélesre, amely által sok férfi egy magasabb szintre léphet.
Összekapcsolódva és együttműködve teljesíthetik ki magukban az Ősi Kódot, mindazt a tudást, amely eddig is a részüket alkotta, csak még nem került a felszínre.
A NŐK és a FÉRFIAK EGYSÉGE, és a bennünk lévő NŐ és FÉRFI minőség kiteljesítése,- közös nevezője hozza meg azt a társadalmi változást, ami végett vett a régi beidegződéseknek. 
Meggyőződésem, hogy ebben a fejlődési ciklusban saját lelkünket teljesen csupaszra szükséges vetkőztetni, hogy megtaláljuk és kiteljesítsük EREDENDŐ ÖNVALÓNKAT, akik valójában vagyunk.
Aki mentes minden ráaggatott és átvett viselkedési formától, hamis beidegződéstől és szokástól, minden megörökölt generációs családi és társadalmi viselkedési moráltól.
Szimbiózisban élni a társadalommal azt jelenti, hogy elfogadjuk magunkat, szeretjük magunkat, de már nem rendeljük alá magunkat bizonyos olyan törvényszerűségeknek, melyek hátráltatják a fejlődésünket.
Nyitott szemmel járunk, van fülünk a hallásra, a szívünk pedig visszatért a  SZERELMETESSÉG állapotába.
Mielőtt félreértenénk e szó jelentését, tudatom Önökkel, hogy nem arra a szerelmetességre gondolok, mikor nem látunk, nem hallunk, és egy rózsaszínű köd vesz körbe minket. Hanem arra gondolok, ami a MAGYAR NÉP létminősége.
A Tudat és Szív EGYSÉGE.
Az az EGYSÉG, amely már felismeri azt a tényt, amellyel előbbre léphet, egy jóléti társadalmat alakíthat meg,- melyben élete olyan mederbe rendeződik ahol megtudja valósítani az álmait. Ahol képes lesz rá, hogy az ÚJ CSALÁDMODELLT a magáénak tudja, - mert érzi, mert tudja, hogy az EREDENDŐEN a gyökereiben van.
Ezáltal a SZERELEM szakralitássá emeltetik.
A LÉLEK és LÉLEK közti testi és lelki kapcsolat egy magasabb síkra helyeződik, - amelyben felépül és tőlünk magyaroktól elindul egy követendő mintakép, amibe az ÚJ CSALÁDMODELL belefoglaltatik.
A gyermekáldás nem terhes lesz, hanem boldogsággal élik át a NŐK a várandóság időszakát.
Megértik és áldják azt a Fényt, amely testet ölt bennük, hogy aztán majd a földi Hazában beteljesítse küldetését, vállalt feladatát.
Tanácsolom, hogy tárjuk ki lelkünket és a TEREMTŐ elé állva kérjük,- hogy váltson Fénnyé bennünk minden olyan mintát, minden régi beidegződést és minőséget, ami még mindig a félelem, fájdalom, a megosztottság mintáit hordozza magában.
Minden olyan mintát, ami már nem szolgálja fejlődésünket és visszatart abban, hogy teljességgel a FÉNY, a SZERETET és a FELEMELKEDÉS útját járjuk, magunkhoz véve és kiteljesítve EREDENDŐ ÖNVALÓNKAT, ISTENI MINŐSÉGÜNKET, azt, akik a kezdetektől fogva vagyunk, aki mentes minden elvárástól és hamis beidegződéstől.
A jelenlegi energiák nagy segítségünkre vannak ebben.
Merjünk tehát változni, szebbé, jobbá, teljesebbé válni.
Merjünk igazán mélyen szembenézni MAGunkkal, és felfedezni kik is VAGYUNK valójában. Szülessünk újjá lélekben, és újjászületett emberként fedezzük fel  magunkat, a körülöttünk lévő világunkat.
És ha ezt megtettük, akkor rájövünk, hogy minden kérdésünkre megtaláljuk a választ MAGunkban, ott legbelül, ahol egyek vagyunk Istennel. 
Isteni Önvalónkkal egyesülve már nem kell mások segítségét kérni, hogy választ kapjunk az életünkben felmerülő problémákra, mert minden külső út csak egyre távolabb visz magunktól. Hisz saját lelkünk tudja a választ legjobban a kérdéseinkre. 
Senki sem tudja megmondani nekünk azt, hogy mi az életfeladatunk, mit kell csinálnunk, hogy támogathatjuk a változást, mert az lelkünkbe van írva, és onnan saját magunknak kell előhívni kérdéseinkre a válaszokat.
Eljött az idő végre, hogy saját Mesterünkké váljunk.
A Mesterlét pedig megkívánja az egyensúlyt, az összeszedettséget, saját élete példájával, cselekedeteivel mutat utat.
Nem a nagy szavak fontosak, hanem a mindennapi életre tanítás példázata.
Merjünk utat engedni MAGunkban a változásnak, hisz csak ez által tudunk Krisztusban újjászületett emberré válni és elérni a magasabb szintű tudatosságot, amikor összekötjük az értelmet az érzelemmel és Krisztus Tudatú emberekké válunk.
Hisz a Krisztus Tudat bennünk válik valósággá, bennünk bontja ki a szárnyait.
Ezáltal tudjuk a létezés egy magasabb síkjáról szemlélni a bennünk és a körülöttünk zajló dolgokat.
A szívünk és az értelmünk összefüggésében látjuk a történéseket.
A szívünk és az értelmünk által egyensúlyban élünk magunkkal és a körülöttünk lévő világunkkal.
Szívünk és a tudatunk ilyenkor már közvetíti ha nincs rendben valami, ha nem jó úton haladunk.
A Krisztus Tudat a szívben gyökeredzik, de az értelemmel van összekötve.
Ha elérjük ezt a tudatosságot, az minőségi változást hoz az életünkbe. 
A Krisztus Tudat a MAGBAN van, szívünk közepén a TEREMTŐ FORRÁSBAN.  
Itt válunk eggyé a TEREMTŐVEL, és ÖnMAGunk teremtőjévé válunk.
Létezésünk egy magosabb síkját járjuk be,- az isteni energiákat teljesítjük ki magunkban és árasztjuk szét világodban.    
Sokan érkeztek/érkeznek el most ennek a tudatosságnak a kiteljesítéséhez. 
Az út bejárása nem éppen a legkönnyebb utakhoz tartozik.
Nagyon tudatosakká kell válnunk, hinnünk kell a TEREMTŐBEN és ÖnMAGunk újjáteremtésében.
Hosszú- hosszú utat jártunk be addig, míg Isten Szent Kegyelméből adódóan, itt a Földön Krisztus Tudatú- emberekké válhatunk.   
Mindenki magában kell, hogy kiteljesítse ezt a minőséget, ezt a tudatosságot,
csak ÖnMAGa által haladhat előre.  
 Ha elakad az úton, akkor segítséget kaphat, sőt szükséges is,- de saját maga mélységeit kell saját maga magasságaival összekötnie.
Míg ezt az utat bejárja, számos sebet szakít fel magában, és számos sebet ejtenek rajta,- de mind ezáltal csak edzettebbé, erősebbé, még tudatosabbá válik. Mert hibáiból tanult, a tapasztalatot levonta belőle,- a jót megtartotta, a hamisat pedig elvetette, és ez a tapasztalás viszi előre.  
Szívében egyre nagyobb késztetést érez, az ÚT bejárására és kiteljesítésére.  
A cél, hogy Krisztusban újjászületetté váljunk.
Ennek az Útnak a bejárásához, EREDENDŐ Önvalónk megtalálásához és kiteljesítéséhez kívánok sok erőt, lélekben megerősödve szárnyalást,- az ÚT tudatos végigjárását.
Isten áldása és végtelen kegyelme szálljon a magyarra, és minden létezőre.
A MI Urunk Jézus régebbi üzenetével búcsúzom el:
Az Új Világ már csak a SZERETETRE épülhet.
A ti feladatotok az, hogy megtaláljátok az utat a SZERETET FORRÁSÁHOZ, és a többi embert is oda vezessétek,- megtanítsátok emlékezni, mit jelent a FELTÉTELNÉLKÜLI SZERETET!
Amely már nem a tettek után mér, hanem az embert isteniként tartja számon.
Minden emberi élet ÉRTÉK!
Ezt az értéket kell újra megtalálnotok és ahhoz méltóan kell cselekednetek.
A KRISZTUSI SZERETET VILÁGBAN már ezen ÉRTÉKREND szerint mérünk.
Fő cél a Békesség, a Szeretet megnyilvánulás, ami átformálja, átalakítja az ember jellemét és tudatát. Ehhez, hogy ezt beépítsétek és magatokénak valljátok, még sok tanulási fázison kell keresztül mennetek.
Mire eléritek a célt, sokszor bizonytalanodtok el és mondatok ellent.
A SZÍV az ész logikáját itt már felülírja.
A szíved kap újra fő központi helyet az életedben, onnan merítheted a tudást, onnan hozod elő mindazt a bölcsességet, amely eddig is részedet alkotta, csak olyan mélyen el volt zárva előtted, hogy nem volt teljes hozzáférésed.
KRISZTUS ÚJ VILÁGÁBAN a SZERETET kapja a fő szerepet!
Aki nem tud e kód szerint működni, az nem tud részt venni az Új Világ építésében és megteremtésében!
Nem tud olyan részt vállalni és kiteljesedni, mint a „nyitott szívvel” élő társai.
Éppen ezért újabb rétegződési folyamatok alakulhatnak ki, ami meg kívánja osztani az Új Világ Létét. De ezt a KRISZTUSI REND TÖRVÉNYE már nem engedi.
Az ilyen erőknek és behatásoknak az Új Világban már nincs létjogosultsága!
Így tehát kérlek benneteket, találjátok meg a SZERETET kulcsát és tárjátok szélesre szívetek kapuját!
KRISZTUSI SZERETETEMMEL hadd töltsem meg MAGOTOK, hogy ti magatok is azzá váljatok.
Áldás, Békesség, Szeretet legyen részetek, és ez kísérje léptetek!
Áldás!  Feketéné Lendvai Katalin
A Női és a Férfi teljes EGYSÉG kialakítása


Leányaim, Kincseim,- most először hozzátok, utána pedig a Férfiakhoz szólok.
Az ősi tudás mindegyikőtökben benne lakozik. Ha befelé figyeltek, s visszaléptek az időben, egy új világ tárul elétek.
       Az asszonyok egy olyan rendben éltek, amelyben eredendően tudták, mi a Családban betöltött szerepük,- melyek azok a kötelezettségek, amik reájuk hárulnak. Ezt mindenki a maga teljességében élte meg, hisz az eredettől, a kezdettől benne élt.
Voltak alá és fölé rendelt viszonyok, de a maga teljességében, minden a legnagyobb rend szerint működött,- az ISTENI REND és TÖRVÉNY hatása alá vonva magát.
Sokan jutottak el közületek arra a szintre, amelynél egy bizonyos „kapu” kinyílását
várjátok,- ez a bennetek lévő ősi erő előhívása.
Ennél a pontnál minden bátorságodat össze kell szedned, hogy szembenézz a múltaddal, azzal az Önvalóval, aki ma is részedet alkotja, és segít a teremtésben.
Nemtől függetlenül ez egy kódhoz van kötve,- a kód pedig egy olyan valóságot tükröz vissza,- amelyben,- itt a földi létben, egy bizonyos fejlődési ponthoz megérkezel.


Múltad kapuja csak ez esetben tárul fel előtted, és ekkor tudod MAGOD-ból előhívni azt az ősi tudást, amely részedet alkotja. 
De amíg nem érkezel meg erre a szintre, várakoznod kell a kapu kinyílására,- és a földi létben serényen szorgoskodnod kell, hogy különböző fokozatokon, amelyek a szellemi előrelépésedet segítik elő,- keresztül menj,- olyan cselekedetek által, amelyben felismered az ÉLET értelmét,- benne a Te magad létét, és a helyet, amit elfoglalsz a TEREMTÉSBEN.
Ha mindennek már a tudatában vagy, és erős hívást érzel, hogy visszavedd ősi Éned által megszerzett tudást,- akkor egy pontnál feltárul előtted a MISZTÉRIUM,- amelybe beavattatsz.
De most jól figyelj!- Ezt a tudást csak jóra használhatod!
A Szépség, a Jóság, a Teljesség és a Szeretet építésére, megőrzésére.
Nem használhatod pártoskodásra, mások megtévesztésére, és Önvaló Lényük eltérítésére!
Az ŐSI REND szerint,- EGYSÉGET kell, hogy alkoss a Természet Törvényeivel,- az ISTENI REND akaratával,- a TEREMTŐ ATYA, NAGYBOLDOGASSZONY és a FIÚ szeretetével.
Ha ezeket a Törvényeket elfogadod, és utadon elérkeztél a tudás megnyílásához,- akkor lépj be a MISZTÉRIUMBA,- öltsd magadra azt AKI VAGY, - és nyilvánítsd meg magad. Állj ki határozottan, képviseld azt a tudást ami benned van,- és add tovább,- hogy más is megismerhesse, felismerhesse,- hogy benne is lakoznak ilyen, és ehhez hasonló kincsek.
Nyúlj vissza a múltadhoz,- hozd át a jelenbe,- gyökereztesd be,- keltsd életre Önmagad csodáját,- nyújts segítő jobbot,- eredeztesd át magad a jelenbe.
S a tudással mely benned gyökeredzik, építs ÚJ VILÁGOT, új szemléletet,- amelyben, a jelenben megvalósítod a TUDÓT, - az EREDENDŐ ŐSI MINŐSÉGEDET.

   A TELJES EGYSÉG kialakításához, a Férfiaknak is magukhoz kell venniük Ősi, Eredendő Minőségüket,- amelyben visszatérnek az EREDENDŐ RENDhez.

A Férfiak túlnyomó többsége vágyait csupán az anyag szintjén éli meg.
Eljött az a pillanat, hogy mindezt egy magasabb síkra helyezzétek.
A Férfi energiák felszabadításával,- elnyomott részeiteket hozzátok felszínre.
Ha egy magasabb tudatossági szintre emelkedtek, és férfiasságotokat úgy nyilvánítjátok meg,- úgy szerettek, úgy élitek a mindennapjaitokat,- akkor, az alsó rétegekbe ragadt aspektusaitok felszabadulnak,- és ezáltal megérzitek milyen az IGAZI SZERETET.
A béklyók, a korlátok feloldásával jelentős energiák szabadulnak fel.
Szíved nyitottá válik, és előhozod magadból az eredendő Férfit.
Ha párkapcsolatban élsz, akkor a szeretet, a szerelem egy magasabb aspektusából vizsgáld meg kettőtök kapcsolatát,- több mit valószínű, hogy ráébredsz,- nem is tudod mi az a szakrális szerelem, mert az anyag szintjén mozogva élted eddig intim pillanataidat. Eljött az ideje, hogy magadat egy magasabb szintre,- magasabb aspektusba helyezve éld át a gyönyör pillanatait.
A szakrális csakra és az anyag világa szervesen összefügg,- mind a kettőt,- az anyagi és a szellemi megnyilvánulást ezen a csakrán keresztül valósítjátok meg.
Egy zárt rendszerben működtök,- és ennek hatására, az emberek jelentős hányada,- a szexualitását csupán az anyag szintjén éli meg.
A Férfiak és a Nők dolga szervesen összekapcsolódik.
A Férfiak feladata szintén az,- hogy előhívják magukból azt az ősi tudást, amely egykoron részüket alkotta.
Az emberi vágyakat, élvezeteket középre emeljék és a SZÍV szentségébe helyezzék,- a Szellemmel egyesülve és áthatva, felfedezzenek egy ÚJ Minőséget, amely eddig is a részeteket alkotta, csak túl mélyen volt elzárva előttük.
Ha ezek az energiák felszabadulnak,- akkor, a férfiak is visszatérnek az EREDENDŐ ŐSI MINŐSÉGHEZ, - ahhoz az Önvalóhoz, AKI teljes mértékig saját magát nyilvánítja meg a Teremtésben.
ÉN az ASSZONY szóltam, AKI a múltban is jelen voltam.
Áldás! Feketéné Lendvai Katalin

A női energiára különös hangsúlyt fektessetek!

Minden Rendben voltak olyan kiválasztott személyek, akik elérték az Istennői minőséget, és földi testük és megjelenésük, ezen értékrendek szerint alakult.
A mai Rendben, ezt igen nehézkes és bonyolult folyamat megvalósítani. De mégis kiragadunk egy-két embert és bizonyos szabályokon, és törvényszerűségeken kívülivé helyezzük.
Az, ami most itt ebben a világban és rendben alakul, nyugodtan nevezhetjük egy új útnak, amelyben újra visszatértek azokhoz az energiákhoz, amelyek egykoron részeteket alkották, és most a jelenben megújult minőséggel visszatérnek. Ennek fontosságát az adja, hogy átléptettek az Új Rendbe, és itt már megújult törvényszerűségekkel hattok, és ezen értékrendek szerint valósul meg küldetésetek lényege.
Nagyon fontos most, hogy a női energiára különös hangsúlyt fektessetek! Hiszen minden időben a NŐ volt az összetartó erő, ő volt az, aki szívében hordozta a lángot.
Általában a női minőség és energia az aki kitartó és megvalósító, beteljesítő,- a férfi energia, ugyan társul hozzá, de egyik sem tudja saját céljait a másik nélkül megvalósítani.
Most itt, ebben a megújult rendben, újra a NŐKRE hárul a húzó feladat, hisz ők azok, akik képesek szívük melegével a családot összetartani és EGYSÉGBEN megtartani. A kis családból lesznek a nagy családok, és így alakul ki egy olyan REND, AMELY NEM EGYMÁS NÉLKÜL HAT, HANEM EGYÜTT ÖSSZEFOGVA ALKOTNAK EGYET, ÉS ÍGY KÉPEZNEK EGY ÚJ ÉRTÉKRENDET, ÉS MINŐSÉGET, AMELYBEN ÚJRA KIALAKULHAT, ÉS MEGÚJULHAT A RÉGI CSALÁDMODELL. 
Ha ezeket az energiákat, újra betudjátok fogadni és megtudjátok újítani, akkor elindultok egy olyan változási folyamaton, amely az egész Országra hatással van.
Itt és most a NŐK feladata, hogy újra visszatérjenek a régi értékrendhez, de megújítva, helyes szemléletet kialakítva, belehelyezzék a fennálló rendbe. 
Lányok, Asszonyok most hozzátok szólok!
Menjetek vissza időben a régi kultúrkörbe, tanuljatok belőle, ha megértitek az ősiség üzenetét, élhetőségét, és át tudjátok helyezni a jelenbe, akkor már nyert ügyetek van! 
Gyermekeiteknek adjatok több időt, és olyan kiváltságokkal halmozzátok el őket, amelyet eddig nem tettetek meg! 
Több időt szánjatok az együtt töltött időre, és az mind lényegileg mind tartalmilag felemelővé váljon.
Ne menjetek el a munka mellett! Ne a munka kényelmesebb oldalát válasszátok, amely könnyítésként szolgál ugyan, de mérgezi a családot. Gondolok itt az elfogyasztott étel minőségére, és arra a technikára és lelkiségre, amelyet beleviszel, hisz beleteszed az ételbe magadat, és hogy ezt jól és szeretettel csinálod, vagy unalomtól űzötten, kényszeredetten, ez már csak a te hozzáállásodon és lelkiségeden múlik.
ÚJRA ASSZONY LÉGY!
Az igaz asszony az, akit tekintély övez, aki tudja a dolgát, a családban betöltött szerepét és különös kiváltságot nem élvezz, sőt ad, mindig ad, - önmagából ad, hisz ő a tápláló, a megújító, az összekötő, ő az akin keresztül Isten tárt karokkal ölelve szól hozzátok, és lehet, hogy ti Uraim ebből az ölelésből semmit meg nem éreztek, mert már eltompultak az érzékeléseitek, mert már ti hordjátok a nadrágot.
Bocsássatok meg, senkit nem áll szándékomban megbántani, de azt tudom, hogy a női lélek sokkal érzékenyebb a férfinél.
Éppen ezért arra kérlek benneteket, engedjetek teret, hogy felnyíljon bennetek a szeretet, és ezen a szereteten keresztül, megérzitek a saját szeretetlenségeteket,- rájöttök arra mily különbség van, női és férfi minőség között, mi az, ami eltérő, mi az, ami meghatározó és mi az a középút, amelyben EGYSÉGET alkothattok. 
Áldás, béke, szeretet, ez legyen részetek!
Áldás! Feketéné Lendvai Katalin
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése