2016. október 18., kedd

A férfinek az fáj, hogy a nőt mindenki elfogadja.

A férfinek az fáj, hogy a nőt mindenki elfogadja.
Őt senki.
Az fáj, hogy a nőre hallgatnak.
Rá senki.
A nőt becsülik és tisztelik.
Őt senki.
Soha, egész életében senki nem tisztelte őt igazán.
Mindig is lekicsinyelték.
Mindenki.
A nők, a barátok, a rokonok.
Elnyomták, sötét, hideg szobájában már akkor, amikor még csak megismerni kezdte az életet.
A szíve ugyan tele volt szeretettel - de soha senki nem vette azt észre.
Ha mégis, félreértelmezték.
Azt hitték, feneketlen kút ez, ahonnan merítkezhetnek.
Túl sokan voltak, akik merítettek ebből a szeretetből,
míg végül a férfinak semmi nem maradt.
Magányos farkasként megfogadta: többé nem szeret.
Senkit.
Ahogy őt se szerette senki.
És akkor.. akkor jött a nő.
A nő aki szerette. Azonnal. Első perctől.
Meglátta benne azt, amit senki más.
A szeretete valódi természetét.
Azt, hogy neki is szüksége van elismerésre, elfogadásra és tiszteletre.
Jó szóra. Gyengédségre. Ölelésre.
A nő szerette volna simogatni a lelkét. Késő volt akkor már... addigra a férfi bezárta a szívét. A nő kitartott. Hosszú ideig. Várta, hátha egyszer mégis kinyílik az a sebzett szív.
Majd amikor a szív kinyílt, a nő olyan boldog volt, hogy azt hitte, végre elérkezett a megváltás. Nem vette észre, hogy a férfi még nem áll készen.
És jött a fájdalom.
Jött a magány.
Jött a harc egymással és önmagukkal.
Végtelen átsírt éjszakák, fájdalmas néha-ölelések, túl kevés szenvedély, túl sok szenvedés.
Peregtek a nappalok és peregtek az éjszakák.
Elteltek az évszakok.
A férfi egyre keményebb lett és akkor már a nő is.
Hiszen ő is sebezhető. Ő is túl sokat adott másoknak az ő szeretetéből, és túl sokan merítkeztek belőle. Neki is szüksége lett volna az ölelésre. A szeretetre. Az elfogadásra.
De a férfi, aki nem akarta érezni, hogy a szíve rezonál a nő szívével, bántani kezdte. A nő ugyanígy vissza, hiszen túlságosan fájt a szeretetlenség.
Majd a férfi átlépte azt a határt, amit nem szabadott volna.
Az emberi méltóság határát.
Végtelen fájdalmában mást sem akart, mint a nőt porig alázni,
MEGSEMMISÍTENI.
Mert túlságosan fájt neki, hogy a nő szereti, és szereti és szereti. Vég nélkül és megingathatatlanul.
A nő szomorúan nézte a férfi tombolását.
Tudta jól, nem bánthatja a férfit, hiszen végtelen fájdalmában tombol ennyire. Az ő szíve hull darabokra, valahányszor a nőre zúdítja haragját.
Mert fáj neki, hogy a nőnek sikerül minden.
Neki nem sikerül semmi.
Mert fáj neki, hogy a nőt elfogadják, meghallgatják, adnak a szavára.
Az ő szavára nem ad senki.
Fáj neki, hogy az, ami a nőnek megadatik, neki miért nem.
Nem látja, hogy magát taszítja a kínba, a fájdalomba.
Túl sok negatív gondolat, túl sok negatív érzés.
Bosszú, féltékenység, kín, harag, fájdalom.
Dac és makacsság, mellyel a lángoló szívét akarja elhallgattatni.
Mert megfogadta: ő nem szeret többé.
Pedig szeret.
Minden egyes megnyilvánulásában a szerelem összes arca megmutatja magát.
Szenvedély.
Szerelem.
Féltékenység.
Gyűlölet.
Bosszú.
Birtoklás.
Harag.
Ragaszkodás.
Kötődés.
Elengedni nem tudás.
A nő már menne.
El is indult egyedül az őszi erdőben a levelektől aranyló úton előre.
A férfi nélkül.
Még hallja a férfi kiáltását utána.
Megtalállak!
Nem menekülsz!
Bebizonyítom, hogy nem vagy méltó! Nem vagy jó!
A nő megfordul és a férfire néz.
SZERETLEK.
Csak ennyit mond és továbbmegy. Nem néz hátra, hiába a szíve őrült kétségbeesése. Nem néz hátra. Nem, amíg nem érdemes.
Elmegy és az erdei út üres marad.
A férfi ott áll, és néz utána. Eltűnt. Tényleg eltűnt.
Nem jön vissza soha...
Hiába kiabált. Hiába tombolt. Megalázni, mocskolni, birtokolni akarta a nőt. Fájdalmat okozni. Mindezt azért, mert nem bírta elviselni, hogy akarata ellenére szereti a nőt. Mert a szerelem hatalmasabb nála. Nálunk. Mindenkinél.
A nő tudja ezt. Elment. Szomorúan. Mert nincs miért maradnia...
A férfi pedig csak áll az úton, ökölbe szorított kézzel.
Kérlek... suttogja maga elé... mert ahogy az ősz télbe fordul, egyre jobban fázik a lelke az ürességtől. A magánytól. Hiába próbál ő is menni. Nem tud. Mert nem sikerült a nőn kitölteni a haragját. Mert nem sikerült birtokolnia. És nem sikerült szeretnie sem.
A semmi. Mint mindig.
Így érzi magát egy senkinek.
Mert már a nőt sem érdekli.
Senkit.
Fáj neki megint.
Megint ugyanaz.
A nihil. A semmi.
És akkor végre, a lehulló hópelyhek között, gondolkodni kezd.
De már nem azon, mivel taktikázzon. Mivel manipuláljon.
Hanem azon, hogy miért nem tiszteli őt senki. Miért nem szereti őt senki. Miért nem fogadja el őt senki.
Miért nem hisz benne senki.
És végre.. végre ráébred.
A nő volt az egyetlen. 
Aki hitt benne.
Aki szerette igazán.
Aki tisztelte. 
Aki bízott benne.
Aki adott a szavára.
Aki elfogadta. 
Rájön arra is, mennyiszer bántotta meg a nőt. Mennyi végtelen kínt okozott neki. Mennyi elsírt könnyet. Mennyi fájdalmat. Ráébred, hogy ő is hibás volt. Hogy nem kellett volna haraggal és bosszúval, bántással a nőt elmarnia maga mellől. Ráébred, hogy a nő nélkül üres az élete. Lehet ezer nő, ez az egy az, akiben megvan az, ami benne.
UGYANAZ A SZERETET.
És már érti.. és érzi...
A nő bocsánatkérése, kedvessége, odaadása sem hatotta meg akkor, amikor elhatározta, bosszút áll. Nem hatotta meg a rá figyelő, benne hitet, reményt tápláló nő. Nem érdekelte, mert nem akarta érezni a szeretetet. Mert a szeretet fáj. 
Pedig nem a szeretet fáj. A hiánya fáj. 
A szeretet ott volt, csak megragadnia kellett volna. Elfogadnia és beengednie. 
A nő már nincs ott. Messze jár. 
A férfi pedig lassan, tétován elindul előre. Minden percben visszafordulna, de már erősebb a szeretet mint a dac. Mint az ego. 
Könnyek szántják az arcát. Ezek már a szeretet könnyei. 
Mert amikor a nőt szereti, önmagát is szereti.
Amikor a nőt gyűlölte, önmagát is gyűlölte.
Amikor a nőt bántotta, önmagát is bántotta.
Ezt érzi most, ahogy elindul az úton. 
Mert ahogy a nőt elkezdi szeretni, végre önmagát is szeretni tudja. 
Elfeledi a pokoli gyermekkort mert a nőnél új otthonra lelhet. Családra. 
Békére. 
Minél inkább halad előre, annál erősebb a szeretet benne. Mert már érzi ,a nő szíve még most is rezonál. Még ha hallgat is. Még ha nincs is ott. 
A szíve a férfi szívében és fordítva.

Forrás: https://www.facebook.com/Eszticicamica?fref=nf


2016. október 17., hétfő

Helyreállt a Jin-Jang Egyensúly az Univerzumban és Földanyán,- Az Ikerláng Kapcsolódások MOST
A nők már nem irányítanak. Nem tesznek semmit. Hagyják, hogy a dolgok végre meg tudjanak történni. Önmagukban is teljesek és erősek. 
Nem borulnak meg olyan dolgoktól, amiktől akár egy héttel ezelőtt is összeomlottak volna.
Mert mi nők elértük a teljességet. Nyugalom és harmónia van az életünkben, elindultak olyan dolgok, amik évekig nem tudtak - lerakódtak a karmák -, beindult a bőség áradása, visszatért a családi egység, gyermekekkel rendeződtek a konfliktusok, esetenként családtagokkal álltak helyre évekig húzódó elhidegülések.
Azokban a kapcsolódásokban, ahol a szerepek meg vannak cserélődve, ott ezen írásom a férfire vonatkozik.
A szívtérben vagyunk, tényleg. A legtöbb kapcsolódásban arról számoltok be nekem, hogy a férfi elképesztően "mocskos" dolgokat tesz az utóbbi időben. Megalázás, eltaszítás, okolás, tombolás, hiszti.
Az ego utolsó betörése a kapcsolódásba.
A legtöbb nő, aki eljön hozzám, már nem akad fenn ezen. Nem támadnak vissza, nem mennek bele az ego-harcba, nem teszik, amit eddig. Mert lezárult az iszonyatos karma a férfivel és a férfi önmagával vívja az utolsó harcot, mégpedig az irányításért. A kontrollért. Nem a nővel szemben, bár ő ezt gondolja.
A sorssal szemben.
Pedig a sorsnak olyan mérföldkövei előtt állnak a kapcsolódások, amik akár az egész életet megváltoztató változások, és melyeket nem lehet elkerülni.
Ne keseredjetek el, ha azt látjátok, megtagad titeket.
Önmagát tagadja meg.
Akkor sem, ha elárul titeket.
Önmagát árulja el.
Akkor sem, ha tombolva esik nektek.
Önmagát bántja.
Akkor sem, ha megaláz titeket.
Önmagát alázza meg.
Mindez nem tart soká, számotokra ő akkor is a férfiminta marad, akárhogy is viselkedik, mert már túlléptetek azon, hogy azt gondoljátok, ezzel, amit tesznek a férfiak, megölik a kapcsolódást.
Azt nem lehet megölni, sem megszüntetni, sem megszakítani, sem kilépni az egészből és kispadra ülni.
A férfiember számára nagyon félelmetes lehet az eleve elrendeltség. Mert az már nem a kontrollról szól. Náluk hatalmasabb erők dolgoznak azért, hogy nekik és nekünk jó legyen. A boldogság és az egység majd rajtunk is túllép, hiszen nézzetek körül a világban, háború van, hideg-meleg-langyos, ahogy Frei Tamás írja, hamarosan forró lesz. Az ikerláng kapcsolódások döntő hányada jutott abba a szakaszba, ahol:
A nők már nem irányítanak, hanem önmagukkal teljességben beengedik ami jön, elengedik, ami megy.
A férfiak kezéből pedig kiveszi a sors az irányítást, valami olyan dolog történik velük hamarosan, ami megváltoztatja az egész életüket. /megírták maguknak/.
Egyelőre még az Univerzum legmagasabb rezgésével, a szerelem rezgésével szemben a fájdalom, félelem, harag, háború, eltaszítás rezgését veszik elő, hogy ezzel elnyomják a szerelem rezgését.
Azonban azt nem tudják, hogy globális folyamat zajlik annak érdekében, hogy a szerelem rezgése teljesen áthangolja a bolygót.
Senki nem fog kimaradni belőle, csak a bolygón élő emberiség 80 százaléka ezt nem fogja tudni kezelni, míg a 20 százalék igen.
Az ikerlélek egységek születnek most meg, az utolsó vihar elmúltával.
Ha elfogadod a tanácsaimat nőként /vagy passzív, nem irányító, tudatos férfiként/, akkor:
- ne akarj a társadnak semmit bizonyítani, mindenre rájön magától
- ne irányíts semmit, sehogyan, ne akard rávenni semmire, ne kérd semmire, ne utasítsd és ne oktasd ki
- ne bíráld és ne kritizáld
- ne támadd
- a bántásra ne bántással válaszolj
- ne akard neki megmagyarázni, hogy mi történik
- ne akard neki bebizonyítani, hogy ez ikerláng kapcsolódás, ennek nincs jelentősége !!!!! - a férfi-nő egyensúlynak inkább.
- ne ijedj meg attól, hogy most perpillanat minden veszni látszik, mielőtt minden véget érne, éppen most kezdődik el
A jinjang egyensúly helyreállt. A nők nem irányítanak. A férfiaknak továbbra is irányítani kell a kapcsolatot, de nem ellen-irányítani, a szerelmi háborús zónából nekik is ki kell lépniük, hiszen azzal szembesülnek, hogy a harctéren önmagukkal harcolnak, a nő már régen nincs ott...
Ne figyelmeztessétek a társatokat arra, hogy mit csináljon másképp és azt se hangoztassátok, hogy majd az égiek adják neki a pofonokat Semmiképp.
Amin most ők járnak, az az ő útjuk. Valószínűleg tisztában vannak vele, hogy az életükben uralkodó túlnyomás hamarosan robbanni fog. Kezelni fogják azt, ami jön és állni a vihart, ami értük van. Fogadni fogják az álruhás áldást.
Nyugalom Lányok, a szívtérben vagyunk :)
Ők is csatlakozni fognak.
Az ne ijesszen meg, ha most nem érzel semmit. Sem szerelmet, sem fájdalmat. Ez a kiüresedés már nem a lélek védekező rendszere, az ego, hanem maga a lélek nyugalma. A lélek csendje.
Mert a semmibe töltődik be a minden.
"Azé lesz, aki nem akarja.."
Ne akarjátok. Semmit se akarjatok, az életeteket építsétek, a családotok békéjét őrizzétek, a bőséget áramoltassátok.
Minden úgy lesz, ahogy lennie kell.
A verseim közül az első kettő, /2015. augusztus1. - EGYlélek, és 2015. szeptember 19. - Lélek Örvény/ jelképezi leginkább azt, ami most történik, mert a verseim látomások alapján, tiszta csatornázás alatt íródtak, és sok minden megtörtént már, amit azokban leírtam és sok minden most történik és fog történni.
A Lélek Örvény vonatkozik ránk, nőkre,
az EGYlélek arra, ami az egész kapcsolódásban történik.
Lélek-Örvény
Sötét örvényben jársz, szél túr a hajadba,
nincs már félelem benned, megedződtél,
hosszú volt az út idáig,
nem akarsz bizonyítani többé,
a magad örvényében önmagad lehetsz.
Levetetted minden felesleges ruhád,
elengedted minden koloncodat,
kizárod a külvilágot, akit nem kell,
már nem hallod meg többé,
a magad életében te vagy az úr.
Készen állsz, nem vagy gátja semminek,
sem ellensége még mindig önmagadnak,
a lelked nyíló virágként várja a fényt,
magát ölelve át, ringatva, várva a reggelt.
Ő is ott örvénylik benned, megengeded, hagyod,
nem akarsz már te az első lenni,
nem akarod feltépni lelke ajtaját,
és nem várod, hogy kinyissa neked.
Csak haladsz előre, az örvény kívül-belül tombol,
nem bánod, mert érzed, hogy élsz,
nincs benned a mindent ledöntő akarat,
nem várod, hogy megtörténjen bármi.
Ahogy elengeded, úgy engeded be,
hogy a két örvény lebontsa a korlátokat,
hogy a két lélek ne féljen többé,
a vihar magja ilyen tiszta.
Ezer éve volt ilyen egység,
ilyen erő akkor fűzött össze,
most ébredünk rá, hogy nem veszítettük el,
csupán elfelejtettük milyen EGYnek lenni.
Amikor az örvény lassul, és a viharnak vége,
amikor a napfény simogatja az őszi erdőt,
amikor a hegyeket végigcsókolja a lágy őszi eső,
akkor újra születik a fény, és a két örvény nem tombol többé,
akkor válik eggyé férfi és nő.
Eszter
2015. szeptember 19.
EGY-Lélek
Zuhansz a mélybe, elengedve a korlátaidat,
Leomlottak a falak, a Torony nem véd többé,
Csupasz lélekkel engeded át magadat
a Mindennek és az EGYnek.
Eddig tartott a fél-elem, jó volt üresnek lenni,
Nem hinni, nem szeretni,
Kerülni a fényt és mindazt, ami igaz,
Bezárni MAGadat önnön börtönödbe.
EGYetlen szó kellett csak, ami éppen akkor ott volt,
Szó, kép és érzés pontosan célba talált benned,
nincs többé az, ami eddig voltál,
mert már nem vagy EGYedül.
A szer-elem tud a legfélelmetesebb lenni,
mert meg-adást követel és fel-adást kényszerít,
Amikor két lélek összekapaszkodik a zűrzavaros világban,
vállalva azt, hogy együtt zuhanva összetörnek,
és főnixmadárként születnek újjá egymást formálva át.
Mert a szerelem és a halál egy és ugyanaz,
Mert amikor a két lélek összefonódik,
meghal a régi és megszületik az új,
feltétel nélkül, félelem nélkül, titkok nélkül,
egymás elé térdelve, meg-adva MAGukat az EGYségnek.
A szerelem nem fáj, csak a félelem fáj,
a zuhanás után nem számít már semmi,
a két lélek az új élet reggelén örökre
megtanul EGYnek lenni.
Vörösné Végh Eszter
2015. augusztus 1.
időpontfoglalás: idoponteszter@gmail.com
sms: 0670 7722 134
Áldás és Harmónia
Eszter

2016. október 12., szerda

A Nő, amikor nyitva van a szíve adni akar, végtelenül, határok nélkül, ez számára a természetes létállapot.


"A Nő, amikor nyitva van a szíve adni akar, végtelenül, határok nélkül, ez számára a természetes létállapot.
És mégis sokszor ez visz bele a legnagyobb csalódásokba.
Abba, hogy egyszer csak arra eszmél a Nő, hogy a Férfi nem adja vissza azt, ami hozná az érzést, hogy a Nő szeretve van, fontos.
Olykor a Férfi még el is szalad a Nőtől messzire, vagy hol távolodik, hol közelít.
A Nő ezt sokszor úgy éli meg, hogy ő nem elég jó, hogy valamit nem csinált elég jól.
Ilyenkor általában vagy elkezdünk még többet adni, vagy harcolni kezdünk az érzésekkel, és megpróbáljuk bezárni a szívünket.
Mert, ha nyitva van, akkor újra csak adnánk, adnánk, tovább növelve a csalódottságot.
Van egy olyan állapot, amikor nyitva van a szív, de királynőként kicsit visszahúzódunk, magunkkal foglalkozunk, és adás helyett gyakoroljuk a befogadást. Akkor is, ha ehhez türelmesnek kell lenni.
Csak az a Férfi tud adni, aki már rátalált az erejére, és követni akarja a nyitott szíve vezetését. A Férfi, aki már nem fél az érzelmektől, a szerelemtől.
És ehhez a Férfinak be kell járnia egy utat, amiben kicsit magára kell maradnia.
Ez nem azt jelenti, hogy a Nő jégszívűvé válik, a szeretet áramlik, hiszen annak az a rendje, de teret kap a Férfi arra, hogy saját szíve előtt letegye a fegyvert és ő közeledjen." Veres KrisztaA magyarság Egén új nap ragyog fel, s a Nap arcúak szívében fény gyúl.
2016. október. 12.

Magyar Asszony Napba öltöztette a Szívét.
Az Élet Teremtőjévé válik.
MAG-ába álmodta a NAP-ot, és most az Élet adójává válik.
A magyarság Egén új nap ragyog fel, s a Nap arcúak szívében fény gyúl.
Tudják, elérkezett a pillanat, a várva várt pillanat....
A jel megadatott nékik.
A Magyarok Csillaga új kört indít, szívében hordja a NAP-ot,
melyből létrejön az aranykori állapot.(Lejegyezve: 2016. szeptember. 30.)
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

 

2016. október 3., hétfő

Az Isteni Öntudatra ébredt NŐ

Az Isteni Öntudatra ébredt NŐ, ÖnMAGa tengelyébe állva egy biztos pontot képvisel a Világban.
Tisztában van az értékeivel, mindazzal a minőséggel, amellyel megjeleníti magát a Világban.
Megengedi magának, hogy a VAGYOK állapotába helyezkedjen.
Élvezi a Lét örömét, a jelen pillanatban él.
Nem akarja megváltoztatni a világot.
A természet ciklusát követve, maga is a természetesre törekszik.
Megengedővé válik az Élet változásaival szemben.
Pontosan tudja hol a helye, és mikor mit kell tennie.
A természet rendje szerint él, és aszerint irányítja életét.
Eggyé válik az áramlással, a változással.
Lélekben elcsendesült életet él.
Befelé fordulása által megérti milyen rendszer szerint épülnek fel az életében történő események.
Bizalom és ráhagyatkozás jellemzi napjait.
Bízik Önmagában, a Felsőbb Isteni elrendelésben.
Elcsendesült pillanataiban Boldogasszonyhoz fohászkodik.
Az Ő teremtő erejével éli meg mindennapjait.
Átlényegülésében boldogasszonysága gyökeredzik.
A szív a teremtő tere és ereje az erőssége.
Ez az ami áthatja, ami által teremtővé válik.
MAGában hordozza azt a megtestesült női szent erőt, amellyel Önmaga is Boldog-Asszonnyá válhat.
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

2016. október 2., vasárnap

ASZTROLÓGIAI ELŐZETES III. - Újhold a Mérlegben: 2016.10.01


Namaste!
(az időpont a nyári időszámításnak megfelelően, és az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium adatai alapján lett felállítva)

Ez a poszt a 2016.08.08-i „Energetikai eseménytár augusztus-szeptember”, és a 2016.09.22-i őszi napéjegyenlőségről szóló írások folytatása.
Írta: Denes Aksh

Október 1-én nem csak újhold (Nap-Hold együttállás) lesz, hanem ez az állás egyúttal előrevetíti a „Fekete Holdat” is, mivel az október 30-i újhold egyben Fekete Hold is lesz, mivel egy hónapon belül két újholddal is számolhatunk. Ez egy olyan ritka jelenség, mely legközelebb csak 2019-ben áll elő. Hogy a hatás még fokozódjon, október 1-én, az újhold időpontjában nyílik a Szíriusz portál is, mely egészen október 31-ig nyitva lesz. E portálon keresztül ismét jelentős spirituális töltethez juthatunk a hónap folyamán. 
Nézzük most az újhold asztrológiai képletét.

Az újholddal közel 3,5 fokon belül áll a Jupiter, támogatva a társadalmi folyamatokat, melyek nem kevés jogi és egyéb procedúráknak kitéve ugyan, de a győzelem felé viszik a folyamatokat (Jupiter kvinkunksz MC=a horoszkóp csúcsa, célja)
Az újholdat (a megújulási együttállást) támogatja még a Jupiteren kívül a Vénusz is, mely csupa jó fényszöggel áll a horoszkópban. A Vénusz a Skorpióban jár (egészen október 18-ig). Mit jelent ez? A női energiák, a női/érzelmi fájdalmak és sérülések olyan gyógyító szakaszon mennek keresztül, melynek hatására mér nem lehetséges mélyebbre menni, elérjük a végpontot. Olyan fájdalmat élhetnek át emberek, mely azt mondatja velük elég volt, ne tovább! Támogatni, gyógyítani kell fájó sebeinket, női embertársainkat, saját mély érzelmeinket, és általában a női energiát, mint princípiumot. Lehetőségünk lesz határtalan érzelmeket és gyógyító folyamatokat megélni. Ez azért történik, mert a női energia egy új, meggyógyított formája fog hamarosan visszatérni. A folyamat végén a NŐISÉG visszanyeri isteni formáját, és eredeti, tiszta mivoltában, szabadon és korlátozások nélkül sugározhatja éltető erejét.

Teljes írás itt olvasható:
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/10/asztrologiai-elozetes-iii-ujhold.html


2016. október 1., szombat

Egy házasság többnyire azért szerencsétlen, mert a nő elfelejti, hogy angyal.Egy házasság többnyire azért szerencsétlen, mert a nő elfelejti, hogy angyal.
A férfi pedig még azt is elfelejti róla, hogy nő. 

Kétféle ember van. Az egyik fölfelé él. Ez a ritkább manapság. A másik lefelé.
Ez a gyakoribb.
A nő, aki felfelé él, tudja magáról, hogy angyal, és nagyon szégyelli magát, ha néha nem az.
Ilyenkor úgy érzi, hogy elárult magában valakit. Elárulta a lelkében lévő szépséget... és jóságot.
Egy nő, aki nem jó és nem tud már szeretni, az lefelé él.
És egy férfi, aki elfelejti, hogy a felesége angyal, az lefelé él. 

Gárdonyi Géza, akinek könyvéből ez a bölcs mondás való, nem arra gondolt, hogy a férj már nem kívánja többé a feleségét, hanem arra, hogy nem látja meg benne azt, akit tisztelnie kellene.
Akit becsülnie kellene. Akihez gyengédnek kéne lennie. És szeretni őt.
S akiről azt kéne gondolnia: "Ő az én angyalom!"

Müller Péter


2016. szeptember 27., kedd

Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét


Magyar Asszony Napba öltözteti a szívét. Eggyé válik a teremt-ő erejével, együtt rezdül a teremtéssel. Ő maga is azzá válik.Eggyé válik a Napba Öltözött Asszonnyal.
Érintése szíveket nyit, jelenléte gyógyírként hat.
Együttrezdül a természet ritmusával, Ő maga is azzá válik.
Jelenléte áldást hoz minden létezőre.
Az Aranyasszony a Szent Szellem energiáját hordozza magában és jeleníti meg.

2016. szeptember 19., hétfő

Selyem- sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona

Feketéné Lendvai Katalin,- Selyem- sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona
selyemkép


Tündér Ilona a magyarok legszentebb női minősége, ÉG és FÖLD összekötője.
A Tündéreknek a Szeretet által volt varázserejük, a Teremtő végtelen szeretetét engedték át magukon.
Arany hajukat Nap Atyácska aranyszálból szőtte….(Lendvai Kati)

Tündér Ilona az, aki a mitológiánkban és archaikus népmesékben sokkal rejtélyesebb, mint bárki, illetve bármi más. Gyakran nagyon magasan helyezkedik el az Égi Hierarchiában (betöltve Nagyboldogasszony szerepkörét), de sok esetben ő is egyszerű boldogasszony, Időtlen Égi Asszony.
Ha „csak ennyi”, akkor a népmese hőse el is nyerheti a szerelmét, és következhet a különleges lakodalom, amelyről nehéz megállapítani, hogy az Égi vagy földi világban történik.
Az Égi vagy a földi világban? Tündér Ilona égi lény, de a régi korok magyarja – mint a népmesékben a legkisebb királyfi – elindul megkeresni. És meg is találta?
Megtalálhatta, mégpedig a Tündér Ilona kastélyában….
Ahova hogyan is jutott be?
Táltos paripa hátán….Mindenekelőtt arra kellett tehát képesnek lennie, hogy felismerje, megszelídítse, majd megülje a táltos paripát, aki a népmesében csak parazsat eszik, nem is ehetne semmi mást, hiszen ő is fényből való….
Hogyan tudta megülni a régi korok magyarja a fényből való táltos paripát? Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megülhesse.
Ez az „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…….
      Hogyan tudta megtalálni a Fénybe öltözött Asszonyát, a Tündér Ilonáját (a Beavatás Asszonyát) a régi korok magyar világában a beavatásra vállalkozó hős?
Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megtalálhassa.
Ez „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…..
(részlet Kocsis István- Szakrális szerelem című könyvéből.)

A magyar nőnek tündérré kellene válni, 
Tündér Ilonával azonosulva, 
akinek a párja mindig a Napisten hőse, 
a fény harcosa (pl. a parázs-nevű Páris, Szőlőszem királyfi, Szép Miklós, stb.) - aki pedig a magyar férfi eszménye kellene legyen, akivel azonosulhat.

Bővebb leírás: 
Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda: 


Tüzét megrakhatjuk, 
Négyszögire rakjuk,
Dícsérendő az Atya e világon!

Mely magas rutafa,
Ága elágazik,
A tengeren általhajladozik.

Selyem-sárhajú Magyar Ilonának,
Haján felül gyöngykoszorúja gyöngy.

Mely magas rutafa

Egyik ágán ülnek szép ifjú legények,
Másik ágán ülnek szép ifjú leányok.

Selyem-sárhajú Magyar Ilonának,
Haján felül gyöngykoszorúja gyöngy.2016. szeptember 12., hétfő

A HAZATÉRÉS

A HAZATÉRÉS
A nő, aki ősi, lényegi női minőségét éli, hívogat.
A férfit hívja, be a puha fészekbe. Haza.
A Szerelem megnyugtató, meleg, tápláló, életteli ölelésébe.
Hívogatni csak finoman, gyöngéden, ártatlan bájjal, nagylelkűen, kitárt karral, teljes bizalommal és odaadással lehet.
A sérülések ellen felhúzott védelem feladásával.
A hívogatás elfogadása bátorságot igényel. Férfierőt.
Hogy az ismeretlenen átkelve elfogadja az Ajándékot.
Hogy korlátait túllépje. Hogy a biztonságot jelentő határt elhagyja.
Hogy akarjon és merjen osztozni idejében és terében a Nővel, és megtapasztalni az Egységet.
És akkor, megérkezik.
A szerető Nő karjaiba, az Otthon melegébe.
Oda, ahová mindig vágyott és ahol most végre megpihenhet.
Hazatért.
(Seren Bertrand - ford. L.A.)


2016. szeptember 4., vasárnap

Albert Éva iparművész: Boldogasszony textil faliképek


A szégyen és az anyai gondoskodás összemosódása: a szülősített lányok tragédiája


Bethany Webster írása

Az anya és a kislánya közötti térnek egy olyan egyirányú csatornának kéne lennie, amin keresztül a támogatás következetesen az anyától a lány felé áramlik. Az ugye magától értetődő, hogy a kislányok teljes mértékben függnek az anyjuktól, mind fizikailag, mentálisan és érzelmileg. Ám az anya-seb egyik megjelenési formája épp az a gyakoran előforduló dinamika, amelyben helytelen módon az anya függ a lányától a mentális és érzelmi támogatás tekintetében. Ez a szerepcsere elképesztően káros a lány számára, hosszú távon kihat az önértékelésére, a magabizosságára, és arra, hogy mennyire érzi magát értékesnek. 
Alice Miller ezt “A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása” c. könyvében írja le. Az anya, amikor gyereke születik, tudattalanul úgy érezheti, hogy végre van valakije, aki feltétel nélkül szereti, és a gyereket azon szükségletei kielégítésére kezdi használni, amelyek a saját gyerekkorában hiányt szenvedtek
. Vagyis a gyerekre projektálja a saját anyját. Ez a lányt abba a lehetetlen helyzetbe hozza, hogy neki kell felelősnek lennie az anyja jóllétéért és boldogságáért.teljes írás itt olvasható:
http://inspira.blog.hu/2016/09/02/szulositett_lanyok


2016. szeptember 3., szombat

Ács Piroska: Női energiák


Magdalena Fénymesternő közvetítés: Szűznek Újholdja – a Nő misztériumának ébredése…„Szeretettel köszöntelek Benneteket az Újhold energiaterében, Napfivéreim és Holdnővéreim!
Beléptünk Mária hónapjába, a Szűz Újhold energiaterébe, és egy olyan csodálatos energiakapun kelhettek át, mely oly sok lélekajándékot tartogat számotokra. A 9. hónap, és így a 9-es szám az emberi élet fejlődésében valaminek a beteljesülését, a kiteljesedését, egy ciklusnak a végét jelenti, amikor megnyilvánulni készül az Új Élet. Szeptember hónap a szüret ideje is egyben, amikor munkátok gyümölcseit szüretelitek, majd a gyümölcs édes nedűjéből megjutalmazzátok magatokat. Fontos lenne, hogy a munka után a jutalom ne maradjon el…
Vajon hogyan jutalmazzátok magatokat egy-egy elvégzett munka után?
Ünneplitek-e Ti magatok saját magatokat?
Vigadtok-e az életben az életért, összegyűltök-e ünnepelni az életet?
Őseitek így tettek, és az ünneplést, a vigasságot, szomjazza a lélek, mert a lélek örömre született. Őseitek tudták ezt. Az ősi közösségek folyton folyvást ünnepeltek, ünnepelték az életet…
A változások idejében éltek, és az átmenet időszaka mindig fegyelmezett koncentrációt igényel. Ám a lélek forrásai kiapadnak, ha elmarad a mulatozás és a kacagás. Ezért érzik magukat oly sokan kiégettnek, kimerültnek lelkileg, mert sokan elfelejtették az ünneplés misztikumát, misztikus varázsát. Az ünnep misztériuma a zene, az ének és a tánc. Az ősi közösségek ismerték eme ezotériát (beavatás és a beavatottak misztériuma), avagy a zene és a tánc gyógyító és beavató energiáit. Szívetek magában hordozza eme ősi misztériumot, ezért olykor, ha meghall játok az ősi ritmust, mintha sejtjeitek egy másik dimenzióban táncra perdülnének. Ilyenkor talán belül érzitek testetek, lelketek ringatózását. Sejtjeitek, szívetek emlékeznek a tűz pattogására, a szél suttogására, a víz morajlására, és a föld dobjának ritmusára – ahogy a lélek a Hold fényében ünnepelt…
A Nap és a Hold. A Férfi és a Nő. A Szellem és a Lélek. A nappal szellemi energiái az alkotás, a teremtés, a működtetés, ám az éjjel a lélek energiái, a megpihenés és a feltöltődés. Az ősi közösségek nappal munkálkodtak, éjjel megpihentek, ünnepeltek, töltődtek. Mintha az éjjel misztériumát ellopták volna…
Ám a Mindenség áramlásában és hullámzásában, a kiáradásban és a befogadásban, kiegyenlítődnek az energiák, és éppen most történik az átfordulás. A létezésben mindig eljön az a pont, ahol átfordulás, megfordulás, polarizálódás, irányváltás történik. A kiáradás ciklusa megfordul, és jelenlétetekben, a jelen – létetekben, érzitek már a hívást, ahogy az Egy hív magába Benneteket, és minden létezőt. Az Egy lélegzik, kiteljesedik, majd belélegez, magába von, és ismét „Eggyé válás” - „Egybe ol vadás” történik. Ez a Minden Semmijének lélegzése (lélek – zése), a Létezés lélegzete (lélek – zete).
Amikor a befogadás ciklusába fordul a létezés, a befogadó energia-minőség, a Hold misztériuma kerül előtérbe. A Nap a kiáradás, a Hold a befogadás, a magába olvasztás. A Hold a női minőség princípiuma. Egyre több nő érzi és hallja szívében az ősi dob ritmusát, a Földanya szívének dobbanását. A női minőséghez tartozik a föld és a víz elem. Az Anyaföld, a Földanya, és víz, mint az érzelem szimbóluma. Az érzelem és a lélek szimbóluma a Hold. A Hold ciklusaihoz igazodik a víz áradása és visszahúzódása.
Látjátok hát, hogy minden mindennel összefügg?
A Nap kiáradásának ciklusa immáron kiteljesedett, és átfordul a Minden Semmijének, a Létezésnek a Lélegzete a befelé áramlásba, a „vissza a Mag-hoz” állapotba. Éppen átfordulás történik a Hold befogadásának ciklusába…
És a Holdnővérek, a Női Lélek, az Istennő - Ősanya ébred…
A Hold, a Nő, az Éjjel Királynőjének – a Tudatalatti, a Titkos Misztériumok Istennőjének Birodalmába lépünk be:
Nők ezrei érzik szívükben a hívást. Az Istennő - Ősanya szólítja Papnőit, hazahívja lányait…
A nők elszakadtak ősi egységüktől, ősi közösségüktől, egymástól. Intrika, viszály, ármány, féltékenység, versengés és bosszú árnyai kúsztak a nővérek és húgok Szent Hold-szövetségébe. Az Istennő – Ősanya hazahívja lányait, hogy ébressze lelkükben, szívükben, magjukban ama Szentséget, mely összefűzi és itt és most újrafűzi a Hold - Testvériséget. E Szentség a Szentlélek, mely Napfivérek és Holdnővérek misztikuma, a Szent Grálnak a misztériuma…
A Nő Szentsége, Grál - Kelyhe, a Méh, aki kiállt az ősi erőért, mely az övé, mely az Egyetlen és Örök Női Szentség. Holdnővéreim! Óvjátok és gyógyítsátok Méheteket, Kelyheteket! A Méh a Kehely, a Tulipán. A tulipán lágysága, bársonyossága, finomsága, a női lélek egyik eszenciája.
A Rózsa milliónyi szirma tündöklése és ragyogása a Nőiség Szent Kapujának, a Kapu (női nemi szerv) szimbóluma. A rózsa a beengedés, a belépés, a befogadás szimbóluma. (Sokszor ezért is ültetik a bejárat köré, futtatják rá a kapukra. Azt üzeni: „Légy üdvözölve vándor, ki hazatérsz!” Haza, mint a fészekbe, az otthonba, mindannyiunk Ősanya – Princípiumának anyai gondoskodó ölébe és keblére. Csodálatos szimbólum a rózsa: gyönyörűen virágzik, de olykor szúr is, attól függően, ki hogyan érinti, ki hogyan bánik vele, ki hogyan közelít felé&hel lip;
A Rózsa és a Tulipán, melynek titkos misztériumát őrzi a Mag népe. A Mag népe őrzi a Virágok Dalát, a Liliom tisztaságát, a Kamilla gyógyítását, és így tovább. A nőiség, a női lélek-minőség szimbóluma a virág, minden nő egy virágszál. A Mag népe eme titkot is őrzi, mikor közösségük női tagjait így becézik: „Virágszálam”…
A női lélek szimbóluma a virág az ősi misztikumok könyvtárában…
A hegy a férfi, a völgy a nő. A férfi magasra tör, a nő befogad és életet ad. A völgy a vándor oázisa, ahol a vándor a forrásból iszik, a kútból iszik, az élet forrásának, kútjának vízéből iszik. A hegy vándora a völgybe tér haza…
Eme ősi szakrális erőre ébrednek a nők: a Hold ezüstfénye bevilágítja lelküket, szívüket, és a Hold – papnők, Ízisz papnői, Athéné papnői, Afrodité papnői, és a többi csodálatos Istennő papnői felemelik fejüket, felnyitják belső-szemeiket, és immáron nem csak néznek, hanem látnak…
A nő megnyitja szívét a világnak, kitárja birodalmát, és a Hold ezüstfénye megtisztítja az emberiség több ezer éves ciklusát, tapasztalását. Megtisztul a félelem és a fájdalom, a Holdanya és Földanya könnyein keresztül érkezik az oltalom. Az Istennő - Ősanya lányai visszatérnek a Grál-energiába, tudatukat és szívüket visszakapcsolják a Méh-Magjába. Újra ébred a Méh Mag-energiája, ébred a Méh-tudat, tisztul, s úgy ragyog fénye a Méh-kristálynak.
A női lélek hazatér az Istennő-Ősanya szakrális szertartásainak energia-terébe, újra fűződnek régmúlt életek avatásai a nő fénytestébe. A nők fényteste kiragyog és árad, hogy békét, szeretet, kegyelmet és szelídséget hozzon a világnak. A nők megszelídítik a világot, szívük szeretete és békéje erre hivatott.
Holdnővérek százai, ezrei térnek vissza a Hold – testvériségbe, békébe és megnyugvásba teszik szívüket Holdanya (víz elem) és Földanya (föld elem) ölébe, keblére.
Én, Magdalena, avagy ahogy hívtok, Mária Magdolna, ismerem a Mag dalát, őrzöm a Krisztus-Nő titkát. Szívem kitárom, és hozzátok érkezem, fülébe súgom húgaimnak, nővéreimnek, testvéreimnek:
„Itt az idő, amire vártunk, eljő…”
Ébredjen hát Égnek és Földnek minden lánya, s keljetek útra, lelketek táncába! Keressétek a Hold és Föld Papnő testvéreiteket, nővéreiteket, húgaitokat, segítsétek és támogassátok, Anyák, lányaitokat!
Amikor a női szív átfordul a békébe és szeretetbe, legyőzhetetlen erő érkezik meg a Földre. Oly remény és fény gyúl a férfi és a nő szívében, mely legyőzhetetlen az örökké való létezésben…
Napfivérek és Holdnővérek, szeressétek egymást, mert amíg a férfi s a nő harcol, ellenáll egymásnak, hogyan is lehetne béke a világban?
Szeretlek Benneteket,
a Ti Mária Magdolnátok,
Magdalena…”
Közvetítette: Kristályfény33Álomnő vagy lábtörlő akarsz lenni egy kapcsolatban?

„Tanulj meg kommunikálni, drágám!”

Kitakarítjuk a házat, olajat cserélünk a kocsiban, lemossuk az ablaktáblákat, fogorvoshoz járunk. Amit meg lehet javítani, azt megjavítjuk. Miért olyan nehéz akkor a párkapcsolatot karbantartani? Pedig a kölcsönös, kapcsolatunkért vállalt munka érzelmi biztonságot, elégedettséget, és elkötelezettséget hoz. Ott ülünk a csúfosan megrogyott kommunikációs híd két ellentétes végén aztán egy idő után elfáradunk, elmegy a kedvünk, már nem harcolunk, és nem akarunk megjavítani semmit. Ideális volna soha nem elérni ezt az állapotot. Mégis a passzív emberpár szépen, lassan, módszeresen belesüpped a szürke közönybe, az érdektelen szerelmi semmittevésbe, kiengedik a kezükből az irányítást, és elkezdődik az „egymás mellett elvagyunk állapot” rezignáltsága.

teljes írás itt olvasható.
http://ferfiakklubja.hu/fk_magazin/az_fk_noi_tamogatoi_korebol/tanulj_meg_kommunikalni_dragam

Ne feledd, hogy egy nő vonzereje türelmében és sosem erőszakos rámenősségében rejlik


"Ne feledd, hogy egy nő vonzereje türelmében és sosem erőszakos rámenősségében rejlik. A férfin piócaként csüngő nőből hiányzik mindaz, ami vonzó lehet: a titokzatosság, a báj, és az erény.
Az igényes nő jelszava a kivárás, melyre csak az igazán érett lélek képes. Hisz nem éri be kevesebbel, csakis a számára tükörképet jelentő férfival." 
(Golden Dawn)


2016. augusztus 30., kedd

A megcsalás valódi okai férfiaknál – Ezért lépnek félre a férfiak – 1 rész

A megcsalás valódi okai férfiaknál – Ezért lépnek félre a férfiak – 1 rész 

Véleményem szerint, sok párkapcsolatban a szülőktől átvett, generációs mintákat működtetik. És itt nem a félrelépésre, a megcsalásra gondolok, hanem arra, hogy sok esetben egyik fél sem veszi észre, hogy miként nyilvánítja meg magát a párja felé, mert számukra az a minta a természetes, az elfogadott, azt másolták le a családból.  És ez Nőkre és Férfiakra egyaránt vonatkoztatható.
Anélkül, hogy a tudatában lennénk, képesek vagyunk lemásolni szüleink megnyilvánulásait, viselkedési formáit, esetlegesen még a házasságukat is, és aszerint a normák szerint élni az életünket ahogy Ők élték, mert ez a követendő minta, az az elfogadott számunkra....Aztán tudatosodásunk során rádöbbenünk, hogy ez koránt sem így van.

Úgy gondolom, hogy a tudatos önismeret mindenféleképpen kulcs ennek a problémának a megoldásához, melyben feltárjuk, hogy kik is vagyunk valójában, és mik azok minták melyek szerint működünk, és melyek azok amitől búcsút szeretnénk venni.
Ajánlatos szembenéznünk magunkkal, hogy egy adott helyzetre miként reagálunk.
Véleményem szerint nagy fontossága van az eredendő lényünkhöz való visszatalálásnak, (aki mentes a drámáktól, mindenféle színjátékoktól), mert ezáltal e
gy olyan mintát hozunk létre magunkban, melyben a magasabb tudatossági szint szerint nyilvánulunk meg. Ezáltal a Nő magából adódóan képes megadni a Férfinak azt amire szüksége van, és persze a Férfin is múlik, hogy mindezt 
tudja-e fogadni és visszaáramoltatni.
A Tudatos Nő, lelkisége által, saját magán keresztül képes emelni a a férjét, a párját, akivel együtt él, - képes rá, hogy a szeretet erejével maga körül egy békés világot teremtsen.

2016. augusztus 28., vasárnap

VALAKI FOGVA TARTJA A SZÍVEDET, ÉS ÍGY NEM TUDSZ NYITNI EGY ÚJ SZERELEMRE?Szerelmes vagy - legalábbis így érzed,így hiszed - de a szerelmed valahogyan nem tud kiteljesedni?
Talán észre sem vesz az, akiért így lángolsz, vagy észrevesz ugyan, de nem tart fontosnak téged, vagy épp még fontosnak is tart, de nem úgy és nem akkor, ahogyan azt te szeretnéd... a szerelmed így szinte ki- és beteljesületlen marad, és csak ábrándozol arról, hogy ez valaha változni fog.
Elhiszed, hogy ez egy különleges karmikus kapcsolódás, és azt is elhiteted magaddal - mélyen és még mélyebben beégetve a tudatodba - hogy ha akarnál se tudnál szabadulni, kilépni belőle. A kapcsolat se előre nem lép, se kilépni nem enged egy rejtélyes erő...
Fogoly lettél. Tele elfojtott vággyal, tele fájdalommal már, az öröm és élmények helyett. Eltemetted magadban jó mélyre a lelkesedést, a nyitottságot és a szeretetet is. Bezárultál egy kalitkába, melyet a sorsnak, karmának a számlájára, vagy rosszabb esetben a szeretett kedves kontójára vetítesz.
Teljes írás itt olvasható:
http://tundersziv.hu/blog/212-valaki-fogva-tartja-a-szivedet-es-igy-nem-tudsz-nyitni-egy-uj-szerelemre

(A kép forrása: miskolci harsona)

Apai kapcsolat oldása

Ha negatív érzelmi tölteted, meg nem oldott konfliktusod van az édesapáddal az pénzügyi gondokhoz vezethet az életedben. Ha nő vagy és édesapáddal van le nem rendezett konfliktusod akkor a férfiakkal való kapcsolat kialakításában lehetnek gondok. Ha pedig férfiként van az embernek az édesapjával problémája akkor az a saját férfiasságának megélésében, illetve más férfiakkal való kapcsolatban (főnökök, barátok, stb.) okozhat problémát.

A legfontosabb, hogy a kapcsolatainkat rendezzük ezen belül is elsősorban a szülőkkel való kapcsolatot. A szülőkkel való kapcsolaton akkor is lehet dolgozni, ha esetleg eltávoztak már közülünk vagy nem vagyunk velük beszélő viszonyban.

Szexualitás: “Híd a magasabb tudatossághoz”
A szexualitás legmélyén van egy frekvencia, amely elérhető, amelyet mindig kerestek, és amit nagyon sok ember félreért. Az orgazmus.
Az orgazmus eredeti rendeltetése eltorzult. Testetek elfelejtette a kozmikus orgazmust, amelyre képes, mert a társadalom hosszú évezredeken át azt táplálta belétek, hogy a szexualitás rossz dolog. Azért tanították ezt, hogy irányíthatók legyetek, és elzárjanak benneteket a nemiségen keresztül megvalósítható szabadságtól. A nemi élet az extázis frekvenciájával köt Össze, amely visszakapcsol titeket isteni forrásotokhoz és a tudáshoz.
A nemiséget a bolygón bűnnek bélyegezték, és ez a minősítés a sejtemléketekben megmaradt. Ez nem csak ebből az életciklusból ered; félreértelmezése és rossz célra használása sok ezer évre nyúlik vissza. Tisztáznotok kell a szexualitást övező negatív aspektusokat, és meg kell tapasztalnotok, meg kell vizsgálnotok, miként használhatjátok a szexuális energiát és a szexuális megnyilvánulást többdimenziós énetekben.
A test nemi részei az öröm sugárútjai. Olyan frekvenciákat teremtenek, amelyek gyógyítják és stimulálják a testet, és felrepítik a magasabb rendű spirituális énhez. Annyira félreértelmezik a nemiséget ezen a bolygón, hogy a két ember közötti nemi érintkezések elenyésző hányadában van jelen a spirituális kapcsolódás szándéka. A szexualitás szellemiséget hív életre, amely szabad, és úgy tekint magára mint teremtőre. Ennek ellenére a szexualitást nagyon kevesen használják hídként a tudatosság magasabb szintjeinek eléréséhez.
Sok emberrel beszéltünk, akik használják a fényt. Miután megtalálták a megfelelő partnert, egy monogám kapcsolatban a létezés nagyon magas síkjaira tudtak eljutni. A vibrációs állapot révén a monogámia egyre jobban működik már nagyon sok embernél. A több partnerrel fenntartott kapcsolatokban az ember hajlamos elfelejteni a becsületességet, és eltitkolni saját valóját: adsz egy kicsit itt, egy kicsit ott, mindenhol elhintve magjaidat. Jobb egy partnerrel kapcsolatban élni, ami persze nem jelenti azt, hogy mindörökre ugyanazzal a partnerrel kellene maradni. Légy lojális, őszinte, légy együtt azzal, akivel éppen élsz, és tarts ki mellette, ameddig csak lehet ! Ha ez az egész életet jelenti, az csodálatos. Fejezd be a kapcsolatot, ha eléritek azt a pontot, amikor már nem a kommunikációról és egymás szolgálatáról szól a viszony, és amikor érzed, hogy a kapcsolatnak nincs jövője ! Keress valaki mást, aki a saját vibrációdra rezonál !
Az igazán intim kapcsolatokban bizalom fejlődik ki. A legtöbb embernek problémát jelent, hogy megbízzon saját magában, mert nincs mintája a bizalomra. Egy kapcsolatban sokat tanulhatsz a bizalomról, mert a kapcsolat tükröt tart eléd. Megmutatja, amit saját szemszögedből nézve nem veszel észre. Külső képet tár eléd saját magadról, ha a szexualitás őszinte kommunikáció és intim kapcsolat, és nem magányt elűző szórakozás. Sokan használtátok a nemiséget az intimitás megteremtése helyett szórakozásként, és az intimitás elkerülésére. Buzogni kezd az energia, egymás szemébe néztek és elönt a forróság, izgalomba jöttök. Aztán ahelyett, hogy bensőségesen, spirituálisan felfedeznétek egymást, becsapjátok érzésközpontotok ajtaját, felhúzzátok a páncélt, és felszínes, pusztán genitális aktusra vagytok hajlandók. Túl ijesztő és komoly az egész test mélyebben fekvő ösvényeire merészkedni, és megkockáztatni a teljes spirituális egyesülést. A forró szex néha nagyszerű és jó érzés. Csak azt állítjuk, hogy van ennél több is. Sokkal több. És senki nem akadályoz meg az elérésében benneteket, csak saját magatok és a hiedelmetek, meg a félelem attól, hogy lebontsátok a határokat és falakat.
Félelmeitek java része abból ered, amit magatokkal és másokkal tettetek nemi életetekben. Szexuális történelmetek a lélek minden részére hatással van. Az egész testetekből hangosan és világosan sugárzik mindaz, amit a lelketek sugároz. Néha nem is akarjátok látni, mert túl fájdalmas, és elítélitek, mert azt hiszitek, hogy rossz. Hagyjátok abba az ítélkezést, nézzétek semleges szempontból azt, amit tettetek ! Mindegy, mit fedeztek fel, mindegy, milyen szégyenletesnek vagy bonyolultnak tűnik, mindegy, mennyi erőszak van benne. Adatgyűjtés és saját magatok megismerése volt a célotok, ez lebegjen a szemetek előtt.
A szexualitás frekvencia. Ez az, amit nem vettek el tőletek, bár a történelmetektől, emlékeitektől, önazonosságotoktól megfosztottak benneteket. Egyetlen utat hagytak meg, amelyen keresztül felfedezhetitek önmagatokat – a nemiséget. Ezt persze soha nem mondták nektek. Kicsit megdorgáljuk most az egyházat, ezért elnézést kérünk mindenkitől, aki valamelyik egyház tagja. Az egyház intézménye szervezetként jelent meg – a vallást és a spirituális fejlődést ellenőrző, munkahelyet, hierarchiát és klubot teremtő vállalkozásként. Nagyon kevés azon egyházaknak a száma, amelyek azért alakultak, hogy tudást adjanak át az embereknek. Ugye általában nem úgy gondolsz az egyházra, mint a tájékoztatás fórumára ? A tudást adó egyház az igazság vibrációján működik. A spirituális birodalmak a lét olyan területei, amelyektől az emberi test el van zárva. Mivel a nemiség révén az emberek visszaszerezhették volna emlékeiket, eljuthattak volna spirituális énjükhöz és szellemi alkotójukhoz, vagy megtalálhatták volna az előlük elzárt spirituális birodalmakba vezető utat, megjelentek az egyházak, és kihirdették, hogy a szexuális érintkezés csupán a nemzés eszköze. Azt tanították, hogy a szexuális érintkezés egyetlen célja és oka kicsi emberek nemzése.
A szexualitásról úgy beszéltek, mint valami nagyon rossz dologról. A nőknek azt mondták, hogy a nemi életet egyszerűen el kell tűrniük, ki kell szolgálniuk a férfiakat, és nincs beleszólásuk a gyermekszülés folyamatába. A nők elhitték ezt, s emiatt a mai napig azt hiszik, hogy nem tudják kontrollálni testük ezen részét. Pedig mindenki maga döntheti el, akar-e gyereket szülni vagy sem, és ezt mindenkinek tudnia kell. Egyáltalán nem olyan bonyolult, mint ahogy elhitették veletek. A döntés és a szándék hozza életedbe a tapasztalatokat. Eldöntheted, legyen-e gyermeked vagy sem. Ha az elmúlt néhány ezer évben a nő tudott volna erről, ha felfedezhette volna saját szexuális énjét a gyerekszüléstől való félelem nélkül, a férfiak és a nők talán rájöttek volna, hogy sokkal szabadabbak, mint ahogy elhitették velük.
A szeretet segíti elő a szexualitás legmagasabb rendű frekvenciájának felfedezését. Semmi köze a dolognak ahhoz, hogy homoszexuális vagy heteroszexuális kapcsolatról van szó. Két ember egymásnak örömet szerez, olyan módon, amely felszabadítja a tudatosság frekvenciáit. Sok eszmét elhittetek már arról, mi a helyes és mi a helytelen a nemiség kifejezésében.
Minden kapcsolat lényege a szeretet. Ha szeretsz és tisztelsz valakit, nem számít, milyen összetételű a sűrűséged. A szeretet vibrációja számít, és az, miként fedezed fel ezt a szeretetet, amely ideális esetben megteremtheti az ikerlángot alkotó férfi és női pólusok egyesülését.
A nemiséget ideális esetben az érzéseken keresztül lehet felfedezni. A harmadik és a negyedik csakra köt össze az érzelmi és a szerető énnel, amelyen át eljuthatsz spirituális énedhez. Spirituális éned a többdimenziós részed, amelyen keresztül egyidejűleg több formában létezel. Küldetésed és vállalásod, feladatod, hogy tudatában légy mindezen realitásoknak önmagad identitásában. Ha tudatában vagy az összes realitásnak, képes vagy ráhangolódni a különböző frekvenciákra. Emlékszel arra, hogy ki vagy, és megváltoztathatod ennek a világegyetemnek a vibrációs szintjét.
Szeretünk beszélni a szexualitásról, mert ez olyan titokzatos dolognak számít ezen a bolygón. Voltak misztériumiskolák, amelyek titokban tartották, hogy mire lehet felhasználni a nemiséget. Elektromágneses teremtések vagytok. Amikor fizikai kapcsolatba kerültök egy másik emberi lénnyel, elektromágneses frekvenciáitok egyesülnek. Ha az elektromágneses frekvencia a szeretet frekvenciáján egyesül, hihetetlen dolgok történnek.
Évezredekkel ezelőtt, amikor a bolygó egyes részein uralkodó jellegű volt a patriarchális szemlélet, eljött az Istennő energiája, és kapcsolatba lépett néhány emberrel. A nő tudott erejéről, intuíciójáról, érzésközpontjáról, kapcsolatáról és vágyáról, hogy életet teremtsen. Azt is tudta, hogy soha nem kell magzatot fogadnia magába, ha nem akarja.
A női energiának azonban vissza kellett vonulnia, hogy a patriarchális társadalom teljesen eluralkodjon, és előkészítse a Földet a mostani tudatváltásra. A női erőt, energiát és a nemiségről meglévő ismereteket tehát elfojtották. A modern időkben – az utóbbi kétezer évben – általánossá vált a bolygón, hogy a nők elhitték, semmi beleszólásuk nincs abba, hogy mikor szüljenek gyereket. A nemiség rossz és gusztustalan, a szex pedig csakis a házasság kötelékében gyakorolható és így tovább. Ez mind csak marketingprogram volt. A mai idők emberét a nemiségtől és annak kinyilvánításától még jobban elrettentő fogások az új vírusok: az AIDS, a herpesz és az összes többi hasonló betegség. Tele van velük az újság. Elolvasod és megrémülsz. Félsz kifejezni magad, félsz az ösztöneidtől, félsz a saját örömödtől. Érted ?
Mielőtt a DNS-t átrendezték volna, sok ember a szeretet általi elektromágneses kapcsolódás révén tudott bejutni a magasabb birodalmakba, és önmaga létráját megmászva elérte a bolygón kívüli frekvenciákat. Mintha felültek volna egy rakétára, amely kirepítette őket a valóság más rendszereibe. Ez volt az egyik legalaposabban elrejtett titok a bolygón.
Sok olyan emberrel beszéltünk, akiknek abszolút tökéletes szexuális élményeik voltak. Nem teszünk különbséget, és nem alkotunk ítéletet arról, ki kivel létesít kapcsolatot, ezt hangsúlyozzuk. Nektek is azt javasoljuk, hogy hagyjatok fel az ítélkezéssel. Régi programozás. Teljesen mindegy, hogy a másik nemmel, vagy a saját nemedhez tartozó emberrel létesítesz kapcsolatot. Két emberről van szó, akik a testek fizikai egyesülése révén egymásra találnak az egyesüléshez és a szerelem megtapasztalásához számukra legmegfelelőbb módon, mert szeretik egymást. Ha az emberi testek egyesüléséből hiányzik az egység és a szeretet, az ember kellemetlen tapasztalatként éli meg. Ez pedig a legkülönfélébb sérüléseket okozhatja a lélekben.
Meghagyták nektek a szexuális orgazmus megtapasztalásának frekvenciáját, hogy emlékezhessetek magasabb rendű identitásotokra. Amikor feltárul ez az energia vagy történelem, és megérted, ki vagy, saját többdimenziós éned sok testét fogod egyesíteni fizikai testedben. Ha teljes képet akarsz szerezni identitásod térhálózatáról, engedd, hogy a tizenkét szálas spirál felépítse magát testedben, és a fénykódolt szálak újrarendezhessék magukat. Ehhez a mentális testedet kell használnod, amely természetesen a fizikai testtel áll kapcsolatban. Az érzelmi test, amely a spirituális testhez kötődik, az a test, amelyet mindenki ki akar hagyni. Azt mondjátok: – Fejlődni szeretnék. Gyorsan akarok előre haladni, de anélkül, hogy végig kellene mennem az érzelmi központon.
Többdimenziós énetekkel az érzéseitek kötnek össze, és a legnagyobb zárlatok általában érzéseitekben vannak. Fogadd el, hogy “tananyagod” felszínre kerülésének oka van. A legtöbben szívesen eltemetnétek tananyagotokat, kidobnátok a szemétbe, mintha valami rondaság lenne, nem pedig ti magatok. Ez a tananyag saját identitásotok árnyékos része, amivel nem szerettek foglalkozni, amit nem akartok elfogadni.
Tudjuk, hogy néha, amikor valami felszínre kerül, ilyen szavakkal bélyegzitek meg: – Gyűlölöm ezt a részemet. Végezni akarok vele, a szőnyeg alá akarom söpörni és elfelejteni. – Mondunk valamit. A saját tananyagod – a dolgaid – az életed mércéi. Rajtuk keresztül tanulsz.
Önként vállaltad a mutációt, hogy fényt engedsz a testedbe, és életet adsz a Fény Családjának a bolygón. Mivel a fény tudás, mindennel foglalkoznod kell, amit elzársz magad elől. A nemiség az első számú téma, hiszen az a titkos én éppen az, aki elől rejtőzködsz. A társadalom azt mondja: – Ez jó. Ez rossz. Ezt kell tenned. Ezt nem szabad tenned. -Ki szabta ezeket a törvényeket ? Egyáltalán, ki ír elő bármilyen törvényt számodra ?
Megrekedtetek, mert nem értitek a magatokkal folytatott párbeszéd sugallta jeleket. Így csak ismételgetitek. Sokan szeretitek a történeteiteket, mert rátok irányítja a figyelmet. Ki állna szóba veled, ha nem lenne történeted ? Figyelj a testedre és nézd meg, mit tanít az énnek. Jó esetben meggyógyítod a fájdalmat, és több helyet csinálsz a kellemes érzéseknek és az örömnek, amint megtanulod, miként foglalkozz sokkal behatóbban lelki testeddel, és új szexuális identitást alakítasz ki.
A szexualitás a kulcs a tudatosság magasabb birodalmaiba vezető ajtóhoz. Amikor újrafogalmazzátok magatokat, és a fénykódolt szálak új önazonosságot adnak nektek, szexuális éneteket is megváltoztatjátok. A nemiség előtérbe kerül életetekben, és tapasztalatunk szerint ez az a terület, amelytől jelenleg a legjobban féltek. Garantálhatjuk, hogy később még sokkal félelmetesebb területek bukkannak fel.
Ha megragadsz a szeretet eszméjénél, és képtelen vagy megérteni, miről szól, akkor a szeretetet önmagadon kívül keresed. Keresel valaki mást, hogy értelmet adjon az életednek és elfogadjon. Ha nem találsz ilyen embert, dühös leszel, vagy értéktelennek tartod magad. Ezzel a mintával nőttél fel, ezt a példát mutatták a szüleid és a társadalom. Sokszor elmondtuk már, a legfontosabb dolog önmagad szeretete és a Föld tisztelete. Ez az, amit állandóan elfelejtesz. Keresed a következő kapcsolatot, hogy teljessé, egésszé válhass általa ! Úgy véled, kapcsolat nélkül nem érsz annyit, hogy elfogadjanak a társadalomban. Magányosnak érzed magad. Meg kell tanulnod egyedül lenni. A magány csak lelkiállapot. Soha, soha nem vagy egyedül. Rengeteg entitás vesz körül. Ha abbahagynád az önsajnálatot, felfedeznéd, mennyi adat bombáz szüntelenül, és egyedül szeretnél maradni, hogy élvezhesd a kapcsolatfelvételt.
Ha szereted magad, és nem azon jár az eszed, hogy keress valakit, aki szeret, képes leszel elfogadni azt, amit felajánlanak. Fontos, hogy értékesnek tartsd magadat, és ne érd be álcázott szeretettel. Ha úgy döntesz, hogy keresel egy partnert, vagy együtt vibrálsz valaki mással, de nem kapod meg azt, amit akarsz, ne nyafogj, ne siránkozz, ne duzzogj, hogy az illetőt megváltoztasd a saját igényeid szerint. Ha a magaddal szemben felállított érték nem valósul meg, egyszerűen változtasd meg a valóságodat, és menj tovább egyedül, amíg meg nem találod azt, aki visszatükrözi azt az értéket. Addig is őrizd éned szeretetének, tiszteletének vibrációját, és tanuld meg, hogy ennek az utazásnak a célja önmagad felfedezése a többi emberhez fűződő kapcsolataidban. Nemcsak férjekről és feleségekről szól. Az utazás célja az, hogy sok más életet megérintve megtanuld tisztelni saját fizikai testedet, és az éned páratlan mivoltát. Mindig legyen időd az énre figyelni, és engedd fejlődni.
Féltek közel kerülni önmagatokhoz – egyedül maradni az énnel. Ha csak egyszer is sikerül megteremtenetek az intim közelséget, csendet, önszeretetet, energiátok megőrzését, mindig ezt az intimitásmintát akarjátok majd alkalmazni egy másik emberrel kialakítandó bizalmas kapcsolatban.
Mivel éppen a frekvenciáitok növelésén és megismerésén fáradoztok, meglehetősen zavarossá vált a szexualitás fogalma. Amikor két test egyesül, de még akkor is, ha csak megöleltek valakit, rezgéseitek találkoznak. A szexuális élménytől a testben hormonok szabadulnak fel. A hormonok felébresztenek bizonyos energiákat a sejtekben, és a két lény lételeme egymásba áramlik. Ezért van az, hogy a nemi érintkezés után néha képtelen vagy megszabadulni a másik ember energiáitól. Még ha nem is akarsz az illetővel lenni, a nemi érintkezés emléke veled marad az elektromágneses csere miatt.
A frekvenciamodulálás már zajlik, ezalatt megtanuljátok saját rezgéseteket olyan szintre emelni, ahol állandósul az információáramlás, önszeretet és az önmagatokkal szembeni intimitás. Igencsak zavarba ejtő lesz, esetenként félelmetes is rétegről-rétegre felépíteni és egységbe rendezni ezt a sérülékeny dolgot, amit éppen most tanultok magatokról. Minél tudatosabbá válsz, annál inkább oda tudsz majd figyelni arra, miként használod a testedet, mikor helyezed áram alá, mikor pihenteted, és természetesen arra is, kivel létesítesz nemi kapcsolatot.
Ha a szexuális megnyilvánulás szolgálná most a legnagyobb fejlődéseteket, automatikusan megvalósítanátok magatoknak az élményt, mert készen állnátok rá. Tudnotok kell, hogy az én evolúciójának folyamatában nagyon gyakran vannak periódusok, amikor a nemi aktivitás szunnyadozik. A szexuális frekvencián kölcsönös csere zajlik két ember között. Tehát ha egyesülsz, és kémiai cserefolyamatba bonyolódsz egy olyan személlyel, aki nem a te szinteden van, átveszed tőle a szemetet, mert igencsak bensőségesen cseréltetek energiát.
Néha elkerültetik veled az effajta cserét. Azt gondolhatod: – Ó, istenem, mi történt ? Öregszem ? Kezdek fonnyadni ? Mi folyik itt ? – Nem erről van szó. Megtanulhatod használni az energiát, amely szexuálisan stimulál, anélkül, hogy megosztanád egy másik emberrel. Ahelyett, hogy összezavarodnál és megbolondulnál, felfedezheted ezt az energiát az Önkielégítés módszerével, hiszen tudod, hogy senki nem tiltja, és jó dolog. Vagy egyszerűen csak tudomásul veszed, hogy elönt a nemi gerjedelem és eldöntöd, mit kezdj vele. Azt mondhatod: – Jó, ezzel most nem foglalkozom. Lássuk, hová jut ez az energia. – Fogadd el az energiát, hagyd növekedni a testedben és vezesd le valamely más területen.
Eljön az idő, amikor úgy kell tudnod imádnod, dédelgetned és szeretned saját magadat, mintha újszülött csecsemőként tartanád önmagad a karodban, tudva, hogy mindent megteszel magadért.Sokan távol maradtok ettől. Keress egy nyugodt, csendes helyet, ahol megtalálhatod a válaszokat. Nem találsz feleletet, ha egész nap telefonálgatsz, és válaszokat vársz mindenkitől. Ezzel csak azt jelzed, hogy a feleletet saját magadon kívül keresed. Ha megtanulod, miként fordulj önmagadhoz a válaszokért, az éned megszólal. Általában nem vagy képes meghallani, mert be vagy zárva olyan viselkedési minták közé, amelyekről tudod, hogy meg kell változtatnod őket, de nem akarod megváltoztatni, mert nem tudod, hogy akkor ki leszel.
Egészen őszintén, féltek saját magatoktól. Szinte mindenkire jellemző ez. Attól féltek, hogy nem lesztek teljesek, pedig nagyon teljesek akartok lenni. Ezért ilyeneket mondogattok: – Teljes vagyok. Önálló vagyok. Szükségem van valakire. Vonzódom valakihez. Jaj ne, nézni sem bírom. Ez túlságosan megrémít. Nincs szükségem senkire. Szükségem van valakire. – És így tovább, körbe-körbe. Tanuld meg lecsendesíteni az elmédet ! Tanuld meg tökéletesen uralni az energiádat ! Mit jelent ez ? Azt jelenti, hogy bárhol is vagy, figyeled magadat – hogy áll a tested, miként használod a kezeidet, ismételgeted-e magadat unos-untalan, beszélsz-e vagy csendben vagy. Tanuld meg ítélkezés nélkül figyelni önmagadat ! Figyelj, és korrigáld a dolgokat azáltal, hogy eldöntöd, milyen akarsz lenni, azzal szemben, amilyen most vagy ! Tanuld meg lecsendesíteni az elmédet !
Frekvenciát leginkább szerelmi kapcsolatban továbbítasz egy másik ember felé. A szerelmi kötés nem azt jelenti, hogy örökké egymásba fogtok csimpaszkodni. Csak annyit jelent, hogy kapcsolatod van valakivel, ameddig csak úgy ítéled meg, hogy a kapcsolat működik. Tisztelitek egymást, energiát cseréltek és engeditek az erőt áramlani, mintha csak nyitott áramkörök lennétek. Ha nem szeretitek egymást és nincs közöttetek kötés, nincs csere; az áramkör nem nyílik ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem élvezed a szexet, csak annyit jelent, hogy zárva marad az áramkör.
Ahogy ez az elektromos áram magasabb és magasabb szintre ér, az emberi test egyre erőteljesebb orgazmusokhoz juthat, mert az idegrendszer kezelni tudja a gyönyör magasabb frekvenciáit. Az idegrendszer szabályozza majd, hogyan fejezd ki önmagad, és miként érezz. A fejletlen idegrendszerű ember nemi élményei nagyon szegényesek, mert az idegrendszer vezeti az elektromos áramot. Az orgazmus élménye gyógyító hatású és elősegíti a test újrahangolását. Végül már nem leszel képes közeledni olyan emberhez, vagy együtt lenni olyasvalakivel, aki nem ugyanazon a hullámhosszon működik, mint te. Egyszerűen nem illetek össze. Olyan lesz, mintha egy harminckilences méretű lábat akarnál egy harminckettes cipőbe dugni. Nem fog menni, nem lesz kényelmes. Nem illetek össze, mert nem tudtok a vibráció szintjén egyesülni.
A szexuális kapcsolatokon keresztül meg fogjátok érteni a vibrációs táplálkozás jelentőségét. A szexuális kapcsolat csak az egyik módja a veled azonos vagy összeegyeztethető feszültségen élő emberekkel való egyesülésnek. Nagyon érdekesnek tartjuk a valóságotokat, mert számos jelzésértékű jelenség van ébredező világotokban. Ha átmész egy másik országba, az elektromos készülékeid nem működnek az ott használt feszültségen. Adaptert kell szerezned. Kimerítő lenne, ha állandóan adapterrel kellene ráhangolni magad egy vibrációra szex közben. Túl nagy munka lenne. Minden energiádat az adapterek gyártására kellene elhasználnod. Aztán megtagadnád az egészet, nem engednéd, hogy tovább folytasd, alacsonyabbra tennéd a mércét.
A nemiség felfedezése a hatvanas években kezdődött el. A paradigma egy másodperc alatt változott meg. A bolygón akkor meglévő energia, no meg a különböző “változtasdmeg-a-gondolkodásodat” anyagok kísérleti adagolása azonnal új hittételt teremtett, és eltávolított az előző generációktól. Villámgyorsan megváltoztak a korlátok. Eltávolodtál attól a nemzedéktől, amelyik hitt a háborúban és nem voltak érzései – a generációtól, amelyik sötétben élt nemi életet, minden bizonnyal több réteg ruhában. Számos vonatkozásban megtörtétek a paradigmát, új irányzatokat állítottatok fel, a létezés új útjait raktátok le. Csodálatos volt. – Ó istenem, szabad szex és szerelem és meztelen testek ! – mondtátok.
Most egy egészen új forradalom ideje jött el, ami oda vezet, hogy vibrációsan kapcsolódtok majd a másik emberrel. Nincs több szexuális kalandozás, nem lehet többé tettetni, hogy nincsenek fenntartásaid, hogy szexuálisan szabad vagy. Ez csak a nemi élet területén végzett torna. Azt akarjuk, tapasztaljátok meg, milyen a lélek tornája, tekergőző tánca – a vibráció. Mindnyájan arra vágytok, hogy ilyen mélységben legyetek képesek összejönni és egyesülni egymással. Csak azért féltek tőle, mert nem létezik erre vonatkozó rendszer vagy szerepminta. Készítenetek kell. Bíznotok kell benne, hogy valamilyen módon a kozmikus program tervének energiája egy pillanat alatt kialakít egy új mozgalmat, arra a vágyra építve, hogy megtegyétek az önmegismerés felé vezető következő lépést.
Nagyon tisztán fogtok visszaemlékezni szexuális megnyilvánulásaitokra a valóságokon végzett különböző manipulációitok közben. Arra, hogy voltatok már férfiak is, nők is és megtapasztaltátok a nemiséget mindkét oldalon. Ehhez bátorság kell. Ha van olyan terület, ahol igazán bíráljátok magatokat, és ahol a bolygó keményen ítélkezik, az a szex. Vannak meghatározott elképzeléseitek arról, hogy szexuálisan mi helyes és mi helytelen. Néhányan bizony nagyon meg fogtok döbbenni, ha visszaemlékeztek arra, mit műveltetek a szexualitásotokkal.
Tudnotok kell, hogy ezen a bolygón a nemiség mindig is kapcsolat volt a test és magasabb frekvenciája között. Még ha az adatok nagy részét szét is szórták és kitörölték a testből, az élet teremtésének potenciálja megmaradt, hogy tökéletesen megérthessétek, kik vagytok lényetek alapjaiban és legmélyebb mélyén. A szexuális vibráció volt a kapcsolatotok kozmikus identitásotokkal, de ezt az egész fogalmat teljes mértékben félreértettétek és elfelejtettétek. Csak azt állítjuk ezzel, hogy van egy másik történet, amely sokkal izgalmasabb, mint bárki hinni merészelte volna.
Valakik nem akarták, hogy ráállhassatok erre a frekvenciára. A szexuális frekvenciák ugyanis a szabadság területeire vihettek volna benneteket, ahol rájöttetek volna a dolgokra. A szexualitás megmaradt számotokra mint frekvencia, amellyel az idegrendszeren átutazva testetek elhagyásával összekapcsolódhattok a magasabb eszmével. Ha megmondták volna, hogy ez a kifelé vezető út, ki tudott volna irányítani és manipulálni benneteket ?
A Föld lakóinak el kell vetniük a negatív általánosításokat és ítélkezést, amely évezredeken keresztül meghatározta szexuális életeteket. Meg kell békülnötök a nemiséggel, hogy a frekvenciák egyesülhessenek az identitással. Manipulációkkal és korlátok felállításával tartották előttetek titokban a szexualitással kapcsolatos igazságot. Megmondták, hogy életet tudtok teremteni, és gyönyöröket élhettek át, de eltitkolták, hogy frekvenciákat tudtok megnyitni a szex által. Kapcsolatba léphettek vele és használhatjátok emlékeitek felidézéséhez arról, hogy kik vagytok, és megváltoztathatjátok testetek vibrációs frekvenciáját.
Az elkövetkező pár évben szexuális megnyilvánulásotok egészen új dimenzióba lép át. Nagy fejlődésen mentek keresztül, feltéve, hogy olyan partnert találtok, aki hajlandó ugyanezt az utat bejárni, és ugyanilyen nyitottan viselkedik. De sosem éritek el az új dimenziót egy olyan partnerrel, aki továbbra is az elkerülés vagy elutasítás játékát akarja játszani.